How To

วิธีกรวดน้ำ พร้อมบทกรวดน้ำ ทำแล้วได้อานิสงค์!

การกรวดน้ำหลังการทำบุญตักบาตร การถวายสังฆทาน หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นการอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ทำให้กับผู้ที่ล่วงลับไปอยู่อีกชาติภพหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นญาติ บุคคลที่รู้จัก เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย การกรวดน้ำจึงเป็นการปฎิบัติที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน 

กรวดน้ำ

ที่กรวดน้ำ
Image by Rojchanachai Lertchanapisit from Pixabay

กรวดน้ำ คือ การตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้ว ส่งไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย พร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปในภาชนะที่รองรับ แล้วเอาไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่ง หรือรดที่โคนต้นไม้ ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการทำบุญกรวดน้ำ โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการกรวดน้ำ ดังนี้

 • เพื่อแผ่อานิสงส์แห่งกุศลผลบุญบารมีให้แก่เจ้ากรรมนายเวร บุพกรรม ทุกผู้ทุกนาม ทุกดวงวิญญาณที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินก่อกรรมมา ทั้งที่ได้เจตนาและไม่ได้มีเจตนา ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบัน และที่จะตามเราไปสู่อนาคตชาติ
 • เพื่อแผ่เมตตาด้วยอานิสงส์แห่งกุศลผลบุญบารมีให้ถึงแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ที่เคยต้องมาเป็นอาหารและเราได้เคยทำการเบียดเบียนชีวิต
 • เพื่อแผ่อานิสงส์แห่งกุศลผลบุญบารมีถวายพระพร แด่เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตประทับบนผืนธรณี ที่เราได้เหยียบหรือได้อยู่อาศัย
 • เพื่อแผ่กุศลผลบุญบารมีให้แก่ บุพการี, บิดา, มารดา, ปู่, ย่า, ตา, ยาย, ครูอาจารย์, ผู้มีพระคุณ ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี รวมไปถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
 • เพื่อขอขมากรรม ขอการอโหสิกรรมยกโทษให้อภัยจากเจ้ากรรมนายเวร บุพกรรมที่กำลังจองเวรจองกรรม อาฆาตพยาบาท เบียดเบียน สาปแช่ง โกรธแค้น มุ่งทำร้ายทำลายเราอยู่
 • เพื่อขอท่านเจ้ากรรมนายเวร บุพกรรม โปรดเมตตาให้เราสร้างผลบุญบารมีความดีในชาตินี้ ขอให้ท่านโปรดเปิดทางให้เราได้สั่งสม และสร้างสมอานิสงส์แห่งกุศลผลบุญบารมีให้สำเร็จสัมฤทธิ์ผล โดยปราศจากอุปสรรคขัดขวาง
 • เพื่อแผ่เมตตาให้แก่ดวงวิญญาณข้าทาสบริวาร ที่ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่อาจเคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมา หรืออาจเคยดูแลช่วยเหลือรับใช้กันมา
 • เพื่อแผ่เมตตาอานิสงส์แห่งกุศลผลบุญบารมีให้แก่สรรพสิ่งดวงวิญญาณสัมภเวสี ดวงวิญญาณพเนจร ดวงวิญญาณเร่ร่อน ดวงวิญญาณเปรต ดวงวิญญาณตายโหง ดวงวิญญาณไร้ญาติขาดมิตร ดวงวิญญาณที่ทุกข์ยากลำบาก

วิธีการกรวดน้ำมี 2 วิธี

วิธีการกรวดน้ำมี 2 วิธี
 1. การกรวดน้ำแบบเปียก คือ การใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย
 2. การกรวดน้ำแบบแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ ใช้สิบน้ำพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้

ในระหว่างที่กรวดน้ำ ควรระลึกถึงผู้ที่มีพระคุณ หรือ ผู้ที่มีเวรกรรมต่อกัน เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่เหล่าบุคคลเหล่านั้น

การอุทิศผลบุญมี 2 วิธี 

การอุทิศผลบุญมี 2 วิธี 
 1. การอุทิศผลบุญเจาะจง คือ การกล่าวชื่อผู้ที่เราจะให้ท่านรับ เช่น ชื่อพ่อ แม่ ลูก หรือใครก็ได้
 2. การอุทิศผลบุญไม่เจาะจง คือ การกล่าวรวม ๆ กัน เช่น ญาติทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นต้น

   การอุทิศผลบุญที่ถูก ควรทำทั้ง 2 วิธี คือผู้ที่มีคุณ หรือผู้ที่มีเวรต่อกันเราก็ควรอุทิศเจาะจง ส่วนที่เหลือก็อุทิศผลบุญรวม ๆ กัน

