เคล็ดลับเสริมดวง

คาถาบูชากุมารทอง สร้างบารมี เรียกทรัพย์ เสริมโชคลาภ!

ความเชื่อเกี่ยวกับกุมารทอง ในสังคมไทยอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน ทุกยุค ทุกสมัย ความเชื่อในเรื่องเครื่องราง ของขลัง รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงมีการจัดสร้างขึ้นมาอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการบางอย่างของมนุษย์ ยิ่งในยุคที่มนุษย์มีความอดทนน้อยลง อยากได้เร็วทุกอย่าง แม้กระทั่งความรวย ทำให้ความเชื่อในเรื่องดังกล่าวไม่เคยเลือนหายไปจากสังคมไทย เราได้รวบรวมคาถาบูชากุมารทอง เพื่อสร้างบารมี เรียกทรัพย์ เสริมโชคลาภ ให้กับตัวเอง

คาถาเรียกกุมารทอง

คาถาเรียกกุมารทอง

โอม พะนิจิ เจรุนิ พันธัง เอหิ มะมะ

หรือ

จิเจรุนิ จิตตัง เจตะสิกัง รูปัง กุมาโรวา นะมามามา นะมะพะทะ นะมะอะอุ กุมารัง กุมารีนัง
ปิยังมะมะ ปุตตัง วะชะยาติ เจ้ารักยม กุมารทอง จงมา ปิยัง มะมะ

คาถาเรียกกุมารทานอาหาร

“โอม กุมาระ รักยม มารับโภชนา อาคัจฉาหิ ติวัปตับโพ อาคัจฉาหิ มาลูกมา” แล้วเรียกชื่อเขา

คาถาบูชากุมารทอง

คาถาบูชากุมารทอง

(นะโม 3 จบ)

“นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ
นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ
มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม”

หรือ

Advertisements

โอม สุวรรณโน ปิยะกุมาโร มหาภูโต มหิทธิโก
สัพพะทิเสสุวัตตะโก สัพพะคาเมสุโคจะโร
สัพพะชะนานังหะทะเย มาหาเตโช ปะวัต ติโก
รัตนะ ตะ ยานุภาเวนะ รัตนะ ตะ ยะ เตชะสา เทวานัง อิทธิ พะเลนะ กุมา โร จะ มหิทธิ โก

กุมารัง กุมารีนัง ปิยัง มะ มะ ปุตตัง วะชายะติ …จงมา ปิยังมะ มะ

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อเต๋

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อเต๋

นะโม (3 จบ)

พุท ธัสสะ บูชา ธัม มัสสะ บูชา สัง ฆัสสะ บูชา ปติ ปติ บูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ในจักขุทวาร ในมะโนทวาร ในกายทวารแห่งข้าพเจ้า ขอเดชเดชะ ข้าพเจ้าได้ทำบำเพ็ญกุศลมาแต่ อเนกอนันตชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภทุกประการ จงมาบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศเนือง ๆ ขอจงมาทุกวัน อย่าได้ขาดแคลน ลาภ สักการะ นั้นเลย ให้เหมือนดั่งเช่นตุ๊กตาทองนี้เถิด

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อกวย

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อกวย

เอหิตาตะปิยะปุดตะปุเร
ถะมะมะปาระ มิงหะทะยัง
เมพิสินเจถะกะโรถะเอหิ
กุมารามะมะ นะมะพะทะ

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อแย้ม

คาถาบูชากุมารทองหลวงพ่อแย้ม

พุทธัสสะบูชา ธัมมัสสะบูชา สังฆัสสะบูชา ปะติปะติบูชา ภะวันตุเม อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทอง ขอจงมาบังเกิดอยู่ใน จักขุทวาร ในมโนทวาร ในกายทวาร แห่งข้าพเจ้า ขอเดชะ ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่เอนกอนันทชาติ เกิดด้วยตุ๊กตาทอง ลาภประกาศจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้ง 8 ทิศ เนือง ๆ จงมาทุกวันอย่าได้ขาดสักการะนั้นเลย ให้เหมือนดังองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิด

