เคล็ดลับเสริมดวง

ตั้งชื่อลูกชาย ลูกสาว ตามวันเกิด เสริมมงคล!

ชื่อจริงมงคล ตามวันเกิด ความหมายดี ๆ เสริมดวงให้ลูก

ชื่อ เป็นคำที่มีความหมายมากกว่าแค่การเรียกขานกัน แต่เป็นคำที่สะท้อนถึงตัวตนและอนาคตของบุคคลนั้นๆ การตั้งชื่อลูกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับพ่อแม่ทุกคน โดยเฉพาะการเสริมมงคลให้กับลูกน้อยด้วยชื่อที่มีความหมายดีและเหมาะกับวันเกิดนั้น ถือเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนา

ในบทความนี้ เราได้รวบรวมรายชื่อชื่อมงคลสำหรับลูกชายและลูกสาวตามวันเกิดมาฝาก คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกชื่อที่ชื่นชอบและเหมาะสมกับลูกน้อยของคุณได้

สารบัญ

การตั้งชื่อลูกมงคล

การตั้งชื่อก็มีความสำคัญ โดยต้องแฝงไปด้วยชื่อที่มีความหมายดี ๆ การตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว ตามวันเกิด ก็เป็นการเสริมดวง เพิ่มสิริมงคลให้แก่ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งตั้งชื่อลูกชาย ตั้งชื่อลูกสาว หรือการเปลี่ยนชื่อตัวเอง วันนี้เราจะมาแนะนำว่าคนเกิดวันไหนควรตั้งชื่อแบบไหนถึงจะดี มาดูกัน

หลักการตั้งชื่อตามตำราโบราณที่เป็นที่นิยมจะใช้หลักทักษาปกรณ์ ซึ่งการตั้งชื่อนั้นต้องใช้อักขระในวรรคซึ่งประกอบด้วย บริวาร , อายุ, เดช , ศรี , มูละ , อุตสาหะ, มนตรีเท่านั้น ห้ามอักขระกาลกิณีโดยเด็ดขาด และการตั้งชื่อใช้วันเกิดเริ่มต้นนับเป็น “บริวาร” เสมอ แต่ห้ามใช้กาลกิณีโดยเด็ดขาด ดังนี้ บริวาร > อายุ > เดช > ศรี > มูละ > อุตสาหะ > มนตรี > กาลกิณี

ความหมายของทักษาปกรณ์

 • บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งคนที่เราต้องให้ความอุปการะภายในครอบครัวเราทุกคนด้วย
 • อายุ หมายถึง ชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนวิถีทางแห่งการดำเนินชีวิตของเรา
 • เดช หมายถึง อำนาจวาสนา เกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่งหน้าที่ การงาน ตลอดจนการศึกษาเล่าเรียน ความรักใคร่ เกรงกลัว
 • ศรี หมายถึง หลักทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้สอย สิริมงคล โชคลาภ ที่ได้มาเป็นสิ่งของต้องใช้จ่ายและที่จะได้ในภายหน้า
 • มูละ หมายถึง หลักทรัพย์เดิมที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาถึงตน และอยู่ในปัจจุบัน ตลอดฐานะญาติพี่น้องของเรา
 • อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การทำงาน ผลสำเร็จจากการงาน รวมถึงการมีหัวคิดริเริ่ม และทิฐิมานะ
 • มนตรี หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูเรา อันอาจได้แก่ บิดามารดา อุปัชฌาย์ อาจารย์ ครู เจ้านาย และผู้ให้ความช่วยเหลือเราทุกคน
 • กาลกิณี หมายถึง ความชั่วร้าย ศัตรู คู่อาฆาต คนไม่ถูกกัน ความไม่ดีงามต่าง ๆ รวมทั้งอุปสรรคนานาประการที่มาในทางเลวร้าย