ความเป็นมาในการกรวดน้ำ 

   เป็นเรื่องเล่ากันมาแต่สมัยพุทธกาล ครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวฬุวันอุทยานแก่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นพระอาราม ในคืนนั้นปรากฎว่าพระองค์ได้ยินเสียงร้องประหลาดอันน่าสะพรึงกลัว รุ่งวันต่อมาจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และเล่าเรื่องให้ฟัง พระพุทธองค์จึงทรงอธิบายว่า เสียงที่ได้ยินนั้น คือเสียงของพระญาติในอดีตอันไกลโพ้นของพระเจ้าพิมพิสาร ที่บังเกิดไปเป็นเปรต (เนื่องจากคนเหล่านี้เคยแอบกินอาหารพระก่อนพระฉัน และบางคนก็ลักลอบเอาไปให้ญาติคนอื่น) จึงมาร้องขอส่วนบุญ เพราะพระองค์ทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศผลบุญให้ ด้วยเหตุนี้ ในรุ่งขึ้นของอีกวัน พระเจ้าพิมพิสารจึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปรับทานอีกครั้ง เมื่อเสร็จแล้วก็ได้อุทิศผลบุญดังกล่าวด้วยการหลั่งทักษิโณทก ทำให้ญาติของพระองค์ได้รับทั้งอาหารและผ้าทิพย์ จนมีร่างกายอิ่มเอิบและผิวพรรณผ่องใส  พระพุทธเจ้าเพียงแต่แนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับในอดีตชาติ แต่การหลั่งทักษิโณทกของพระเจ้าพิมพิสารได้กลายมาเป็นประเพณีของชาวพุทธในการกรวดน้ำหลังให้ทานนับแต่นั้นมา

คำว่า ทักษิโณทก เป็นภาษาสันสกฤต ทกฺษิณา แปลว่า ของทำบุญ 

คำว่า อุทก แปลว่า น้ำ หมายความว่า น้ำที่หลั่งเวลาทำบุญเพื่ออุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตาย , น้ำที่ใช้เทลงไปเพื่อใช้กับสิ่งของที่ใหญ่หรือไม่มีรูปที่จะหยิบยกได้ เช่น วัด ศาลา บุญกุศล , และน้ำที่หลั่งเพื่อมอบให้เป็นสิทธิ์ขาด เช่น พระเวสสันดรหลั่งทักษิโณทกเพื่อยกกัณหาชาลีให้ชูชก

ทกฺษิณา + อุทก = ทักษิโณทก แปลว่า ของทำบุญที่เป็นน้ำ (ไทยธรรมที่เป็นน้ำ) หรือเรียกว่าให้น้ำเป็นทาน

บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์ หรือ บทกรวดน้ำอิมินา

บทกรวดน้ำแบบสมบูรณ์ หรือ บทกรวดน้ำอิมินา

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

คำแปล ด้วยบุญนี้ อุทิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา

คำแปล  และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

คำแปล  สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา

คำแปล  พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

คำแปล  ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

คำแปล  ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

คำแปล  ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

คำแปล  ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

คำแปล  เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

คำแปล  สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

คำแปล  มลายสิ้นจากสันดาน ทุก ๆ ภพที่เราเกิด

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

คำแปล  มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

คำแปล  โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

คำแปล  พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

คำแปล  พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา

คำแปล  ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร เทอญ…

บทกรวดน้ำแบบสั้น

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 

คำแปล  ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิด

บทกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศล

บทกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตุนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

คำแปล  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

คำแปล  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา

คำแปล  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

คำแปล  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย  ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

คำแปล  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย  ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

คำแปล  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข

บทกรวดน้ำแบบคำอุทิศส่วนกุศล 

บทกรวดน้ำแบบคำอุทิศส่วนกุศล 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

   ขอเดชะตั่งจิตอุทิศผล                       บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล  

ถึงบิดามารดาครูอาจารย์                       ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน  

คนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน                  ขอให้ได้บุญกุศลผลของฉัน  

ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ                ขอให้ท่านได้กุศลและผลบุญ  

อีกปู่ย่าตายายทั้งหลายนั้น                    ขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุน  

ทหารตำรวจตรวจแดนไทยจงได้บุญ      ช่วยป้องกันศัตรูภัยได้บุญนี้  

สำหรับท่านหมั่นปฏิบัติวิปัสสนา             ขอให้พาได้พบสุขทุกวิถี  

ประสบพบนิพพานของญาณมุนี              ในชาตินี้มีมรรคผลทุกคนเทอญ 

   บุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้              จงสำเร็จเป็นปัจจัยไร้ราคี

