เรื่องน่าสนใจ

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด ใส่เสริมดวง เรียกโชคลาภ!

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด ใครที่กำลังคิดจะซื้อกําไลใหม่ กําไลเสริมดวง ต้องดูการเลือกสีกําไล สีของกําไลก็มีความสำคัญ เพราะสามารถเสริมดวงให้กับตัวเรา เช่น อำนาจ โชคลาภ วาสนา บารมี เงินทอง ความรัก ใส่แล้วรวย ฯลฯ วันนี้เรามีการเลือกสีกําไลตามวันเกิดมาแนะนำ เพื่อเสริมดวงมงคล เสริมโชคลาภ

สารบัญ
กําไลเสริมดวงตามวันเกิด

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด

ความรักแดงสดส้มทับทิม
อายุยืนขาวเพชรไข่มุก
เสริมเรื่องอำนาจชมพูม่วงแดงดำโกเมน
เสริมเงินทองรวยเขียวมรกตหยก
ช่วยที่ดินดำม่วงเทา
ช่วยเรื่องการงานเหลืองสดแสดบุษราคัม
ช่วยให้ผู้ใหญ่รักเขียวอ่อนหมอกเมฆ

กําไลเสริมดวงตามวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์ เป็นคนค่อนข้างใจร้อน กล้าได้กล้าเสีย ชอบความเสี่ยงและท้าทาย จะเป็นคนช่างสงสัย ซึ่งจะทำให้เป็นคนที่ชอบค้นคว้า ค้นหาคำตอบ ไม่อยู่นิ่ง ชอบที่จะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เป็นคนมีความคิดเฉลียวฉลาดในการอ่านเขียน เข้าใจอะไรง่าย แต่จะค่อนข้างอ่อนไหว

 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องดวงความรัก : แดงสด , ส้ม , ทับทิม
 • สีกำไลที่ช่วยให้อายุยืน : ขาว , ขาวนวล , เพชร , ไข่มุก
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ : ชมพู ,ม่วงแดง , ดำโกเมน , เพทาย
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเงินทองรวย : เขียว , เขียวสด , มรกต , หยก
 • สีกำไลที่ช่วยที่ดิน : ดำ , ม่วง , เทา , นิลดำ
 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องการงาน ขยัน : เหลืองสด , แสด , บุษราคัม
 • สีกำไลที่ช่วยให้ผู้ใหญ่รัก : เขียวอ่อน , หมอก , เมฆ , พลอยสีขุ่น , มุกดาหาร
ความรักขาวเพชรไข่มุก
อายุยืนชมพูม่วงแดงดำโกเมน
เสริมเรื่องอำนาจเขียวมรกตหยก
เสริมเงินทองรวยดำม่วงเทา
ช่วยที่ดินเหลืองสดแสดบุษราคัม
ช่วยเรื่องการงานเขียวอ่อนหมอกเมฆ
ช่วยให้ผู้ใหญ่รักน้ำเงินฟ้าไพลิน

กําไลเสริมดวงตามวันจันทร์

คนเกิดวันจันทร์ เป็นคนค่อนข้างเงียบ สุขุม ชอบคิดไปเอง เอาแต่ใจ ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเอง มองโลกในแง่ดี เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ

 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องดวงความรัก : ขาว , ขาวนวล , เพชร , ไข่มุก
 • สีกำไลที่ช่วยให้อายุยืน : ชมพู , ม่วงแดงดำ , โกเมน , เพทาย
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ : เขียว , เขียวสด , มรกต , หยก
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเงินทองรวย : ดำ , ม่วง , เทา , นิลดำ
 • สีกำไลที่ช่วยที่ดิน : เหลืองสด , แสด , บุษราคัม
 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องการงาน ขยัน : เขียวอ่อน , หมอก , เมฆ , พลอยสีขุ่น , มุกดาหาร
 • สีกำไลที่ช่วยให้ผู้ใหญ่รัก : น้ำเงิน , ฟ้า , ไพลิน
ความรักชมพูม่วงแดงดำโกเมน
อายุยืนเขียวมรกตหยก
เสริมเรื่องอำนาจดำม่วงเทา
เสริมเงินทองรวยเหลืองสดแสดบุษราคัม
ช่วยที่ดินเขียวอ่อนหมอกเมฆ
ช่วยเรื่องการงานน้ำเงินฟ้าไพลิน
ช่วยให้ผู้ใหญ่รักแดงสดส้มทับทิม

