เคล็ดลับเสริมดวง

สมเด็จหลวงพ่อกวย – พระเกจิผู้ศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคล

ประเทศไทยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมายที่เป็นที่รู้จักและเคารพศรัทธา อีกทั้งมีพุทธคุณเข้มขลัง หนึ่งในนั้นคือ “สมเด็จหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร” อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) จังหวัดชัยนาท ซึ่งแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว ท่านก็ยังสถิตอยู่ในหัวใจของพุทธศาสนิกชนทุกคน

ชีวประวัติของหลวงพ่อกวย

พระสมเด็จหลวงพ่อกวย
พระสมเด็จหลวงพ่อกวย

ช่วงชีวิตวัยเด็ก

หลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร มีนามเดิมว่า กวย ปั้นสน เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 (ตรงกับปีมะเส็ง) ที่บ้านแค หมู่ 9 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เป็นบุตรของนายตุ้ยและนางต่วน เดชมา

การอุปสมบทและศึกษาพระธรรม

เมื่ออายุครบ 20 ปี ในปีพ.ศ. 2467 หลวงพ่อกวยได้เข้าอุปสมบทที่วัดโบสถ์ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท หลังจากที่อุปสมบท ท่านได้อยู่ศึกษาเล่าเรียนทั้งด้านพระปริยัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน โดยได้ไปศึกษาต่อกับหลวงพ่อศรี วิริยโสภิตแห่งวัดพระปรางค์ จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ ยังไปศึกษาวิทยาคมกับหลายอาจารย์ เช่น หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ จังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อขำ วัดเขาแก้ว, หลวงพ่อศรี วัดพระปรางค์ และหลวงพ่อเฒ่า วัดค้างคาว เป็นต้น

ปฏิปทาและวัตรปฏิบัติ

หลวงพ่อกวยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะบำเพ็ญสมณธรรม ท่านเป็นพระที่ใฝ่รู้ มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดความก้าวหน้าในทางจิต อีกทั้งยังยึดมั่นในธุดงควัตรเป็นวิถีชีวิต

พลังจิตอันกล้าแข็ง

วิชาอาคมและพุทธาคม

หลวงพ่อกวยได้ศึกษาวิชาอาคมและพุทธคมตั้งแต่ตอนยังเป็นฆราวาส ซึ่งนับว่าท่านมีพื้นฐานที่ดีจึงทำให้การศึกษาด้านต่างๆ มีความก้าวหน้าและได้เรียนรู้เคล็ดลับต่างๆอย่างรวดเร็ว ท่านเชี่ยวชาญทั้งไสยศาสตร์ วิปัสสนากรรมฐาน และเวทย์มนต์คาถาต่างๆ ทำให้ท่านกลายเป็นพระเกจิที่มีพลังจิตกล้าแข็งอย่างยิ่ง

เกียรติคุณและอิทธิปาฏิหาริย์

ชาวบ้านเชื่อกันว่าหลวงพ่อกวย สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้ อาทิ การเสกใบมะขามเป็นต่อและแตนเพื่อช่วยลูกศิษย์จากการถูกโจรปล้น ทำให้ชื่อเสียงของท่านโด่งดังเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ วัตถุมงคลที่หลวงพ่อกวยปลุกเสกก็ประสบความสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์ ช่วยคุ้มครองผู้ที่บูชาให้แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ อีกทั้งเกิดโชคลาภอีกด้วย

วัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงสมเด็จหลวงพ่อกวย

วัตถุมงคลของหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโรมีหลากหลายประเภท แต่ละชิ้นมีพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ มีประสบการณ์ต่างๆมากมาย ซึ่งสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว โดยวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียง ได้แก่:

เหรียญหลวงพ่อกวย เหรียญของหลวงพ่อกวยมีด้วยกันหลากหลายรุ่น ที่ขึ้นชื่อลือชา ได้แก่ เหรียญรุ่นแรก เหรียญหลังหนุมาน เนื่องจากได้รับความนิยมสูง วัตถุมงคลเหล่านี้จึงมีราคาเช่าบูชาสูงด้วยเช่นกัน