ให้ฉันนี้พ้นกิเลสเขตกันดาร             หากมิสำเร็จพระอรหันต์

ตัวของฉันอย่าได้พบความขัดสน     พร้อมทวยเทพและสวรรค์จนบันดล

ให้เลิศล้นทรัพย์ยศปรากฏมี            ความไม่มีอย่าบังเกิดกับตัวฉัน

ทุกสิ่งสรรค์พร้อมมูลบุญราศี            คนใจบาปหยาบช้าไร้ปรานี

จงหลีกหนีให้พ้นคนใจมาร               ยามสิ้นบุญข้าน้อยถ้าคล้อยคลาด

หากประมาทขาดสติมิประสาน          ขอเทวาอารักษ์ชักบันดาล

                      โปรดประทานสติมั่นแก่ฉันเทอญ…

บทกรวดน้ำลงพื้นดิน

บทกรวดน้ำลงพื้นดิน

   เป็นบทกรวดน้ำที่มีคนนิยม เพื่อการเปิดทางแก้ไขกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก่อนกรวดน้ำต้องเตรียมน้ำสะอาด 1 ขัน หรือ 1 ขวด เมื่อเริ่มกรวดน้ำ ให้ยกขวดน้ำหรือขันน้ำจรดระหว่างคิ้ว แล้วกล่าวบทกรวดน้ำ ต่อไปนี้

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิ ทัง ปุญญะ พลัง (ถึงตอนนี้ให้เริ่มกรวดน้ำลงบนพื้นดิน)

   ข้าพเจ้า ชื่อ…..นามสกุล….. ขอฝากน้ำอันบริสุทธิ์นี้ ไปกับแม่พระคงคา แม่พระธรณี ขอแม่พระธรณีโปรดมาเป็นทิพพยานรับรู้ด้วยเถิด อานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมดทั้งปวง ข้าพเจ้าฯ ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังเบียดเบียนข้าพเจ้าอยู่ ณ ปัจจุบันที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดทุกข์….. (เรื่องที่ประสบปัญหา) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ภพใด ชาติใด อยู่ภพใด ภูมิใดก็ตาม ทั้งระลึกได้ และระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ท่านจงมารับบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัวตน ทุกภพ และทุกภูมิ  ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้กลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการ

   เมื่อได้อนุโมทนาบุญดังกล่าวนี้แล้ว โปรดอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ขอให้หยุด อาฆาต พยาบาท จองเวรจองกรรม หรือเบียดเบียนข้าพเจ้าต่อไปอีกเลย ขอให้ท่านได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และโปรดช่วยเปิดทางให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นปัญหา….. ที่ข้าพเจ้ากำลัง ประสบอยู่ ณ ตอนนี้ ให้หมดสิ้นไป อย่าหลงเหลือตั้งแต่บัดนี้/เวลานี้ เป็นต้นไปด้วยเทอญ…

   ระหว่างท่องคำกรวดน้ำ ให้เทน้ำลงดินตลอดจนท่องจบ  การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง เพียงอธิษฐานจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ หากไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะ และนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ได้เช่นกัน

   การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคา และพระแม่ธรณีไปเป็นสิ่งสำคัญมาก ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยแค่ไหน ให้เทให้หมด พร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ให้เหลือเอาไว้

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

   เมื่อเสร็จพิธีทำบุญ และพระสงฆ์กล่าวรับแล้ว ให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเรา โดยว่าดังนี้  ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใด หรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญให้ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ…

การกรวดน้ำเป็นการปฏิบัติทางธรรมที่มีประโยชน์มาก ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้บุญกุศล และความอุปถัมภ์จากเทวดา และเจ้ากรรมนายเวร แต่ยังช่วยให้คุณได้ความสุข และความสงบในใจด้วย ในบทความนี้ เราได้แนะนำให้คุณรู้จักวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้อง และบทกรวดน้ำต่างๆ พร้อมคำแปล ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณได้รับอานิสงส์จากการกรวดน้ำ ขอบคุณที่อ่านบทความของเรา และหากคุณชอบบทความนี้ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อน ๆ ได้รู้ด้วยนะคะ

อ่านต่อ

Am J.

เป็นนักเขียนเนื้อหาออนไลน์อิสระ มีความสนใจในการเขียนงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบทความ บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ หรืองานสร้างสรรค์อื่น ๆ มีความถนัดในการเขียนงานที่เป็นข้อมูลเชิงลึก เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านอย่างครบถ้วน ยังชอบที่จะเขียนงานในรูปแบบที่สร้างสรรค์และดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เชื่อว่างานเขียนที่ดีควรสามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าติดตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button