กําไลเสริมดวงตามวันอังคาร

คนเกิดวันอังคาร เป็นคนตรงไปตรงมา ทำอะไรก็ทำจริงจัง ชอบเสี่ยงภัย ชอบใช้กำลัง มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักกีฬา ปรับตัวได้เก่ง อดทนสูง ควบคุมตัวเองได้ดี รักสงบ มีจิตใจดี

 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องดวงความรัก : ชมพู , ม่วงแดงดำ , โกเมน , เพทาย
 • สีกำไลที่ช่วยให้อายุยืน : เขียว , เขียวสด , มรกต , หยก
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ : ดำ , ม่วง , เทา , นิลดำ
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเงินทองรวย : เหลืองสด , แสด , บุษราคัม
 • สีกำไลที่ช่วยที่ดิน : เขียวอ่อน , หมอก , เมฆ , พลอยสีขุ่น , มุกดาหาร
 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องการงาน ขยัน : น้ำเงิน , ฟ้า , ไพลิน
 • สีกำไลที่ช่วยให้ผู้ใหญ่รัก : แดงสด , ส้ม , ทับทิม
ความรักเขียวมรกตหยก
อายุยืนดำม่วงเทา
เสริมเรื่องอำนาจเหลืองสดแสดบุษราคัม
เสริมเงินทองรวยเขียวอ่อนหมอกเมฆ
ช่วยที่ดินน้ำเงินฟ้าไพลิน
ช่วยเรื่องการงานแดงสดส้มทับทิม
ช่วยให้ผู้ใหญ่รักขาวเพชรไข่มุก

กําไลเสริมดวงตามวันพุธกลางวัน

คนเกิดวันพุธ เป็นคนรอบคอบ ไตร่ตรองทุกครั้งก่อนจะทำอะไร มีศิลปะในการพูด เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ใจร้อน มีความเป็นผู้นำสูง รักครอบครัว รักความก้าวหน้า มักคิดการใหญ่ สามารถสร้างเงินทองหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดี

 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องดวงความรัก : เขียว , เขียวสด , มรกต , หยก
 • สีกำไลที่ช่วยให้อายุยืน : ดำ , ม่วง , เทา , นิลดำ
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ : เหลืองสด , แสด , บุษราคัม
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเงินทองรวย : เขียวอ่อน , หมอก , เมฆ , พลอยสีขุ่น , มุกดาหาร
 • สีกำไลที่ช่วยที่ดิน : น้ำเงิน , ฟ้า , ไพลิน
 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องการงาน ขยัน : แดงสด , ส้ม , ทับทิม
 • สีกำไลที่ช่วยให้ผู้ใหญ่รัก : ขาว , ขาวบวล , เพชร , ไข่มุก
ความรักเขียวอ่อนหมอกเมฆ
อายุยืนน้ำเงินฟ้าไพลิน
เสริมเรื่องอำนาจแดงสดส้มทับทิม
เสริมเงินทองรวยขาวเพชรไข่มุก
ช่วยที่ดินชมพูโกเมนเพทาย
ช่วยเรื่องการงานเขียว มรกตหยก
ช่วยให้ผู้ใหญ่รักดำม่วง นิลดำ