หลักการตั้งชื่อลูก

 1. คำนึงไม่ผิดแปลกจากพระราชบัญญัติชื่อบุคลคล กฏหมายที่ควบคุมดูแลในเรื่องของการตั้งชื่อ และได้กำหนดเงื่อนไขหรือแม้แต่ข้อห้ามต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน
 2. การตั้งชื่อลูกไม่ควรผิดหลักภาษา ภาษาและความหมาย คำแปลที่ดีเป็นมงคล ความยาว 2 – 4 พยางค์ มีตัวอักษร สระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ในชื่อ
 3. การตั้งชื่อลูกควรมองถึงอนาคต พยายามหลีกเลี่ยงตั้งชื่อให้อ่านหรือเขียนให้แปลกหรือยากเกินไป มองถึงเมื่อลูกเป็นผู้ใหญ่อายุมากขึ้นชื่อนี้จะเหมาะสมหรือไม่ อาจก่อให้เกิดปัญหาในการเรียกชื่อผิดเพี้ยน ควรปรึกษากันในครอบครัว ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านก่อนตั้งชื่อเพื่อความไพเราะ ถูกต้องและถูกใจคนในบ้าน
 4. ชื่อควรตั้งถูกต้องและเป็นมงคลในตามหลักโหราศาสตร์ ควรมีภาษาและความหมายที่ดีเป็นมงคล ส่วนใหญ่จะใช้หลักทักษาปกรณ์เป็นหลัก สำหรับชื่อมงคลตามวันเกิดต้องใช้อักษรในวรรค บริวาร, อายุ, ศรี, มูละ, อุตสาหะ และมนตรี รวมอยู่ในชื่อเพื่อหนุนชะตา เสริมสิ่งบกพร่อง และต้องไม่มีอักษรที่เป็นกาลกิณีโดยเด็ดขาด หลักทักษาก็ต่างกันไปตามแต่ละ เมื่อได้ชื่อตามหลักทักษาแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูความหมาย/คำทำนายที่เหมาะสมที่สุด
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันจันทร์

 • บริวาร : ก ข ค ฆ ง
 • อายุ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • เดช : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • ศรี : ด ต ถ ท ธ น
 • มูละ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อุตสาหะ : ย ร ล ว
 • มนตรี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • กาลกิณี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันจันทร์

 • ณรงค์ หมายถึง ผู้ทำการรบ
 • ณฎพงศ์ หมายถึง เชื้อสายนักปราชญ์
 • ณภัทร หมายถึง ดีงามด้วยความรู้
 • นวัต ความใหม่ สิ่งใหม่ๆ
 • นันทภพ หมายถึง เป็นความสุขของโลก
 • บวรพล หมายถึง กำลังล้ำเลิศ
 • ปรพล หมายถึง กำลังของผู้อื่น
 • ปองพล หมายถึง มุ่งหวังซึ่งความมีพลัง
 • ภัคพล หมายถึง มีโชคเป็นพลัง
 • มงคลชัย หมายถึง ชัยชนะที่ดีงาม

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันจันทร์

 • นลพรรณ หมายถึง ผิวพรรณเหมือนดอกบัว
 • นรมน หมายถึง เป็นดวงใจของคนทั้งหลาย
 • ธนวรรณ หมายถึง มีผิวงามเป็นสมบัติ
 • ธันยพร หมายถึง มีโชคอันประเสริฐ
 • นงลักษณ์ หมายถึง ผู้มีลักษณะดี
 • นภัส ฟ้า หมายถึง สวรรค์
 • ดลพร หมายถึง บันดาลพร
 • บงกช หมายถึง ดอกบัว
 • ปัทมวรรณ หมายถึง ผิวงามดั่งดอกบัว
 • ภัทรมล หมายถึง มีใจดีงาม
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอังคาร

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอังคาร

 • บริวาร : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อายุ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • เดช : ด ต ถ ท ธ น
 • ศรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มูละ : ย ร ล ว
 • อุตสาหะ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มนตรี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • กาลกิณี : ก ข ค ฆ ง

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอังคาร

 • นุเดช หมายถึง มีเดชเป็นของตน
 • ตนุภัทร หมายถึง ดีงามด้วยตนเอง
 • เตชินท์ หมายถึง มีเดชยิ่งใหญ่
 • ธนพล หมายถึง มีกำลังเป็นทรัพย์
 • ธนภูมิ หมายถึง พื้นที่แห่งทรัพย์
 • ธนวัต หมายถึง มีทรัพย์
 • ธาดา หมายถึง ผู้สร้าง
 • นพรุจ หมายถึง มีความรุ่งเรืองใหม่ๆ เสมอ
 • นรชุย หมายถึง ชัยชนะของคน
 • นฤเบศร์ หมายถึง ยอดชาย

