วันนี้ในอดีต

17 กันยายน ผู้แทนจาก 12 มลรัฐ ร่วมลงนามใน รัฐธรรมนูญอเมริกา

17 กันยายน 2330 ผู้แทนจาก 12 มลรัฐ มาร่วมลงนามใน “รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา” (United States Constitution) ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลวาเนีย รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้เวลาร่างประมาณ 4 เดือน โดยได้พื้นฐานแนวคิดมาจากนักปรัชญาการเมืองชาวฝรั่งเศสและสวิสได้แก่ มองเตสกิเออ (Montesquieu) และ ฌอง-ฌากส์ รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) เมื่อลงนามรับรองเสร็จแล้ว ผู้แทนของแต่ละรัฐก็จึงนำร่างรัฐธรรมนูญกลับไปให้สภานิติบัญญัติในรัฐของตนให้สัตยาบัน รัฐธรรมนูญแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ หากกฎหมายที่ออกโดยสถานิติบัญญัติของรัฐขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายฉบับนั้นจะเป็นโมฆะทันที รัฐธรรมนูญของอเมริกานับเป็นฉบับแรกของโลกที่ใช้คำเรียกตัวเองว่าเป็น “รัฐธรรมนูญ” (Constitution) และเป็นรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร (Written Constitution) ที่ยังใช้บังคับอยู่ยาวนาน และเก่าแก่ที่สุดในโลก นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 200 กว่าปีมาแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพียง 27 ครั้งเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นแม่แบบของรัฐธรรมนูญอื่น ๆ ทั่วโลก สาเหตุที่รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกายั่งยืนคงทน เป็นเพราะเขียนขึ้นมาอย่างเรียบง่าย ไม่กำหนดรายละเอียดมากมาย กำหนดเพียงหลักการกว้าง ๆ โดยเปิดช่องเอาไว้เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้ตามสมควร ความยืดหยุ่นนี่เองคือความแข็งแกร่งข้อหนึ่งของรัฐธรรมนูญนี้

รัฐธรรมนูญสหรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ (United States Constitution) เป็นกฎหมายสูงสุดของสหรัฐอเมริกา เป็นกรอบการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐ และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย

สามมาตราแรกของรัฐธรรมูญตั้งกฎและการแบ่งแยกอำนาจเป็นสามส่วนของรัฐบาลกลาง ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาแบบสองสภา ฝ่ายบริหารนำโดยประธานาธิบดี และฝ่ายตุลาการนำโดยศาลสูงสุด สี่มาตราสุดท้ายวางกรอบหลักระบอบสหพันธรัฐ

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 กันยายน ค.ศ. 1787 ในที่ประชุม ณ ฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย และรับรองโดยการประชุมในรัฐต่าง ๆ ในนามของประชาชน โดยจนถึงปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข มาแล้ว 27 ครั้ง โดยสิบครั้งแรกเป็นที่รู้จักในนามของ รัฐบัญญัติสิทธิ (Bill of Rights)

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐจัดเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษณที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากรวมรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเข้าไปด้วย รัฐธรรมนูญของกรุงซานมาริโน จะเก่าแก่กว่า[ต้องการอ้างอิง]

รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐจัดเป็นหัวใจหลักของกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและวัฒนธรรมทางการเมือง โดยต้นฉบับดั้งเดิม ที่เขียนโดยนายจาคอป ชาลัส ได้จัดแสดงไว้ที่ องค์การบริหารจดหมายเหตุและบันทึกแห่งชาติ (National Archives and Records Administration) ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี

Alinda C.

ฉันเชื่อว่าประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจความเป็นมาของสังคมและโลก ประวัติศาสตร์ทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน ทำให้เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีต เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button