เรื่องน่าสนใจ

ภาษาเกาหลีเบื้องต้น พร้อมคำแปลและคำอ่าน

ภาษาเกาหลี มีอิทธิพลมากกับประเทศไทย เต็มไปด้วยความเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเพลง K-Pop หรือจะเป็นซีรีส์เกาหลี วันนี้เรามาแนะนำภาษาเกาหลีเบื้องต้นพื้นฐาน พร้อมทั้งคำแปลและคำอ่าน

ภาษาเกาหลีเบื้องต้นคำทักทายสวัสดี

ภาษาเกาหลีเบื้องต้นคำทักทายสวัสดี

안녕하십니까
อ่านว่า : อันนยองฮาชิมนีก๊ะ
แปลว่า : สวัสดีค่ะ/ครับ (ใช้กรณีที่ต้องการความสุภาพและเป็นทางการ เช่น สนทนากับผู้ที่อาวุโส)

안녕하세요
อ่านว่า : อันนยองฮาเซโย
แปลว่า : สวัสดีค่ะ/ครับ (ใช้ในกรณีทั่วไป)

안녕
อ่านว่า : อันนยอง
แปลว่า : สวัสดี (ใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการ เช่น พูดกับเพื่อนหรือคนที่สนิท)

안녕히 가세요
อ่านว่า : อันยองฮีคาเซโย
แปลว่า : ลาก่อน (พูดกับคนที่ไป)

안녕히 계세요
อ่านว่า : อันยองฮีคเยเซโย
แปลว่า : ลาก่อน (พูดกับคนที่อยู่)

ขอโทษภาษาเกาหลี

ขอโทษภาษาเกาหลี

미안 하 다
อ่านว่า : มีอันฮาดา
แปลว่า : ขอโทษ

유감 스 럽 다
อ่านว่า : ยูกำซือหรอบดา
แปลว่า : เสียใจ

용서 하 다
อ่านว่า : ยงซอฮาดา
แปลว่า : ขออภัย

잘못 하 다
อ่านว่า : จัลมดฮาดา
แปลว่า : ทำผิด

괜잖 다
อ่านว่า : แกวนซันทา
แปลว่า : ไม่เป็นไร

ขอบคุณภาษาเกาหลี

 • 감사합니다 อ่านว่า คัมซาฮัมนีดา
 • 대단히 감사합니다 อ่านว่า แทดันฮี คัมซาฮัมนีดา
 • 고맙습니다 อ่านว่า โคมับซึมนีดา
 • 고마워요 อ่านว่า โคมาวอโย
 • 고마워 อ่านว่า โคมาวอ
ภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับการถาม

ภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับการถาม

누구
อ่านว่า : นูกู
แปลว่า : ใคร


อ่านว่า : แว
แปลว่า : ทำไม

어 떻 게
อ่านว่า : ออคอเค
แปลว่า : อย่างไร

어 디 서
อ่านว่า : ออดีซอ
แปลว่า : ที่ไหน

ภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับบุคคลและครอบครัว

ภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับบุคคลและครอบครัว

남 자
อ่านว่า : นัมจา
แปลว่า : ผู้ชาย

여 자
อ่านว่า : ยอจา
แปลว่า : ผู้หญิง

어 른
อ่านว่า : ออ รึน
แปลว่า : ผู้ใหญ่

님 자 아 이
อ่านว่า : นัมจาอาอี
แปลว่า : เด็กชาย

여 자 아 이
อ่านว่า : ยอจาอาอี
แปลว่า : เด็กหญิง

아 버 지
อ่านว่า : อาบอจี
แปลว่า : พ่อ

어 머 니
อ่านว่า : ออมอนี
แปลว่า : แม่

아 들
อ่านว่า : อาดึล
แปลว่า : ลูกชาย


อ่านว่า : ตัล
แปลว่า : ลูกสาว


อ่านว่า : ฮย็อง
แปลว่า : พี่ชาย (น้องชายเรียกพี่ชาย)

