เรื่องน่าสนใจ

420 คืออะไร? ทำไมถึงกลายมาเป็นวันกัญชาโลก

420 คือ 420 อ่านว่า Four Twenty (โฟ-ทเวนตี้) เรื่องราวมีการบอกกล่าวเล่าผ่านกันมาหลากหลายเรื่องราว บ้างก็ว่าเป็นพิธีกรรมของศาสนาที่สืบทอดกันมา บ้างก็ว่าเป็นโค้ดลับของตำรวจที่แปลว่าสูบกัญชา แต่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือทึ่สุด ของจุดกำเนิดของ 420 มาจากกลุ่มเด็กวัยรุ่นจากโรงเรียน San Rafael รวมตัวกันเพื่อทำภาระกิจลับ ค้นหาไร่กัญชาร้าง ที่ได้รับบอกเล่าจากอาจารย์ในห้องเรียน ว่ามีอยู่ในแถบนั้น โดยเด็กกลุ่มนี้ใช่ชื่อกลุ่มว่า Waldos ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 กลุ่ม Waldos นัดรวมตัวทำภารกิจตามหาไร่กัญชา โดยนัดรวมตัวกันที่หน้ารูปปั้นของ Louis Pasteur ในโรงเรียนตอนเวลา 4 โมงเย็น 20 นาที ใช้ชื่อโค้ดลับว่า “420 Louis” และเหลือแค่ “420” ในเวลาต่อมา ไม่มีใครทราบว่า Waldos ตามหาไร่กัญชาเจอหรือไม่ แต่รหัสลับ “420” ของพวกเค้าถูกใช้เป็นรหัสของการสูบกัญชากันอย่างแพร่หลายในแคลิฟอร์เนีย และแพร่ไปทั่วสหรัฐอเมริกาในเวลาไม่นาน

กัญชา
ต้นกัญชา

420 คือ วันกัญชาโลก

เวลาผ่านไป 420 (เดือน 4 วันที่ 20 ) ได้กลายมาเป็น วันและเวลาแห่งการเฉลิมฉลองในการสูบกัญชา ในแถบอเมริกาเหนือ และขยายวงกว้างไปทั่วทวีปอเมริกา จนเข้าสู่ยุค Green Rush ยุคแห่งการขับเคลื่อนให้กัญชาถูกกฎหมาย จากกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเฉลิมฉลองในการสูบกัญชาเพียงอย่างเดียว ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นการเคลื่อนไหว เรียกร้อง หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชา และกลายมาเป็นวันกัญชาโลก ในที่สุด

ดอกกัญชา weed
ดอกกัญชา

กัญชา คือ

กัญชา (Cannabis indica (Cannabis sativa forma indica)) หรือในภาษาไทยเรียกว่า ปุ๊น หรือ เนื้อ เป็นชื่อของพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบและช่อดอกเพศเมียที่แห้งใช้สูบมีสรรพคุณทำให้มึนเมา เปลือกลำต้นใช้ทำเชือกป่านและทอผ้า

ลักษณะ

ต้นกัญชามีลักษณะทั่วไป คือ ลำต้นสูงประมาณ 2-5 เมตร ใบเลี้ยงคู่เมื่อโตเต็มวัยลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก มีลักษณะคล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะ ๆ ออกดอกเป็นช่อเล็ก ๆ ตามง่ามของกิ่งและก้าน

ส่วนที่คนนำมาเสพได้แก่ส่วนของกิ่ง ก้าน ใบ และยอดช่อดอกกัญชา โดยนำมาตากหรืออบแห้ง แล้วบดหรือหั่นให้เป็นผงหยาบ ๆ จากนั้นจึงนำมายัดไส้บุหรี่สูบ (แตกต่างจากบุหรี่ทั่วไปที่ไส้บุหรี่จะมีสีเขียว ต่างจากไส้ยาสูบที่มีสีน้ำตาล และขณะจุดสูบจะมีกลิ่นเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ) หรืออาจสูบด้วยกล้องหรือบ้องกัญชา บ้างก็ใช้เคี้ยวหรือผสมลงในอาหารรับประทาน

ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบ นอกจากจะพบในลักษณะของกัญชาสด กัญชาแห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้ว ยังอาจพบในรูปของ “น้ำมันกัญชา” (Hashish Oil) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ได้จากการนำกัญชามาผ่านกระบวนการสกัดหลาย ๆ ครั้ง จึงได้เป็นน้ำมันกัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงถึง 20-60% หรืออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” (Hashish) เป็นยางแห้งที่ได้จากใบ และยอดช่อดอกกัญชา ซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาสด และมีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ไทยกับวันกัญชาโลก

วันที่ 20 เมษายน 2015 ประเทศไทยจัดงานวันกัญชาโลกขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่ทวีปเอเชียเคยจัดมา ที่มีการจัดงานรวมตัวของ “กัญชาชน” พร้อมการเสวนาอย่างเป็นทางการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดทอนความผิดเกี่ยวกับกัญชา ในประเทศไทย

กลุ่ม Highland Mag และเพจเฟซบุ๊ก กัญชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนหลายองค์กร จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ความเป็นไปได้ในการลดทอนความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด: กรณีศึกษากัญชา”