กําไลเสริมดวงตามวันพุธกลางคืน

 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องดวงความรัก : เขียวอ่อน , หมอก , เมฆ , พลอยสีขุ่น , มุกดาหาร
 • สีกำไลที่ช่วยให้อายุยืน : น้ำเงิน , ฟ้า , ไพลิน
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ : แดงสด , ส้ม , ทับทิม
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเงินทองรวย : ขาว , ขาวนวล , เพชร , ไข่มุก
 • สีกำไลที่ช่วยที่ดิน : ชมพู , ม่วงแดงดำ , โกเมน , เพทาย
 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องการงาน ขยัน : เขียว , เขียวสด , มรกต , หยก
 • สีกำไลที่ช่วยให้ผู้ใหญ่รัก : ดำ , ม่วง , เทา , นิลดำ
ความรักเหลืองสดแสดบุษราคัม
อายุยืนเขียวอ่อนหมอกเมฆ
เสริมเรื่องอำนาจน้ำเงินฟ้าไพลิน
เสริมเงินทองรวยแดงสดส้มทับทิม
ช่วยที่ดินขาวเพชรไข่มุก
ช่วยเรื่องการงานชมพูโกเมนเพทาย
ช่วยให้ผู้ใหญ่รักเขียวเขียวสดมรกต

กําไลเสริมดวงตามวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดี เป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีหลักการและเหตุผล รักความยุติธรรม เป็นนักปราชญ์ผู้รอบรู้ สงบสันโดษ มองโลกในแง่ดี ใจอ่อน ขี้เกรงใจ

 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องดวงความรัก : เหลืองสด , แสด , บุษราคัม
 • สีกำไลที่ช่วยให้อายุยืน : เขียวอ่อน , หมอก , เมฆ , พลอยสีขุ่น , มุกดาหาร
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ : น้ำเงิน , ฟ้า , ไพลิน
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเงินทองรวย : แดงสด , ส้ม , ทับทิม
 • สีกำไลที่ช่วยที่ดิน : ขาว , ขาวนวล , เพชร , ไข่มุก
 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องการงาน ขยัน : ชมพู , ม่วงแดงดำ , โกเมน , เพทาย
 • สีกำไลที่ช่วยให้ผู้ใหญ่รัก : เขียว , เขียวสด , มรกต , หยก
ความรักน้ำเงินฟ้าไพลิน
อายุยืนแดงสดส้มทับทิม
เสริมเรื่องอำนาจขาวเพชรไข่มุก
เสริมเงินทองรวยชมพูม่วงแดงดำเพทาย
ช่วยที่ดินเขียวมรกตหยก
ช่วยเรื่องการงานดำเทาม่วง
ช่วยให้ผู้ใหญ่รักเหลืองสด แสดบุษราคัม

กําไลเสริมดวงตามวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ เป็นคนเจ้าสำอาง ละเมียดละไม ซื่อตรง ซื่อสัตย์ เป็นคนที่รักสวยรักงาม มีระเบียบ มีความรู้รอบตัว ฉลาด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง ชอบเดินทางท่องเที่ยว รักธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี

 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องดวงความรัก : น้ำเงิน , ฟ้า , ไพลิน
 • สีกำไลที่ช่วยให้อายุยืน : แดงสด , ส้ม , ทับทิม
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ : ขาว , ขาวนวล , เพชร , ไข่มุก
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเงินทองรวย : ชมพู , ม่วงแดงดำ , โกเมน , เพทาย
 • สีกำไลที่ช่วยที่ดิน : เขียว , เขียวสด , มรกต , หยก
 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องการงาน ขยัน : ดำ , ม่วง , เทา , นิลดำ
 • สีกำไลที่ช่วยให้ผู้ใหญ่รัก : เหลืองสด , แสด , บุษราคัม
ความรักดำม่วงเทา
อายุยืนเหลืองสดแสดบุษราคัม
เสริมเรื่องอำนาจเขียวอ่อนหมอกเมฆ
เสริมเงินทองรวยน้ำเงินฟ้าไพลิน
ช่วยที่ดินแดงสดส้มทับทิม
ช่วยเรื่องการงานขาวเพชรไข่มุก
ช่วยให้ผู้ใหญ่รักชมพูม่วงแดงดำโกเมน

