วันสำคัญ

วันแรงงาน Labour Day 2022 / 2565

วันแรงงาน (ภาษาอังกฤษ: Labour Day) ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันหยุดประจำปีที่เฉลิมฉลองไปทั่วโลก เป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะฉลองผลงานทางการเศรษฐกิจและสังคมของผู้ใช้แรงงาน วันแรงงาน มีจุดกำเนิดจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวแปดชั่วโมงต่อวัน ที่สนับสนุนให้ใน 1 วัน ทำงาน 8 ชั่วโมง สันทนาการ 8 ชั่วโมง และพักผ่อน 8 ชั่วโมง

วันแรงงาน Labour Day

ในอดีตประเทศในแถบยุโรปจะนับว่า วันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ในหน้าเกษตรกรรม จึงได้จัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงเพื่อขอให้เทพเจ้าช่วยดลบันดาลให้การปลูกพืชเป็นไปด้วยดี อีกทั้งยังขอให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ มีความร่มเย็นเป็นสุข รวมถึงทางภาคเหนือของยุโรปก็ยังมีการจัดงานรอบกองไฟในวัน May Day นี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังคงปฏิบัติกันสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในตอนแรก วันเมย์เดย์ถือเป็นเพียงแค่วันหยุดพักผ่อนประจำปี

แต่ต่อมาประเทศอุตสาหกรรมในหลาย ๆ แห่งได้ถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดตามประเพณี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์ต่าง ๆ ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ความหมายของวัน May Day จึงเปลี่ยนไปจากเดิม จนเมื่อปี 2433 ได้มีการออกมาเรียกร้องในหลายประเทศทางแถบตะวันตกให้ถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทำให้ในหลายประเทศได้เริ่มมีการจัดงานเฉลิมฉลองวันแรงงานเป็นขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2433 และสืบทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

จลาจลเฮย์มาร์เก็ต (Haymarket Riot)

จลาจลเฮย์มาร์เก็ต (Haymarket Riot)

เหตุการณ์จลาจลเฮย์มาร์เก็ต เริ่มต้นจากการนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานที่บริษัท McCormick Harvesting Machine Company อันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ระดับชาติเพื่อเรียกร้องให้กำหนดเพดานชั่วโมงทำงานที่วันละ 8 ชั่วโมง ในวันที่ 3 พฤษภาคมมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 3 คน หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องแรงงานที่มาทำงานหลังการประกาศนัดหยุดงานของสหภาพ และข่มขู่กลุ่มแรงงานที่พากันหยุดงาน เพื่อตอบโต้การใช้ความรุนแรงของตำรวจ ผู้นำแรงงานได้เรียกนัดชุมนุมใหญ่ในวันถัดมาที่จัตุรัส Haymarket

การชุมนุมในครั้งนั้น ผู้ว่าชิคาโก Carter Harrison ซึ่งเข้าสังเกตการณ์การชุมนุมด้วยระบุว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบ แต่เมื่อแฮร์ริสันและผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เริ่มเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมายังจุดชุมนุมออกคำสั่งให้ผู้ชุมนุมสลายตัวทันที ถึงจุดนี้มีมือดีปาระเบิดเข้ามาทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต 7 ราย เจ้าหน้าที่ตอบโต้ด้วยการกราดยิงอย่างไม่เลือกหน้าใส่ผู้ชุมนุม หลังเหตุสงบมีการประเมินว่า พลเรือนน่าจะเสียชีวิตราว 4-8 ราย เจ็บอีก 30-40 คน ส่วนมือระเบิดไม่สามารถระบุตัวได้

เหตุจลาจลที่ Haymarket ทำให้เกิดภาวะหวาดระแวงต่อบรรดาผู้อพยพ และผู้นำแรงงานท่ามกลางการตื่นตระหนก August Spies ผู้นำแรงงานและสมาชิกฝ่ายอนาคิสต์อีก 7 รายถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรม บนฐานที่อ้างว่าพวกเขา คือ ผู้สมรู้ร่วมคิดหรือให้ความช่วยเหลือผู้ก่อเหตุที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร และแม้พวกเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวในการชุมนุมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมเลยก็ตาม แต่สปายส์และพวกอีก 3 คนก็ถูกจับแขวนคอในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2430

