ค่าเช่าหอพัก

ราชกกิจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ค่าเช่าหอพัก ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561

Back to top button
Close