กําไลเสริมดวงตามวันเสาร์

คนเกิดวันเสาร์ เป็นคนเด็ดเดี่ยว หนักแน่น มัธยัสถ์ ทำอะไรก็ชอบย้ำคิดย้ำทำ ส่วนใหญ่เป็นคนที่ฉลาด เพราะเป็นคนที่ชอบคิดอะไรลึกซึ้งและช่างสังเกตเสมอ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ใจร้อน รักความก้าวหน้า มักคิดการใหญ่ สามารถสร้างเงินทองหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องดวงความรัก : ดำ , ม่วง , เทา , นิลดำ
 • สีกำไลที่ช่วยให้อายุยืน : เหลืองสด , แสด , บุษราคัม
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเรื่องอำนาจ : เขียวอ่อน , หมอก , เมฆ , พลอยสีขุ่น , มุกดาหาร
 • สีกำไลที่ช่วยเสริมเงินทองรวย : น้ำเงิน , ฟ้า , ไพลิน
 • สีกำไลที่ช่วยที่ดิน : แดงสด , ส้ม , ทับทิม
 • สีกำไลที่ช่วยเรื่องการงาน ขยัน : ขาว , ขาวนวล , เพชร , ไข่มุก
 • สีกำไลที่ช่วยให้ผู้ใหญ่รัก : ชมพู , ม่วงแดงดำ , โกเมน , เพทาย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

สีหินมงคล

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด Jade

หยก (Jade)

หยก (Jade) ถือเป็นเครื่องประดับที่ให้ความเป็นสิริมงคลมากที่สุด ช่วยปกป้องคุ้มครองนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมความก้าวหน้า ช่วยให้อายุยืน และสุขภาพแข็งแรงผู้ที่มีจิตใจอ่อนไหวและท้อแท้ เมื่อสวมใส่จะช่วยสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทางร่างกายและจิตใจช่วยทำให้จิตใจสงบ ใช้เป็นเครื่องรางของขลังติดตัวในการเดินทางมีพลังในการปลุกปลอบใจสูงช่วยในการตัดสินใจได้ถูกต้อง

Diopside

ไดออพไซด์ (Diopside)

ไดออพไซด์ (Diopside) เป็นหินใสสีเขียวแก่ สามารถเยียวยาหยั่งลึกที่หัวใจ ความรัก ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน อวัยวะหัวใจ และปอด มีประโยชน์ต่อการเลี้ยงหลอดเลือดหัวใจ และทำความสะอาดอวัยวะภายใน ไดออพไซด์มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องพูดในที่สาธารณะเป็นประจำ นักเรียนนักศึกษา และหมอผ่าตัด

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด Rose Quartz

โรสควอทซ์ (Rose Quartz)

โรสควอทซ์ (Rose Quartz) ช่วยขจัด ความประหม่าเป็นหินแห่งความรักและการให้อภัย ตอบสนอง และฟื้นฟู สภาพจิตใจ ในคนที่อกหัก หรือ บาดเจ็บทางจิตใจ และอารมณ์ มีผลดีกับไต และระบบไหลเวียนต่าง ๆ กระตุ้นการทำงานของหัวใจให้ปกติ นอกจากนั้น ช่วยให้ผิวพรรณ ผุดผ่อง สวยงาม ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ

Kunzite

คุนไซต์ หรือ คันไซต์ (Kunzite)

คุนไซต์ หรือ คันไซต์ (Kunzite) เป็นหินที่มีสีชมพูอ่อน ชมพูแกมม่วง เป็นหินทรงพลังขั้นสูง ช่วยต่อต้านพลังงานด้านลบ และกระตุ้นพลังงานด้านดี ช่วยให้เกิดความรัก ทั้งด้านอารมณ์ และจิตวิญญาณ นำมาซึ่งความรัก แบบไร้เงื่อนไข และความเมตตา กรุณา ใช้บำบัดอาการติดสิ่งเสพติด, เหล้า, บุหรี่ ตลอดจนอบายมุขต่าง ๆ ช่วยสร้างความสมดุลให้กับอารมณ์ เสริมสร้างความมั่นใจ กล้าที่จะเปิดเผยมากขึ้น ช่วยลดความกดดัน อารมณ์แปรปรวน ระบบการหมุนเวียน และปอด

