เคล็ดลับเสริมดวง

คาถาบูชาพญาครุฑ สร้างบารมี เสริมโชคลาภ!

คาถาบูชาพญาครุฑ สร้างบารมี เสริมโชคลาภ! เป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เชื่อในพลังของสัตว์ในตำนาน ที่มีอำนาจวาสนาและบารมีสูง พญาครุฑ เป็นสัตว์ครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์ และเป็นพี่น้องกับพญานาค ตามตำนานโบราณของอินเดียและไทย

การบูชาพญาครุฑ มีวิธีและบทสวดที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อและประเพณีของแต่ละท้องถิ่น แต่หลัก ๆ เราจะใช้ธูป 5 ดอก หรือเท่ากับจำนวนของปีกของพญาครุฑ เพื่อเป็นการเสียสละและเคารพให้กับองค์พญาครุฑ

บทสวดที่ใช้บูชาพญาครุฑ จะมีการยกย่องอำนาจและบารมีของพญาครุฑ และขอให้พญาครุฑปกป้องและเสริมโชคลาภให้กับผู้บูชา

ครุฑ

ครุฑ
ภาพโดย pheat rukkatarakul จาก Pixabay

ครุฑ หมายถึง สัตว์กึ่งเทพในปกรณัมอินเดียและปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลายเรื่อง เช่น มหากาพย์ มหาภารตะ เล่าว่า ครุฑเป็นพี่น้องกับนาคและทะเลาะกันจนเป็นศัตรู นอกจากนี้ ยังมีคัมภีร์ปุราณะที่ชื่อว่า ครุฑปุราณะ เป็นเรื่องเล่าครุฑ

ตามคติไทยโบราณ เชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ ปกติอาศัยอยู่ที่วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งสายฟ้าของพระอินทร์ก็ได้แต่เพียงทำให้ขนของครุฑหลุดร่วงลงมาเพียงเส้นหนึ่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ครุฑจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า “สุบรรณ” ซึ่งหมายถึง “ขนวิเศษ”

ครุฑมีกี่แบบ

ครุฑพอจะแบ่งได้ 5 ประเภท คือ

 1. ตัวเป็นคนอย่างธรรมดาทั่ว ๆ ไป แต่มีปีก
 2. ตัวเป็นคน หัวเป็นนก
 3. ตัวเป็นคน หัวและขาเป็นนก
 4. ตัวเป็นนก หัวเป็นคน
 5. รูปร่างเหมือนนกทั้งตัว

ตำนานพญาครุฑ

ตำนานพญาครุฑ
ภาพโดย clarkelz จาก Pixabay

ในเมืองฟ้าป่าหิมพานต์มีเรื่องราวของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิด เช่น ราชสีห์ คชสีห์ อันมีลำตัวเป็น สิงห์แต่มีศีรษะเป็นช้าง กินรี กินนร และสัตว์แปลก ๆ อีกมากมาย ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีสองอย่างที่นับว่าเป็นเทพเดรัจฉานมีฤทธิ์มากคือ หนึ่งเป็นพญานาคราชจ้าวแห่งบาดาล และอีกหนึ่งคือพญาครุฑจ้าวแห่งเวหา

พญานาคและครุฑเป็นสัตว์ที่คู่กันตามตำนาน มีเรื่องเล่ากันว่าสัตว์ทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันคือ มหาฤาษีกัสยปะเทพบิดร แต่คนละแม่โดยพญาครุฑนั้นมีมารดาเป็นภรรยาหลวง ส่วนพญานาคนั้นมีแม่เป็นภรรยาคนรอง นางทั้งสองนี้ไม่ถูกกันมีเรื่องกันตลอดจนในที่สุดความผิดใจกันนี้ลามไปถึงลูกของตนด้วย จึงเป็นเหตุให้พญานาคและพญาครุฑไม่ถูกกัน

พญานาคมีวิมานเป็นทิพย์อยู่ในบาดาล ส่วนครุฑมีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกรลาศ ทางฮินดูเขานับถือครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่ง ในทางไทยเราเอง ทางไสยศาสตร์ก็ให้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มาก อย่างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นพญาครุฑ จึงน่าสนใจว่าพญาครุฑนั้นคงมีอานุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกันกับพญานาค ถ้าเชื่อว่าพญานาคมีจริง ครุฑก็ย่อมมีจริงเหมือนกัน

พบเห็นรูปครุฑได้จากเอกสารต่าง ๆ ของทางราชการ นับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์ หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริตจงรักภักดีต่อแผ่นดิน องค์พระมหากษัตริย์ และหน้าที่ของตน องค์พญาครุฑก็จะส่งพลังปกป้องให้มีความสุข ความเจริญในหน้าที่ ตามความเชื่อของคนไทย

