เคล็ดลับเสริมดวง

ทำบุญโลงศพ : บริจาค คำถวาย ช่วยสะเดาะห์เคราะห์

อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ สร้างบุญให้ตนเองและผู้จากไป

การทำบุญโลงศพ เป็นการทำบุญประเภทหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนนิยมทำกันมาช้านาน เชื่อว่าเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์แรง โดยจะบริจาคโลงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติ ซึ่งการทำบุญโลงศพนั้นนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ล่วงลับให้สามารถจัดงานศพได้อย่างสมเกียรติอีกด้วย

การทำบุญโลงศพสามารถทำได้ที่หลายสถานที่ เช่น วัด มูลนิธิร่วมกตัญญู ศาลเจ้าไต่ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เป็นต้น โดยสามารถบริจาคโลงศพได้ทั้งเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิหรือวัดที่รับบริจาคโลงศพ ซึ่งแต่ละสถานที่ก็จะมีราคาโลงศพที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและวัสดุที่ใช้

การทำบุญโลงศพนั้นเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์แรงอย่างที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการทำบุญโลงศพจะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะในด้านอายุขัย สุขภาพ และโชคลาภ หากท่านใดสนใจอยากทำบุญโลงศพ สามารถติดต่อบริจาคได้ที่สถานที่ที่ท่านสะดวกได้เลย

ทำบุญโลงศพ หรือ บริจาคโลงศพ เป็นการทำบุญให้ทานที่มีอานิสงส์แรง ช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสามารถต้านเคราะห์ภัยหนักต่าง ๆ และผ่อนหนักเป็นเบาได้ เป็นบุญแก่ชีวิตสามารถสะเดาะเคราะห์ แก้ปีชง ต่ออายุ ให้กับคนที่กำลังดวงตกหรือประสบปัญหาในชีวิตได้

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ

ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ

การทำบุญโลงศพ นอกจากเป็นการทำบุญให้กับผู้ตายแล้ว ยังเป็นการทำบุญต่อญาติของผู้ตายอีกด้วย เพราะบางครอบครัวอาจกำลังเดือดร้อน ขาดเงินในการจัดหาโลงศพเพราะหมดเงินไปกับค่ารักษา หรือมีฐานะยากจนมาก หากได้รับการช่วยเหลือก็สามารถที่จะคลายทุกข์ใจลงไปได้ บางรายเป็นศพไร้ญาติน่าเวทนา การบริจาคโลงศพ ก็สามารถช่วยสงเคราะห์แก่ผู้ตาย ไม่ให้เป็นที่อุจาดตา การทำบุญโลงศพจึงมีอานิสงส์แรง และเชื่อว่าช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมากมายหลายประการ ดังนี้

 • ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ ไม่ไร้ญาติขาดมิตร
 • เมื่อเจออุปสรรคในชีวิต ก็จะได้รับการช่วยเหลือ
 • แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ
 • ช่วยสะเดาะเคราะห์และต่ออายุขัย

คลี่คลายปัญหาด้านการเงิน ตามที่ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หรือ หลวงพ่อฤๅษี วัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ได้ตอบคำถาม จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม 4 หน้า 28-31 ความตอนหนึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า “แต่ว่าเคยพบมาหลายรายแล้วนะ ถ้าเขาอุทิศโลงศพแล้วรวยทุกราย นี่เรื่องจริง ๆ นี่พบมาจริงเลยนะ อันดับแรกเขาต่อโลงไว้ที่บ้าน 4-5 ลูก ต่อ ๆ มาก็เพิ่มหลายลูกขึ้น แล้วก็มีคนร่วมหุ้นส่วน และฐานะเขาก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ นี่เคยเห็นมาแล้วนะ คือเอาผลปัจจุบัน เวลานั้นเขามีความทุกข์ยาก ญาติเขาตาย เจ้าภาพหนักใจมาก ไม่มีเงินก็ต้องกู้เขา สถานที่กู้ก็ยังไม่แน่จะไปกู้ได้ที่ไหน หนักใจไม่น้อยเลย”

ขั้นตอนทำบุญโลงศพ

ขั้นตอนทำบุญโลงศพ

แต่ละที่ก็มีขั้นตอนในการบริจาคแตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้ สามารถนำไปปรับใช้กันได้

