เรื่องน่าสนใจ

Hard Skills vs Soft Skills ความแตกต่างคืออะไร ?

ในการสมัครงานและขั้นตอนการสัมภาษณ์งานนายจ้างจะมองหาผู้สมัครที่มีทักษะความสามารถสูง ผู้สมัครที่จะประสบความสำเร็จจะต้องแน่ใจว่าได้มีทักษะ Hard Skills และ Soft Skills ที่ดีพอ ทักษะการทำงานนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ทราบหรือไม่ว่าสองสิ่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร?

Advertisement

Hard Skills คือ

Hard Skills คือ

Hard Skills คือ ความรู้หรือทักษะทางด้านวิชาชีพที่สามารถถูกถ่ายทอดจากผู้อื่นได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเราสามารถเรียนรู้จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือออนไลน์ Hard skills ที่เรามีจะเป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถและมีโอกาสสำเร็จในการทำงานประเภทไหนได้บ้าง ทำให้ฝ่ายบุคคลใช้ Hard skills นี้ในการตัดสินรับคนเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร

Hard Skills มีอะไรบ้าง ?

Hard Skills มีอะไรบ้าง ?

Cloud Computing

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้ โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะที่พัฒนาขึ้นต่อมาจากความคิดและบริการของเวอร์ชัวไลเซชันและเว็บเซอร์วิซ โดยผู้ใช้งานนั้นไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเชิงเทคนิคสำหรับตัวพื้นฐานการทำงานนั้น

Artificial Intelligence (AI)/ Machine Learning Engineers

Artificial Intelligence (AI) หมายถึงอุปกรณ์ที่ต้องรับคำสั่งเพื่อสามารถทำงานให้ได้อย่างรวดเร็วภายใต้หน่วยความจำที่มีขนาดใหญ่ หรือหมายถึงการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้เรียนรู้ได้ทำงานได้เหมือนสมอมนุษย์ ซึ่งการทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกันกับการประมวลผลของสองมนุษย์ฉนั้นความสามารถของคอมพิวเตอรืทางด้านสติปัยยาและด้านพฤติกรรมจึงมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์

Machine Learning Engineer คือ คนที่สร้าง Machine Learning รวมไปถึง สร้าง Model ประเภทอื่น ๆ ส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นคนที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ และใข้ทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการต่าง ๆ ดังนั้น การเป็น Machine Learning Engineer จึงมีลักษณะที่เป็นกึ่งกลางระหว่างการเป็น Data Scientist กับการเป็น Software Engineer เพียงแต่ ตัว Product ที่สร้าง ไม่ใช่ Software แต่เป็น Data Product เช่น Product Recommendation Engine ที่ใช้ใน E-Commerce หรือ เว็บไซด์จับคู่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

Analytical Reasoning

ธุรกิจต่าง ๆ ทำการเก็บข้อมูลเอาไว้มากพอแล้ว แต่ยังขาดคนที่จะเข้ามาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเล่านั้นนี่คือหนึ่งในทักษะมาแรงของยุคสมัย

Mobile Application Development

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของเราเปลี่ยนไป จากใช้ คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปเป็นมือถือ ซึ่งปริมาณของผู้ใช้มือถือและความถี่ในการใช้มือถือของเรานั้นเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้หลากหลายบริษัทพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเป็นเครื่องมือและช่องทางในการเพิ่มยอดขาย ทำการตลาด เข้าถึงลูกค้า และขยายการบริการ ดังนั้นนักพัฒนา Application สำหรับมือถือจึงเป็นที่ต้องการมากในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างมาก

UX Design

User Experience Design (UXD) คือ สร้างให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้งาน และรวมถึงประสบการณ์ต่อฟังก์ชั่นการใช้งาน การปฏิสัมพันธ์ของการออกแบบอีกด้วย ซึ่งความสำคัญของ UX Design ก็คือคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน สิ่งที่ผู้ใช้ (User) ได้รับและร้อยเรียงมาเป็นเรื่องราว หรือ Journey ที่เรียกว่า “User Experience” หรือ UX นั่นเอง

