เรื่องน่าสนใจ

กัญชา พืชร้ายหรือสมุนไพรทางเลือก รักษาโรคมะเร็ง

กัญชา คือ หรือในภาษาไทยเรียกว่า ปุ๊น หรือ เนื้อ เป็นชื่อของพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบและช่อดอกเพศเมียที่แห้งใช้สูบมีสรรพคุณทำให้มึนเมา เปลือกลำต้นใช้ทำเชือกป่านและทอผ้า

กัญชา

กัญชา

กัญชา (Cannabis indica (Cannabis sativa forma indica)) หรือในภาษาไทยเรียกว่า ปุ๊น หรือ เนื้อ เป็นชื่อของพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Cannabidaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบและช่อดอกเพศเมียที่แห้งใช้สูบมีสรรพคุณทำให้มึนเมา เปลือกลำต้นใช้ทำเชือกป่านและทอผ้า

กัญชาไม่ถือเป็นสารเสพติดเพราะเป็นเพียงพืชล้มลุกจำพวกหญ้า เป็นสารไม่เสพติด ไม่มีผลข้างเคียง แม้จะเลิกเสพกะทันหัน ไม่มีผลต่อความสามารถต่างๆของผู้เสพ เมื่อเทียบกันแล้ว สุราและบุหรี่มีผลกระทบมากกว่ากัญชา ด้วยเหตุที่กัญชาเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทั้งยังเป็นสารไม่เสพติดนี้เองทำให้หลายประเทศในโลกพยายามผลักดันให้กัญชาไม่ผิดกฎหมาย แต่ให้อยู่ภายใต้การควบคุม อีกทั้งหากใช้ในปริมาณไม่มากนัก กัญชายังมีสรรพคุณในทางบวกอีกด้วย

แต่กระนั้นกัญชาก็ยังมีฤทธิ์ที่ทำให้ผู้เสพมีความคิดเลื่อนลอยสับสน ความคุมตัวเองไม่ได้ ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม ความจำเสื่อม กล้ามเนื้อลีบ หัวใจเต้นเร็ว หูแว่ว ดังนั้นหากใช้ในทางที่ถูก ปริมาณพอเหมาะแล้ว กัญชาถือเป็นสารไม่เสพติดที่มีประโยชน์ต่อวงการแพทย์อย่างล้นเหลือ ดังนั้นหากใช้ให้ถูกทางก็จะกลายเป็นประโยชน์ยิ่ง

กัญชา รักษาโรคมะเร็ง

ในทางการแพทย์ กัญชามีประโยชน์ในการรักษาโรคและบรรเทาอาการได้หลากหลาย แก้อาการไอ อ่อนล้า โรคข้อ กัญชาใช้บรรเทาหอบหืด เพราะขยายหลอดลมและลดการหดตัวของหลอดลม แก้อาการสั่นเพ้อ ปวดหัวไมเกรน และปวดประจำเดือน แม้การใช้จะลดลงเมื่อมีการสังเคราะห์ยากล่อมประสาท และยาแก้ปวดอื่น

กระทั่งโรคมะเร็ง กัญชาก็ยังถูกนำมาใช้เพื่อรักษาผลข้างเคียง ป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนจากการทำเคมีบำบัด ใช้เป็นสารกระตุ้นความ อยากอาหาร กัญชาจะช่วยชะลอน้ำหนักลดในโรคมะเร็ง และโรคเอดส์ หรือการใช้รักษาโรคต้อหิน ที่กล่าวมานี้เป็นเพียงสรรพคุณส่วนหนึ่งของกัญชาเท่านั้น

น้ำมันกัญชา

น้ำมันกัญชา

น้ำมันกัญชา ที่มีการใช้กันแบบลับ ๆ กันอยู่ในตอนนี้ คือการใช้กัญชาอัดแท่ง เอามาแช่กับเอทิลแอลกอฮอล์ 2 วัน แล้วกรองกากกัญชาออกไป จากนั้นก็ต้มแอลกอฮอล์ที่ละลายสารสำคัญของกัญชาออกมาด้วยหลอดแก้วทดลอง เพื่อใช้ความร้อนเพื่อไล่แอลกออฮอล์ออกไปจนเกือบหมดจนเหลือเพียงน้ำมันสีดำ