 1. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่แต่ละสถานที่กำหนด และควรไหว้ฟ้าดินก่อน ปักธูปตามจำนวนที่เขากำหนดไว้ควรไหว้ให้ครบทุกองค์
 2. เมื่อบริจาคแล้ว จะมีใบอนุโมทนาบัตรมาให้ และบางที่จะมีใบอุทิศบุญให้เขียนแยกต่างหากเพื่อแปะบนฝาโลง
 3. ใช้มือสัมผัสใบอนุโมทนาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า “ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล ขอน้อมถวายการทำบุญโลงศพในครั้งนี้ แด่ศพไร้ญาติหรือวิญญาณที่ยากไร้ ขอให้ท่านได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปแล้วนี้ ขอให้ท่านได้ไปยังภพภูมิที่ดีด้วยเทอญฯ (และตั้งจิตอธิษฐานอื่น ๆ)
 4. เผาใบอนุโมทนานั้นในที่ที่จัดไว้
 5. เติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิต
 6. กรวดน้ำอุทิศผลบุญกุศลให้ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร
 7. บางความเชื่อกล่าวกันว่าการเคาะกลอง และระฆัง จะช่วยให้ได้ยินถึงสวรรค์ ให้เราน้อมจิตอุทิศบุญและแผ่เมตตาให้กว้างไกลไพศาลแล้วเคาะตามลำดับนี้
 • กลางวัน เคาะกลองก่อน 5 ครั้ง และตามด้วยระฆัง 5 ครั้ง
 • กลางคืน เคาะระฆังก่อน 5 ครั้ง และตามด้วยกลอง 5 ครั้ง

คำถวายโลงศพ

คำถวายโลงศพ

คาถาบริจาคโลงศพผู้ไร้ญาติ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ 3 จบ

ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง เอตัง
ฉะวะกะนะกะมัญชุลัง สะปะริวารัง มะหาชะนัสสะ สาธาระณัตถายะ
สังฆัสสะ นิยยาเทมะ สาธุ โน ภัณเต อะยัง มะหาชะนัสสะ
สาธารณะณัตถายะ ฉะวะกะนะกะมัญชุสายะ ทานัสสะ อานิสังโส
อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง
หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายหีบทอง ตั้งศพไร้ญาติ พร้อมของบริวารนี้ แกสงฆ์ เพื่อเป็นประโยชน์ทั่วไปแก่มหาชน บุญทานที่ทำชื่อว่าความเจ็บอย่าได้ ความไข้อย่างได้เห็น ความเข็ญอย่าได้มี ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรี พระยา คนพาลอย่าได้พบ ขอให้ประสบคนมีปัญญา ขอให้ตัวข้าพบพระศรีอาริย์ เทอญฯ

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………
ขอทำบุญเพื่อแผ่บุญกุศลให้……………………………………………..

สถานที่ ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ

สถานที่ ทำบุญโลงศพ บริจาคโลงศพ

การทำบุญโลงศพ ก็สามารถทำได้หลายที่ อย่างตามมูลนิธิหรือวัดต่าง ๆ ดังนี้

วัดหัวลำโพง มูลนิธิร่วมกตัญญู

วัดหัวลำโพง มูลนิธิร่วมกตัญญู

มูลนิธิร่วมกตัญญู หรือ หงี่เต็กตึ๊ง เป็นมูลนิธิในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2513 ดำเนินงานสาธารณะในการเก็บศพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและศูนย์วิทยุสื่อสาร รวมถึงงานการศึกษา

มูลนิธิร่วมกตัญญูเกิดขึ้นจาก สมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง พ่อค้าขายกาแฟชาวจีน โดยได้ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสกว่าในชุมชนแออัด ตรอกโรงหมู กล้วยน้ำไท โดยเฉพาะกับคนจน ๆ ที่ตายแล้วไม่มีเงินซื้อโลงศพ ต่อมาขยายวงจรจากท่าเรือคลองเตย ไปถึงพระโขนง พระประแดง บางขุนเทียน โดยใช้ชื่อ “ศาลหลวงปู่เปี่ยม”

จนในปี 2513 จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ภายใต้การจัดตั้งโดยโรจน์ โชติรุ่งเรือง และคณะกรรมการรวม 15 ท่าน โดยคุณสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง เป็นผู้บริหารงานและคุณรัตนา ภรรยา เป็นเลขาธิการ หลังจากที่โรจน์ถึงแก่กรรม คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ จึงได้ยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู เปลี่ยนชื่อประธานกรรมการ มาเป็นชื่อ สมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2530 จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู สาขาวัดหัวลำโพง

 • ที่อยู่ : 728 ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ
 • โทร : 0-2233-8109
 • การเดินทาง : สามารถมาถึงวัดหัวลำโพงด้วยรถไฟใต้ดิน MRT สถานีสามย่าน