Video Production

ด้วยจำนวนการบริโภครูปแบบเนื้อหาที่เปลี่ยนไปของเรา จากข้อความ รูป เป็นวีดีโอ ซึ่งในปัจจุบัน กว่า 70% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเลือกบริโภคเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ ทำให้วีดีโอกลายเป็นสื่อหลักสำหรับบริษัทหรือบุคคลต่าง ๆ ในการโฆษณา แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่ข่าวสาร ด้วยเหตุนี้เองผู้ชำนาญในการถ่ายวีดีโอ การตัดต่อ การเขียนสคริปต์ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพ เป็นที่ต้องการมากขึ้นทุกวันในปัจจุบัน

Sales Leadership

การขายเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ธุรกิจนั้นเกิดผลกำไร ดังนั้นการที่มีความสามารถด้านการขายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผู้นำการขาย จากสถิติของ Harvard Business Review พบว่ามากกว่า 69% ของคนที่ทำงานด้านการขายที่สามารถทำยอดทะลุเป้า กล่าวว่าพวกเขามีหัวหน้าที่ดีกว่าทั่วไป ซึ่งหัวหน้าที่ดีและเก่งจะสามารถผลักดันบุคลากรในทีม สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลการขาย และวางกลยุทธ์แบบแผนที่ชัดเจนให้บริษัทมียอดขายมากขึ้น

People Management

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรมีศักยภาพ

Translation

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว กฏหมายที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการค้าและการจ้างแรงงามข้ามประเทศมากขึ้นทุกปี ทำให้บุคลากรที่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาต่าง ๆ เป็นที่ต้องการมาก และยิ่งหากรู้คำคัพท์เทคนิคเฉพาะทางในสายงานต่าง ๆ ก็จะเป็นที่ต้องการอย่างมากขึ้นไปอีก

Social Media Marketing

Social Media Marketing (SMM) คือ การทำตลาดบนสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, LINE โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มนั้น ๆ เช่น การโพสข้อความ รูปภาพ วิดีโอ รวมถึงการเสียเงินลงโฆษณาเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันถือเป็น 1 ในช่องทางหลักของการทำการตลาดออนไลน์ที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญ

Soft Skills คือ

Soft Skills คือ

Soft Skills คือ ตัวตน นิสัยของเราหรือการเข้าหาคนที่มีผลและอิทธิพลต่อความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่ง Soft skills นั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเราจะสำเร็จในองค์กร ๆ หนึ่งหรือไม่ เพระว่า Soft skills จะเป็นตัวกำหนดว่าเราเข้ากับเพือนร่วมงาน ลักษณะการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรได้ดีแค่ไหน ทำให้ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าของบริษัทใช้ทักษะประเภทนี้เป็นหลักการตัดสินหลักในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน

Soft Skills มีอะไรบ้าง ?

Soft Skills มีอะไรบ้าง ?

Time Management

การบริหารเวลา (Time Management) หมายถึง ทักษะหรือเทคนิคที่ใช้ในการจัดการงาน, โครงการ หรือเป้าหมายให้สำเร็จในเวลาที่กำหนดไว้ รวมถึงการวางแผน, จัดสรร, กำหนดเป้าหมาย, วิเคราะห์ถึงการใช้เวลา, การตรวจสอบ, การจัดการองค์กร, การกำหนดตารางเวลา และการจัดลำดับความสำคัญ ในช่วงสมัยแรกมักกล่าวถึงการบริหารเวลาเฉพาะในกิจกรรมทางธุรกิจหรือการทำงานเท่านั้น แต่ภายหลังได้นิยามถึงกิจกรรมส่วนบุคคล โดยระบบการบริหารเวลาเกิดจากการผสมระหว่างกระบวนการ, เครื่องมือ และเทคนิคต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน

Life-Long Learning

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) คือ หากอธิบายให้เข้าใจง่ายแบบตรงตัวคือการไม่หยุดเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ที่ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงพัฒนาตัวเอง ครอบครัว องค์กร พร้อมทั้งเปิดกว้างทางด้านความคิด รับฟังผู้อื่น และตื่นตัวในการรับสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดคือความหมายของ Life-Long Learning นั้นเอง