ตำนาน พญาครุฑ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

เล่าว่า พญาครุฑเป็นบุตรของพระกัศยปมุนีเทพบิดรและนางวินตา พระกัศยปมุนีองค์นี้เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์เดชมากองค์หนึ่ง ทั้งยังเป็นผู้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์ในศาสนาพราหมณ์ พระองค์มีชายาหลายองค์ แต่องค์ที่เกี่ยวข้องกับตำนานครุฑนั้นนอกจากนางวินตาแล้วยังมีอีกองค์หนึ่งคือนางกัทรุ ซึ่งเป็นพี่น้องกับนางวินตาและเป็นมารดาของพญานาคทั้งปวง ทั้งสองได้ขอพรให้กำเนิดบุตรจากพระกัศยปมุนี นางกัทรุได้ขอพรว่า ข้าพเจ้าขอมีบุตรเป็นนาค 1,000 ตัว มีฤทธิ์ร้ายแรง และแปลงกายได้สารพัดดั่งใจนึก ทั้งหมดอาศัยอยู่ในดินแดนบาดาล ส่วนนางวินตาขอมีบุตรเพียง 2 แต่ขอให้มีอำนาจวาสนา หาผู้ใดเสมอมิได้เมื่อคลอดปรากฏว่าออกมาเป็นไข่ 2 ฟอง รออยู่เป็นเวลา 500 ปี ไข่ก็ยังไม่ฟัก นางทนรอ ไม่ไหวว่าบุตรของตนจะมีหน้าตา อย่างไรจึงทุบไข่ออกมาฟองหนึ่งปรากฏว่าเป็นเทพบุตรที่มีกายแค่ครึ่งท่อนบนชื่ออรุณ

อรุณเทพ โกรธมารดาที่ทำให้ออกจากไข่ก่อนกำหนด จึงสาปให้เป็นทาสของนางกัทรุ และให้บุตรคนที่สองเป็นผู้ช่วยนางให้พ้นจากความเป็นทาส จากนั้นจึงขึ้นไปเป็นสารถีให้กับ สุริยเทพ หรือ พระอาทิตย์ นางวินตาจึงไม่กล้าทุบไข่ฟองที่ 2 ออกมาดู คงรอให้ถึงกำหนดที่บุตรคนที่สองออกมา ว่ากันว่าต้องรอไปอีกนับพันปีซึ่งก็คือ พญาครุฑ ตอนแรกเกิดนั้นมีร่างกายขยายตัวออกใหญ่โตจดฟ้า ดวงตาเมื่อกะพริบเหมือนฟ้าแลบ เวลาขยับปีกทีใด ขุนเขาก็จะตกใจหนีหายไปพร้อมพระพาย รัศมีที่พวยพุ่งออกจากกายก็มีลักษณะดั่งไฟไหม้ทั่วสี่ทิศ ซึ่งทำให้บรรดาเทวดาทั้งหลายเดือดร้อนอย่างมาก จึงพากันไปขอร้องให้ลดขนาดลงมา

พญาครุฑ ในทางพุทธศาสนา จัดเป็นเทวดาชั้นล่างประเภทหนึ่งภายใต้การปกครองของท้าววิรุฬหก ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศใต้ เหตุที่มาเกิดเป็นครุฑเพราะทำบุญเจือด้วยโมหะ ครุฑ เป็นสัตว์กึ่งเทพ ปรากฏในวรรณคดีสำคัญหลาย ๆ เรื่อง เช่น มหากาพย์ มหาภารตะ เป็นเรื่องราวเล่าสืบต่อ ๆ กันมาว่าครุฑเป็นพี่น้องกับพญานาคและทะเลาะเบาะแว้งกันจนกลายเป็นศัตรูกัน และยังมีคัมภีร์ปุราณะชื่อว่า ครุฑปุราณะ ที่เป็นเรื่องเล่าของครุฑอีกด้วยเช่นกัน ตามคติไทยโบราณเชื่อว่าครุฑเป็นพญาแห่งนกที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์ เชื่อว่าปกติอยู่ที่วิมานฉิมพลี