มูลนิธิร่วมกตัญญู บางพลี

มูลนิธิร่วมกตัญญู บางพลี

สถานที่ตั้งมูลนิธิร่วมกตัญญู บางพลี

 • ที่อยู่ : เลขที่ 19 หมู่ 13 ถนนลาดกระบัง-กิ่งแก้ว-บางพลี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 • โทร : 02 751 0951

ศาลเจ้าไต่ฮงกง มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ศาลเจ้าไต่ฮงกง

ศาลเจ้าไต้ฮงกงในไทยสร้างขึ้นระหว่าง ปี 2452 – 2461 บริเวณถนนพลับพลาไชย เป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากจีนของ หลวงปู่ไต้ฮงมหาเถระพระผู้มีความเมตตากรุณาและเป็นผู้ริเริ่มบำเพ็ญกุศลในการจัดฌาปนกิจศพไร้ญาติสมัยราชวงศ์ซ้องเมื่อเกือบพันปีล่วงมาแล้ว ในเวลาต่อมาได้จัดตั้ง “คณะเก็บศพไต้ฮงกง” เพื่อทำการเก็บและจัดการงานศพอนาถา ต่อมาเปลี่ยนชื่อคณะเป็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง” “ยิ่งทุกข์เท่าไหร่ไหว้พระองค์ใดก็ตามเราจะรู้สึกสบายใจ แต่ท่านไต่ฮงกงเป็นเรื่องของการบำเพ็ญบุญบารมีมามากและให้ทาน คนจีนคนไทยจึงนับถือ ขอได้ทั่วไป ร่างกายแข็งแรง การงานประสบความสำเร็จ”

สถานที่ตั้งมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

 • ที่อยู่ : 326 ถนนเจ้าคำรพบรรจบกับถนนพลับพลาไชย แขวงป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100
 • โทร : 0-2225-0020, 0-2225-3211, 0-2623-0545-52

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรทั่วประเทศไทย ในการนำเอาความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ผสมผสานกับงานทางด้านสืบสวนสอบสวน เพื่อใช้ในการคลี่คลายคดีสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งคดีอุฉกรรจ์และคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ

สถานที่ตั้งสถาบันนิติเวชวิทยา

 • ที่อยู่ : สำนักงานผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา ชั้น 5 อาคารสัจจธรรม ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
 • โทร : 0 2207 6114 , 0 2207 6111 ต่อ 5304 โทรสาร 0 2652 4640
 • เว็บไซต์ : http://www.ifm.go.th

การเดินทาง

 • รถสาย 16 วงศ์สว่าง เตาปูน บางโพ เทเวศน์ ยมราช ราชเทวี สยามสแควร์ (สถาบันนิติเวช) จุฬา สุรวงศ์
 • สาย 21 สวนธนฯ สุขสวัสดิ์ ดาวคะนอง วงเวียนใหญ่ เจริญกรุง พระราม4 หัวลำโพง จุฬา สยามสแควร์ (สถาบันนิติเวช) มาบุญครอง
 • สาย ปอ.พ.1 ปากเกร็ด แคลาย พระราม7 บางพลัด มาบุญครอง สยามสแควร์ (สถาบันนิติเวช สีลม บางรัก)

วัดลัฏฐิวัน พระนอนขอนตาล

วัดลัฏฐิวัน เชียงใหม่

วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ) ได้ก่อสร้างขึ้นนับตั้งแต่สมัยของครูบาธรรมชัย หรือพระธรรมชัย เขมรตโต 2303 มีอายุกว่า 245 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 เดือน 2546

สถานที่ตั้งวัดลัฏฐิวัน พระนอนขอนตาล

 • ที่อยู่ : ซอย 19 ขอนตาล แม่ริม จ.เชียงใหม่
 • โทร : 089 835 1397

สรุป

ทำบุญโลงศพเป็นการทำบุญที่ได้อานิสงส์สูงมาก เพราะเป็นการช่วยให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้มีโลงศพที่เหมาะสมในการบรรจุร่าง เพื่อรอการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป การทำบุญโลงศพยังเป็นการแสดงความเมตตา กรุณา ต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและครอบครัวของท่าน ซึ่งอาจกำลังประสบความยากลำบากในการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญโลงศพจึงเป็นการทำบุญที่ได้ทั้งอานิสงส์สูงและได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย

หากท่านต้องการทำบุญโลงศพ สามารถติดต่อได้ที่วัดใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อกับมูลนิธิการกุศลต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การทำบุญโลงศพ เป็นการทำบุญที่ได้ทั้งอานิสงส์สูงและได้ช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วย ขอเชิญชวนท่านร่วมทำบุญโลงศพวันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความยากลำบาก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ช่องทางทำบุญโลงศพออนไลน์:

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button