วันสำคัญ

วันคุ้มครองโลก (Earth Day) คือ ?

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ทั่วโลกพร้อมใจรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่หมดได้ เพราะฉะนั้นจึงมีวันที่ทำให้ประชากรบนโลกได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของ วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

วันคุ้มครองโลก คือ

วันคุ้มครองโลก คือ

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ หรือการตัดไม้ทำลายป่าที่ส่งผลให้เกิดอุทกภัย หรือวาตภัย นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัญหาโลก เช่นปัญหาการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ Green House Effect ปัญหาปริมาณโอโซนในบรรยากาศลดลง หรือปัญหาพลังงานของโลกที่จะต้องหามาทดแทนการใช้น้ำมัน ทำให้เกิดวันวันคุ้มครองโลกขึ้น

วันคุ้มครองโลก (อังกฤษ: Earth Day) ตรงกับวันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program ; UNEP) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2513 ในประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรีนพีซ

นอกจากวันคุ้มครองโลก 22 เมษายนแล้ว ยังมีวันคุ้มครองโลกที่กำหนดขึ้นจากช่วงวิษุวัต (equinox) เช่นกัน วิษุวัตเป็นช่วงที่ในกลางวันและกลางคืนมีระยะเวลาเท่ากัน และเป็นการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ และฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้ โดยนับจากเหตุการณ์ธรรมชาติที่แกนขั้วโลกจะตั้งได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรมากที่สุด ในช่วงวันที่ 20-21 มีนาคมของทุกปี

เรื่องน่ารู้วันคุ้มครองโลก

เรื่องน่ารู้วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก เกิดขึ้นโดย เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2505 ต่อมา สมาชิกวุฒิสภาเนลสันได้ตัดสินใจขอให้ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี (John Fitzgerald Kennedy) ยกเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ เจเอฟเคเห็นด้วยและได้ออกเดินสายทั่วประเทศ เป็นเวลา 5 วัน 11 รัฐ ในช่วงเดือนกันยายน 2506 (ก่อนที่ประธานาธิบดีเจเอฟเคจะถูกลอบยิงเสียชีวิต) การเดินสายครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มวันคุ้มครองโลก จนในปี 2512 สมาชิกวุฒิสภาเนลสันได้ผลักดันให้มีการจัดการชุมนุมประชาชนระดับรากหญ้าทั่วประเทศขึ้น เพื่อให้แสดงความคิดเห็นในปัญหาสิ่งแวดล้อม

22 เมษายน 2513 ประชาชนอเมริกันที่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม กว่า 20 ล้านคน ได้พร้อมใจกันมาชุมนุม เพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลก ผลจากการชุมนุมก่อให้เกิดการออกพระราชบัญญัติแก้ไขมลพิษในอากาศของสหรัฐอเมริกา และมีการจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น จนในที่สุดก็มีการกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวัน Earth Day โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2513 เป็นต้นมา

นิตยสาร อเมริกัน เฮอริเทจ (American Heritage Magazine) ฉบับตุลาคม 2536 ได้รำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า

เป็นเหตุการณ์ที่โดดเด่นที่สุดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของประชาธิปไตย

เป้าหมายวันคุ้มครองโลก

 • เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ
 • เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป
 • เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ
 • เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป
 • เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
 • เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์
 • เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ

ข้อควรปฏิบัติวันคุ้มครองโลก

 • อย่าลืมปิดไฟก่อนออกจากห้อง
 • ออกไปข้างนอก ช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชนของคุณ
 • ใช้รถร่วมกันกับเพื่อนร่วมทาง หรือ เดิน ขี่จักรยาน หรือ ใช้รถสาธารณะ
 • กินผลไม้ ผัก หรือ อาหารที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อลดการปล่อยของเสีย และ ขยะ
 • รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะในแต่ละครัวเรือน เพื่อนำไปรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นการลดปริมาณขยะ
 • ให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