  • สมเด็จหลวงพ่อกวย
  • พระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกวย
  • ขี้ผึ้ง
  • ปลัดขิก
  • แหวน

ความศรัทธาและบารมีของหลวงพ่อกวย

ลูกศิษย์ลูกหาที่มีชื่อเสียง

หลวงพ่อกวยมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากทั้งที่เป็นชาวบ้านธรรมดาไปจนถึงบุคคลผู้มีชื่อเสียงระดับสูงในวงการต่างๆ อีกทั้งบรรดาเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ยังไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ แสดงให้เห็นถึงพลังจิตที่บริสุทธิ์และมหิทธานุภาพอันเลื่องลือของท่านอย่างแท้จริง

บทบาทในการพัฒนาวัดและชุมชน

นอกเหนือจากการสั่งสอนวิชาและหลักธรรมคำสอนแล้ว หลวงพ่อกวยยังเป็นปูชนียบุคคลที่อุทิศตนเพื่องานส่วนรวมในการพัฒนาโรงเรียน วัดวาอาราม รวมถึงสาธารณสถานเพื่อประโยชน์สุขของชาวบ้าน โดยใช้บารมีธรรมและแรงศรัทธาเพื่อเป็นสื่อกลาง

การบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อกวย

คาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุตินฺธโร

คาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุตินฺธโร

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ อิติสุคะโต ชุตินฺธโร นะโมพุทธายะ นะสิวัง พรหมมามะอะอุ
(อย่าอด อย่าอยาก อย่ายาก อย่าจน อย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าใคร)

คาถาหลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม

พระคาถานี้เป็นของหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นคาถาที่ช่วยได้ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องงาน และหากอยากให้ได้สมใจนึก ก็ควรตั้งจิตอธิษฐาน มีสมาธิ แน่วแน่ นึกถึงหลวงพ่อกวย แล้วตั้งนะโม

คาถาหลวงพ่อกวยวัดโฆสิตาราม

(ตั้งนะโม 3 จบ)

โสทาโย นะโมนะมัสสกาโร โสทายะอิมังคาถา พุทธะมาเรโส ธัมมะมาเรโส สังคะมาเรโส
จากนั้นให้เพ่งสมาธิจิตแน่วแน่ และพูดว่า ขอให้ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด) ขอให้ได้งานสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ตั้งใจไว้

การดูแลรักษาวัตถุมงคล

ควรเก็บรักษาวัตถุมงคลให้ดี ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด นอกจากนี้ไม่ควรวางวัตถุมงคลไว้รวมกับสิ่งที่ไม่เป็นมงคลต่างๆ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อพลังอำนาจหรือพุทธคุณของวัตถุมงคลได้ อีกสิ่งที่สำคัญคือศรัทธา หากมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อกวยอย่างแท้จริงก็ช่วยให้พุทธคุณของวัตถุมงคลมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค)

วัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) เดิมเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่ หลวงพ่อกวยเป็นเจ้าอาวาสที่มีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง ปัจจุบันภายในวัดได้มีการจัดพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติของท่าน พร้อมทั้งเปิดให้สักการะสรีระร่างของหลวงพ่อ ซึ่งบรรจุอยู่ในโลงแก้ว ทำให้วัดกลายเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่าพุทธศาสนิกชนเพื่อทำบุญไหว้พระขอพร อีกทั้งมีตลาดวัตถุมงคลเพื่อเปิดโอกาสให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อกวยด้วย

สรุป

สมเด็จหลวงพ่อกวย ชุตินฺธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม (วัดบ้านแค) จังหวัดชัยนาท เป็นพระที่มีจริยวัตรงดงาม ท่านมีวัตรปฏิบัติและปฏิปทาที่น่าศรัทธาอย่างยิ่ง อีกทั้งมีพลังจิตแก่กล้า มีบารมีสูงส่ง นอกจากนี้แล้ว วัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกจนเข้มขลังก็เป็นมรดกล้ำค่าที่ทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อกวยเป็นที่เคารพบูชาและเป็นปูชนียบุคคลตลอดไป

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button