เรื่องน่าสนใจ

100+ คำราชาศัพท์ที่ต้องรู้ พร้อมตารางสรุปเข้าใจง่าย!

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หนึ่งในนั้นคือการใช้คำราชาศัพท์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้สำหรับเจ้านายและบุคคลชั้นสูง การเรียนรู้และใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องถือเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติบุคคลเหล่านั้น

Advertisement

บทความนี้ได้รวบรวม 100+ คำราชาศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมตารางสรุปเพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้และจดจำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในภาษาไทย การทำความเข้าใจและใช้คำราชาศัพท์อย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุภาพ

นอกจากนี้ บทความนี้ยังมีตัวอย่างการใช้คำราชาศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

คำราชาศัพท์คืออะไร?

คำราชาศัพท์ คือ คำพิเศษที่มีไว้ใช้สำหรับบุคคลที่เคารพ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงใช้ในโอกาสพิธีการ หรือการเขียนที่เป็นทางการ คำราชาศัพท์ส่วนมากมีที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร

ทำไมต้องใช้คำราชาศัพท์

 • แสดงความสุภาพและเคารพ: การใช้คำราชาศัพท์บ่งบอกถึงความสุภาพ ความอ่อนน้อม รวมถึงให้เกียรติแก่ผู้ที่เราพูดถึง โดยเฉพาะการสนทนากับผู้มีอาวุโส หรือเจ้านาย
 • เพิ่มความงดงามทางภาษา: คำราชาศัพท์มักมีความสละสลวย ลื่นไหล ยิ่งนำมาเรียบเรียงเป็นประโยค ยิ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังได้มากกว่าการใช้คำสามัญ
 • เหมาะกับโอกาสทางการ: การใช้คำราชาศัพท์ในงานเขียน งานพิธีการ หรืองานสำคัญต่างๆ สร้างความสุภาพ แสดงถึงความพิถีพิถันในการใช้ภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

หมวดหมู่ของคำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์แบ่งออกได้หลากหลายหมวดหมู่ แต่ที่เราพบเห็นบ่อยมีดังนี้ค่ะ:

 • อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น พระเศียร (หัว), พระพักตร์ (หน้า), พระเนตร (ตา)
 • การกระทำ เช่น เสวย (ทาน), บรรทม (นอน), สวรรคต (เสียชีวิต)
 • สิ่งของเครื่องใช้ เช่น พระกระยาหาร (อาหาร), ฉลองพระองค์ (เสื้อผ้า), พระแท่น (เตียง)

ตารางคำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ความหมาย
พระเศียรหัว, ศีรษะ
เส้นพระเจ้าเส้นผมของพระมหากษัตริย์
พระโมลีมวยผม
พระนลาฏหน้าผาก
พระขนง, พระภมูคิ้ว
พระเนตร, พระนัยนะ, พระจักษุดวงตา
พระกนีนิกา, พระเนตรดาราแก้วตา
ดวงพระเนตรดำตาดำ
ดวงพระเนตรขาวตาขาว
พระโลมจักษุ, ขนพระเนตรขนตา
พระอัสสุธารา, พระอัสสุชล, น้ำพระเนตรน้ำตา
พระนาสิกจมูก
สันพระนาสิก, สันพระนาสาสันจมูก
พระโลมนาสิก, ขนพระนาสิกขนจมูก
พระมังสาเนื้อ
พระมัสสุหนวด
พระปัสสาสะลมหายใจเข้า
พระอัสสาสะลมหายใจออก
พระโอษฐ์ปาก
พระตาลุ, เพดานพระโอษฐ์เพดานปาก
พระทาฐะ, พระทาฒะเขี้ยว
พระทนต์ฟัน
พระชิวหาลิ้น
พระปรางแก้ม
พระกำโบล, กระพุ้งพระปรางกระพุ้งแก้ม
พระกรรณหู
พระพักตร์ใบหน้า
พระศอคอ
พระกัจฉะรักแร้
พระกรแขน
ข้อพระกรข้อมือ
พระหัตถ์มือ
ฝ่าพระหัตถ์ฝ่ามือ
พระองคุลีนิ้วมือ
พระดัชนีนิ้วชี้
พระมัชฌิมานิ้วกลาง
พระอังคุฐนิ้วหัวแม่มือ
พระกนิษฐานิ้วก้อย
พระนขา, พระกรชะเล็บ
พระปีฬกะไฝ, ขี้แมลงวัน
พระอสาสิว
พระฉายาเงา
พระโลมาขน
พระอังคารกระดูก
พระเสโทเหงื่อ
พระเขฬะน้ำลาย
พระกัณฐมณีลูกกระเดือก
พระรากขวัญไหปลาร้า
พระอุระอก
พระกษิรธาราน้ำนม
สายพระสกุลสายรก
พระปรัศว์สีข้าง
กล้ามพระมังสากล้ามเนื้อ
พระพาหา, พระพาหุบ่า
พระชีพจรชีพจร
พระยอดหัวฝี
พระพาหัฐิกระดูกแขน
พระคีวัฐิกระดูกคอ
พระชังฆัฐิกระดูกแข้ง
พระปาทัฐิกระดูกเท้า
พระโสณีตะโพก
พระวัตถิกระเพาะปัสสาวะ
พระเขฬะน้ำลาย
หลอดพระวาโยหลอดลม
พระนหารูเส้น, เอ็น
พระปัปผาสะปอด
พระปิหกะม้าม
พระธมนีเส้นประสาท
พระยกนะ (อ่านว่า ยะ-กะ-นะ)ไต
พระอันตะไส้ใหญ่
พระหทัย, พระกมลหัวใจ
พระอุทรท้อง
พระกษิรธาราน้ำนม
เส้นพระโลหิต, หลอดพระโลหิตเส้นเลือด, หลอดเลือด
พระกิโลมกะพังผืด
พระลสิกาน้ำในไขข้อ
พระปิตตะดี, น้ำดี
พระเสมหะเสลด
พระบุพโพน้ำหนอง, น้ำเหลือง
พระเพลาขา, ตัก
พระชงฆ์แข้ง
หลังพระชงฆ์น่อง
พระบาทเท้า
นิ้วพระบาทนิ้วเท้า
พระโคปผกะตาตุ่ม
พระบังคนหนักอุจจาระ
พระบังคนเบาปัสสาวะ
พระอังคาร, พระสรีรางคารเถ้ากระดูก
มูลพระนขาขี้เล็บ
พระผาสุกะซี่โครง
พระผาสุกัฐิกระดูกซี่โครง
พระมัตถลุงค์มันในสมอง
พระปัณหิ, พระปราษณี, ส้นพระบาทส้นเท้า
ฝ่าพระบาทฝ่าเท้า
หลังพระบาทหลังเท้า
กล่องพระสกุลมดลูก
พระกฤษฎี, บั้นพระองค์, พระกฏิเอว
พระที่นั่งก้น, ที่นั่งทับ
พระนาภีสะดือ, ท้อง
อุณหภูมิพระวรกายอุณหภูมิของร่างกาย