กุมารทอง

กุมารทอง

ตามตำนานความเชื่อที่เราเคยได้ยินกันมา อย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่มีการนำเด็กที่ตายขณะแม่ยังท้องกลมอยู่เอามาย่างทำพิธี จึงได้ออกมาเป็น “กุมารทอง” เหมือนเป็นการขังหรือเลี้ยงดวงวิญญาณเอาไว้ให้มาดูแลผู้ที่เป็นเจ้าของ

แต่มาในปัจจุบัน “กุมารทอง” การบูชากุมารทองได้เปลี่ยนไป ไม่มีการย่างเด็กทำพิธีแบบโบราณแล้ว แต่จะใช้เป็นมวลสารตามความเชื่อไม่ว่าจะเป็น ดินจาก 7 ป่าช้า , 7 ธาตุ, 7 วัด หรือไม้ที่ตายขณะยืนต้น (โบราณเชื่อว่าจะเป็นไม้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงอยู่)

ซึ่งสมัยก่อนก็อาจจะใช้แค่ดินและไม้ แต่พอมาในปัจจุบันวิวัฒนาการเปลี่ยนไป ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นเรซิ่น พลาสติก และวัสดุอื่น ๆ อีกมากมาย แตกต่างกันออกไป

โดยกุมารทองสามารถแบ่งได้ใหญ่ ๆ เป็น 2 สาย คือ

สายเทพ คือ จะเป็นการรูปเด็กมาปลุกเสกอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวเด็ก
สายพราย คือ จะเป็นการนำสิ่งมวลสารแปลก เช่น เถ้ากระดูก วิญญาณผีตายโหงมารวมอยู่ในกุมารด้วย

สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเกจิอาจารย์ผู้ที่ปลุกเสกจะควบคุมให้กุมารทองนั้นดีหรือร้าย กุมารทองเดิมทีในอดีตคนส่วนใหญ่จะเลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เวลามีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นก็จะคอยมาเตือน รวมไปถึงบางคนก็ใช้ในเรื่องของการค้าขายช่วยให้ค้าขายดี เมตตามหานิยม

การบูชากุมารทอง

ปกติแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะเห็นตามร้านค้าที่บูชากุมารทอง จะถวายน้ำแดง นม ขนม ของเล่น เพราะเชื่อว่าเป็นของที่เหมาะกับเด็ก ซึ่งจริง ๆ แล้วก็สามารถถวายได้ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่มีถูกไม่มีผิด

ขั้นตอนการบูชา

สำหรับใครที่เพิ่งไปเช่ากุมารทองมาจากวัดใหม่ ๆ ก็ควรที่จะต้องขออนุญาตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก่อนพากุมารทองเข้าบ้าน และเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องแนะนำคนในบ้านให้กับกุมารทองได้ทราบด้วยว่าในบ้านนี้มีใครอยู่บ้าง หรือหากมีแขกมาเยือนที่บ้านก็ต้องแนะนำต้องบอกกุมารทองด้วยเช่นกัน เหมือนกับเราเลี้ยงเด็กคนนึงไว้ที่บ้าน จะกินข้าวก็เรียกมาทานด้วย

ข้อห้าม คือ ไม่ควรวางเสมอหิ้งพระ ไม่ควรวางทิศตะวันตก ไม่ควรวางที่ปลายเท้า

สรุป การบูชากุมารทอง เป็นวิธีการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการขอพรและโชคลาภจากเทพเจ้าแห่งความร่ำรวย แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้บูชาสามารถใช้เงินได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ผู้บูชายังต้องปฏิบัติตนด้วยความดี ให้ทุน และใช้เงินอย่างมีสติ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือสูญเสียในอนาคต

อ่านต่อ

Back to top button