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด Rhodochrosite

โรโดโครไซต์ (Rhodochrosite)

โรโดโครไซต์ (Rhodochrosite) เป็นหินที่มีค่ามาก เป็นหินแห่งความรัก และความสมดุล เหมาะกับคนที่รู้สึกโดดเดี่ยว, ผิดหวัง, อกหัก, หวาดกลัว และรู้สึกไม่ปลอดภัย ช่วยให้รู้จักการให้อภัยตัวเอง เห็นความดีของตัวเอง และมีความหวัง ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป รักษาโรคเกี่ยวกับ ระบบหมุนเวียนโลหิต รักษาแผล ในกระเพาะ ลำไส้ บำบัดอาการ ท้องผูก ริดสีดวงทวาร นอกจากนั้น ยังช่วยฟอกเลือด, และเหมาะกับผู้เป็นมะเร็งโดยหินชนิดนี้ จะช่วยชำระล้าง และสร้างความสมดุลให้มากยิ่งขึ้น

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด Lapis Lazuli

ลาพิส ลาซูลี (Lapis Lazuli)

ลาพิส ลาซูลี (Lapis Lazuli) เป็นแซฟไฟร์ที่มีสีน้ำเงินเข้ม มีละอองทอง ผสมอยู่ในเนื้อ เป็นหินแห่ง ความรู้ เป็นสัญลักษณ์ แห่งพลังอำนาจ เสริมสร้างสติปัญญา มีพลัง แห่งการหยั่งรู้ การเปิดใจ และเปิดตาให้ค้น พบสัจธรรมและความเป็นจริง มีพลังในการปกป้องคุ้มครองสูงมาก ช่วยในการถอนพิษหรือบำบัดอาการ ระคายเคืองในดวงตา ลำคอ และยังนำมาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง

Aquamarine

อความารีน (Aquamarine)

อความารีน (Aquamarine) เป็นหินที่นำความสมบูรณ์ และยิ่งใหญ่ดั่งท้องทะเลมาให้ ช่วยให้จิตใจสงบ อ่อนโยน อความารีน มีคุณสมบัติ เยือกเย็น คลาย ความเร่าร้อน มีพลังในการปลุกปลอบใจสูง สามารถนำมากำไว้จะช่วยให้จิตใจสบายขึ้น คลายความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังช่วยลดอาการไข้ ความดัน โลหิตสูง อาการระบบประสาท อาการป่วยทางลำคอ และช่วยทำความสะอาดให้กับต่อมต่าง ๆ

Sapphire

ไพลิน (Sapphire)

ไพลิน (Sapphire) เป็นหินแห่งวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ทำให้สภาพจิตใจสงบ ความคิดปลอดโปร่ง นอกจากนี้ ยังเป็นหินที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ของชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว เพื่อนฝูง และกับคนทั่วไป มีคุณสมบัติพิเศษ ในการควบคุมตัวเองได้ดี เป็นอัญมณีแห่งสัจธรรม ความดีงาม รักษาอาการทางสมอง ระบบประสาท ไขสันหลัง ผิวหนังอักเสบ

Larimar

ลาริมาร์ (Larimar)