오 빠
อ่านว่า : โอปา
แปลว่า : พี่ชาย (น้องสาวเรียกพี่ชาย)

누 나
อ่านว่า : นูนา
แปลว่า : พี่สาว (น้องชายเรียกพี่สาว)

언 니
อ่านว่า : อ็อนนี
แปลว่า : พี่สาว (น้องสาวเรียกพี่สาว)

남 동 생
อ่านว่า : นัมดงแซ็ง
แปลว่า : น้องชาย

여 동 생
อ่านว่า : ยอดงแซ็ง
แปลว่า : น้องสาว

사 촌
อ่านว่า : ซาชน
แปลว่า : ลูกพี่ลูกน้อง

남 편
อ่านว่า : นัมพย็อน
แปลว่า : สามี

아 내
อ่านว่า : อาแน
แปลว่า : ภรรยา

친 구
อ่านว่า : ชินกู
แปลว่า : เพื่อน

애 인 /연 인
อ่านว่า : แออิน/ยออิน
แปลว่า : แฟน/คู่รัก

ภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับท่องเที่ยว

ภาษาเกาหลีเบื้องต้นสำหรับท่องเที่ยว

공항
อ่านว่า : คง ฮัง
แปลว่า : สนามบิน

여권
อ่านว่า : ยอ กวอน
แปลว่า : หนังสือเดินทาง

여행가방
อ่านว่า : ยอแฮง คาบัง
แปลว่า : กระเป่าเดินทาง

비행기표
อ่านว่า : พีแฮงกี พโย
แปลว่า : ตั๋วเครื่องบิน

가방
อ่านว่า : คาบัง
แปลว่า : กระเป๋า

쇼핑
อ่านว่า : ชโย พิง
แปลว่า : ช็อปปิ้ง

얼마예요?
อ่านว่า : ออล มาเยโย๊?
แปลว่า : ราคาเท่าไหร่?

잔돈
อ่านว่า : ชาน โทน
แปลว่า : เงินทอน

현금
อ่านว่า : ฮยอน กึม
แปลว่า : เงินสด

คําศัพท์ภาษาเกาหลีอื่น ๆ

이름이뭐예요?
อ่านว่า : อี-รึม-มี-มวอ-เย-โย๊?
แปล : ชื่ออะไรค่ะ?

한국어 공부는 얼마나 했어요?
อ่านว่า : ฮัน-กู-กอ-คง-บู-นึน-ออล-มา-นา-แฮซ-ซอ-โย๊?
แปล : เรียนภาษาเกาหลีมานานแค่ไหน…

영어 할 줄 수 있습니까?
อ่านว่า : ยอง-งอ-ฮัล-ซู-อิซ-ซึม-นี-ก้า?
แปล : พูดภาษาอังกฤษได้มั้ยค่ะ?

난 한국어 조금 할수 있어요.
อ่านว่า : นัน-ฮัน-กู-กอ-โช-กึ้ม- ฮัล-ซู-อิซ-อ-โย
แปล : ฉันพูดเกาหลีได้นิดหน่อย

미안 해요
อ่านว่า : มี-อัน-แน (แฮ)-โย
แปล : ขอโทษ (ใช้กับเพื่อน คนสนิม)

죄송합니다
อ่านว่า : เชว-ซง-ฮัม-นี-ดา
แปล : ขอโทษค่ะ (ใช้กับผู้ที่อายุเยอะกว่า)

감사합니다.
อ่านว่า : คม-ซา-ฮัม-นี-ดา
แปล : ขอบคุณค่ะ (ใช้กับผู้ที่อายุเยอะกว่า)

고맙습니다
อ่านว่า : โก-มับ-ซึม-นี-ดา
แปล : ขอบคุณค่ะ (ใช้กับคนรู้จัก )

고마워요
อ่านว่า : โก-มา-วอ-โย
แปล : ขอบคุใจ (ใช้กับเพื่อน คนสนิท)

