บ้านและสวน

ความหมายของดอกไม้จีน เรียนรู้ความหมายของ 8 ดอกไม้มงคล

สัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง

ดอกไม้จีนเป็นมากกว่าแค่ดอกไม้ที่สวยงาม พวกเขายังสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งอีกด้วย ในวัฒนธรรมจีน ดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายเฉพาะของตัวเอง ตัวอย่างเช่น ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความรู้

ในขณะที่ดอกโบตั๋นเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความสำเร็จ หากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะเพิ่มความหมายเชิงสัญลักษณ์ให้กับบ้านหรือสวนของคุณ ดอกไม้จีนเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

บทความนี้จะรวบรวมความหมายของดอกไม้จีนยอดนิยมบางชนิด มาให้คุณได้รู้จัก

ความหมายของดอกไม้จีน

ดอกไม้จีน มีความหมายหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้และวัฒนธรรมจีนในแต่ละท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ดอกไม้จีน มักมีความหมายที่เป็นมงคล เช่น ความรัก ความสุข ความร่ำรวย และความอายุยืน

ดอกไม้จีน มักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด และงานตรุษจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญยิ่งขึ้น

ชนิดของดอกไม้จีนยอดนิยม

  • ดอกบัว (莲花) หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสง่างาม และความสงบสุข
  • ดอกกุหลาบจีน (月季) หมายถึง ความรัก ความงาม และความเป็นผู้หญิง
  • ดอกเบญจมาศ (菊花) หมายถึง ความอายุยืน ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง
  • ดอกโบตั๋น (牡丹) หมายถึง ความร่ำรวย ความโชคดี และความมีเกียรติ
  • ดอกชบา (扶桑) หมายถึง ความสดใส ความมีชีวิตชีวา และความเข้มแข็ง
  • ดอกพลัม (梅花) หมายถึง ความอดทน ความแข็งแกร่ง และความหวัง
  • ดอกกล้วยไม้ (兰花) หมายถึง ความสง่างาม ความบริสุทธิ์ และมิตรภาพที่ยั่งยืน
  • ดอกออสมันตัส (桂花) หมายถึง ความรัก ความสุข และความโชคดี

ความหมายของดอกไม้จีนยอดนิยม 8 ชนิด

ดอกบัว (莲花)

ความหมายของดอกไม้จีน ดอกบัว (莲花)

ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในวัฒนธรรมจีน ดอกบัว มีหลายสีสัน แต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ดอกบัวสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ดอกบัวสีชมพู หมายถึง ความรัก และดอกบัวสีม่วง หมายถึง ความลึกลับ

ดอกบัว มักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด และงานตรุษจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญยิ่งขึ้น

ดอกกุหลาบจีน (月季)

ความหมายของดอกไม้จีน ดอกกุหลาบจีน (月季)

ดอกกุหลาบจีน เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความงาม และความเป็นผู้หญิง ดอกกุหลาบจีน มีหลายสีสัน แต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ดอกกุหลาบจีนสีแดง หมายถึง ความรักที่ร้อนแรง ดอกกุหลาบจีนสีชมพู หมายถึง ความรักที่อ่อนหวาน และดอกกุหลาบจีนสีขาว หมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์

ดอกกุหลาบจีน มักถูกนำไปใช้ในงานแต่งงานและงานวันวาเลนไทน์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่ยั่งยืน

ดอกเบญจมาศ (菊花)

ความหมายของดอกไม้จีน ดอกเบญจมาศ (菊花)

ดอกเบญจมาศ เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืน ความมั่นคง และความเจริญ

ดอกเบญจมาศ (菊花) เป็นดอกไม้มงคลที่มีความหมายดีงาม เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืน ความมั่นคง และความเจริญ นิยมปลูกและจัดแจงเป็นดอกไม้ประดับบ้านเรือน สวนสาธารณะ และสถานที่ต่าง ๆ ดอกเบญจมาศมีสีสันสดใสหลากหลาย ได้แก่ สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีม่วง สีแดง และสีอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ละสีก็มีความหมายแฝงที่แตกต่างกันไป

ดอกโบตั๋น (牡丹)

ความหมายของดอกไม้จีน ดอกโบตั๋น (牡丹)

ดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวย ความโชคดี และความมีเกียรติ ดอกโบตั๋น มีหลายสีสัน แต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ดอกโบตั๋นสีแดง หมายถึง ความร่ำรวย ดอกโบตั๋นสีชมพู หมายถึง ความโชคดี และดอกโบตั๋นสีขาว หมายถึง ความมีเกียรติ

ดอกโบตั๋น มักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด และงานตรุษจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญยิ่งขึ้น

ดอกชบา (扶桑)

ดอกชบา (扶桑)

ดอกชบา เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสดใส ความมีชีวิตชีวา และความเข้มแข็ง ดอกชบา มีหลายสีสัน แต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ดอกชบาสีแดง หมายถึง ความสดใส ดอกชบาสีส้ม หมายถึง ความมีชีวิตชีวา และดอกชบาสีขาว หมายถึง ความเข้มแข็ง

ดอกชบา มักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด และงานตรุษจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญยิ่งขึ้น

ดอกพลัม (梅花)

ความหมายของดอกไม้จีน ดอกพลัม (梅花)

ดอกพลัม เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอดทน ความแข็งแกร่ง และความหวัง ดอกพลัม มักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่างๆ เช่น งานตรุษจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่และความโชคดีในอนาคต

ดอกกล้วยไม้ (兰花)

ความหมายของดอกไม้จีน ดอกกล้วยไม้ (兰花)

ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม ความบริสุทธิ์ และมิตรภาพที่ยั่งยืน ดอกกล้วยไม้ มีหลายสีสัน แต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันไป เช่น ดอกกล้วยไม้สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ดอกกล้วยไม้สีชมพู หมายถึง ความรัก และดอกกล้วยไม้สีม่วง หมายถึง มิตรภาพ

ดอกกล้วยไม้ มักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด และงานเกษียณ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญยิ่งขึ้น

ดอกออสมันตัส (桂花)

ความหมายของดอกไม้จีน ดอกออสมันตัส (桂花)

ดอกออสมันตัส เป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความสุข และความโชคดี ดอกออสมันตัส มีสีเหลืองทองอร่าม จึงมักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด และงานตรุษจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญยิ่งขึ้น

การใช้ดอกไม้จีนในวัฒนธรรมจีน

ดอกไม้จีน มักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด และงานตรุษจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ดอกไม้จีน ยังถูกนำไปใช้ในการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างบรรยากาศที่สวยงามและผ่อนคลาย

สรุป

ดอกไม้จีน มีความหมายหลากหลายแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้และวัฒนธรรมจีนในแต่ละท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ดอกไม้จีน มักมีความหมายที่เป็นมงคล เช่น ความรัก ความสุข ความร่ำรวย และความอายุยืน

ดอกไม้จีน มักถูกนำไปใช้ในงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานวันเกิด และงานตรุษจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีและความเจริญยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการเลือกดอกไม้จีนไปมอบให้เป็นของขวัญหรือใช้ในการตกแต่งบ้านเรือน ควรเลือกดอกไม้ที่มีความหมายสอดคล้องกับโอกาสและบุคคลที่รับ เพื่อแสดงถึงความจริงใจและความใส่ใจของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button