ในขณะที่นานาชาติยกย่องการต่อสู้เพื่อสิทธิแรงงานในเหตุการณ์ดังกล่าว แต่สหรัฐฯ มองเห็นถึงภัยคุกคามของพวกอนาธิปไตยและสังคมนิยม ในปี 2437 ประธานาธิบดี Grover Cleveland ได้ประกาศให้วันจันทร์แรกของเดือนกันยายนเป็น วันแรงงานแห่งชาติ แม้ว่าฝ่ายแรงงานหัวรุนแรงจะพยายามรื้อฟื้นการถือวัน May Day เป็นวันแรงงานเป็นระยะ แต่สหภาพแรงงานส่วนใหญ่ในสหรัฐฯ ไม่เอาด้วย

“คนพวกนี้เขาไม่มองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสากล” Jacob Remes ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์แรงงานจากมหาวิทยาลัย State University of New York Empire State College กล่าวทั้งนี้จากรายงานของ International Business Times “พวกเขาเป็นแรงงานผิวขาวมีทักษะ คนกลุ่มนี้มีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากกว่า การรวมกลุ่มของพวกเขาเป็นไปในลักษณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป”

นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังพยายามสร้างความทรงจำใหม่ให้กับวัน May Day เพื่อต่อต้านฝ่ายซ้ายและลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น โดยในปี 2498 สภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายให้ประธานาธิบดี Dwight Eisenhower ประกาศให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแห่งความจงรักภักดี (Loyalty Day) เพื่อให้หน่วยงานและภาคประชาชนแสดงออกถึงความรักชาติโดยพร้อมเพรียง ซึ่งยังคงเป็นที่ยึดถือจนถึงปัจจุบัน

วันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานประเทศไทย

อุตสาหกรรมไทยในอดีตก่อนได้เริ่มขยายตัวมากขึ้น ผู้ใช้แรงงานต่างก็มีปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งปัญหาแรงงานก็ยังมีความซับซ้อนยากที่จะแก้ไขได้ และเพื่อเป็นการยกย่องและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน และทำให้เกิดการพัฒนาทั้งในคุณภาพ ความเป็นอยู่ ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่ผู้ใช้แรงงานสมควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง ทำให้ในปี 2475 ประเทศไทยได้เริ่มมีการจัดการบริหารแรงงาน โดยเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงาน ตลอดจนคุ้มครองและดูแลสภาพการทำงานของแรงงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างให้ดีขึ้น ซึ่งในวันที่ 20 เมษายน 2499 คณะกรรมการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้จัดประชุมขึ้น

โดยมีความเห็นตรงกันว่าควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ให้เป็นวันที่ระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคม ทำให้นับแต่นั้นมา วันที่ 1 พฤษภาคม จึงกลายเป็น วันกรรมกรแห่งชาติ จนต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วันแรงงานแห่งชาติ

ในปี 2500 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ที่ได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติได้ แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีอายุได้เพียง 18 เดือนก็ถูกยกเลิกไป โดยมีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 มาแทนที่ และให้อำนาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกำหนดเรื่องการคุ้มครองแรงงาน

อีกทั้งยังกำหนดให้วันกรรมกรเป็นวันหยุดตามประเพณี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นมีความไม่แน่นอน จึงมีคำชี้แจงออกมาในแต่ละปีเพื่อเป็นการเตือนนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานในวันที่ 1 พฤษภาคม โดยในบางมีก็ได้มีการขอร้องไม่ให้มีการเฉลิมฉลองเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

