เคล็ดลับเสริมดวง

ฤกษ์คลอดบุตร ฤกษ์ผ่าคลอด ปี 2023 เสริมดวงให้บุตร!

ฤกษ์คลอด ฤกษ์ผ่าคลอด ปี 2566/2023 ฤกษ์มงคลเป็นสิ่งช่วยเสริมความมงคลสำหรับการคลอดบุตร วิธีดูฤกษ์คลอด สำหรับคู่รักที่กำลังมีลูกคลอดวันไหนดีเรามีมาบอกกัน

ฤกษ์คลอด

การกำหนดคลอดตามฤกษ์ยาม ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งความสะดวกของหมอทำคลอด พ่อแม่ และความพร้อมที่เด็กจะคลอดออกมา ความปลอดภัย ซึ่งหากครบทั้งหมด และได้ฤกษ์ยามดีด้วย ก็ถือเป็นเรื่องสิริมงคล เป็นความสบายใจ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าแค่ฤกษ์ยามก็จะกำหนดคลอดได้ ต้องมีหลายปัจจัยร่วมด้วย

ฤกษ์คลอดมกราคม

 • 1 มกราคม
 • 4 มกราคม
 • 7 มกราคม
 • 8 มกราคม
 • 9 มกราคม
 • 14 มกราคม
 • 16 มกราคม
 • 18 มกราคม
 • 22 มกราคม
 • 28 มกราคม
 • 31 มกราคม

ฤกษ์คลอดกุมภาพันธ์

 • 4 กุมภาพันธ์
 • 6 กุมภาพันธ์
 • 11 กุมภาพันธ์
 • 13 กุมภาพันธ์
 • 15 กุมภาพันธ์
 • 20 กุมภาพันธ์
 • 27 กุมภาพันธ์

ฤกษ์คลอดมีนาคม

 • 5 มีนาคม
 • 12 มีนาคม
 • 19 มีนาคม
 • 21 มีนาคม
 • 22 มีนาคม
 • 27 มีนาคม

ฤกษ์คลอดเมษายน

 • 1 เมษายน
 • 4 เมษายน
 • 8 เมษายน
 • 10 เมษายน
 • 18 เมษายน
 • 23 เมษายน
 • 25 เมษายน
 • 29 เมษายน

ฤกษ์คลอดพฤษภาคม

 • 2 พฤษภาคม
 • 3 พฤษภาคม
 • 4 พฤษภาคม
 • 6 พฤษภาคม
 • 11 พฤษภาคม
 • 13 พฤษภาคม
 • 20 พฤษภาคม
 • 24 พฤษภาคม
 • 31 พฤษภาคม

ฤกษ์คลอดมิถุนายน

 • 4 มิถุนายน
 • 7 มิถุนายน
 • 11 มิถุนายน
 • 14 มิถุนายน
 • 17 มิถุนายน
 • 21 มิถุนายน
 • 22 มิถุนายน
 • 25 มิถุนายน
 • 27 มิถุนายน
 • 29 มิถุนายน

ฤกษ์คลอดกรกฎาคม

 • 4 กรกฎาคม
 • 6 กรกฎาคม
 • 9 กรกฎาคม
 • 11 กรกฎาคม
 • 18 กรกฎาคม
 • 20 กรกฎาคม
 • 23 กรกฎาคม
 • 25 กรกฎาคม
 • 26 กรกฎาคม
 • 27 กรกฎาคม

ฤกษ์คลอดสิงหาคม

 • 1 สิงหาคม
 • 3 สิงหาคม
 • 10 สิงหาคม
 • 12 สิงหาคม
 • 19 สิงหาคม

ฤกษ์คลอดกันยายน

 • 2 กันยายน
 • 9 กันยายน
 • 12 กันยายน
 • 17 กันยายน
 • 19 กันยายน
 • 24 กันยายน
 • 26 กันยายน
 • 27 กันยายน

ฤกษ์คลอดตุลาคม

 • 1 ตุลาคม
 • 4 ตุลาคม
 • 8 ตุลาคม
 • 10 ตุลาคม
 • 14 ตุลาคม
 • 15 ตุลาคม
 • 18 ตุลาคม
 • 22 ตุลาคม
 • 24 ตุลาคม
 • 26 ตุลาคม
 • 28 ตุลาคม
 • 31 ตุลาคม

ฤกษ์คลอดพฤศจิกายน

 • 2 พฤศจิกายน
 • 4 พฤศจิกายน
 • 9 พฤศจิกายน
 • 11 พฤศจิกายน
 • 18 พฤศจิกายน
 • 22 พฤศจิกายน
 • 30 พฤศจิกายน

ฤกษ์คลอดธันวาคม

 • 2 ธันวาคม
 • 3 ธันวาคม
 • 10 ธันวาคม
 • 12 ธันวาคม
 • 17 ธันวาคม
 • 19 ธันวาคม
 • 25 ธันวาคม
 • 31 ธันวาคม

อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button