เด็ก

วิธีท่องจําแม่สูตรคูณ: ด้วยเคล็ดลับและกิจกรรมสนุก ๆ

ในบทความนี้เราจะพูดถึงความสําคัญของการเรียนรู้แม่สูตรคูณให้คําแนะนําและเทคนิคสําหรับนักเรียนและวิธีสนุก ๆ ในการฝึกฝนกับลูก ๆ ของคุณ ตารางสูตรคูณเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา บทความนี้จะแนะนําให้คุณรู้จักกับแผนภูมิการคูณและการใช้งาน ทําให้การเรียนรู้ตารางสูตรคูณเป็นเรื่องสนุกด้วยเกมและกิจกรรมที่น่าสนใจเหล่านี้ บทความนี้จะให้แนวคิดบางอย่างแก่คุณเพื่อให้การฝึกการคูณเป็นเรื่องสนุกสําหรับเด็ก ๆ

สารบัญ

แม่สูตรคูณ

ตารางแม่สูตรคูณแม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  คําจํากัดความของตารางสูตรคูณ

  ตารางสูตรคูณคือตารางที่ใช้เพื่อกําหนดการดําเนินการคูณสําหรับพีชคณิต ในเลขคณิตตารางสูตรคูณ เป็นตารางที่แสดงผลลัพธ์ของการคูณตัวเลขสองตัว

  ความสําคัญของการเรียนรู้ตารางสูตรคูณ

  การเรียนรู้ตารางสูตรคูณเป็นทักษะพื้นฐานสําหรับนักเรียนทุกคนที่เรียนรู้คณิตศาสตร์ มันเป็นรากฐานของเลขคณิตและใช้ในการดําเนินงานทางคณิตศาสตร์จํานวนมาก นักเรียนที่เชี่ยวชาญตารางสูตรคูณมีความพร้อมที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์และทําการคํานวณอย่างรวดเร็วและแม่นยํา

  ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

  ตารางการคูณที่รู้จักครั้งแรกถูกค้นพบในประเทศจีนและมีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสตศักราช อย่างไรก็ตามการใช้ตารางสูตรคูณกลายเป็นที่แพร่หลายในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 17

  ทําความเข้าใจพื้นฐานของการคูณ

  ความหมายของการคูณ

  การคูณคือการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ของการปรับขนาดจํานวนหนึ่งด้วยอีกจํานวนหนึ่ง มันเป็นวิธีการเพิ่มตัวเลขให้กับตัวเองจํานวนหนึ่งครั้ง ตัวอย่างเช่น 2 x 3 เหมือนกับ 2 + 2 + 2 ซึ่งเท่ากับ 6

  ข้อเท็จจริงแม่สูตรคูณ

  ข้อเท็จจริงแม่สูตรคูณเป็นข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการคูณของตัวเลขสองตัวถึง 10 ตัวอย่างเช่น 2 x 5 = 10 และ 3 x 7 = 21 เป็นข้อเท็จจริงการคูณ การจดจําข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักเรียนในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง

  เคล็ดลับสําหรับการเรียนรู้ตารางสูตรคูณ

  การทําความเข้าใจรูปแบบ

  ตารางการคูณมีรูปแบบมากมายที่สามารถใช้เพื่อให้จดจําได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ผลคูณของจํานวนใด ๆ ที่คูณด้วย 0 คือ 0 และผลคูณของจํานวนใด ๆ คูณด้วย 1 คือจํานวนเอง

  ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ

  การฝึกฝนอยู่เสมอทำให้เกิดความชำนาญ การปฏิบัติที่สอดคล้องกันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักเรียนในการจดจําตารางสูตรคูณ การจัดสรรเวลาที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละวันเพื่อฝึกตารางการคูณสามารถช่วยให้นักเรียนสร้างกิจวัตรประจําวันและมีแรงจูงใจอยู่เสมอ

  ใช้ความจํา

  ความจําเป็นเครื่องช่วยจําที่ช่วยให้นักเรียนจดจําข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น “Finger Trick” เป็นความจําที่ใช้นิ้วเพื่อจดจําตาราง 9 ครั้ง

  สร้างแฟลชการ์ด

  แฟลชการ์ดเป็นวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการจดจําข้อเท็จจริงการคูณ เด็ก ๆ สามารถสร้างแฟลชการ์ดของตนเองหรือใช้แฟลชการ์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้า แฟลชการ์ดสามารถใช้งานได้ทุกที่ทําให้เป็นวิธีที่สะดวกในการฝึกฝน

  เล่นเกมการคูณ

  เกมสามารถทําให้การเรียนรู้สนุกและมีส่วนร่วม มีเกมการคูณมากมายเช่นบิงโกการคูณและสงครามการคูณ เกมเหล่านี้ไม่เพียง แต่ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการคูณ แต่ยังส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

  ใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์

  มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมายที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนตารางการคูณ แหล่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงวิดีโอเพื่อการศึกษา เกมและแบบทดสอบแบบโต้ตอบ

  แผนภูมิตารางการคูณ

  แผนภูมิตารางสูตรคูณ

  บทนําสู่แผนภูมิการคูณ

  แผนภูมิการคูณคือตารางที่แสดงรายการผลคูณของตัวเลขสองตัวสูงสุด 10 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สําหรับนักเรียนในการอ้างอิงเมื่อจดจําตารางการคูณ