หลังจากนั้นของเหลวน้ำมันที่เหลืออยู่พอจะเทออกได้ ก็มีนำไปใส่ถ้วยเล็ก ๆ เพื่อไปไล่แอลกอฮอล์ขั้นสุดท้าย จนเหลือแต่น้ำมันเหนียวข้นคล้ายยางมะตอยในอุณหภูมิปกติ เมื่อจะนำมาใช้งานก็ต้องนำมาอุ่นอีกครั้งให้พอเหลวตัว และบางคนก็ผสมกับน้ำมันชนิดอื่น เช่นน้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอกเพื่อให้เหลวตัวสะดวกในการใช้งาน

กัญชาด้ายแดง

กัญชาด้ายแดง

กัญชาเคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทยในอดีต เป็นทั้งส่วนผสมในการประกอบอาหาร ใช้ในการรักษาโรค และมันเป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลาย จากความเครียดในการทำงาน ในช่วงปี 1960-1970 หรือยุคสงครามเวียดนาม กัญชาไทยเป็นพืชยอดนิยมของกลุ่มทหารที่มาร่วมสงคราม โดยเฉพาะทหารที่มาจากสหรัฐฯ โดย “กัญชาด้ายแดง” หรือ ไทยสติ๊ก (Thai Stick)

Thai Stick คือ วิธีการทำกัญชาแบบโบราณของไทย ทางอเมริกาได้หยิบคอนเซ็ปต์ในการทำ ไทยสติ๊กของเรามาทำ ซิก้ากัญชา ด้วยกัญชาสายพันธุ์ Afgoo ที่ไม่ใช่ ไทยสติ๊กโดยใช้วิธีการเสียบไม้ใผ่และใช้เชือกที่ทำจากใยกัญชามัด บางครั้งมีการราดด้วย Dabs (ซึ่งคล้ายคลึงกับด้ายแดงไทยสมัยก่อนที่ใช้การจุ่ม Cannabis Oil) และพันด้วยใบกัญชาอีกรอบ

ข้อดีของการทำไทยสติ๊ก คือ ได้กัญชาคุณภาพและเก็บรักษาให้อยู่ในคุณภาพที่ดีได้นาน กระบวนการผลิตไม่ได้ลดคุณภาพของกัญชาเหมือนการอัดแท่ง และยังได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีในอเมริกา ส่วนวิธีการสูบนั้น ใช้ได้ทั้งการสูบแบบซิก้า และ การหั่นแล้วสูบผ่านบ้อง

ถึงแม้จะไม่มีเอกสารยืนยันอย่างแน่ชัด และมีข้อมูลจากหลายแหล่งที่แตกต่าง แต่เราก็พอทราบได้ว่า กัญชาด้ายแดงนั่น จุดเด่นที่วิธีการผลิตจากภูมิปัญญาที่ถูกยกย่องไปทั่วโลก เป็นการนำกัญชามาเสียบไม้ไผ่ พร้อมพันด้วยด้ายสีแดง จนกลายเป็นที่มาของชื่อ กัญชาด้ายแดง โดยการผลิตวิธีนี้จะทำให้กัญชามีคุณภาพ รักษาง่ายกว่าการอัดแท่งแบบปกติ

หลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง เส้นทางกัญชาไทยก็สิ้นสุดลงไปด้วย มีการปราบปรามอย่างหนัก กัญชาไทยก็กลายเป็นของหายาก

กฎหมายกัญชาในประเทศไทย

 • กัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเถท 5 การในการเสพเพื่อความบัญเทิง หรือ สันทนาการยังเป็นความผิดตามกฎหมาย
 • การผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยังคงผิดกฎหมาย เว้นแต่ ได้รับอนุญาติเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 • การจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครอง ยังคงผิดกฎหมาย เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต (มีไว้ครอบครอง 10 กก. ขึ้นไปให้สันนิษฐานว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย)
 • ผู้มีสิทธิ์ขออนุญาต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง กระทรวง, ทบวง, กรม ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ,กรุงเทพมหานคร ,สภากาชาดไทย ,องค์การเภสัชกรรม ,ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ,เภสัชกรรม ,ทันตกรรม ,สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ,แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทย ,แพทย์แผนไทยประยุกต์ ,ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
 • แพทย์ที่ได้รับอนุญาต สั่งให้ผู้ป่วยใช้เพื่อการวิจัยและการบำบัดรักษาโรคได้ โดยไม่เป็นความผิด
 • ผู้ป่วยที่แพทย์สั่งให้ใช้ สามารถครอบครองใช้รักษาโรค ตามที่แพทย์กำหนด โดยไม่เป็นความผิด
วิธีปลูกกัญชา

