ข่าว

กําหนดเปิดเรียน 2563 เปิดเรียนวันไหนมาดูกัน ?

การเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 / 2020 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียนใหม่ ของปีการศึกษา 2563 เพื่อสอดรับกับสถานการณ์โควิด-19

จากเดิมประกาศไม่มีการปิดเทอมเล็ก เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเรียนเพียงพอตามหลักสูตรการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน

กําหนดเปิดเรียน 2563
ประกาศเปิดเรียน

กําหนดเปิดเรียน 2563

ระยะเวลาเปิดภาคเรียนจำนวนวันเรียนจำนวนวันปิดภาคเรียน
เทอมที่ 11 ก.ค. – 13 พ.ย.93 วัน17 วัน
14 – 30 พ.ย.
เทอมที่ 21 ธ.ค. – 9 เม.ย88 วัน37 วัน
10 เม.ย. – 16 พ.ค.
วันเรียนที่ขาดหายไปให้สถานศึกษาสอนชดเชย

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

ต่อเนื่องจากแถลงการณ์ในครั้งที่ 2 ในประเด็นเรื่องการเพิ่มเวลาพัก ครั้งนี้มีการขยายผลเพิ่มเติมที่ผมขอนำมาอัปเดต โดยแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 เทอม แต่ละเทอมมีเวลาพักในเทอมที่ 1/2563 จำนวน 17 วัน และในภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 37 วัน รวมทั้งสิ้น 54 วัน ถึงแม้เราจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ แต่ก็ให้ความสำคัญกับการที่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้มีเวลาพักเพื่อผ่อนคลายได้ไม่มากก็น้อย

ท่ามกลางความท้าทายของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนั้น ขอให้ทุกท่านสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อที่จะผ่านทุกอุปสรรค เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับการศึกษาไทยครับ

“การเรียนรู้นำการศึกษา”
โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้
8 พฤษภาคม 2563

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Back to top button