สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี คือ การสวดมนต์ตั้งแต่คืนวันที่ 31 ธันวาคม จนถึงเวลาเที่ยงคืนหรือ ตี 1 เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม ของปี หรือบางที่อาจถึงเช้าที่วันที่ 1 มกราคม ตามธรรมเนียมของแต่ละพื้นที่

Back to top button