Kate Spade

เคท สเปด มีชื่อเดิมว่า แคทเธอรีน บรอสนาแฮน เกิดที่เมืองแคนซัสซิตี้ เริ่มงานด้านแฟชั่นด้วยการเป็นบรรณาธิการฝ่ายเครื่องประดับให้กับนิตยสารมาดมัวแซล

Back to top button