จนกระทั่งมาถึงปี 2517 ได้เปิดโอกาสให้มีการเฉลิมฉลองตามสมควร โดยได้มอบหมายให้กรมแรงงานที่ขณะนั้นสังกัดกระทรวงมหาดไทยจัดงานฉลอง วันแรงงาน ขึ้นที่สวนลุมพินี ภายในงานได้มีการจัดให้ทำบุญตักบาตร มีนิทรรศการแแสดงความรู้ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

วันแรงงานแห่งชาติของไทย ปัจจุบันการบริหารงานอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. การจัดหางาน ด้วยการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ ช่วยเหลือนายจ้างให้ได้คนมีคุณภาพดีไปทำงาน รวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน ภาวะตลาดแรงงาน
 2. งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงาน เพื่อให้สามารถเลือกแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามความถนัด ความสามารถทางร่างกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพ และความเหมาะสมแก่ความต้องการทางเศรษฐกิจ
 3. การพัฒนาแรงงาน ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อโดยการฝึกแบบเร่งรัด
 4. งานคุ้มครองแรงงาน วางหลักการและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ
 5. งานแรงงานสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ทั้งสองฝ่าย เข้าใจถึงลักษณะและสภาพของปัญหา ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยขจัดความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งอื่น ๆ

โครงสร้างกําลังแรงงานไทย จากผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือน มีนาคม 2560 พบว่­า จํานวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไปมีอยู่ 55.86 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู­ในกําลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทํางาน 38.32 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 37.46 ล้านคน ผู้ว่­างงาน 496,000 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 364,000 คน ส่­วนผู้ที่อยู่­นอกกําลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่­พร้อมทํางาน มีอยู่ 17.54 ล้านคน ได้แก่­ แม่บ้าน นักเรียน และคนชรา เป็นต้น

วันแรงงานแห่งชาติ ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทางราชการ ฉะนั้น หน่วยงานราชการก็ยังคงเปิดทำงานและให้บริการตามปกติในวันแรงงานแห่งชาติ ส่วนที่มีการหยุดงานจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนเท่านั้น

คำขวัญวันแรงงาน

คำขวัญวันแรงงาน

 • 2561 – แรงงานไทยสามัคคี สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0
 • 2560 – แรงงานรักสามัคคี สดุดีจักรีวงศ์ รณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง
 • 2559 – แรงงานร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน
 • 2558 – แรงงานไทยปรองดองเฉลิมฉลองจักรีวงศ์รณรงค์สู่อาเซียน
 • 2557 – แรงงานร้อยใจรัก ภักดีองค์ราชัน ก้าวทันประชาคมอาเซียน
 • 2556 – แรงงานไทยสามัคคี สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันประชาคมอาเซียน
 • 2555 – แรงงานไทย รวมใจสดุดีราชวงศ์จักรี รักสามัคคีเพื่อแผ่นดิน
 • 2554 – แรงงานไทยน้อมใจ ถวายพระพร 84 พรรษา มหาราชันย์
 • 2553 – แรงงานไทยเข้มแข็ง ร่วมแรงสามัคคี สดุดีองค์ราชัน
 • 2552 – แรงงานไทยสมานฉันท์ ร่วมใจกันฟันฝ่าวิกฤต พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล
 • 2551 – แรงงานพัฒนาพาชาติก้าวไกล สู่อนาคตไทย อาลัยสมเด็กพระพี่นางเธอ
 • 2550 – 80 ปีพรรษาองค์ราชัน แรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจชีวิตพอเพียง
 • 2549 – รวมพลังแรงงานสมานฉันท์ชาวไทย เทิดไท้องค์ราชัน
 • 2548 – กรรมกรสร้างเศรษฐกิจ รัฐต้องพัฒนาคุณภาพชีวิต นำผลผลิตสู่สากล
 • 2547 – ประเทศจะพ้นวิกฤตรัฐต้องพัฒนาชีวิตของแรงงาน
 • 2546 – พัฒนาแรงงาน สร้างมาตรฐานสู่สากล
 • 2545 – กรรมกรต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรฐกิจ สังคม
 • 2544 – กรรมกร รวมพลัง สร้างแรงงาน สู่สากล
 • 2543 – กรรมกรจะมั่นใจ รัฐบาลต้องประกัน การว่างงาน
 • 2542 – ชาติพ้นวิกฤต หยุดขายรัฐวิสาหกิจ หยุดเลิกจ้าง
 • 2541 – แรงงานพ้นวิกฤติ หยุดขายรัฐวิสาหกิจ หยุดเลิกจ้าง
 • 2540 – ปฏิรูปการเมือง พัฒนาแรงงาน สร้างสรรค์ประชาธิปไตย
 • 2539 – ขจัดความยากจน พัฒนาคน สู่แรงงาน
 • 2538 – เศรษฐกิจจะก้าวหน้า ต้องพัฒนาความปลอดภัย
 • 2537 – ประเทศจะก้าวหน้า ต้องพัฒนาแรงงาน
 • 2536 – กรรมกรจงร่วมกันสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย
 • 2535 – กรรมกรต้องเสรีภาพ
 • 2534 – ผู้ใช้แรงงานต้องมีเสรีภาพ และความเป็นธรรม
 • 2533 – ผู้ใช้แรงงานต้องมีประกันสังคม และกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม
 • 2532 – ผู้ใช้แรงงานต้องมีประกันสังคม และการจ้างงานที่เป็นธรรม
 • 2531 – ประชาชนต้องมีประกันสังคม
สัญลักษณ์วันแรงงาน