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอังคาร

 • บวรรัตน์ หมายถึง รัตนะอันประเสริฐ
 • บุปผา หมายถึง ดอกไม้
 • เบญญา หมายถึง ฉลาด
 • ปณิตา หมายถึง ได้รับการสรรเสริญ
 • ปภัสสร หมายถึง แสงสว่าง
 • ปวีณา หมายถึง ฉลาด ชำนาญ
 • พนิดา หมายถึง หญิงสาว
 • พรพิมล หมายถึง ผู้ปราศจากมลทิน
 • ภัทรมล หมายถึง มีใจดีงาม
 • มัทนา หมายถึง คำสดุดี
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพุธกลางวัน

 • บริวาร : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อายุ : ด ต ถ ท ธ น
 • เดช : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • ศรี : ย ร ล ว
 • มูละ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อุตสาหะ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มนตรี : ก ข ค ฆ ง
 • กาลกิณี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางวัน

 • บวรพล หมายถึง กำลังล้ำเลิศ
 • บวรศักดิ์ หมายถึง อำนาจที่ยิ่งใหญ่
 • ประดิพัทธ์ ความหมาย สน่หา
 • ปยุต หมายถึง ขยันขันแข็ง
 • ปิยนันท์ หมายถึง ยินดีในสิ่งที่เป็นที่รัก
 • พงศ์พัฒน์ หมายถึง ดำรงเชื้อสาย
 • ผลวัต หมายถึง เกิดผล
 • พบธรรม หมายถึง พบคุณความดี
 • เมทนี หมายถึง แผ่นดิน
 • ปกรณ์ หมายถึง คัมภีร์

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางวัน

 • เรวดี หมายถึง ชื่อดาวฤกษ์ที่ 27
 • แวววิไล หมายถึง งดงามสดใส
 • พกาวรรณ หมายถึง ผิวขาว
 • นารา หมายถึง รัศมีรุ่งเรือง
 • นิตา หมายถึง ผู้ได้รับการอบรมอย่างดี
 • นันทิยา หมายถึง ผู้มีความสุขความยินดี
 • พรรณี หมายถึง ผู้มีผิวงาม
 • กนก หมายถึง ทองคำ
 • กมลรัตน์ หมายถึง ดอกบัวที่ล้ำค่า
 • ประภาศรี หมายถึง ผู้มีแสงสว่างและสิริมงคล
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพุธกลางคืน

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพุธกลางคืน

 • บริวาร : ย ร ล ว
 • อายุ : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • เดช : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • ศรี : ก ข ค ฆ ง
 • มูละ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • อุตสาหะ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มนตรี : ด ต ถ ท ธ น
 • กาลกิณี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพุธกลางคืน

 • กฤษณะ หมายถึง พระกฤษณะ
 • กิตติคุณ หมายถึง ผู้ที่มีคุณเลื่องลือ
 • กิตติชัย หมายถึง ผู้มีชัยชนะเป็นเกียรติยศ
 • ขจรเดช หมายถึง ผู้มีอำนาจไปทั่ว
 • คณิน หมายถึง ผู้เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย
 • คุณากร หมายถึง บ่อเกิดแห่งความดี
 • จรูญ หมายถึง รุ่งเรือง งดงาม
 • จิรายุ หมายถึง มีอายุยืน
 • ชวนากร หมายถึง ผู้มีความปราดเปรื่อง
 • ฐากูร หมายถึง ผู้ที่น่าเลื่อมใส ผู้ที่น่าเคารพ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพุธกลางคืน

