เคล็ดลับเสริมดวง

5 คาถาบูชากุมารทอง สร้างบารมี เรียกทรัพย์ เสริมโชคลาภ!

คาถาบูชากุมารทอง เป็นบทสวดมนต์ที่ใช้ในการบูชากุมารทอง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่ามีพลังในการปกป้องคุ้มครองและดลบันดาลโชคลาภให้กับผู้บูชา คาถาบูชากุมารทองมีหลายบท แต่บทที่นิยมมากที่สุดคือ บทที่ชื่อว่า “คาถาปลุกเรียกกุมารทอง” ซึ่งสวดเพื่อเรียกกุมารทองให้มาอยู่กับตัวและช่วยเหลือในสิ่งที่ต้องการ

คาถาบูชากุมารทอง เป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่นิยมสะสมเครื่องรางของขลัง ผู้ที่บูชากุมารทองเชื่อว่า กุมารทองจะช่วยปกป้องคุ้มครองตนจากภยันอันตรายต่าง ๆ และดลบันดาลโชคลาภ เงินทอง ความสำเร็จในชีวิต

คาถาเรียกกุมารทอง

คาถาเรียกกุมารทอง

โอม พะนิจิ เจรุนิ พันธัง เอหิ มะมะ

หรือ

จิเจรุนิ จิตตัง เจตะสิกัง รูปัง กุมาโรวา นะมามามา นะมะพะทะ นะมะอะอุ กุมารัง กุมารีนัง
ปิยังมะมะ ปุตตัง วะชะยาติ เจ้ารักยม กุมารทอง จงมา ปิยัง มะมะ

คาถาเรียกกุมารทานอาหาร

“โอม กุมาระ รักยม มารับโภชนา อาคัจฉาหิ ติวัปตับโพ อาคัจฉาหิ มาลูกมา” แล้วเรียกชื่อเขา

คาถาบูชากุมารทอง

คาถาบูชากุมารทอง

(นะโม 3 จบ)

“นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ
นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ
มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม”

หรือ

โอม สุวรรณโน ปิยะกุมาโร มหาภูโต มหิทธิโก
สัพพะทิเสสุวัตตะโก สัพพะคาเมสุโคจะโร
สัพพะชะนานังหะทะเย มาหาเตโช ปะวัต ติโก
รัตนะ ตะ ยานุภาเวนะ รัตนะ ตะ ยะ เตชะสา เทวานัง อิทธิ พะเลนะ กุมา โร จะ มหิทธิ โก

กุมารัง กุมารีนัง ปิยัง มะ มะ ปุตตัง วะชายะติ …จงมา ปิยังมะ มะ

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อเต๋

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อเต๋

นะโม (3 จบ)

พุท ธัสสะ บูชา ธัม มัสสะ บูชา สัง ฆัสสะ บูชา ปติ ปติ บูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมะโนทวาร ในกายทวารแห่งข้าพเจ้า ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญกุศลมาแต่ อเนกอนันตชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภทุกประการ จงมาบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศเนือง ๆ ขอจงมาทุกวัน อย่าได้ขาดแคลน ลาภ สักการะ นั้นเลย ให้เหมือนดั่งเช่นตุ๊กตาทองนี้เถิด

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อกวย

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อกวย

เอหิตาตะปิยะปุดตะปุเร
ถะมะมะปาระ มิงหะทะยัง
เมพิสินเจถะกะโรถะเอหิ
กุมารามะมะ นะมะพะทะ

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อแย้ม

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อแย้ม

พุทธัสสะบูชา ธัมมัสสะบูชา สังฆัสสะบูชา ปะติปะติบูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ใน จักขุทวาร ในมโนทวาร ในกายทวาร แห่งข้าพเจ้า ขอเดชะ ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่เอนกอนันทชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภประกาศจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศ เนือง ๆ จงมาทุกวันอย่าได้ขาดสักการะนั้นเลย ให้เหมือนดังองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิด

กุมารทอง

กุมารทอง

ตามตำนานความเชื่อที่เราเคยได้ยินกันมา อย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่มีการนำเด็กที่ตายขณะแม่ยังท้องกลมอยู่เอามาย่างทำพิธี จึงได้ออกมาเป็น “กุมารทอง” เหมือนเป็นการขังหรือเลี้ยงดวงวิญญาณเอาไว้ให้มาดูแลผู้ที่เป็นเจ้าของ

แต่มาในปัจจุบัน “กุมารทอง” การบูชากุมารทองได้เปลี่ยนไป ไม่มีการย่างเด็กทำพิธีแบบโบราณแล้ว แต่จะใช้เป็นมวลสารตามความเชื่อไม่ว่าจะเป็น ดินจาก 7 ป่าช้า , 7 ธาตุ, 7 วัด หรือไม้ที่ตายขณะยืนต้น (โบราณเชื่อว่าจะเป็นไม้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่)

ซึ่งสมัยก่อนก็อาจจะใช้แค่ดินและไม้ แต่พอมาในปัจจุบันวิวัฒนาการเปลี่ยนไป ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นเรซิ่น พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ อีกมากมาย แตกต่างกันออกไป

โดยกุมารทองสามารถแบ่งได้ใหญ่ ๆ เป็น 2 สาย คือ

สายเทพ คือ จะเป็นการรูปเด็กมาปลุกเสกอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวเด็ก
สายพราย คือ จะเป็นการนำสิ่งมวลสารแปลก เช่น เถ้ากระดูก วิญญาณผีตายโหงมารวมอยู่ในกุมารด้วย

สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเกจิอาจารย์ผู้ที่ปลุกเสกจะควบคุมให้กุมารทองนั้นดีหรือร้าย กุมารทองเดิมทีในอดีตคนส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เวลามีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นก็จะคอยมาเตือน รวมไปถึงบางคนก็ใช้ในเรื่องของการค้าขายช่วยให้ค้าขายดี เมตตามหานิยม

การบูชากุมารทอง

ปกติแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นตามร้านค้าที่บูชากุมารทอง จะถวายน้ำแดง นม ขนม ของเล่น เพราะเชื่อว่าเป็นของที่เหมาะกับเด็ก ซึ่งจริง ๆ แล้วก็สามารถถวายได้ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่มีถูกไม่มีผิด

ขั้นตอนการบูชา

สำหรับใครที่เพิ่งไปเช่ากุมารทองมาจากวัดใหม่ ๆ ก็ควรที่จะต้องขออนุญาตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก่อนพากุมารทองเข้าบ้าน และเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องแนะนำคนในบ้านให้กับกุมารทองได้ทราบด้วยว่าในบ้านนี้มีใครอยู่บ้าง หรือหากมีแขกมาเยือนที่บ้านก็ต้องแนะนำต้องบอกกุมารทองด้วยเช่นกัน เหมือนกับเราเลี้ยงเด็กคนนึงไว้ที่บ้าน จะกินข้าวก็เรียกมาทานด้วย

ข้อห้าม คือ ไม่ควรวางเสมอหิ้งพระ ไม่ควรวางทิศตะวันตก ไม่ควรวางที่ปลายเท้า

สรุป

สรุปได้ว่า คาถาบูชากุมารทองเป็นบทสวดมนต์ที่ใช้เพื่อบูชากุมารทอง สิ่งศักดิ์สิทธิที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยดลบันดาลโชคลาภ เสริมดวงชะตา ค้าขายรุ่งเรือง ฯลฯ คาถาบูชากุมารทองมีอยู่หลายบทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ผู้ที่สนใจบูชากุมารทองควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจบูชา และปฏิบัติบูชาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกุมารทอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button