เคล็ดลับเสริมดวง

ตำนานเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ พร้อมบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

ความหมายของบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธทั่วโลก ตำนานเจ้าแม่กวนอิมมีมากมายหลายสำนวน แต่ละสำนวนก็มีความแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเล่าถึงเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน พระราชธิดาของพระเจ้าเมี่ยวจวง แห่งอาณาจักรซิงหลิง ซึ่งทรงบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมมีหลายบทด้วยกัน แต่ละบทก็มีความหมายและจุดประสงค์ในการสวดที่แตกต่างกันไป บทสวดมนต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม บทนี้เป็นการสรรเสริญพระคุณของเจ้าแม่กวนอิม และขอพรให้พระองค์ประทานพรอันประเสริฐแก่ผู้สวด

เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ในตามคติมหายาน มีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในประเทศอินเดีย และได้ผสมผสานกับตำนานเรื่องเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น ของศาสนาพื้นบ้านจีนจนก่อให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความอ่อนโยน และแสดงถึงความเมตตากรุณาให้เด่นชัดยิ่งขึ้นดังเช่นความรักของมารดาที่มีต่อบุตร

มีความเชื่อว่าผู้ใดที่ได้กราบไหว้บูชา กวนอิมจะช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยต่าง ๆ และบันดาลพรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม

ประวัติเจ้าแม่กวนอิม

พระโพธิสัตว์กวนอิม (ประสูติ 19 เดือนยี่จีน) เดิมเป็นเทพธิดาซึ่งต้องการช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ ในชาติสุดท้ายจึงจุติลงมายังโลกมนุษย์นาม เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน เป็นพระราชธิดาองค์เล็กของกษัตริย์แห่งอาณาจักรซิงหลิง พระนามว่า พระเจ้าเมี่ยวจวง กับพระนางเซี่ยวหลิน (พระนางเป๋าเต๋อ) มีพระพี่นาง 2 พระองค์ คือ เจ้าหญิงเมี่ยวอิม และเจ้าหญิงเมี่ยวหยวน

ในเยาว์วัย เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ทรงเป็นพุทธมามกะ รู้แจ้งในหลักธรรมลึกซึ้ง ตั้งพระทัยแน่วแน่จะบำเพ็ญภาวนา เพื่อหลุดพ้นสังสารวัฏ ทรงออกบวชวันที่ 19 เดือน 9 พระเจ้าเมี่ยวจวงไม่เห็นด้วย จึงบังคับให้เลือกราชบุตรเขย เพื่อจะได้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อไป แต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไม่สนพระทัยเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ อันจอมปลอม แม้จะถูกพระบิดาดุด่าอย่างไร พระองค์ก็ไม่เคยนึกโกรธเคืองแต่อย่างใด

ต่อมาเจ้าหญิงสามพระองค์ได้ถูกขับไปทำงานหนักในสวนดอกไม้ เช่น หาบน้ำ ปลูกดอกไม้ ทั้งนี้เพื่อทรมานให้เปลี่ยนความตั้งใจ แต่ก็มีเหล่ารุกขเทวดามาช่วยทำแทนให้ทั้งหมด เมื่อพระเจ้าเมี่ยวจวงเห็นว่าไม่ได้ผล จึงรับสั่งให้หัวหน้าแม่ชี นำเจ้าหญิงทั้งสามไปอยู่ที่วัดนกยูงขาว และให้เอางานของแม่ชีทั้งวัดมอบให้เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านทำพระองค์เดียว แต่พระองค์มีพระทัยเด็ดเดี่ยว ไม่เกี่ยงงานการต่าง ๆ ก็มีเหล่าเทพารักษ์มาช่วยทำแทนให้อีก พระเจ้าเมี่ยวจวงเข้าพระทัยว่า พวกแม่ชีไม่กล้าเคี่ยวเข็ญใช้งานหนัก ก็ยิ่งทรงกริ้วหนักขึ้น สั่งให้ทหารเผาวัดนกยูงขาวจนวอดเป็นจุณไป พร้อมกับพวกแม่ชีทั้งวัด มีแต่เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านเท่านั้นที่ปลอดภัยรอดชีวิตมาได้