  ขั้นตอนในการสร้างแผนภูมิการคูณ

  เมื่อต้องการสร้างแผนภูมิการคูณ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • วาดตาราง 10 x 10
  • ติดป้ายชื่อแถวบนสุดและคอลัมน์ซ้ายด้วยตัวเลข 0-9
  • คูณตัวเลขในแถวบนสุดด้วยตัวเลขในคอลัมน์ด้านซ้ายและเขียนผลลัพธ์ในเซลล์ที่เกี่ยวข้อง

  การใช้แผนภูมิการคูณ

  แผนภูมิการคูณสามารถใช้เพื่อตรวจสอบคําตอบและช่วยให้นักเรียนจดจําข้อเท็จจริงการคูณ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สําหรับการสอนแนวคิดการคูณเช่นคุณสมบัติแบบสับเปลี่ยนและเชื่อมโยง

  วิธีสนุก ๆ ในการฝึกตารางการคูณ

  เพลงและคําคล้องจอง

  เพลงและคําคล้องจองเป็นวิธีที่สนุกในการช่วยให้นักเรียนจดจําตารางการคูณ มีเพลงการคูณมากมายบน YouTube ที่สามารถใช้เพื่อทําให้การเรียนรู้สนุกและมีส่วนร่วม

  บิงโกคูณ

  Multiplication Bingo เป็นเกมที่รวมเกมบิงโกแบบดั้งเดิมเข้ากับการคูณ นักเรียนจะได้รับบัตรบิงโกที่มีปัญหาการคูณและพวกเขาทําเครื่องหมายคําตอบตามที่พวกเขาถูกเรียกออกมา

  เกมกระดาน

  มีเกมกระดานมากมายที่เกี่ยวข้องกับการคูณเช่น Monopoly และ Math Dice เกมเหล่านี้ไม่เพียง แต่ช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการคูณ แต่ยังส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์และการแก้ปัญหา

  ปริศนาการคูณ

  ปริศนาการคูณเช่นซูโดกุและปริศนาอักษรไขว้อาจเป็นวิธีที่สนุกสําหรับนักเรียนในการฝึกฝนทักษะการคูณ ปริศนาเหล่านี้ยังส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา

  คำถามที่พบบ่อย

  ฉันจะอ่านตารางสูตรคูณได้อย่างไร

  ในการอ่านตารางสูตรคูณคุณสามารถค้นหาปัจจัยแรกในแถวและปัจจัยที่สองในคอลัมน์ จุดตัดของแถวและคอลัมน์จะให้ผลคูณของตัวเลขสองตัว

  วัตถุประสงค์ของตารางสูตรคูณคืออะไร?

  ตารางสูตรคูณเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อช่วยให้บุคคลเรียนรู้และจดจําข้อเท็จจริงการคูณ มันแสดงผลลัพธ์ของการรวมกันของตัวเลขทั้งหมดตั้งแต่ 1 ถึง 10

  ตารางสูตรคูณมีประโยชน์สําหรับการหารหรือไม่?

  ใช่ตารางสูตรคูณจะเป็นประโยชน์ในการหาร การหารคือการดําเนินการผกผันของการคูณดังนั้นหากคุณทราบข้อเท็จจริงการคูณคุณสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาการหารได้

  ฉันสามารถใช้ตารางสูตรคูณเพื่อคูณตัวเลขเกิน 10 ได้หรือไม่

  ได้ คุณสามารถใช้ตารางสูตรคูณเป็นข้อมูลอ้างอิงในการคูณตัวเลขเกิน 10 โดยแบ่งตัวเลขออกเป็นปัจจัยที่เล็กกว่า ตัวอย่างเช่นในการคูณ 11 ด้วย 12 คุณสามารถแบ่งออกเป็น (10 + 1) และ (10 + 2) และใช้ตารางเพื่อค้นหาผลลัพธ์

  ข้อดีของการจดจําตารางสูตรคูณคืออะไร?

  การจดจําตารางสามารถช่วยเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์และทําให้การคูณง่ายขึ้นและเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ของคณิตศาสตร์และในชีวิตประจําวันเช่นการคํานวณเคล็ดลับหรือการหาส่วนลด

  สรุป

  ตารางสูตรคูณเป็นทักษะพื้นฐานที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ด้วยการทําความเข้าใจรูปแบบการฝึกเป็นประจําการใช้ความจําการสร้างบัตรคําศัพท์การเล่นเกมการคูณการใช้ทรัพยากรออนไลน์และการฝึกฝนด้วยกิจกรรมที่สนุกสนานนักเรียนสามารถจดจําตารางสูตรคูณได้อย่างสนุกสนานและมีส่วนร่วม แผนภูมิการคูณเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สามารถช่วยนักเรียนตรวจสอบคําตอบและเข้าใจแนวคิดการคูณ ด้วยการผสมผสานกิจกรรมที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นักเรียนสามารถพัฒนาความรักในคณิตศาสตร์และรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับความสําเร็จในอนาคต

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

  อ่านต่อ

  NaniTalk S.

  เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

  Back to top button