เคล็ดลับเสริมดวง

ตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว ตามวันเกิด เสริมมงคล!

การตั้งชื่อก็มีความสำคัญ โดยต้องแฝงไปด้วยชื่อที่มีความหมายดี ๆ การตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว ตามวันเกิด ก็เป็นการเสริมดวง เพิ่มสิริมงคลให้แก่ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว หรือการเปลี่ยนชื่อตัวเอง วันนี้เราจะมาแนะนำว่าคนเกิดวันไหนควรตั้งชื่อแบบไหนถึงจะดี มาดูกัน

สารบัญ

การตั้งชื่อลูกมงคล

หลักการตั้งชื่อตามตำราโบราณที่เป็นที่นิยมจะใช้หลักทักษาปกรณ์ ซึ่งการตั้งชื่อนั้นต้องใช้อักขระในวรรคซึ่งประกอบด้วย บริวาร , อายุ, เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ, มนตรีเท่านั้น ห้ามอักขระกาลกิณีโดยเด็ดขาด และการตั้งชื่อใช้วันเกิดเริ่มต้นนับเป็น “บริวาร” เสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด ดังนี้ บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

ความหมายของทักษาปกรณ์

 • บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
 • อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
 • เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
 • ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
 • มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
 • อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
 • มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
 • กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย

หลักการตั้งชื่อลูก

 1. คำนึงไม่ผิดแปลกจากพระราชบัญญัติชื่อบุคลคล กฏหมายที่ควบคุมดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อ และได้กำหนดเงื่อนไขหรือแม้แต่ข้อห้ามต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
 2. การตั้งชื่อลูกไม่ควรผิดหลักภาษา ภาษาและความหมาย คำแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2 – 4 พยางค์ มีตัวอักษร สระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ในชื่อ
 3. การตั้งชื่อลูกควรมองถึงอนาคต พยายามหลีกเลี่ยงตั้งชื่อให้อ่านหรือเขียนให้แปลกหรือยากเกินไป มองถึงเมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่อายุมากขึ้นชื่อนี้จะเหมาะสมหรือไม่ อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเรียกชื่อผิดเพี้ยน ควรปรึกษากันในครอบครัว ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านก่อนตั้งชื่อเพื่อความไพเราะ ถูกต้องและถูกใจคนในบ้าน
 4. ชื่อควรตั้งถูกต้องและเป็นมงคลในตามหลักโหราศาสตร์ ควรมีภาษาและความหมายที่ดีเป็นมงคล ส่วนใหญ่จะใช้หลักทักษาปกรณ์เป็นหลัก สำหรับชื่อมงคลตามวันเกิดต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร, อายุ, ศรี, มูละ, อุตสาหะ และมนตรี รวมอยู่ในชื่อเพื่อหนุนชะตา เสริมสิ่งบกพร่อง และต้องไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีโดยเด็ดขาด หลักทักษาก็ต่างกันไปตามแต่ละ เมื่อได้ชื่อตามหลักทักษาแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูความหมาย/คำทำนายที่เหมาะสมที่สุด
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันจันทร์

 • บริวาร : ก ข ค ฆ ง
 • อายุ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี : ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ : ย ร ล ว
 • มนตรี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันจันทร์

 • ณรงค์ หมายถึง ผู้ทำการรบ
 • ณฎพงศ์ หมายถึง เชื้อสายนักปราชญ์
 • ณภัทร หมายถึง ดีงามด้วยความรู้
 • นวัต ความใหม่ สิ่งใหม่ๆ
 • นันทภพ หมายถึง เป็นความสุขของโลก
 • บวรพล หมายถึง กำลังล้ำเลิศ
 • ปรพล หมายถึง กำลังของผู้อื่น
 • ปองพล หมายถึง มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
 • ภัคพล หมายถึง มีโชคเป็นพลัง
 • มงคลชัย หมายถึง ชัยชนะที่ดีงาม