วิธีปลูกกัญชา

 1. นำเมล็ดแช่น้ำสะอาดน้ำดืมที่เป็นขวด ๆ ที่เราดืมกัน 24 ชั่วโมง จะดีกว่าน้ำประปา ในภาชนะที่สะอาดหรือไว้ในถุงซีบล็อคหรือกล่องพลาสติกหรือถาดเพาะเมล็ด วางเก็บไว้ในที่มืดสนิทและอุ่น ๆ ประมาณ 25 องศาเซลเซียสขึ้นไปกำลังดี
 2. แนะนำให้ไว้ในห้องน้ำ ประมาณ 12 ชั่วโมง เมล็ดจะมีรอยแตกและบางเมล็ดมีรากงอกออกมาเล็กน้อยไม่ต้องตกใจ
 3. เมื่อได้เวลาครบ 24 ชม. ก็ให้นำกระดาษทิชชู่วางบนจานหรือภาชนะที่สะอาด พรมน้ำที่กระดาษทิชชู่ให้เปียก แบบหมาด ๆ ให้ทั่ว และนำเมล็ดมาวาง แล้วนำทิชชู่มาวาง ด้านบนทับและพรมน้ำอีกครั้งให้ทั่ว นำจานอีกใบมาครอบทำให้มืดและอากาศไม่เข้า และรอดูรากงอกต่อไปอีก 24 ชั่วโมง พร้อมเปิดให้อากาศถ่ายเททุก ๆ 8-10 ชั่วโมง
 4. เมื่อรากงอกออกมาประมาณ 1-2 เซนติเมตร นำส่วนรากปักลงดินได้ทันที โดยใช้นิ้วจิ้มลงดิน 2-4 เซนติเมตร พร้อมกลบดินเบา ๆ แล้วรดนํ้าให้ชุ่ม (แนะนำให้ใช้ป๊อกกี้ฉีดน้ำ) แล้วนำไว้ใต้แสงอ่อนแดดอ่อน ๆ ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หรือจะใช้พัดลมเป่าก็ได้แต่อย่าแรง ควรดูแลดินไม่ให้แห้งแตก

วิธีการเพาะเมล็ด

 1. นำเมล็ดแช่น้ำเปล่าประมาณ 12-24 ช.ม
 2. เมื่อได้เวลาครบ 24 ชม. ให้นำทิชชู่มาพรมน้ำให้หมาด ๆ ให้ทั่วและนำเมล็ดมาวางบนกระดาษ นำทิชชู่มาวางด้านบนทับและพรมน้ำอีกครั้งให้ทั่ว นำเข้าที่มืด และรอดูรากงอกต่อไปอีก 24 ชม.
 3. เมื่อรากงอกออกมาประมาณ 1-2 ซ.ม. ให้นำส่วนรากปักลงดินได้ทันทีพร้อมกลบดินเบา ๆ แล้วรดนํ้าให้ชุ่มทั่วไปแล้วนำ ไว้บริเวณแสงอ่อนแดดอ่อน ๆ รอการเจริญเติบโตต่อไป

10 เมืองที่เหมาะแกการสูบกัญชา

เว็บไซต์ TheRichest ได้มีการจัดอันดับ 10 สุดยอดเมืองที่เหมาะแกการสูบกัญชาเอาไว้

 1. KINGSTON, JAMAICA
 2. AMSTERDAM, NETHERLANDS
 3. NIMBIN, AUSTRALIA
 4. BARCELONA, SPAIN
 5. PRAGUE, CZECH REPUBLIC
 6. COLORADO, U.S.A
 7. PHNOM PENH, CAMBODIA
 8. VANCOUVER, CANADA
 9. PARADISE ISLAND, BAHAMAS
 10. TORTUGUERO, COSTA RICA
ดอกกัญชา weed
ดอกกัญชา

วิธีแก้เมาเนื้อ

สงบนิ่งไว้
จำคำนี้เอาไว้ “สงบนิ่งไว้ คุณจะไม่เป็นไร เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเอง” อาการเมากัญชาจนหลุดโลก จะค่อย ๆ บรรเทาลงไปได้เองภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ที่สำคัญยังไม่เคยมีใครตายเพราะเสพกัญชาเกินขนาดมาก่อน

