เรื่องน่าสนใจ

ธุรกิจกงสี หมายถึง ?

ธุรกิจกงสี หมายถึง ธุรกิจกองกลางของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตการค้าการขาย กฎกติกาข้อตกลงสำคัญคือรายได้จากการทำธุรกิจต้องเก็บรวมไว้ในกงสีหรือกองกลางห้ามนำเข้ากระเป๋าตัวเองโดยเด็ดขาด ค่าใช้จ่ายทั้งส่วนรวมและส่วนตัวของแต่ละคนก็จะหยิบหรือเบิกจากเงินกองกลาง ปกติก็มักจะมีอากงเป็นเถ้าแก่ใหญ่ ลูกหลานทุกคนเป็นสมาชิกในกงสี ถ้าอากงตายไปลูกคนโตก็จะรับหน้าที่เป็นเถ้าแก่ใหญ่ดูแลธุรกิจต่อ ส่งต่อธุรกิจกงสีกันแบบรุ่นต่อรุ่น

กงสี

ปัญหาระบบกงสี

  1. ข้อตกลงไม่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
  2. ข้อตกลงไม่ยุติธรรม
  3. จำนวนสมาชิกของกงสีเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจากสมาชิกที่เป็นลูกแต่งงานมีลูกมีหลาน
  4. ธุรกิจกงสีเติบโตมีเงินมีทองเพิ่มมากเป็นเท่าทวีคูณ ทำให้เกิดการแก่งแย่งช่วงชิงผลประโยชน์จากกงสีกองกลาง

ธุรกิจกงสียั่งยืน

กระแสโลกดิจิทัลมาแรงและรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจที่ดูแลด้วยระบบแบบเก่าต้องเผชิญความท้าทายในการปรับตัว หลายรายยังคงยึดติดกับธุรกิจรูปแบบเดิม เพราะคนช่วงวัยเบบี้บูมเมอร์จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งว่า ตนเคยนำพาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้ว ทำให้เกิดเป็นช่องว่างที่คนรุ่นพ่อแม่ของเรายังไม่เปิดรับความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ทั้งยังไม่วางใจให้คนรุ่นลูกเข้ามารับช่วงต่อแบบ 100% ส่วนคนรุ่นใหม่เองก็อาจต่อต้านความคิดแบบเดิม มองว่าล้าหลัง ฯลฯ

  1. เปิดใจศึกษาสื่อออนไลน์ ในฐานะแพลตฟอร์มยอดนิยมของผู้บริโภค
  2. พูดคุยทำความเข้าใจกันในครอบครัว
  3. ค่อยเป็นค่อยไป อย่าใช้อคตินำ

เงื่อนไข เริ่มต้น ธุรกิจกงสีให้แข็งแรง

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เหล่านี้ แม้จะมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นสากล แต่ก็ยังมีการบริหารจัดการแบบ “กงสี” ควบคู่กันไปด้วยทุกตระกูล อะไรคือสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเหล่านี้มั่นคงยั่งยืนส่งต่อธุรกิจให้กับลูกหลานได้ จนสามารถยิ่งใหญ่แข่งขันได้ในโลกธุรกิจปัจจุบัน

ระบบการสื่อสาร

พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวให้รับรู้เรื่องราวความเป็นมาเป็นไปในธุรกิจ เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเกิดความ ตระหนัก (Awareness) เห็นความสำคัญของธุรกิจของครอบครัว เกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ การสื่อสารพูดคุย หรือมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว คือ การปลูกฝังทัศนคติ ให้กับลูกหลาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแรงบันดาลใจ บุคลิกภาพ รวมถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะส่งผลต่อกิจการในอนาคตเมื่อลูกหลาน เติบโตขึ้นมารับช่วงกิจการ โดยการสื่อสารในครอบครัวต้องมีความต่อเนื่อง และเป็นระบบ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

สร้างกฎ

เรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวล้วนต้องการการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับ กระบวนการตัดสินใจสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งครอบครัวและกิจการ เพราะกระบวนการตัดสินใจนี้เองจะส่งผลต่อจุดเปลี่ยนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว

การตัดสินใจอย่างมีคุณธรรม มีจริยธรรม และยุติธรรม จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และส่งผลดีต่อกิจการครอบครัว จึงควรมีการจัดทำโครงสร้างการตัดสินใจที่ชัดเจนเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ครอบครัวและกิจการ

ยึดมั่นในกฎ

คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการ ปลูกฝัง ค่านิยมภายในบ้าน เพราะเราใกล้ชิดกันมากจนคิดว่า กฎ ไม่มีความสำคัญ หลายบ้านไร้กฎ ลูกต้องการอะไรพ่อแม่หาให้ โดยลืมคิดว่าทุกการกระทำของพ่อแม่ส่งผลต่อค่านิยมส่วนตัวของลูกในอนาคต เมื่อลูกเติบโตสู่วัยทำงาน เขาจะกลายเป็นคนไม่มีเหตุผล เอาแต่ใจตนเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อกิจการอย่างยิ่ง

กฎจึงเริ่มจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นกฎที่สมาชิกในบ้านจะเรียนรู้และปฏิบัติตาม เช่น การมีหน้าที่ในครอบครัว มีกติกาของการตัดสินใจร่วมกันแบบง่ายๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกบ่มเพาะอยู่ในจิตใต้สำนึกของลูกหลานให้มีความรับผิดชอบ ตระหนักรู้ถึงผลลัพธ์ของการตัดสินใจ เมื่อเติบโตมารับช่วงธุรกิจจะมีความเข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมคนรอบข้าง และบริหารจัดการได้อย่างมีเหตุและผล

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button