เรื่องน่าสนใจ

การนุ่งห่มสีตามวัน คนไทยเรียก สวัสดิรักษา

สวัสดิรักษา

นุ่งห่มแบบนี้เป็นที่สั่งสอนของชนชั้นสูง ปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมชาววังเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่เริ่มมีการใช้สีประจำวันเพียงสีเดียว อีกประการหนึ่ง สีแต่ละวันคือ สีประจำตัวเทพยดาพระเคราะห์ประจำวันนั้นๆ จึ่งเรียกว่า การนุ่งห่มสีตามวันว่า สวัสดิรักษา ที่เรียกนุ่งห่ม คือ สไบสีหนึ่ง ผ้านุ่งที่ติดกับตัวสีหนึ่ง ทั้งนี้ สีของทั้งผ้านุ่งและสไบสามารถสลับกันได้ด้วยในบางครั้ง cr. สี่แผ่นดิน

สวัสดิรักษา วันอาทิตย์

วันอาทิตย์

นุ่งเขียวก้ามปู ห่มดินหลงเทศ

สวัสดิรักษา วันจันทร์

วันจันทร์

นุ่งนวล ห่มมอคราม

สวัสดิรักษา วันอังคาร

วันอังคาร

นุ่งน้ำหมาก ห่มโศก

สวัสดิรักษา วันพุธ

วันพุธ

นุ่งเขียวดิน ห่มจำปา

สวัสดิรักษา วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดี

นุ่งเสน ห่มตองอ่อน

สวัสดิรักษา วันศุกร์

วันศุกร์

นุ่งเมฆคราม ห่มจันทร์

สวัสดิรักษา วันเสาร์

วันเสาร์

นุ่งม่วงเม็ดมะปราง ห่มโศก

ที่มา – Twitter

error:
Close