สัญลักษณ์วันแรงงาน

ชาวเมืองต่างจับกลุ่มเดินขบวน ถือดอกไม้แสดงความยินดีปรีดา เดินไปสู่เมืองหรือหมู่บ้านเพื่อไปสนุกสนานรื่นเริงกัน ตอนกลางขบวนจะมีคนช่วยแบกเสาต้นใหญ่ต้นหนึ่งไปด้วยเสาต้นนี้เรียกว่า Maypole ทำด้วยต้นเพิซ เป็นต้นไม้ชนิดมีเนื้อแข็งแรงมากเสาต้นนี้จะประดับประดาด้วยมาลัยดอกไม้และริบบิ้นสีต่างๆไว้อย่างสวยงามสะดุดตาและนำไปไว้ในที่ชุมชนแห่งหนึ่งหรือลานกว้างใหญ่ใจกลางเมือง

ถ้าเป็นกรุงลอนดอนจะแห่ไปไฮด์ปาร์ก แล้วเอาเสา May pole ปักไว้เป็นสัญลักษณ์สำคัญของการฉลองวัน May Day ชาวเมืองทั้งหลายจะเต้นระบำรำฟ้อนกันเป็นที่สนุกสนานรอบ ๆ เสา และจะมีการเลือกนางงามขึ้นคนหนึ่ง เรียกว่า May Queen

วันแรงงานทั่วโลก

ประเทศที่ฉลอง หรือ หยุด ในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี

 • ประเทศลาว
 • ประเทศฝรั่งเศส
 • ประเทศอินเดีย
 • ประเทศโปแลนด์
 • ประเทศสวีเดน
 • ประเทศฟินแลนด์
 • ประเทศนอร์เวย์
 • ประเทศอิตาลี
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ประเทศไอร์แลนด์
 • ประเทศไทย
 • ประเทศเวียดนาม
 • ประเทศลาว
 • ประเทศอียิปต์
 • ประเทศกรีซ
 • ประเทศบัลแกเรีย
 • ประเทศเดนมาร์ก
 • ประเทศเยอรมนี
 • ประเทศศรีลังกา
 • ประเทศจีน
 • ไต้หวัน
 • ฮ่องกง
 • ประเทศเลบานอน
 • ประเทศสิงคโปร์
 • ประเทศไอซ์แลนด์
 • สหรัฐอเมริกา
 • อิหร่าน
 • ประเทศเบลเยี่ยม

NaniTalk Editor

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย
Back to top button

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytics

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า