ลาริมาร์ (Larimar) เป็นหินที่ช่วยนำความรัก และสันติสุขมาให้ ขจัดความแค้นเคือง ความเศร้าโศก เสียใจ ช่วยให้จิตใจสงบ สบาย ช่วยล้างพลังด้านลบ จากตัวเราเอง และคู่รัก ทำให้มีการสื่อสาร อย่างตรงไปตรงมาระหว่างกันและกัน อีกทั้งมีการพูดและฟัง อย่างอดทน และประสานความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวด, ความกลัว, ความรู้สึกหดหู่ เศร้าสร้อย หรือบาดแผลในชีวิต และช่วยลดอาการเจ็บปวด เนื่องจากแสงแดดเผา ช่วยบำบัดโรคเกี่ยวกับ ลำคอ, ไหล่, ต่อมไธรอยด์ และจมูก

Garnet

โกเมน (Garnet)

โกเมน (Garnet) เป็นหินที่มีหลายสี อยู่ในกลุ่มสีแดง และน้ำตาล ช่วยกระตุ้นการไหลเวียน ของเลือด และเติมพลังในร่างกาย ช่วยให้สมองปลอดโปร่ง เป็นตัวเรียก ศักดิ์ศรี และความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น และความน่านับถือ

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด Ruby

ทับทิม (Ruby)

ทับทิม (Ruby) เสริมความรัก ความเมตตา ความร่ำรวย ปกป้องคุ้มครอง ให้ความสนุกสนาน ป้องกันฝันร้าย ทับทิมยังเป็นตัวแทนความรักอันบริสุทธิ์ และยังใช้เป็นหินบำบัดเกี่ยวกับพลังทางเพศ เป็นหินที่มีความแข็งเท่ากับ 9 รองจากเพชร ผู้สวมใส่ทับทิมมีความเชื่อว่า จะให้มีสติปัญญาอันล้ำเลิศ เพิ่มความกล้าหาญ และสง่างามแก่เจ้าของ

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด Sunstone

ซันสโตน (Sunstone)

ซันสโตน (Sunstone) ดึงดูดความโชคดี ให้พลังงาน กระตุ้นให้สดชื่น ช่วยบำบัดอาการหวาดกลัวที่เกิดจากการจินตนาการเอาเอง บรรเทาความเครียด คลายอารมณ์โกรธ สร้างให้สภาวะจิตเข็มแข็ง ฟื้นฟูเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่สึกหรอ ช่วยกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและเพิ่มพลังงานทางเพศ

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด Amethyst

อเมทิสต์ (Amethyst)

อเมทิสต์ (Amatist) เป็นหินที่มีสีม่วงอ่อนจนถึงเข้ม มีพลังในการบำบัดดีเยี่ยม ก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในใจ ขจัดความคิดด้านลบ ความโกรธเคือง บาดแผลทางอารมณ์ ช่วยลดความเครียด ทำให้จิตใจสงบและอ่อนโยน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เมื่อนำอเมทิสต์มาวางไว้ใต้หมอน จะช่วยรักษาโรคนอนไม่หลับ และยังช่วยลดอาการปวดศีรษะ

กําไลเสริมดวงตามวันเกิด Sugilite

ซูกิไลต์ (Sugilite)

ซูกิไลต์ (Sugilite) เป็นหินที่เกี่ยวข้องกับการหยั่งรู้ ความจำ และการทำสมาธิ เชื่อกันว่าช่วยยกระดับจิตใจ ทำให้รู้สึกสงบ มีสมาธิ เสริมสร้างพลังในการหยั่งรู้ ช่วยเปิดดวงตาที่สาม ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ช่วยชะล้างพลังด้านลบที่สะสมอยู่ภายในจิตใจ ช่วยพัฒนาความจำ และทำให้มีสมาธิดี ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ช่วยบำบัดโรคลมบ้าหมู ลมชัก

Pyrite

ไพไรต์ (Pyrite)