อิทธิฤทธิ์พญาครุฑ

เมื่อครั้งพญาเวนไตยเติบใหญ่ ทราบว่ามารดาของตนนั้นตกเป็นทาสของนางกัทรุ เพราะแพ้อุบายเมื่อครั้งทายสีม้าเทียมรถทรงของพระอาทิตย์ในอดีต โดยนางกัทรุใช้อุบายให้พญานาคผู้เป็นลูกไปพ่นพิษรถม้า เพื่อให้สีขาวของรถม้ากลายเป็นสีดำ พญาเวนไตยจึงขอไถ่ตัวมารดาของตนจากเหล่าพญานาค แต่มีข้อแม้ว่า ต้องไปเอาน้ำอมฤตที่พระอินทร์เก็บรักษาไว้บนสวรรค์มาให้พวกพญานาค ด้วยความที่พญาเวนไตยอยากจะช่วยมารดา จึงได้ตกลงเดินทางไปเอาน้ำอมฤตที่พระอินทร์ ระหว่างเดินทางหิวก็ได้จับคนป่าเถื่อนกินเป็นอาหาร และได้พบกับเต่าและช้างตัวใหญ่ขนาดมหึมา พญาเวนไตยคาบทั้งคู่บินไปเกาะกิ่งไทรที่มีความยาวหนึ่งร้อยโยชน์ แต่กิ่งไทรรับน้ำหนักไม่ไหว ก่อนที่กิ่งไทรจะหักลงมา เหลือบไปเห็นพวก พาลขิยะ ฤาษีแคระ ขนาดเท่านิ้วมือจึงเอาเท้าจับกิ่งไทรบินพาไปวางไว้ที่เขาเหมกูฏ บรรดาฤๅษีเห็นพญานกตนนี้มีจิตใจงดงามยิ่งนัก จึงให้ชื่อว่า ครุฑ แปลว่าผู้รับภาระอันหนัก และยังให้พรว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จตามประสงค์ มีพละกำลังมหาศาล ไม่มีผู้ใดต้านทานได้

พระนารายณ์ประทานพร

ครั้งเมื่อพญาครุฑบินมาถึงเทวโลก ซึ่งเป็นที่ประทับของพระนรายณ์ พญาครุฑได้นำน้ำอมฤตออกมาเมื่อพระนารายณ์เสด็จกลับมาพบ เกิดการสู้รบกัน ต่างฝ่ายต่างไม่สามารถเอาชนะกันได้ พอทราบว่าพญาครุฑต้องการนำน้ำอมฤตเพื่อไปช่วยไถ่ตัวมารดาที่ตกเป็นทาส ไม่ได้ต้องการนำไปดื่มเอง จึงยอมมอบให้ พร้อมประทานพรให้เป็นอมตะแม้จะไม่ได้ดื่มน้ำอมฤตก็ตาม และอนุญาตให้จับพญานาคกินเป็นอาหารได้ พญาครุฑได้ให้สัจจะแก่พระนารายณ์ว่า ขอเป็นพาหนะให้พระวิษณุในเวลาเสด็จไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ พญาครุฑจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า สุบรรณ ซึ่งหมายถึง ขนวิเศษ เป็นที่มาของความหมายที่ว่า นารายณ์ทรงสุบรรณ

ครุฑราชการ

ครุฑราชการ

ตราครุฑเท้าตั้งหรือครุฑดุล จะใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้น โดยจะใช้เป็นตราราชการของกรมราชองครักษ์ และหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงใช้บนหน้าปกราชกิจจานุเบกษาและหนังสือเดินทาง ครุฑเท้าเหยียดตรง ใช้ในหนังสือราชการปกติ

วิธีบูชาพญาครุฑ

 • เมื่อได้รับองค์พญาครุฑแบบบูชามา ให้อัญเชิญนำเข้าอาคารบ้านเรือนภายในเที่ยงวัน
 • ทำการจุดธูปบอกกล่าวแด่เจ้าที่เจ้าทางหรือตี่จูเอี๊ย (ใช้ธูป 5 ดอก) เพื่อเป็นการขออนุญาตินำองค์พญาครุฑมาประทับ ณ สถานที่แห่งนี้
 • จัดเครื่องบวงสรวงรับด้วยการจุดธูปครั้งแรก 9 ดอก จุดเทียน 1 คู่ ,พวงมาลัย 1 พวง ,ผลไม้ 1 หรือ 3 อย่าง ,ถั่วหรืองา 1 ถ้วย ,น้ำเปล่า 1 แก้ว (งดถวายของคาว บุหรี่ เหล้า)
 • สามารถวางรวมอยู่กับหิ้งพระได้โดยไว้ชั้นล่างสุด แต่ถ้าเดิมทีหิ้งของท่านบูชาพญานาคอยู่แล้ว ก็ให้วางชั้นเดียวกันได้ โดยไม่ต้องกลัวอาถรรพ์ใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถวางบูชาร่วมกับองค์พระพิฆเนศได้ไม่มีปัญหา

