วันสำคัญ

10 สิงหาคม วันขี้เกียจสากล (International Day of Laziness)

วันขี้เกียจสากล (International Day of Laziness) ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี

วันขี้เกียจสากล

เป็นวันหยุดที่มีการเฉลิมฉลองในสหรัฐอเมริกาและในต่างประเทศในวันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี มันเป็นวันที่ผู้คนจะหยุดพักจากงานประจำวันและการทำงานและใช้เวลาทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเลย เป็นวันที่เหมาะสำหรับการเป็นคนขี้เกียจ

ไม่ปรากฏชัดเจนว่าใครเป็นผู้กำหนดวันขี้เกียจนี้ขึ้นมา แต่เราก็สามารถเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้ได้ง่าย ๆ เพียงหากิจกรรมที่สร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้ตัวเอง ปล่อยใจให้สบาย ตามใจตัวเองบ้าง หลังจากต้องทำงานหรือจัดการกิจธุระส่วนตัวกันมาแล้วตลอดทั้งปี

อ่านต่อ
Back to top button