สุขภาพ

PM 2.5 คืออะไร อันตรายกับชีวิตคนเรายังไง ?

PM 2.5 คืออะไร มลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ เริ่มอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้นเกิดจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก มีเส้นผ่านศุนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน

PM 2.5 คืออะไร

PM 2.5 คืออะไร

PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมมนุษย์ ขนจมูกไม่สามารถกรองได้สามารถแพร่กระจายสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมกระบวนการทำงานในอวัยวะต่าง ๆ เพิ่มความเสียงเป็นโรคเรื้อรัง

PM 2.5 เกิดจาก

PM 2.5 เกิดจาก

การเผาในที่โล่ง

ปล่อย PM 2.5 ประมาณ 209,937 ตันต่อปี

การคมนาคมขนส่ง

ปล่อย PM 2.5 ประมาณ 50,240 ตันต่อปี

การผลิตไฟฟ้า

ปล่อย PM 2.5 ประมาณ 31,793 ตันต่อปี

อุตสาหกรรม

ปล่อย PM 2.5 ประมาณ 65,140 ตันต่อปี

การรวมตัวของก๊าซอื่น ๆ ในบรรยากาศ (อากาศหนาวเย็น และความชื้นในบรรยากาศอาจทำให้ฝุ่นละอองสะสม และมีปริมาณมากขึ้น)

PM 2.5 อันตราย

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ PM 2.5 อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็งตั้งแต่ปี 2556 เป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รายงานธนาคารโลก (Word Bank) ระบุว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษในอากาศก่อนวัยอันควรมากถึง 50,000 ราย

PM 2.5 ค่ามาตรฐาน

องค์การอนามัยโลก ออกคำแนะนำค่ามาตรฐาน

Advertisements

  • 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาสก์เมตร
  • 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาสก์เมตร
  • 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาสก์เมตร
  • 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาสก์เมตร

ค่ามาตรฐานของไทย

  • 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาสก์เมตร
  • 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาสก์เมตร

เช็กค่า PM 2.5

pm 2.5 หน้ากาก

PM 2.5 การป้องกัน

หน้ากากมาตรฐาน N95

ป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอน ได้อย่างน้อย 95% (ป้องกัน PM 2.5 ได้)

เครื่องฟอกอากาศ PM 2.5

รุ่นที่จะสามารถกรอง ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคใหญ่กว่า 0.02 ไมครอน ได้

อ่านต่อ
Back to top button