วันฮาโลวีน ภาษาอังกฤษ

ฮาโลวีน (ภาษาอังกฤษ: Halloween) คือ เทศกาลประจำปีเฉลิมฉลองในหลายประเทศทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีอันเป็นวันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลายของศาสนาคริสต์ตะวันตก

Back to top button