 • กนกนุช หมายถึง ผู้หญิงที่มีค่าดั่งทองคำ
 • กรกนก หมายถึง แสงทอง
 • กรองขวัญ หมายถึง จิตใจที่มีสิริมงคล ละเอียดอ่อน
 • ขวัญฤดี หมายถึง ยินดีในความมงล
 • คณิสสร หมายถึง เป็นยิ่งใหญ่กว่าคนทั้งปวง
 • จริยา หมายถึง กิริยาเพียบพร้อม
 • จันทร์จิรา หมายถึง งามเสมอ
 • ชาลิสา หมายถึง เป็นใหญ่ด้วยความรุ่งเรือง
 • โชติกา หมายถึง ผู้รุ่งเรือง
 • ญาณิน หมายถึง ผู้มีความรู้
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพฤหัสบดี

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันพฤหัสบดี

 • บริวาร : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • อายุ : ย ร ล ว
 • เดช : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • ศรี : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • มูละ : ก ข ค ฆ ง
 • อุตสาหะ : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มนตรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • กาลกิณี : ด ต ถ ท ธ น

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • ศรัณยู หมายถึง ผู้คุ้มครอง
 • ศิริชัย หมายถึง มีชัยชนะที่เป็นมงคง
 • ศุภกิจ หมายถึง การงานดีอันเป็นมงคล
 • สถาพร หมายถึง ยืนยง
 • สรรเพชญ หมายถึง ผู้รู้หมด
 • สุขิต หมายถึง ผู้ทีความสุข
 • กรองเกียรติ หมายถึง จิตใจที่ละเอียดอ่อนสุขุม
 • กริช หมายถึง หลักแหลม
 • อรรณพ หมายถึง ทะเล มหาสมุทร
 • จำรูญ หมายถึง รุ่งเรือง งดงาม

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันพฤหัสบดี

 • เขมิกา หมายถึง ผู้มีความเกษม
 • จารุณี หมายถึง สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
 • ชยาภา หมายถึง ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • อรพรรณ หมายถึง ผู้มีผิวสวย
 • อมราพร หมายถึง ประเสริฐดุจเทวดา
 • บุณยาพร หมายถึง ประเสริฐด้วยความดี
 • ปฐมพร หมายถึง พรอันแรก
 • จลกลณี หมายถึง ดอกบัว
 • จรัสศรี หมายถึง ผุดผ่อง
 • รมณี หมายถึง สตรีน่าพึงพอใจ
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันศุกร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันศุกร์

 • บริวาร : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • อายุ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • เดช : ก ข ค ฆ ง
 • ศรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • มูละ : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • อุตสาหะ : ด ต ถ ท ธ น
 • มนตรี : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • กาลกิณี : ย ร ล ว

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันศุกร์

 • กิตติ หมายถึง คำสรรเสริญ
 • คมสันต์ หมายถึง ความสงบอันลึกซึ้ง
 • คุณานนต์ หมายถึง มีคุณความดีมากมาย
 • จตุพักต์ หมายถึง พระพรหม
 • เตชิต หมายถึง ฉลาดเฉียบแหลม
 • เทพทัต หมายถึง ผู้ที่เทวดาประทานมา
 • ธีทัต หมายถึง ให้ปัญญา
 • เธนศ หมายถึง ร่ำรวย มีทรัพย์
 • ปองคุณ หมายถึง มุ่งหวังสิ่งดีงาม
 • ผดุงเดช หมายถึง รักษาไว้ซึ่งอำนาจ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันศุกร์

 • จอมใจ หมายถึง ยอดดวงใจ
 • จันจิมา หมายถึง งามเหมือนดวงจันทร์
 • ชญานนท์ หมายถึง ยินดีในความรู้
 • ชญาภา หมายถึง ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ
 • ชนกานต์ หมายถึง เป็นที่รักของปวงชน
 • ญาดา หมายถึง ผู้รู้นักปราชญ์
 • ญาณี หมายถึง ผู้มีความรู้
 • ณิชา หมายถึง สะอาด บริสุทธิ์
 • ปิ่นมณี หมายถึง ยอดมณี
 • เปมิกา หมายถึง ผู้มีความรัก
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันเสาร์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันเสาร์

 • บริวาร : ด ต ถ ท ธ น
 • อายุ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • เดช : ย ร ล ว
 • ศรี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ
 • มูละ : ะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อุตสาหะ : ก ข ค ฆ ง
 • มนตรี : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • กาลกิณี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันเสาร์