ทำการสวดอัญเชิญสรรเสริญองค์พญาครุฑด้วยบทนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ
โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย
นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ
นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา
อิติปิโสภะคะวาพระพุทธเจ้าสั่งมา
พญาครุฑล้างอาถรรพณ์
อิติคงเนื้อ อิติคงหนัง
พญาครุฑยันติ อภิปูยาจามิ

พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด
พุทธังแคล้วคลาด
ธัมมังแคล้วคลาด
สังฆังแคล้วคลาด
องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท
นะปัจจะโยโหนตุ

ทุกคนสามารถบูชาองค์พญาครุฑได้ไม่มีข้อห้าม ไม่ว่าจะเกิดปีมะโรงหรือปีมะเส็งก็บูชาท่านได้ไม่มีปัญหา เพียงแต่ผู้ที่จะสร้างองค์พญาครุฑได้นั้นจะต้องมีวิชาอาคมและมีบุญบารมีที่สูงมากจึงจะสร้างได้สำเร็จและเข้มขลัง องค์พญาครุฑสามารถประทานพรให้ได้ทุกเรื่องตามที่จะปราถนาเนื่องด้วยมีฤทธิ์เทียบเท่ากับองค์พระนารายณ์

คาถาบูชาพญาครุฑ

รวมคาถาบูชาพญาครุฑ ครุฑห้อยคอ ไม่ว่าจะเป็นของ หลวงพ่อเส็ง หรือ หลวงพ่อวราห์ เราได้รวบรวมมาให้ได้ทราบกัน ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

คาถาบูชาพญาครุฑ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อะหัง ครุฑธาเรนะ (3 คาบหรือ 9 คาบ)
ครุฑาเทวาราช ราชาเวหา อิทธิฤทธา อิทธิเดชา นะมะอะอุ (สวด 3-5-7-9 จบ)
อุ กะ กา นัง (3 จบ)

คาถาบูชาพญาครุฑห้อยคอ

คาถาบูชาพญาครุฑห้อยคอ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โอม วิรุฬยะ เทวะตา อิทธิโย อัญชะลียายะคุณัง พิธีปูชิตตะวา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปักการา ปักการะ กาเรติ สัมผัสโส สัมผัสสะ กายะยานัง เทวะ มะนุสสานัง อัญชะลียายะ นมัสศิกา ปูชิตตะวา

คาถาบูชาพญาครุฑหลวงพ่อเส็ง

คาถาบูชาพญาครุฑหลวงพ่อเส็ง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

กาละพานะ ปิปปะสะอุ อุตะมังลาหิ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ

อานุภาพจากการบูชาพญาครุฑ

มีความเชื่อว่าผู้ที่บูชาพญาครุฑอย่างสม่ำเสมอ จะประสบพบเจอแต่เรื่องราวมงคลในชีวิต ร่มเย็นเป็นสุข มีอำนาจวาสนา การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และยังมีอานุภาพเมตตามหานิยม ผู้คนเคารพรัก และให้ความเมตตา สำหรับคนที่ค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมา นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคาถาบูชาครุฑยังสามารถลบล้างอาถรรพณ์ ปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้ภูตผีหรือสัตว์ร้ายเข้ามารุกราน เพราะเกรงกลัวในอำนาจบารมีของพญาครุฑ

คาถาบูชาพญาครุฑ ถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ให้เกิดผลสูงสุดคือ ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม คิดดี ทำดี และที่สำคัญต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เนื่องจากองค์พญาครุฑเป็นเทพผู้มีความกตัญญูต่อมารดาอย่างสูงสุดนั่นเอง

พญาครุฑจะเสริมโชคลาภ บารมี ป้องกันภัย ในวงการพระเครื่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่า พญาครุฑ เป็นสัตว์กายสิทธิ์ ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้ มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะ จนเกิดการสร้างเครื่องรางต่าง ๆ ขึ้น

อำนาจพญาครุฑสามารถจำแนกได้ถึง 8 ประการ ดังนี้

 1. เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด
 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์ คุณไสย์ทั้งปวง ภูติผีปิศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้
 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน
 4. ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัยเป็นคงกระพัน
 5. เป็นเมตตามหานิยม
 6. นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้
 7. ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ
 8. สัตว์ร้าย เขี้ยวงาสารพัด งูเงี้ยวเขี้ยวขอ อสรพิษไม่กล้ากล้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุด

การบูชาพญาครุฑ เป็นการแสดงถึงการเคารพให้กับสัตว์ในตำนานที่มีอำนาจวาสนาและบารมีสูง โดยใช้ทั้งวิธีการและบทสวดที่เหมาะสม เพื่อขอให้พญาครุฑปกป้องและเสริมโชคลาภให้กับผู้บูชา ถ้าคุณต้องการหารับใจพญาครุฑของคุณ

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button