나 어떻게해.
อ่านว่า : นา-ออ-ตอด-เค-แฮ
แปล : ฉันควรทำยังไง

어디서.
อ่านว่า : ออ-ดี-ซอ
แปล : ที่ไหน

피곤 해요.
อ่านว่า : พี่-กน-แฮ-โย
แปล : เหนื่อยจังเรย

괜찮아요
อ่านว่า : แคว็น-ชั่น-นา-โย
แปล : ไม่เป็นไร

배고파요.
อ่านว่า : แพ-โก-พ่า-โย
แปล : ฉันหิว

제발
อ่านว่า : เช-บัล
แปล : ได้โปรด

반갑습니다
อ่านว่า : พัน-กับ-ซึม-นี-ดา
แปล : ยินดีที่ได้รู้จัก

반가워요
อ่านว่า : พัน-กา-วอ-โย
แปล : ยินดีที่ได้รู้จัก

도와주세요.
อ่านว่า : โด-วา-จู-เซ-โย
แปล : ช่วยด้วย

아니오
อ่านว่า : อา-นี-โย
แปล : ไม่


อ่านว่า : เน
แปล : ค่ะ,ได้

안돼!
อ่านว่า : อัน-เดว
แปล : ไม่ได้,ไม่มีทาง

맞아요
อ่านว่า : มา-จา-โย
แปล : ถูกต้อง

더워
อ่านว่า : ดอ-วอ
แปล : ร้อน

오늘은 어때요??
อ่านว่า : โอ-นึล-ออ-แต-โย๊
แปล : วันนี้เป็นไงบ้าง

너무 귀여워요.
อ่านว่า : นอ-มู-ควี-ยอ-วอ-โย
แปล : น่ารักมาก

안녕하세요.
อ่านว่า : อัน นยอง ฮา เซ โย
แปล : สวัสดี

안녕히 가세요.
อ่านว่า : อันยองฮี คา เซโย
แปล : ลาก่อน (พูดกับคนที่ไป)

안녕히 계세요.
อ่านว่า : อันยองฮี คเย เซโย
แปล : ลาก่อน (พูดกับคนที่อยู่)

안녕히 주무세요.
อ่านว่า : อันยองฮี ชูมู เซโย
แปล : ราตรีสวัสดิ์

감사합니다.
อ่านว่า : คัมซา ฮัมนีดา
แปล : ขอบคุณ

미안합니다.
อ่านว่า : มีอัน ฮัมนีดา
แปล : ขอโทษ

실례합니다.
อ่านว่า : ชิล รเย ฮัมนีดา
แปล : ขอโทษ (ลักษณะที่เสียมารยาท)

괜찮습니다.
อ่านว่า : แคว็นชั่น ซึมนีดา
แปล : ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอโทษ/ ขอบคุณ)

천만에요.
อ่านว่า : ชอนมา เนโย
แปล : ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอบคุณ)

나는 너를 나의 마음 만큼 사랑합니다.
อ่านว่า : นานึน นอรึล นาเอ มาอึม มันคึม ซารังฮัมนีดา
แปล : รักเธอเต็มหัวใจ

(당신은) 그녀/그 를 사랑해요?
อ่านว่า : (ทังชีนึน) คือนยอ/คือ รึล ซารังแฮโย๊
แปล : คุณรักเขาไหม

보고싶어.
อ่านว่า : โพโกชีพอ
แปล : คิดถึงนะ

너무 보고싶어
อ่านว่า : นอมู โพโกชิบพอ
แปล : คิดถึงมากๆ

정말 보고싶어
อ่านว่า : ชองมัล โพโกชิบพอ
แปล : คิดถึงจริงๆ

저는 …이름…씨를 사랑해도 돼요?
อ่านว่า : ชานึน..ชื่อคนที่ถาม..ชี่รึล..ซารังแฮโด ทเวโยะ?
แปล : คุณจะรักชั้นได้มั้ย?