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันจันทร์

 • นลพรรณ หมายถึง ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
 • นรมน หมายถึง เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย
 • ธนวรรณ หมายถึง มีผิวงามเป็นสมบัติ
 • ธันยพร หมายถึง มีโชคอันประเสริฐ
 • นงลักษณ์ หมายถึง ผู้มีลักษณะดี
 • นภัส ฟ้า หมายถึง สวรรค์
 • ดลพร หมายถึง บันดาลพร
 • บงกช หมายถึง ดอกบัว
 • ปัทมวรรณ หมายถึง ผิวงามดั่งดอกบัว
 • ภัทรมล หมายถึง มีใจดีงาม
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอังคาร

 • บริวาร : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช : ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูละ : ย ร ล ว
 • อุตสาหะ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มนตรี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • กาลกิณี : ก ข ค ฆ ง

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอังคาร

 • นุเดช หมายถึง มีเดชเป็นของตน
 • ตนุภัทร หมายถึง ดีงามด้วยตนเอง
 • เตชินท์ หมายถึง มีเดชยิ่งใหญ่
 • ธนพล หมายถึง มีกำลังเป็นทรัพย์
 • ธนภูมิ หมายถึง พื้นที่แห่งทรัพย์
 • ธนวัต หมายถึง มีทรัพย์
 • ธาดา หมายถึง ผู้สร้าง
 • นพรุจ หมายถึง มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ เสมอ
 • นรชุย หมายถึง ชัยชนะของคน
 • นฤเบศร์ หมายถึง ยอดชาย

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอังคาร

 • บวรรัตน์ หมายถึง รัตนะอันประเสริฐ
 • บุปผา หมายถึง ดอกไม้
 • เบญญา หมายถึง ฉลาด
 • ปณิตา หมายถึง ได้รับการสรรเสริญ
 • ปภัสสร หมายถึง แสงสว่าง
 • ปวีณา หมายถึง ฉลาด ชำนาญ
 • พนิดา หมายถึง หญิงสาว
 • พรพิมล หมายถึง ผู้ปราศจากมลทิน
 • ภัทรมล หมายถึง มีใจดีงาม
 • มัทนา หมายถึง คำสดุดี
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพุธกลางวัน

 • บริวาร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ : ด ต ถ ท ธ น
 • เดช : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี : ย ร ล ว
 • มูละ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มนตรี : ก ข ค ฆ ง
 • กาลกิณี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางวัน

 • บวรพล หมายถึง กำลังล้ำเลิศ
 • บวรศักดิ์ หมายถึง อำนาจที่ยิ่งใหญ่
 • ประดิพัทธ์ ความหมาย สน่หา
 • ปยุต หมายถึง ขยันขันแข็ง
 • ปิยนันท์ หมายถึง ยินดีในสิ่งที่เป็นที่รัก
 • พงศ์พัฒน์ หมายถึง ดำรงเชื้อสาย
 • ผลวัต หมายถึง เกิดผล
 • พบธรรม หมายถึง พบคุณความดี
 • เมทนี หมายถึง แผ่นดิน
 • ปกรณ์ หมายถึง คัมภีร์

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวัน

 • เรวดี หมายถึง ชื่อดาวฤกษ์ที่ 27
 • แวววิไล หมายถึง งดงามสดใส
 • พกาวรรณ หมายถึง ผิวขาว
 • นารา หมายถึง รัศมีรุ่งเรือง
 • นิตา หมายถึง ผู้ได้รับการอบรมอย่างดี
 • นันทิยา หมายถึง ผู้มีความสุขความยินดี
 • พรรณี หมายถึง ผู้มีผิวงาม
 • กนก หมายถึง ทองคำ
 • กมลรัตน์ หมายถึง ดอกบัวที่ล้ำค่า
 • ประภาศรี หมายถึง ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพุธกลางคืน

 • บริวาร : ย ร ล ว
 • อายุ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • เดช : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • ศรี : ก ข ค ฆ ง
 • มูละ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อุตสาหะ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี : ด ต ถ ท ธ น
 • กาลกิณี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางคืน

 • กฤษณะ หมายถึง พระกฤษณะ
 • กิตติคุณ หมายถึง ผู้ที่มีคุณเลื่องลือ
 • กิตติชัย หมายถึง ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
 • ขจรเดช หมายถึง ผู้มีอำนาจไปทั่ว
 • คณิน หมายถึง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คุณากร หมายถึง บ่อเกิดแห่งความดี
 • จรูญ หมายถึง รุ่งเรือง งดงาม
 • จิรายุ หมายถึง มีอายุยืน
 • ชวนากร หมายถึง ผู้มีความปราดเปรื่อง
 • ฐากูร หมายถึง ผู้ที่น่าเลื่อมใส ผู้ที่น่าเคารพ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืน

 • กนกนุช หมายถึง ผู้หญิงที่มีค่าดั่งทองคำ
 • กรกนก หมายถึง แสงทอง
 • กรองขวัญ หมายถึง จิตใจที่มีสิริมงคล ละเอียดอ่อน
 • ขวัญฤดี หมายถึง ยินดีในความมงล
 • คณิสสร หมายถึง เป็นยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งปวง
 • จริยา หมายถึง กิริยาเพียบพร้อม
 • จันทร์จิรา หมายถึง งามเสมอ
 • ชาลิสา หมายถึง เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
 • โชติกา หมายถึง ผู้รุ่งเรือง
 • ญาณิน หมายถึง ผู้มีความรู้
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพฤหัสบดี

 • บริวาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ : ย ร ล ว
 • เดช : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • ศรี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มูละ : ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • กาลกิณี : ด ต ถ ท ธ น

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • ศรัณยู หมายถึง ผู้คุ้มครอง
 • ศิริชัย หมายถึง มีชัยชนะที่เป็นมงคง
 • ศุภกิจ หมายถึง การงานดีอันเป็นมงคล
 • สถาพร หมายถึง ยืนยง
 • สรรเพชญ หมายถึง ผู้รู้หมด
 • สุขิต หมายถึง ผู้ทีความสุข
 • กรองเกียรติ หมายถึง จิตใจที่ละเอียดอ่อนสุขุม
 • กริช หมายถึง หลักแหลม
 • อรรณพ หมายถึง ทะเล มหาสมุทร
 • จำรูญ หมายถึง รุ่งเรือง งดงาม

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • เขมิกา หมายถึง ผู้มีความเกษม
 • จารุณี หมายถึง สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • ชยาภา หมายถึง ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • อรพรรณ หมายถึง ผู้มีผิวสวย
 • อมราพร หมายถึง ประเสริฐดุจเทวดา
 • บุณยาพร หมายถึง ประเสริฐด้วยความดี
 • ปฐมพร หมายถึง พรอันแรก
 • จลกลณี หมายถึง ดอกบัว
 • จรัสศรี หมายถึง ผุดผ่อง
 • รมณี หมายถึง สตรีน่าพึงพอใจ
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันศุกร์

 • บริวาร : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อายุ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • เดช : ก ข ค ฆ ง
 • ศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูละ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • กาลกิณี : ย ร ล ว

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันศุกร์

 • กิตติ หมายถึง คำสรรเสริญ
 • คมสันต์ หมายถึง ความสงบอันลึกซึ้ง
 • คุณานนต์ หมายถึง มีคุณความดีมากมาย
 • จตุพักต์ หมายถึง พระพรหม
 • เตชิต หมายถึง ฉลาดเฉียบแหลม
 • เทพทัต หมายถึง ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • ธีทัต หมายถึง ให้ปัญญา
 • เธนศ หมายถึง ร่ำรวย มีทรัพย์
 • ปองคุณ หมายถึง มุ่งหวังสิ่งดีงาม
 • ผดุงเดช หมายถึง รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันศุกร์