 • ยงยศ หมายถึง มียศยั่งยืนนาน
 • ยศพล หมายถึง มียศและมีพลัง
 • รชานท์ หมายถึง ยินดีในทรัพย์สมบัติ
 • ศักดา หมายถึง ผู้มีอำนาจ
 • อดุลย์ หมายถึง ไม่มีที่เปรียบ
 • อดิชาติ หมายถึง ผู้เกิดมาดี
 • บวรชัย หมายถึง ชัยชนะที่ล้ำเลิศ
 • กมล หมายถึง ดอกบัว หัวใจ
 • จตุรพร หมายถึง พรสี่ประการ
 • จรัสพงศ์ หมายถึง ตระกูลที่รุ่งเรือง

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันเสาร์

 • ศรันย์พร หมายถึง พึ่งอันประเสริฐ
 • ศรันยา หมายถึง ผู้ปกป้อง
 • ศศิวิมล หมายถึง จันทร์กระจ่าง สวยเหมือนพระจันทร์
 • สินาถ หมายถึง ที่พึ่งที่มีประโยชน์
 • สิรินาถ หมายถึง มีที่พึ่งอันเป็นสิริมงคล
 • สุนิดา หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแนะนำมาดี
 • วิภาดา หมายถึง ผู้รู้
 • วีรกร หมายถึง บ่อเกิดผู้กล้วหาญ
 • วรสุดา หมายถึง สาวงาม หญิงผู้ประเสริฐ
 • วิชุดา หมายถึง สายฟ้า
ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอาทิตย์

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิดวันอาทิตย์

 • บริวาร : อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
 • อายุ : ก ข ค ฆ ง
 • เดช : จ ฉ ช ซ ฌ ญ
 • ศรี : ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
 • มูละ : ด ต ถ ท ธ น
 • อุตสาหะ : บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
 • มนตรี : ย ร ล ว
 • กาลกิณี : ศ ส ษ ห ฬ ฮ

ชื่อมงคลลูกชายที่เกิดวันอาทิตย์

 • จารุกิตติ์ หมายถึง มีชื่อเสียงดีงาม
 • จิตรดิลก หมายถึง ยอดแห่งความงาม มีเครื่องหมายสวยงาม จิตรกรเด่น
 • จรายุทธ หมายถึง อาวุธของคนจร, อาวุธของคนเดินทาง
 • จักรพันธ์ หมายถึง เกี่ยวเนื่องด้วยแว่นแคว้น
 • จรินทร์ หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในคนเดินทาง
 • ฉันทพล หมายถึง มีพลังคือความพอใจ
 • ชนมภูมิ หมายถึง บ้านเกิด ภูมิลำเนา
 • ชนวีร์ หมายถึง ชนผู้กล้าหาญ วีรชนของคนทั้งหลาย
 • ชวลิต หมายถึง รุ่งเรือง รุ่งโรจน์
 • ชฎายุ หมายถึง ลูกแห่งครุฑ

ชื่อมงคลลูกสาวที่เกิดวันอาทิตย์

 • ฐาปนีย์ หมายถึง ผู้มีความตั้งมั่น
 • ฐานิดา หมายถึง ผู้มีฐานะ ความมั่นคง
 • ฐิติมา หมายถึง มีความคงอยู่
 • ณัฐธีรา หมายถึง นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่
 • ณัฐนรี หมายถึง หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
 • ต้องใจ หมายถึง เป็นที่ชื่นชอบ
 • ทวีนุช หมายถึง สาวงาม
 • นพนันท์ หมายถึง เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆ
 • นัชชา หมายถึง แม่น้ำ
 • ธาวัลย์ หมายถึง ความขาวเนียน สะอาด บริสุทธิ์

ทิ้งท้าย

นี่เป็นเทคนิคในการตั้งชื่อให้กับลูก และตัวเองทั้งชื่อเล่น และชื่อจริง นอกจากนั้นยังมีรูปแบบ และวิธีการอื่น ๆ อีกมากมาย ใครที่ชื่นชอบในความหมายแบบไหน หรือวิธีใดก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้ แต่ให้คำนึงถึงผลที่จะตามมาให้รอบคอบ จะได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนชื่อใหม่ในภายหลัง

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button