그만 만나자 , 헤어지자
อ่านว่า : คือมัน มันนาจา,เฮอาจีจา
แปล : เลิกกันเถอะ

죽어 버려라 !
อ่านว่า : ชุกอ พอรยอรา !
ไปตายซะ !

줄을래?
อ่านว่า : ชุรึลแร?
แปล : อยากตายมากหรอ?

정말 걱정해요.
อ่านว่า : ชองมัล คักจังแฮโย
แปล : เป็นห่วงคุณจัง

괜찮아.
อ่านว่า : แควนชานา
แปล : ช่างมันเหอะ

유감하다.
อ่านว่า : ยูรัมฮาดา
แปล : โถ่เอ๊ย

좋아
อ่านว่า : โชอา!
แปล : แจ๋ว

잘 자요.
อ่านว่า : ชัล ชาโย
แปล : ฝันดี

바이바이
อ่านว่า : บ๊ายบาย
แปล : บ๊ายบาย

저기
อ่านว่า : ชอกี
แปล : สุดที่รัก

잘 가요.
อ่านว่า : ชัล กาโย
แปล : ลาก่อน

간강하세요.
อ่านว่า : คันกังฮาเซโย
แปล : รักษาสุขภาพด้วยนะ

영원히 사랑해요.
อ่านว่า : ยองวอนฮี ซารังแฮโย
แปล : ฉันจะรักนายตลอดไป

지짓말을 한사람!
อ่านว่า : ชีจีชารึล ฮันซารัม!
แปล : คนโกหก

마음이 나쁜 사람!
อ่านว่า : มาอือมี นาปึน ซารัม!
แปล : คนใจร้าย

성실한 사림!
อ่านว่า : ซังชินฮัน ซารัม!
แปล : คนไม่จริงใจ

당신은 마음이 정말 나쁜 사람이라고 하고 싶어요.
อ่านว่า : ทังชีนึน มาอือมี ชองมัล นาปึน ซารามีราโก ฮาโก ชีพอโย
แปล : อยากบอกว่านายใจร้ายจริงๆ

그런데 저는 당산을 사랑해요.
อ่านว่า : คือรอนเด ชอนึน ทังชานึล ซารังแฮโย
แปล : แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็รักนาย

요가 다이를 사랑해요.
อ่านว่า : โยกา ทาอีรึล ซารังแฮโย
แปล : อย่าลืมฉันนะ

제 삶속에세 당신은 중요한 사람이에요.
อ่านว่า : เช ซัมโซเกเซ ทังชินึน ชูโยฮัน ซารามีอีเอโย
แปล : คุณคือคนสำคัญในชีวิตของฉัน

당신만 사랑해요.
อ่านว่า : ทังชินมัน ซารังแฮโย
แปล : ฉันรักคุณคนเดียวเท่านั้น…นอกจากคุณฉันไม่เอา

나 네마음 안에 있는 적이 있어?
อ่านว่า : นา เนมาอึม อาเน อิดนึน ชากี อิซซอ?
แปล : เคยเห็นฉันในสายตาของคุณบ้างไหม

아무도 너만큼 나를 대단히울려.
อ่านว่า : อามูโด นอมันกึม นารึล แทดันฮี อุลรเย
แปล : ไม่มีใครที่ทำให้ฉันร้องไห้ได้มากเท่าคุณ

아무리 난 널 사랑해.
อ่านว่า : อามูรี นัน นอล ซารังแฮ
แปล : แต่ถึงยังไงฉันก็รักคุณอยู่ดี

정말 자쯩나!!
อ่านว่า : ชองมัล ชาจึงนา
แปล : ฉันล่ะเบื่อคุณจริงๆ เลย

자쯩나!!
อ่านว่า : ชาจึงนา
แปล : ฉันเริ่มรำคาญคุณแล้วนะ

왜 나는 너를 보고싶어.
อ่านว่า : แว นานึน นอรุล โพโกชิพอ
แปล : ทำไมชั้นคิดถึงคุณจัง

날 사랑한다고 말할 줄 몰라.
อ่านว่า : นอล ซารังฮันดาโก มัลฮัล ชุล มุลรอ
แปล : ฉันไม่รู้จะบอกกับคุณยังไงว่ารักคุณ