รู้ลิมิตตัวเอง
ตั้งลิมิตไว้ว่าเราอยากลอยสูงแค่ไหนแล้วไปแค่นั้นก่อน ที่สำคัญควรเลือกเพื่อนที่จะมาร่วมวงให้ดี ต้องเป็นเพื่อนที่ดี และไว้ใจได้ คุณคงไม่อยากอยู่ในสภาพที่เมาจนไม่รู้สึกถึงกายเนื้อของตัวเองโดยมีคนแปลกหน้านั่งมองอยู่ข้าง ๆ แน่นอน

น้ำ
เครื่องดื่มเย็น ๆ เช่น น้ำและน้ำผลไม้ ช่วยบรรเทาอาการคอแห้งปากแห้ง และเพิ่มสมาธิได้ดี แต่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

พริกไทยดำช่วยได้
ใครจะเชื่อว่าพริกไทยดำสามารถช่วยบรรเทาเมากัญชาหลุดโลกได้ แค่เอามาดมหรือเคี้ยวในปริมาณเล็กน้อยก็ช่วยได้เยอะแล้ว

ผ่อนคลายร่างกาย
หาที่เงียบ ๆ นุ่ม ๆ สบาย ๆ ทิ้งตัวลงนอน สูดหายใจเข้าออกลึก ๆ ถ้าสามารถงีบได้ช่วงสั้น ๆ ก็จะดีมาก ๆ

ออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้าง
ถ้าเดินไหว ลองลุกออกไปเดินเล่นข้างนอก สูดอากาศสดชื่น ๆ บ้าง จะช่วยเติมพลังให้ร่างกายได้อย่างดี แต่ถ้ารู้สึกว่าเดินไม่ไหวอย่าฝืน

อาบน้ำให้สบายใจ
ถ้าอยู่ในสถานที่ที่สะดวกและปลอดภัย แนะนำให้ไปอาบน้ำให้ชื่นใจจะช่วยให้ผ่อนคลายจากอาการเมากัญชาได้อย่างดี

หาอะไรทำ
การหาอะไรซักอย่างทำ โดยเป็นกิจกรรมที่เราชอบหรือรู้สึกอบอุ่นหัวใจ เช่น ดูการ์ตูนที่ชอบ ฟังเพลงโปรด เล่นเกมส์ หาของอร่อย ๆ กิน จะทำให้เรารู้สึกดีและรู้สึกปลอดภัยในตอนที่สมองเรากำลังสู้กับอาการเมากัญชาแบบสุด ๆ อยู่

กัญชาแมว

กัญชาแมว

หญ้าแมว หรือ กัญชาแมว หรือในภาษอังกฤษ คือ Catnip (Nepeta cataria) เป็นพืชในตระกูลมิ้นต์ เมื่อโตแล้วขนาดความสูงของต้นจะประมาณ 3 ฟุต ในใบและก้านของ Catnip จะมีสารเคมีที่ออกฤทธิ์ ที่เรียกว่า Nepetalactone

สรรพคุณกัญชาแมว

ใบ Catnip จะทำให้มีอาการเคลิบเคลิ้ม สดชื่น มีความสุข กลิ้งตัวไปมาที่พื้น ตีลังกาไปมา ร่าเริงสุดขีด หรือ คลุ้มคลั่งไปเลย เช่นเดียวกับที่กัญชามีผลต่อมนุษย์ ผลของ Catnip เมื่อสูดดมจะมีฤทธิ์นานเพียง 10 นาทีเท่านั้น เมื่อหมดฤทธิ์เจ้าเหมียวก็จะกลับไปเป็นปกติ ประมาณ 50% ของเจ้าเหมียว เมื่อสูดดม Catnip จะมีการตอบสนอง ส่วนอาการที่ปรากฏก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละตัว แต่ไม่แนะนำให้ลูกแมวสูดดม เพราะน้องแมวอาจจะไม่ตอบสนองต่อสารใน Catnip เลย เมื่อเจ้าเหมียวกัดแทะใบและก้านของ Catnip สาร Nepetalactone จะถูกปล่อยออกมามากกว่าปกติ และจะเปลี่ยนจากอาการเคลิบเคลิ้ม เป็นง่วงนอนแทน หรือ ทำให้สลบได้ ซึ่งในมนุษย์เรานำเอาสรรพคุณด้านนี้มาใช้ในการทำให้สลบ นอกจากนี้ตัว Catnip ยังมีสรรพคุณเหมือน คาโมมาย ซึ่งนำมาใช้ไล่ยุง

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button