เกย์ลอร์ด เนลสัน

เกย์ลอร์ด เนลสัน

Gaylord Nelson

เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) ผู้ก่อตั้ง Earth Day เขาเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แท้จริง แม้ว่าชื่อของเขาเป็นที่รู้จักกันดีในรัฐที่บ้านของเขาสำหรับความสำเร็จมากมายของเขา แต่ที่อื่น ๆ เขาเป็นที่รู้จักเพียงแค่เป็นผู้ก่อตั้งวันคุ้มครองโลก เนลสันเป็นครอบครัวชนชั้นกลางที่แสนสบายและเป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ปู่ของเนลสันเป็นผู้ก่อตั้งพรรคริพับลิกันของรัฐวิสคอนซิน และการอภิปรายทางการเมืองเป็นเรื่องปกติของการพบปะของครอบครัว

อาชีพทางการเมืองของเนลสัน

หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก San Jose State University ในรัฐแคลิฟอร์เนียเนลสันได้รับปริญญาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินในปี 2485 สงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังเกิดขึ้นทั่วยุโรปและแปซิฟิกดังนั้นเนลสันจึงเข้าร่วมกองทัพสหรัฐฯ และได้รับยศร้อยโท หน่วยของเขาประกอบด้วยทหารแอฟริกันอเมริกันที่แบ่งแยกให้เห็นการกระทำในศึกรอบโอกินาวา

ในปี 2491 ในเนลสันได้รับเลือกเข้าสู่วุฒิสภารัฐวิสคอนซิน เขายังคงอยู่ที่นั่นจนกระทั่งปี 2501 เมื่อเขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการรัฐวิสคอนซิน เขารับราชการเป็นเวลา 4 ปีในฐานะผู้ว่าการรัฐในระยะเวลาสองปีสองครั้งก่อนที่จะได้รับเลือกเข้าสู่วุฒิสภาในปี 2505 เขาทำหน้าที่สามวาระติดต่อกันในฐานะสมาชิกวุฒิสภาจากปี 2506-2524 ในปี 2506 พูดคุยเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการอนุรักษ์ วุฒิสมาชิกเนลสันก่อตั้งวันคุ้มครองโลกซึ่งเริ่มสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมในวันที่ 22 เมษายน 2513

เนลสันโดดเด่นในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยการรวมความกังวลทางเศรษฐกิจกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม “เศรษฐกิจเป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมไม่ใช่ทางอื่น” เขากล่าว หลังจากเรียนรู้ว่าวิสคอนซินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมสำหรับชาวชิคาโกเนลสันได้พัฒนาโครงการพระราชบัญญัติการสันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor Recreation Act Program) โดยกำหนดให้มีการเก็บภาษี 1 เหรียญสำหรับบุหรี่เพื่อซื้อที่ดินเพื่อการอนุรักษ์มากกว่าหนึ่งล้านเอเคอร์ของพื้นที่ที่รกร้างว่างเปล่านอกจากนี้เขายังได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อลดมลพิษทางน้ำที่เกิดจากผงซักฟอก

ชีวิตหลังการเมือง

หลังจากความพ่ายแพ้ของเนลสันในปี 2523 สำหรับการเลือกตั้งใหม่เขากลายเป็นที่ปรึกษาให้กับ The Wilderness Society ในเดือนมกราคมปี 2524 เขาได้รับเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีในเดือนกันยายนปี 2538 เพื่อเป็นเกียรติแก่งานสิ่งแวดล้อม

เนลสันเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือดเมื่ออายุ 89 ปี วันที่ 3 กรกฎาคม 2548

ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ปรากฏการณ์เรือนกระจก

ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) คือ ขบวนการที่รังสีความร้อนจากพื้นผิวโลกจะถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และแผ่รังสีออกไปอีกครั้งในทุกทิศทาง เนื่องจากการแผ่รังสีออกไปอีกครั้งถูกส่งกลับมายังพื้นผิวโลกและบรรยากาศด้านล่าง เป็นผลทำให้ระดับอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยสูงขึ้นถ้าไม่มีก๊าซเหล่านี้

การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ที่ความถี่แสงที่ตามองเห็นผ่านชั้นบรรยากาศเป็นส่วนใหญ่และทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น แล้วจะมีการแผ่พลังงานนี้ออกมาในรูปรังสีความร้อนอินฟราเรดที่มีความถี่ต่ำกว่า การแผ่รังสีอินฟราเรดถูกก๊าซเรือนกระจกดูดซับไว้ และจะมีการแผ่พลังงานปริมาณมากกลับไปยังพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศที่ต่ำกว่า กลไกดังกล่าวตั้งชื่อตามปรากฏการณ์ที่การแผ่รังสีดวงอาทิตย์ผ่านกระจกแล้วทำให้เรือนกระจกอุ่นขึ้น แต่วิธีการกักเก็บความร้อนนั้นแตกต่างไป โดยเรือนกระจกเป็นการลดการไหลของอากาศ แยกอากาศที่อุ่นข้างในเพื่อที่ความร้อนจะไม่สูญเสียไปโดยการพาความร้อน

ปรากฏการณ์เรือนกระจกตามธรรมชาติของโลกทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ ทว่า กิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และการทำลายป่า ได้เพิ่มปรากฏการณ์เรือนกระจกธรรมชาติ ทำให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน

กรีนพีซปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กรีนพีซ

กรีนพีซเป็นองค์กรรณรงค์อิสระระดับโลกที่ลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมสันติภาพ โดยทำสิ่งต่อไปนี้

 • เร่งให้มีการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อรับมือกับภัยคุกคามอันดับหนึ่งที่โลกต้องเผชิญอยู่ นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะโลกร้อน)
 • ปกป้องคุ้มครองมหาสมุทรของเรา โดยสร้างความท้าทายกับการประมงที่เกินขนาดและทำลายล้าง พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายระดับโลกเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเล
 • ปกป้องผืนป่าดั้งเดิมของโลก รวมทั้งสัตว์พืช และคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่า
 • ทำงานเพื่อยุติการใช้อาวุธและสร้างสันติภาพบนโลก โดยจัดการกับสาเหตุของความขัดแย้ง และเรียกร้องให้มีการยกเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์
 • สร้างอนาคตที่ปราศจากสารพิษ ด้วยการใช้ทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และในโรงงานอุตสาหกรรม
 • รณรงค์เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการปฏิเสธพืชตัดต่อพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนให้มีเกษตรกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม
 • กรีนพีซมีสำนักงานใน 55 ประเทศทั่วยุโรป อเมริกา เอเชีย อัฟริกา และ แปซิฟิค

เพื่อรักษาความเป็นอิสระเอาไว้ กรีนพีซไม่รับเงินบริจาคจากรัฐบาลหรือบริษัท แต่พึ่งพาเงินบริจาคจากผู้สนับสนุนรายบุคคล และเงินบริจาคจากมูลนิธิ

กรีนพีซรณรงค์ต่อต้านความเสื่อมถอยทางสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2514 เมื่อเรือลำเล็ก ๆ ที่มีอาสาสมัครและนักข่าวล่องไปสู่หมู่เกาะอัมชิตกา ทางเหนือของรัฐอลาสก้า ที่ซึ่งรัฐบาลสหรัฐกำลังทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดิน ธรรมเนียม “การเป็นประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ” อย่างปราศจากความรุนแรงนี้ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน และเรือของเราเป็นส่วนสำคัญของงานรณรงค์ทั้งหมดของเรา

กรีนพีซดำรงอยู่เพื่อเปิดโปงอาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม และเพื่อท้าทายรัฐบาลและบริษัทที่ประสบความล้มเหลวที่จะดำเนินงานตามหน้าที่ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนาคตของเรา

ในการปฏิบัติภาระกิจของเรา กรีนพีซไม่มีพันธมิตรหรือศัตรูถาวร เราส่งเสริมการถกเถียงที่เปิดเผยและเสนอข้อมูลทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม เราใช้งานวิจัย การล๊อบบี้ และการเจรจาแบบสันติ เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของเรา รวมถึงการสร้างข้อขัดแย้งแบบสันติวิธีที่ได้รับความสนใจจากสาธารณชน เพื่อเพิ่มความเข้มข้นและคุณภาพของการถกเถียงของสาธารณชน

