เทศกาลจีน

เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่และเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จีนจึงเฉลิมฉลองเทศกาลจีนตามประเพณีและวัฒนธรรมมากมาย ไม่มีอะไรนอกจากความปิติยินดีที่ได้มีส่วนร่วมแม้ว่าเทศกาลต่าง ๆ จะมีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรม จีน แต่เทศกาลจีนส่วนใหญ่ นั้นอิงตามปฏิทินจันทรคติและเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตามประเพณีของจีนที่มีประวัติศาสตร์ที่หยั่งรากลึกหรือเทศกาลสมัยใหม่ที่โด่งดังและมีชื่อเสียงเทศกาลส่วนใหญ่ของจีน เหล่านี้ ได้รับการเฉลิมฉลองมานานหลายศตวรรษ

Back to top button