โดยวิทยากรบางส่วน ได้ชี้ให้เห็นว่า ในปัจจุบันหลายประเทศ ได้มีการผ่อนคลายการลงโทษ ตลอดจนการทำให้กัญชาถูกกฎหมายเกิดขึ้นแล้ว เนื่องจากหลายทศวรรษที่ผ่านมา เป็นที่พิสูจน์แล้วว่า การทุ่มงบประมาณลงไปในการปราบปราม ไม่เคยได้ผล ไม่ว่าจะที่ใดบนโลก นอกจากนี้ กัญชายังมีความรุนแรงน้อยกว่ายาชนิดอื่น ๆ รวมทั้งสุราและบุหรี่ และยังสามารถใช้ในการรักษาทางการแพทย์ได้ด้วย

ในปัจจุบัน มีผู้ใช้กัญชาทั่วโลกกว่า 200 ล้านคน ทั้งการใช้เพื่อความบันเทิงและทางการแพทย์ โดยถือเอาวันที่ 20 เดือนเมษายน ของทุกปี หรือที่เรียกกันว่า “420” เป็นวันกัญชาโลก ซึ่งผู้ใช้กัญชาจะรวมตัวกันเฉลิมฉลอง และรณรงค์เพื่อการเปิดเสรีกัญชา ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมที่ประเทศไทย ไม่มีการเสพกัญชาเกิดขึ้นภายในงานแต่อย่างไร

ตลาดกัญชาโลก

ตลาดกัญชาโลก มหาศาล 1.9 ล้านล้านบาท

ตลาดกัญชาเพื่อการแพทย์ทั่วโลก อาจมีมูลค่าสูงถึง 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.9 ล้านล้านบาท) ภายในปี 2568 ขณะนี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์กัญชาทั่วโลกอยู่ที่ 4.6 ล้านล้านบาท กระแสการเคลื่อนไหวให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายว่า เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรช่วยกำหนดแนวทางที่เหมาะสมว่า อะไรคือประโยชน์สูงสุดต่อสังคม คุณภาพชีวิตของผู้คน และเศรษฐกิจ

ส่วนกรณีรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตเสพกัญชาเพื่อความบันเทิงหรือสันทนาการ มีการคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดในอุตสาหกรรมกัญชาในสหรัฐฯ มากถึง 5,100 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 161,912 ล้านบาท) ในปี 2561 และจะให้ให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตถึง 3 เท่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมกัญชาถูกกฎหมายจะสร้างรายได้กว่า 40,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท) และสร้างงานกว่า 400,000 ตำแหน่งในสหรัฐฯ ภายในปี 2564 อีกทั้งรัฐบาลจะเก็บภาษีได้ 4,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 126,974 ล้านบาท) ภายใน 3 ปี รวมถึงอุตสาหกรรมกัญชาเป็นธุรกิจใหญ่ที่นำรายได้มหาศาลเข้าสู่แคนาดามานับทศวรรษ หลังมีการอนุญาตให้นำกัญชามาใช้รักษาโรคได้ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีบริษัทผลิตและจำหน่ายกัญชารายใหญ่ 2 บริษัท ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รองรับการเปิดกว้างมากขึ้นในการใช้กัญชา

วันสากลเพื่อการประท้วงเรื่องกัญชา

วันสากลเพื่อการประท้วงเรื่องกัญชา

วันที่ 20 เมษายน กลายเป็นวันหยุดวัฒนธรรมต่อต้านสากล ที่ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและเสพกัญชา การร่วมตัวกันเหล่านี้หลายที่มีสภาพการเมือง เช่น การสนับสนุนการเปิดเสรีและการทำให้กัญชาถูกกฎหมาย วิเวียน แมคพีค ผู้ก่อตั้งเฮมป์เฟส (Hempfest) ใน Seattle กล่าวว่า 4/20 นั้นเป็นการเฉลิมฉลองครึ่งเป็นการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครึ่ง พอลล์ เบิร์ชกล่าวว่า วันที่ 20 เมษายนนั้นเป็นขบวนการทั่วโลกและไม่มีใครหยุดได้ ในวันที่ 20 เมษายน ผู้เสพกัญชาหลายคนประท้วงแบบดื้อแพ่งโดยการรวมตัวกันในที่สาธารณะเพื่อจุดไฟเสพกัญชาพร้อมกัน ณ 4:20 p.m.

ในขณะที่กัญชาเริ่มถูกกฎหมายทั่วโลก สตีฟ ดีเอนเจโล ผู้ก่อตั้งศูนย์สุขภาพฮาร์เบอร์ไซด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียและนักเคลื่อนไหวด้านกัญชากล่าวว่า แม้ว่างานของเราจะสำเร็จแล้ว แต่ 420 ได้เปลี่ยนจากประโยคที่แสดงมโนธรรมกลายเป็นการฉลองการยอมรับ, การฉลองชัย, ความสัมพันธ์ที่น่ามหัศจรรย์ของเรากับพืชนี้ และเขาว่า เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การฉลองเสมอ

ที่มา – กัญชาชน , Wikipedia

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button