ตารางคำราชาศัพท์หมวดทั่วไป

คำราชาศัพท์ความหมาย
บรรทมนอน
เสวยกิน
สรงอาบน้ำ
ฉลองพระองค์แต่งตัว
ตรัสพูด
เสด็จเดิน
ประทับยืน
ประทับนั่ง
สวรรคตตาย
ทรงทราบรู้
ประทานให้
เสด็จไป
เสด็จมา
ประทับอยู่
อันใดอะไร
ผู้ใดใคร
แห่งใดที่ไหน
ครั้งใดเมื่อไหร่
ประการใดอย่างไร
เหตุใดทำไม
ล้นเกล้ามาก
เบาบางน้อย
ดีเลิศดี
เลวร้ายไม่ดี
งดงามสวย
น่าเกลียดไม่สวย
ใหญ่หลวงใหญ่
น้อยนิดเล็ก
สูงส่งสูง
ต่ำต้อยต่ำ
หนักอึ้งหนัก
เบาบางเบา
ร้อนระอุร้อน
เย็นสบายเย็น
ยามเช้าเช้า
ยามเย็นเย็น
กลางวันกลางวัน
กลางคืนกลางคืน
วันเวลาวัน
ยามค่ำคืนคืน
ปีพุทธศักราชปี
เดือนเดือน
อาทิตย์อาทิตย์
วันจันทร์วันจันทร์
วันอังคารวันอังคาร
วันพุธวันพุธ
วันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดี
วันศุกร์วันศุกร์
วันเสาร์วันเสาร์
วันอาทิตย์วันอาทิตย์

วิธีใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้อง

การจะใช้คำราชาศัพท์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากจะรู้ความหมายของคำแล้ว ต้องเข้าใจบริบทและระดับความเหมาะสมด้วยนะคะ มีเคล็ดลับง่ายๆ ดังนี้:

 • ใช้ตามกาลเทศะ: ในการพูดคุยแบบสบายๆ กับเพื่อน คงไม่จำเป็นต้องใช้คำราชาศัพท์ แต่ถ้าเป็นการเขียนเรียงความ การกล่าวสุนทรพจน์ หรืองานพิธีการ การใช้คำราชาศัพท์จะสร้างความเหมาะสมมากขึ้น
 • เข้าใจสถานะของบุคคล: คำราชาศัพท์ส่วนมากใช้กับพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ขยายไปถึงพระสงฆ์หรือผู้มีอาวุโสสูงกว่าเรา สำหรับบุคคลทั่วไปในบางโอกาส การใช้คำสุภาพทั่วไปก็อาจเพียงพอแล้วค่ะ
 • ไม่ใช้พร่ำเพรื่อ: ความงดงามของคำราชาศัพท์มาจากการที่เราเลือกใช้ให้เหมาะสม ถ้าใส่คำราชาศัพท์มากเกินไป โดยเฉพาะในบริบทที่ไม่จำเป็นอาจทำให้ภาษาของเราดูไม่เป็นธรรมชาติได้ค่ะ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำราชาศัพท์

 • สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงพระเกษมสำราญ
 • พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานเลี้ยงในโอกาสพิเศษ
 • ขอประทานกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • หม่อมฉันขอพระราชทานอภัยโทษด้วยเพคะ
 • นักข่าวได้ถ่ายภาพพระพักตร์ของเจ้าหญิงเอาไว้

สรุป

การเรียนรู้และใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพและสุภาพ บทความนี้ได้นำเสนอ 100+ คำราชาศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมตารางสรุปและตัวอย่างการใช้ เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น การฝึกฝนและทำความเข้าใจคำราชาศัพท์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจและเหมาะสมในทุกสถานการณ์

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือเรียนภาษาไทย เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันเกี่ยวกับภาษาไทย

Advertisement

Source
tps.ac.thdigitalschooldigitalschool.club
อ่านต่อ
Advertisement

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button