영원히 사랑해요.
อ่านว่า : ยองวอนฮี ซารังแฮโย
แปล : รักกันตลอดไป

서로 사랑해요.
อ่านว่า : ซอโร ซารังแฮโย
แปล : เรารักกัน

너를 잊을 수 없어.
อ่านว่า : นอรึล อีจึล ซู ออบซอ
แปล : ฉันจะไม่มีวันลืมคุณ

나는 오직 당신을 영원히 사랑합니다.
อ่านว่า : นานึน โอจิก ทังชินึล ยองวอนฮี ซารังฮัมนีดา
แปล : ฉันจะรักคุณคนเดียวตลอดไป

널 미워!
อ่านว่า : นอล มีวอ
แปล : ฉันเกลียดเธอ!

네게 할말이 있어요.
อ่านว่า : เนเก ฮัลมารี อิดซอโย
แปล : ฉันมีอะไรจะบอกเธอ

키스해줘.
อ่านว่า : คิ-ซึ-แฮ-จวอ
แปล : จูบฉันสิ

사랑해줘.
อ่านว่า : ซารังแฮจวอ
แปล : รักฉันสิ

내버려 둬!
อ่านว่า : แนบอรยอ ทวอ
แปล : ให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ

바쁘세요?
อ่านว่า : พาปือเซโย?
แปล : ยุ่งอยู่เหรอ?

배 고파요?
อ่านว่า : แพ โคพาโย?
แปล : หิวเหรอ?

너에게 행운이 있기를 비나이다!
อ่านว่า : นอเอเก แฮงุนี อิดกีรึล พีนาอีดะ
แปล : ขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณ

너무 예뻐요.
อ่านว่า : นอมู เยปอโย
แปล : เธอน่ารักมากเลย

나는 당신을 기억과 마음을 영원히 간직할합니다.
อ่านว่า : นานึน ทังชินึล คีออกกวา มาอือมึล ยองวอนฮี คันจิกฮัลฮัมนีดา
แปล : ฉันจะเก็บเธอไว้ในความทรงจำและหัวใจตลอดไป

과거의 모든 것이 주셔서 감사해.
อ่านว่า : ควากอเอ โมดึน กอชี ชูซยอซอ คัมซาแฮ
แปล : ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะ (พูดกับเพื่อน)

사랑해요.
อ่านว่า : ซารังแฮโย/ ซารังฮัมนีดา
แปล : รัก

좋아해요.
อ่านว่า : โชอาแฮโย
แปล : ชอบ

미워해요.
อ่านว่า : มีวอแฮโย
แปล : เกลียด

증오해요.
อ่านว่า : ชึงโงแฮโย
แปล : รังเกียจ

싫어해요.
อ่านว่า : ชีรอแฮโย
แปล : ไม่ชอบ

여보세요?
อ่านว่า : ยอ-โบ-เซ-โย๊ะ
แปล : ฮัลโหล (ใช้รับโทรศัทพ์)