 • จอมใจ หมายถึง ยอดดวงใจ
 • จันจิมา หมายถึง งามเหมือนดวงจันทร์
 • ชญานนท์ หมายถึง ยินดีในความรู้
 • ชญาภา หมายถึง ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชนกานต์ หมายถึง เป็นที่รักของปวงชน
 • ญาดา หมายถึง ผู้รู้นักปราชญ์
 • ญาณี หมายถึง ผู้มีความรู้
 • ณิชา หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์
 • ปิ่นมณี หมายถึง ยอดมณี
 • เปมิกา หมายถึง ผู้มีความรัก
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันเสาร์

 • บริวาร : ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช : ย ร ล ว
 • ศรี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มูละ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อุตสาหะ : ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันเสาร์

 • ยงยศ หมายถึง มียศยั่งยืนนาน
 • ยศพล หมายถึง มียศและมีพลัง
 • รชานท์ หมายถึง ยินดีในทรัพย์สมบัติ
 • ศักดา หมายถึง ผู้มีอำนาจ
 • อดุลย์ หมายถึง ไม่มีที่เปรียบ
 • อดิชาติ หมายถึง ผู้เกิดมาดี
 • บวรชัย หมายถึง ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
 • กมล หมายถึง ดอกบัว หัวใจ
 • จตุรพร หมายถึง พรสี่ประการ
 • จรัสพงศ์ หมายถึง ตระกูลที่รุ่งเรือง

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันเสาร์

 • ศรันย์พร หมายถึง พึ่งอันประเสริฐ
 • ศรันยา หมายถึง ผู้ปกป้อง
 • ศศิวิมล หมายถึง จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
 • สินาถ หมายถึง ที่พึ่งที่มีประโยชน์
 • สิรินาถ หมายถึง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
 • สุนิดา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแนะนำมาดี
 • วิภาดา หมายถึง ผู้รู้
 • วีรกร หมายถึง บ่อเกิดผู้กล้วหาญ
 • วรสุดา หมายถึง สาวงาม หญิงผู้ประเสริฐ
 • วิชุดา หมายถึง สายฟ้า
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอาทิตย์

 • บริวาร : อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อายุ : ก ข ค ฆ ง
 • เดช : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ศรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูละ : ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี : ย ร ล ว
 • กาลกิณี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์

 • จารุกิตติ์ หมายถึง มีชื่อเสียงดีงาม
 • จิตรดิลก หมายถึง ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
 • จรายุทธ หมายถึง อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
 • จักรพันธ์ หมายถึง เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
 • จรินทร์ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
 • ฉันทพล หมายถึง มีพลังคือความพอใจ
 • ชนมภูมิ หมายถึง บ้านเกิด ภูมิลำเนา
 • ชนวีร์ หมายถึง ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
 • ชวลิต หมายถึง รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
 • ชฎายุ หมายถึง ลูกแห่งครุฑ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์

 • ฐาปนีย์ หมายถึง ผู้มีความตั้งมั่น
 • ฐานิดา หมายถึง ผู้มีฐานะ ความมั่นคง
 • ฐิติมา หมายถึง มีความคงอยู่
 • ณัฐธีรา หมายถึง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
 • ณัฐนรี หมายถึง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ต้องใจ หมายถึง เป็นที่ชื่นชอบ
 • ทวีนุช หมายถึง สาวงาม
 • นพนันท์ หมายถึง เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆ
 • นัชชา หมายถึง แม่น้ำ
 • ธาวัลย์ หมายถึง ความขาวเนียน สะอาด บริสุทธิ์

ทิ้งท้าย

นี่เป็นเทคนิคในการตั้งชื่อให้กับลูก และตัวเองทั้งชื่อเล่น และชื่อจริง นอกจากนั้นยังมีรูปแบบ และวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย ใครที่ชื่นชอบในความหมายแบบไหน หรือวิธีใดก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้ แต่ให้คำนึงถึงผลที่จะตามมาให้รอบคอบ จะได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนชื่อใหม่ในภายหลัง

NaniTalk Editor

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytics

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า