และเราเชื่อว่าการดิ้นรนเพื่อปกป้องอนาคตของโลกเราไม่ใช่การทำเพื่อเรา แต่เพื่อคุณ กรีนพีซเป็นกระบอกเสียงของผู้สนับสนุน 2.8 ล้านคนทั่วโลก และกระตุ้นให้ประชาชนอีกหลายล้านคนลงมือทำทุก ๆ วัน
ชื่อเรือของเรา คือ เรนโบว์ วอร์ริเออร์ (นักรบสายรุ้ง) นำมาจากตำนานชนพื้นเมืองเผ่าครีในอเมริกาเหนือ ชื่อนี้สื่อถึงยุคสมัยที่ความละโมบของมนุษยชาติทำให้โลกล้มป่วย ในช่วงนั้นชนเผ่าหนึ่ง ซึ่งรู้จักกันในชื่อนักรบแห่งสายรุ้งได้ยืนหยัดขึ้นเพื่อปกป้องโลก

ป้ายผ้าที่มีข้อความยาวที่สุดที่เราเคยทำสรุปทุกอย่างเอาไว้ข้อความนั้น คือ

เมื่อต้นไม้ต้นสุดท้ายถูกโค่น แม่น้ำสายสุดท้ายปนเปื้อนด้วยมลพิษและปลาตัวสุดท้ายตายไป เราจะค้นพบว่ามีเงินก็อยู่ไม่ได้…

นักอนุรักษ์ธรรมชาติคนสำคัญของไทย

สืบ นาคะเสถียร

สืบ นาคะเสถียร

สืบ นาคะเสถียร เกิดเมื่อ 31 ธันวาคม 2492 เสียชีวิต 1 กันยายน 2533 เป็นนักอนุรักษ์และนักวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติชาวไทย มีชื่อเสียงจาการพยายามปกป้องแก่งเชี่ยวหลาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง และฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้สังคมเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สืบมีชื่อเดิมว่า “สืบยศ” มีชื่อเล่นว่า “แดง” เกิดที่ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายสลับ นาคะเสถียร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กับนางบุญเยี่ยม นาคะเสถียร มีพี่น้องทั้งหมดสามคน ตนเองเป็นคนโต ได้แก่ กอบกิจ นาคะเสถียร เป็นน้องชายคนกลาง และกัลยา รักษาสิริกุล เป็นน้องสาวคนสุดท้อง สืบ สมรสกับนิสา นาคะเสถียร มีบุตรสาวหนึ่งคน คือ ชินรัตน์ นาคะเสถียร

ผลงานวิชาการ

 • การทำรังวางไข่ของนกบางชนิดที่ อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย 2524
 • รายงานการสำรวจนก บริเวณอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี สัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย 2526
 • รายงานผลการวิจัย วางแผนขั้นรายละเอียดสำหรับ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้และ การจัดการป่าไม้บริเวณ พื้นที่ป่าต้นน้ำคลองแสง
 • โครงการเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2527
 • การศึกษานิเวศวิทยาของสัตว์ป่า ในบริเวณโครงการ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพาน ตามพระราชดำริ 2528
 • นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวรและ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง 2529
 • รายงานผลการจับเนื้อทราย ที่เกาะกระดาด 2529
 • เลียงผาที่พบในประเทศไทย การกระจายถิ่นที่อยู่อาศัย และพฤติกรรมบางประการ 2529
 • สำรวจถิ่นที่อยู่อาศัยของเก้งหม้อ
 • นิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดตาก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และ จังหวัดตาก กุมภาพันธ์ 2530 โดย สืบ นาคะเสถียร, นริศ ภูมิภาคพันธุ์, ศักดิ์สิทธิ์ ซิ้มเจริญ
 • การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับ สัตว์ป่าในพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส
 • การอพยพสัตว์ป่า ในอ่างเก็บน้ำรัชชประภา สัมมนาสัตว์ป่า 2532
 • วิเคราะห์ความเหมาะสม จากรายงานและแผนการ แก้ไขผลกระทบด้านทรัพยากร ป่าไม้และสัตว์ป่า
 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ แควใหญ่ตอนบน
 • รายงานการประเมินผลงาน ช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้าง ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การฆ่าตัวตาย