시간이 있어요?
อ่านว่า : ชี-กา-นี อิ-ซอ-โย๊ะ
แปล : ว่างไหม

뭐 해요?
อ่านว่า : มวอ-แฮ-โย๊ะ
แปล : ทำอะไร

어떻게 해요?
อ่านว่า : ออ-ตอ-เค แฮ-โย๊ะ
แปล : ทำอย่างไร

잠깐만요.
อ่านว่า : ชัม-กัน-มัน-โย๊ะ
แปล : เดี๋ยวคะ

천천히 하세요.
อ่านว่า : ช่อน-ช่อน-ฮี ฮา-เซ-โย
แปล : พูดช้าๆหน่อยคะ

희춘를 알아요?
อ่านว่า : ฮี-ชุล-รึล อา-รา-โย๊ะ
แปล : รู้จักฮีชุลไหม

좋아해요.
อ่านว่า : โช-อา-แฮ-โย
แปล : ชอบ

싫어해요.
อ่านว่า : ชี-รอ-แฮ-โย
แปล : ไม่ชอบ

가 요?
อ่านว่า : คา-โย๊ะ
แปล : ไปไหม

어디에 가요?
อ่านว่า : ออ-ดิ-เอ คา-โย๊ะ
แปล : ไปที่ไหนคะ

누구하고 가요?
อ่านว่า : นู-กู-ฮา-โก คา-โย๊ะ
แปล : ไปกับใครคะ

어떻게 가요?
อ่านว่า : ออ-ตอ-เค คา-โย๊ะ
แปล : ไปอย่างไรคะ

화가나요?
อ่านว่า : ฮวา-กา-นา-โย๊ะ
แปล : โกรธหรือคะ

밥먹었어요?
อ่านว่า : พัม- มอ-กอ-ซอ-โย๊ะ
แปล : กินข้าวหรือยัง

많이 먹어.
อ่านว่า : มา-นี มอ-กอ
แปล : กินเยอะๆนะ

애인 있어요?
อ่านว่า : แอ-อิน อิ-ซอ-โย๊ะ
แปล : มีแฟนหรือยัง

맞아요.
อ่านว่า : มา-จา-โย
แปล : ถูกต้อง

얼마예요?
อ่านว่า : ออล-มา-เย-โย๊ะ
แปล : เท่าไหร่คะ

다음 주에 만나요.
อ่านว่า : ทา-อึม ชู-เอ มัน-นา-โย
แปล : พบกันสัปดาห์หน้า

가자
อ่านว่า : คา-จา
แปล : ไปกันเถอะ

먹자
อ่านว่า : ม๊อก-จา
แปล : กินกันเถอะ

맛있어
อ่านว่า : มา-ชิ-ซ๊อ
แปล : อร่อยมั๊ย

갈께
อ่านว่า : คัล-เก
แปล : ไปก่อนนะ

잘 자
อ่านว่า : ชัล-จา
แปล : ราตรีสวัสวดิ์ / ฝันดีนะ

알았어요?
อ่านว่า : อา-รา-ซอ-โย๊ะ
แปล : เข้าใจไหม

알았지
อ่านว่า : อา-รา-จิ๊
แปล : เข้าใจแล้วใช่ไหม

알았어
อ่านว่า : อา-รา-ซอ
แปล : เข้าใจแล้ว

잘 지내요?
อ่านว่า : ชัล ชี-แน-โย๊ะ
แปล : สบายดีไหม

행복하세요.
อ่านว่า : แฮง-โบ-คา-เซ-โย
แปล : ขอให้มีความสุข

축하합니다.
อ่านว่า : ชู-คา-ฮัม-นิ-ดา
แปล : ยินดีด้วยคะ

축하해.
อ่านว่า : ชู-คา-แฮ
แปล : ยินดีด้วยนะ


อ่านว่า : เว
แปล : ทำไม

하자마
อ่านว่า : ฮา-จิ-มา
แปล : อย่าทำ

가지마
อ่านว่า : คา-จิ-มา
แปล : อย่าไป

잊지마
อ่านว่า : อิด-จิ-มา
แปล : อย่าลืม

보고싶어요.
อ่านว่า : โพ-โก-ชี-พอ-โย
แปล : คิดถึง (อยากเจอ)

생각해요.
อ่านว่า : แซง-กา-แค-โย
แปล : คิดถึง (นึกถึง)

정말요.
อ่านว่า : ชอง-มัล-โย๊ะ
แปล : จริงหรือ

진짜
อ่านว่า : ชิน-จ๊ะ
แปล : จริงหรือ

죽을래
อ่านว่า : ชู-กึล-แร
แปล : อยากตายหรือไง

내일 보자
อ่านว่า : แน-อิล โพ-จา
แปล : เจอกันพรุ่งนี้

Back to top button

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณา คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytics

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า