ไพไรต์ (Pyrite) เป็นหินที่ช่วยขจัดความกังวล และความหวาดกลัว ช่วยให้มองโลกในแง่ที่ดี ช่วยให้ระบบการ ไหลเวียนของเลือด และยังนำโชคด้านการเงินมาให้อีกด้วย มีความหมายด้าน เรียกเงิน เรียกทอง ยิ่งนำมารับพลังจากแสงอาทิตย์ จะยิ่งเปล่งประกาย ระยิบระยับ และเพิ่มพลังดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้าสู่ตัวเราได้ ช่วยนำพาความเข้าใจตัวเองและคนอื่นมาสู่เรา มักใช้ในด้านอิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หรือด้านจิตใจมากกว่าร่างกาย ช่วยบำบัดอาการขี้หลงขี้ลืม และโรคสมองเสื่อม ดีต่อสายดา สมอง และระบบหมุนเวียนโลหิต

Hawk’s Eye

พลอยตาเหยี่ยว (Hawk’s Eye)

พลอยตาเหยี่ยว (Hawk’s Eye) เป็นหินแห่งการมองการณ์ไกล เสริมดวงเสริมอำนาจ เชื่อกันว่าพลอยตาเหยี่ยวยังมีพลังเสริมให้ผู้สวมใส่สามารถหยั่งรู้สถาณการณ์ล่วงหน้าได้และมองเห็นภาพโดยรวมในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ที่สำคัญพลอยตาเหยี่ยวช่วยลบล้างพลังด้านลบออกไปด้วย

Labradorite

ลาบราโดไรต์ (Labradorite)

ลาบราโดไรต์ (Labradorite) เป็นหินที่มีสีเทาอึมครึม แต่มีประกายสีฟ้า และสีเขียว ส่องเรืองในเนื้อ สีที่สะท้อน ออกมาเป็นสีรุ้ง ทั้งสีม่วง สีฟ้า สีเขียว เป็นประกายสวยงาม ช่วยป้องกันการรั่วไหลของพลังงาน เหมาะกับการใช้นั่งสมาธิ และเหมาะสำหรับคนที่มีอาการผิดปกติในร่างกาย ที่ค้นหาไม่พบตรวจไม่เจอ แต่เจ็บป่วยอยู่บ่อย ๆ และเหมาะสำหรับ คนที่สมาธิสั้น ช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างความคิด และการกระทำ

Moonstone

มูนสโตน (Moonstone)

มูนสโตน (Moonstone) นำพาความรักความผูกพันธ์มาสู่ผู้เป็นเจ้าของ และหากมีปัญหาในเรื่องความรัก มีความห่างเหินในชีวิตคู่ ควรถือมูนสโตนนี้ไว้ในมือ และนึกถึงปัญหาต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างกัน คลื่นพลังของหินจะช่วยปลอบประโลมให้คุณคลายความทุกข์เศร้าลง รวมถึงทำให้ผู้ที่คุณกำลังคิดถึงอยู่นั้นเข้าใจในความรู้สึกของคุณมากขึ้น

Dendrite Quartz

เดรนไดรต์ควอทซ์ (Dendrite Quartz)

เดรนไดรต์ควอทซ์ (Dendrite Quartz) เป็นหินสีขาวใสที่มีผลึกธรรมชาติอยู่ด้านในผลึกของหินเป็นตัวแทนแห่งความแข็งแกร่งความกะปรี้กะเปร่า กระตือรือร้นมองโลกในแง่ดีช่วยก่อให้เกิดความเชื่อมั่น พลังของหินชนิดนี้พาไปสู่ความสำเร็จ ช่วยขจัดบาดแผลทางอารมณ์ลบล้างพลังด้านลบ นำความร่ำรวย ประสบโชคดี

สรุป

กำไลเสริมดวงตามวันเกิดเป็นเครื่องประดับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเชื่อกันว่าหินแต่ละชนิดจะช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆ เช่น โชคลาภ การงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ เป็นต้น การเลือกกำไลให้เหมาะกับวันเกิดจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยให้ผู้สวมใส่ได้รับพลังจากหินอย่างเต็มที่

หากท่านกำลังมองหากำไลเสริมดวงตามวันเกิด สามารถเลือกซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านหินมงคลได้

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button