ด้วยความที่ต้องรับแรงกดดันกดดันหลาย ๆ ด้าน และเป็นการเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐให้ใส่ใจต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริง สืบจึงตัดสินใจประท้วงด้วยการฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปืนในบ้านพักของสืบที่ห้วยขาแข้ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2533 สืบยังคงปฏิบัติงานตามปกติ และได้เตรียมจัดการทรัพย์สินที่หยิบยืมและทรัพย์สินส่วนตัว และอุทิศเครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่าให้แก่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ สั่งให้ตั้งศาลเคารพดวงวิญญาณเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตในการรักษาป่าห้วยขาแข้ง ในช่วงหัวค่ำของสืบยังคงปฏิบัติตัวพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตามปกติดั่งเช่นเคยทำ ครั้นช่วงดึกสืบขอลากลับไปบ้านพัก โดยกลับไปเตรียมจัดการทรัพย์สินที่เหลือและได้เขียนจดหมายหกฉบับ มีเนื้อหาสั้น ๆ ชี้แจงการฆ่าตัวตาย จนกระทั่งเช้ามืดวันที่ 1 กันยายน 2533 มีเสียงปืนดังขึ้นจากบ้านพักของสืบหนึ่งนัด จนกระทั่งช่วงก่อนเที่ยงของวันจึงได้มีเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เข้าไปดู ซึ่งก่อนหน้าเข้าใจว่าสืบไม่สบาย และเมื่อเข้าไปพบร่างของสืบนอนตะแคงข้างห่มผ้าเรียบร้อย พอเข้าไปใกล้จึงได้เห็นอาวุธปืนตกอยู่ข้าง ๆ และเห็นบาดแผลที่ศีรษะด้านขวา สืบได้จบชีวิตลงอย่างเตรียมตัวและพร้อมอย่างสงบ

สองสัปดาห์ต่อมา ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จึงประชุมกำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกป่าห้วยขาแข้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ สืบได้พยายามขอให้ประชุมมาแล้วหลายครั้ง จึงมีผู้กล่าวว่า ถ้าไม่มีเสียงปืนในวันนั้น ก็ไม่มีการประชุมดังกล่าว

วันคุ้มครองโลกต่างประเทศ

โคเปนเฮเกน

หลายปีผ่านไป เมืองหลายเมืองขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างน่าสนใจ กรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กจะเป็นเมืองแรกของโลกที่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในสภาพสมดุล (Carbon Neutral) ภายในปี 2568 โดยการเน้นการปรับปรุงยกระดับประสิทธิภาพอาคารและตึกรามบ้านช่องที่มีส่วนในการปล่อยถึงร้อยละ 75 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งประเทศ

โบโกตา

เมืองโบโกตาของโคลัมเบียมีสร้างระบบโครงข่ายรถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit-BRT) 87 กิโลเมตร ที่รองรับผู้โดยสาร 1.5 ล้านคนต่อวันนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกราว 350,000 ตันต่อปี ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนแรก ๆ ของโลกที่ได้เครดิตคาร์บอนภายใต้พิธีสารเกียวโต และขณะนี้มีโครงการนำร่องเพื่อยกระดับรถไฟฟ้าและรถไฮบริดให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชน

เม็กซิโก ซิตี้

ขณะที่เม็กซิโกซิตี้สามารถเปลี่ยนจากเมืองที่มีมลพิษทางอากาศเลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโดยดำเนินโครงการ ProAire คือเอารถยนต์ออกจากท้องถนนเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ การใช้จักรยานร่วมกันและการเพิ่มทางเดินเท้า

คำขวัญวันคุ้มครองโลก

 • คนรุ่นใหม่ ลดขยะพลาสติก กู้วิกฤตโลกร้อน – Earth Day 2018 Thailand

7 อุปนิสัยสร้างโลกเขียว

 • Rethink เปลี่ยนความคิด ที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง
 • Reduce ลดการใช้ ลดการบริโภค ให้เหลือแต่เท่าที่จำเป็นกับชีวิต
 • Reuse ใช้ประโยชน์ซ้ำ ๆ กับสิ่งของที่ต้องเสียเงินซื้อมา
 • Recycle คัดแยกก่อนจะทิ้งเป็นขยะ เปลี่ยนสภาพนำกลับมาใช้ใหม่
 • Recondition ใช้ถูกวิธี ยืดอายุสิ่งของที่ใช้งาน ตรวจเสีย…ซ่อมได้
 • Refuse ปฏิเสธสินค้าฟุ่มเฟือย ปฏิเสธความอยากได้ตามกระแส
 • Return ใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว อย่าลืมตอบแทนคืนแก่โลกด้วยนะ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button