สุขภาพBenefactor

ความแตกต่าง ประกันสุขภาพ และ ประกันชีวิต แบบเข้าใจง่าย!

หากพูดถึง “ประกัน” หลายคนอาจตั้งคำถามกับตนเองว่าจำเป็นต้องทำไหม แล้วควรทำประกันแบบไหนดีถึงเหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่สุด? ซึ่งรูปแบบประกันที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ และหลายคนคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีคงจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก “ประกันสุขภาพ” และ “ประกันชีวิต”

ซึ่งเราเชื่อว่ามีหลายคนที่ยังข้องใจว่าแล้ว “ประกันสุขภาพ” และ “ประกันชีวิต” ต่างกันอย่างไร รูปแบบความคุ้มครองเหมือนกันหรือไม่ หรือหากทำประกันชีวิตแล้วจะได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพหรือเปล่า วันนี้เราเลยได้รวบรวมข้อมูลพร้อมเผยความแตกต่างของรูปแบบประกันทั้งสองแบบในฉบับแบบเข้าใจง่าย ว่าแล้วไม่รอช้า รีบตามไปดูพร้อม ๆ กันเลยดีกว่า

เปรียบเทียบความแตกต่าง ประกันภัยสุขภาพ vs. ประกันชีวิต

เปรียบเทียบความแตกต่าง ประกันภัยสุขภาพ vs. ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชดเชยรายได้ที่เกิดจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือชราภาพของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หมายความว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินสินไหมต่อเมื่อเสียชีวิตเท่านั้น โดยรูปแบบของประกันชีวิตแบ่งเป็น 3 แบบหลัก ๆ ดังนี้

  • ประกันภัยชีวิตแบบช่วงระยะเวลา เป็นรูปแบบกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัด โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งข้อดีของการทำประกันชีวิตรูปแบบนี้ คือ คุ้มครองการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา ทางบริษัทจะไม่คืนเงินให้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตเพียงอย่างเดียว ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกันชีวิตประเภทนี้จะคุ้มครองเกิน 10 ปี ขึ้นไป
  • ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ เป็นกรมธรรม์ที่มีอายุจำกัดในการคุ้มครอง โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยข้อแตกต่างของประกันรูปแบบนี้คือ เป็นทั้งประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตและแบบสะสมทรัพย์ที่เปรียบเสมือนเงินออม ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาของกรมธรรม์
  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นรูปแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในระยะยาว โดยบริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ซึ่งเป็นประกันชีวิตที่เหมาะสำหรับคนที่มีครอบครัว และต้องการแบ่งเบาความเสี่ยงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจนถึงขั้นเสียชีวิตให้คนในครอบครัวมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อน
ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันที่ให้ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล และการชดเชยรายได้ในกรณีเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็น อาการเจ็บป่วยเล็กน้อย ตลอดจนถึงโรคร้ายแรง ซึ่งประกันสุขภาพจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการรักษา เช่น ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าผ่าตัด ค่าอุปกรณ์ ทั้งสำหรับการรักษาผู้ป่วยภายใน (IPD) และผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้นอนพักฟื้นในโรงพยาบาล (OPD) ซึ่งประกันภัยสุขภาพสามารถแยกออกได้เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

  • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม เป็นรูปแบบกรมธรรม์ที่บริษัทหรือองค์การต่าง ๆ มอบให้พนักงานบริษัทเพื่อเป็นสวัสดิการในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล โดยความคุ้มครองจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบกรมธรรม์ที่บริษัทจัดหาให้
  • ประกันสุขภาพส่วนบุคคล เป็นรูปแบบประกันที่ใช้เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันบุคคลเดียวเท่านั้น โดยสามารถเลือกตามความเหมาะสมและความต้องการในการป้องกันความเสี่ยงของบุคคลนั้น ๆ ได้ ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทของประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคลตามความคุ้มครอง ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง หรือ ประกันชดเชยรายได้ เป็นต้น
ประกันแบบไหนที่ตอบโจทย์มากที่สุด

ประกันแบบไหนที่ตอบโจทย์มากที่สุด

หลังจากที่ได้ทราบแล้วว่าประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ แตกต่างกันอย่างไร เรามาศึกษาเทคนิคในการเลือกทำกันต่อดีกว่าว่าแล้วประกันแบบไหนที่ตอบโจทย์เราบ้าง เพื่อช่วยเป็นเครื่องตัดสินใจในการเลือกทำประกันรูปแบบที่เหมาะกับตนเองได้มากที่สุด

  • สำรวจความต้องการของตนเอง: ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าความต้องการของตนเองคืออะไร โดยอาจลองตั้งคำถามว่าเราต้องการทำประกันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดได้ทุกเมื่อ หรือต้องการทำประกันเพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและคนในครอบครัว เพื่อสามารถเลือกรูปแบบของประกันที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด
  • สำรวจความคุ้มค่าของความคุ้มครอง และผลตอบแทน: พอทราบแล้วว่าความต้องการของตนเองคืออะไร สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับถัดมาเลยก็คือ การสำรวจความคุ้มค่าและผลตอบแทนที่ได้รับจากความคุ้มครอง โดยการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์จากแผนประกันต่าง ๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร

เช่น ถ้าเราต้องการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ก็อาจลองเปรียบเทียบผลตอบแทนจากบริษัทว่าแผนไหนให้ความคุ้มครอง และผลตอบแทนที่ดีกว่ากัน แต่หากคุณเลือกทำประกันสุขภาพ ก็ลองคำนึงจากประวัติทางสุขภาพที่ผ่านมาของตนเองก่อน รวมถึงวงเงินในการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลว่าแผนไหนที่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

จบไปแล้วกับการไขข้อสงสัยความแตกต่างระหว่างประกันสุขภาพ และ ประกันชีวิต ในฉบับแบบเข้าใจง่ายที่เราได้รวบรวมมาให้ ได้ศึกษาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองมากที่่สุด เรียกได้ว่าการทำประกันก็เปรียบเสมือนหลักทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองทั้งสำหรับตัวเองและคนที่คุณรัก

หากสนใจเรื่องของประกันภัย สามารถดูเพิ่มเติมและซื้อได้ที่ TQM ประกันสุขภาพ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button