Emotional Intelligence

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) หรือ อีคิว คือ ความสามารถในการรับรู้ของตนเอง ในการระบุประเมินและการควบคุมอารมณ์ของตนเอง, ของผู้อื่น หรือของกลุ่ม ความสามารถด้านการควบคุมอารณ์ที่ช่วยให้ดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อย่างมีความสุข ซึ่งเดิมเชื่อกันว่า ความฉลาดทางสติปัญญา คือปัจจัยหลัก ที่ทำให้ผู้คนประสบความสำเร็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

Adaptability

ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) คือ ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคล สถานการณ์ หรือลักษณะงานที่แตกต่างกันได้โดยใช้ระยะเวลาในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

Collaboration

การทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) คือ การทำงานทุกวันนี้เราต้องทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย ทั้งในแง่ของสายงาน ช่วงวัย หรือรูปแบบการทำงาน องค์กรต่าง ๆ จึงต้องการคนทำงานที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับคนอื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันภายในทีมตัวเองและการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ รวมไปถึงทักษะในการบริหารคนที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในคนทำงานระดับหัวหน้าอีกต่อไป แต่จำเป็นสำหรับคนทำงานในทุก ๆ ระดับ

Communication

การสื่อสาร (Communication) คือ ไม่ว่าจะทำงานในธุรกิจไหนหรือองค์กรใด แน่นอนว่าในที่ทำงานต้องมีการติดต่อสื่อสารกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองาน การเสนอความคิดเห็นทั้งกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้อง ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

Complex Problem Solving

การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving) คือ เนื่องจากทุกวันนี้องค์กรต่าง ๆ ถูกผลกระทบจากเทคโนโลยี ตลอดจนความหลากหลายของธุรกิจ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างไปจากอดีตและมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนถูกพูดถึงกันอยู่ไม่น้อย โดยทักษะนี้ต้องอาศัยหลายทักษะย่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหาและความต้องการของลูกค้า อาศัยความเข้าใจในการเชื่อมโยง และใช้ความสามารถในการอ่านบริบทของธุรกิจ ตลอดจนต้องสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละสถานการณ์แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

Critical Thinking and Decision-making

การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making) คือ ยุคแห่งข้อมูลมหาศาลที่รอให้เข้าไปขุดค้นออกมา หรือ Big Data กำลังเป็นที่พูดถึงกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้เราสามารถย่อยข้อมูลจำนวนมากได้ โดยต้องรู้จักตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ ตีความ ประเมินทางเลือกและตัดสินใจ เพื่อให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือไม่มีความผิดพลาดเลย

Creativity

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความพยายามสร้างบางอย่างที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็น ถือว่าเป็นทักษะที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะไม่มีหลักสูตรตายตัวในการเรียน การสอน ทักษะนี้ยังเป็นการรวมเอาหลาย ๆ ทักษะย่อยไว้ด้วยกัน เช่น ช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น และการเปิดใจกว้าง รวมถึงการเสพข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์ในที่นี้ไม่ได้ใช้ในงานศิลปะเท่านั้น แต่เป็นการนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้กับงาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ซึ่งองค์กรต่าง ๆ อยากได้คนที่มีทักษะนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการหยิบเอาเทคโนโลยี วิธีการทำงาน หรือแนวคิดมาใช้สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ให้องค์กรด้วย

ทิ้งท้าย

Hard Skills และ Soft Skills เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานในยุคปัจจุบัน ทั้งสองชนิดของทักษะนี้มีความแตกต่างกัน แต่ยังสามารถเสริมเสริมกันได้ Hard Skills เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความรู้และความสามารถที่สามารถวัดได้ และสามารถเรียนรู้ได้จากการศึกษา การอบรม หรือการปฏิบัติ Soft Skills เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม ซึ่งไม่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน แต่สามารถพัฒนาได้จากการประสบการณ์ การเห็นอย่างผู้อื่น และการได้รับคำแนะนำ

การมีทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ในระดับที่ดีจะช่วยให้คุณเป็นผู้สมัครงานที่โดดเด่น ผู้ร่วมงานที่เป็นทีม และผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถพัฒนา Hard Skills และ Soft Skills ของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล เราขอแนะนำให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อดูคอร์สเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ Hard Skills และ Soft Skills ต่างๆ

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button