พระเจ้าเมี่ยวจวงทรงทราบดังนั้น จึงรับสั่งให้นำตัวเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไปประหารชีวิต เทพารักษ์คอยคุ้มครองเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านอยู่ โดยเนรมิตทองทิพย์เป็นเกราะห่อหุ้มตัว คมดาบของนายทหารจึงไม่อาจระคายพระวรกาย ดาบหักถึง 3 ครั้ง 3 ครา พระเจ้าเมี่ยวจวงทรงกริ้วยิ่งนัก โดยเข้าพระทัยว่านายทหารไม่กล้าประหารจริง จึงให้ประหารนายทหารแทน แล้วรับสั่งให้จับเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านไปแขวนคอ ทว่าผ้าแพรที่แขวนคอก็ขาดสะบั้นลงอีก ทันใดนั้นปรากฏมีเสือเทวดาตัวหนึ่งได้นำเจ้าหญิงเมี่ยวซ่านขึ้นพาดหลังแล้วเผ่นหนีไปที่เขาเซียงซัน ต่อมา เทพไท่ไป๋ได้แปลงร่างเป็นชายชรามาโปรดเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ชี้แนะเคล็ดวิธีการบำเพ็ญเพียรเครื่องดับทุกข์ จนสามารถบรรลุมรรคผลสำเร็จธรรม วันที่ 19 เดือน 6 ข้างฝ่ายพระเจ้าเมี่ยวจวงเข้าพระทัยว่า เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านถูกเสือคาบไปกินเสียแล้ว จึงไม่ได้ติดใจตามราวีอีก

ต่อมาไม่นานบาปกรรมที่พระองค์ก่อไว้ส่งผล เกิดป่วยด้วยโรคร้ายแรง ไม่มียารักษาให้หายได้ เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านได้ทรงทราบด้วยญาณวิถีว่า พระเจ้าเมี่ยวจวงกำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างหนัก ด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นเลิศ มิได้ถือโทษโกรธการกระทำพระบิดาแม้แต่น้อย ทรงได้สละดวงตาและแขนสองข้าง เพื่อรักษาพระบิดาจนหายจากโรคร้าย ว่ากันว่า ภายหลังสำเร็จอรหันต์ ได้ดวงตาและพระกรคืน เคยแสดงปาฏิหาริย์เป็นปางกวนอิมพันมือ เจ้าหญิงเมี่ยวซ่านนั้น ตอนแรกเป็นชาวพุทธ ตอนหลังเทพไท่ไป๋ได้มาโปรด ชี้แนะหนทางดับทุกข์ เหตุนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมจึงเป็นเทพทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายเต๋าในเวลาเดียวกัน

วิธีไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม

วิธีไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิม

วิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกต้องคือให้เตรียมของไหว้ ดังนี้

  • น้ำชาจีน 1 ถ้วย
  • ผลไม้ 2 สิ่ง (ไม่ควรถวาย ละมุด มังคุด พุทรา)
  • ดอกบัว 5 ดอก
  • ธูป บูชา 5 ดอก (หากสถานที่ไม่อำนวย สามารถเว้นได้)
บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

นำโมกวงซิอิม ผ่อสัก
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียงห่วยอุ่ยติ้ง
นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

ตำนานเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานหลายศตวรรษ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อเจ้าแม่กวนอิมในฐานะพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา ผู้พร้อมช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมเป็นบทสวดที่นิยมสวดภาวนาเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ อีกทั้งยังปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง และสมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา

คำถามที่พบบ่อย

เจ้าแม่กวนอิมคือใคร?

เจ้าแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวจีนนับถือมากที่สุด พระองค์เป็นเทพแห่งความเมตตาปรานี เป็นผู้คอยช่วยเหลือและปลดเปลื้องทุกข์ภัยให้แก่ผู้ทุกข์เข็ญ

เจ้าแม่กวนอิมชอบอะไร?

เจ้าแม่กวนอิมชอบดอกบัวสีขาว ส้มสีทอง และสาลี่ พระองค์ยังชอบความสงบร่มเย็นและความสะอาด

ขอพรเรื่องใดจากเจ้าแม่กวนอิมได้สัมฤทธิ์ผลบ้าง?

ขอพรเรื่องใดจากเจ้าแม่กวนอิมได้สัมฤทธิ์ผลบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับความศรัทธาและความตั้งใจของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม มีหลายคนที่ขอพรเรื่องความรัก การงาน สุขภาพ และการเงิน จากเจ้าแม่กวนอิม และก็ได้สัมฤทธิ์ผลสมความปรารถนา

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button