เรื่องน่าสนใจ

ประวัติกีฬาแชร์บอล กฎกติกา และประโยชน์

กีฬาแชร์บอล (Chairball) หลายคนก็คงอยากรู้จักกับประวัติกีฬาแชร์บอล และกฏกติกากีฬาแชร์บอล ให้มากขึ้นเพื่อความสนุกในการชม และเชียร์เวลามีการแข่งขัน

ประวัติกีฬาแชร์บอล

ประวัติกีฬาแชร์บอล

ผู้ที่คิดค้นกีฬาแชร์บอลชึ้นมาคือ พันเอกมงคล พรหมสาขา ณ สกลนคร และได้มีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ กีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาพื้นฐานของกีฬาหลาย ๆ ชนิด เช่น บาสเกตบอล แฮนด์บอล และเนตบอล เป็นกีฬาที่เล่นง่าย ไม่จำกัดเพศ และสถานที่เล่น อีกทั้งอุปกรณ์ในการเล่นสามารถนำวัสดุต่าง ๆ รอบตัวมาดัดแปลงเพื่อความเหมาะสมได้

โดยจุดประสงค์ของกีฬาแชร์บอล คือ ผู้เล่นแต่ละฝ่ายช่วยกันรับส่งลูกบอลให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน นำลูกบอลผ่านฝ่ายตรงข้ามโยนลงไปในตะกร้าของฝ่ายตนเองที่ยืนรอรับอยู่ข้างหน้า(ด้านหลังของฝ่ายตรงข้าม) โดยโยนให้เข้าตะกร้าให้มากที่สุด และในทางตรงกันข้ามอีกฝ่ายก็จะต้องป้องกันไม่ให้ลูกบอลส่งข้ามไปเข้าตะกร้าเช่นกัน

ปัจจุบันกีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่เล่นหรือแข่งขันภายในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเท่านั้น หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างก็ให้ความสนใจนิยมเล่นกัน และมีการแข่งขันทั้งภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากกีฬาแชร์บอลเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เชื่อมความสามัคคีระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

วิธีการเล่นแชร์บอล

วิธีการเล่นแชร์บอล

การเล่นแชร์บอลประกอบด้วยผู้เล่น 2 ทีม ทีมละ 7 คน ตัวสำรอง 5 คน การเล่นแชร์บอล ไม่ได้มีตำแหน่งที่ชัดเจนเหมือนฟุตบอล หรือบาสเกตบอล เนื่องจากสนามแชร์บอลค่อนข้างเล็ก ผู้เล่นในสนามจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันได้ตลอดเวลา ยกเว้นสองตำแหน่งที่ไม่เปลี่ยนกันมาก คือ ผู้เล่นที่ถือตะกร้า และผู้เล่นที่ป้องกันตะกร้า โดยมีชื่อเรียกตำแหน่งต่าง และการยืนตำแหน่งดังนี้

 • ผู้ป้องกันตะกร้า มีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ลูกลงตะกร้า ผู้เล่นตำแหน่งนี้จะต้องรูปร่างสูง และมีทักษะการกระโดดที่ดี กระโดดได้สูง เพื่อจะทำ ให้ได้เปรียบในการป้องกัน
 • กองหลังด้านซ้ายและขวา มีหน้าที่หลักในการป้องกันการทำ ประตูของฝ่ายตรงข้ามและเชื่อมเกมระหว่างผู้ป้องกันตะกร้ากับกองกลางหรือกองหน้า ผู้เล่นตำแหน่งนี้จะต้องรูปร่างสูง
 • กองกลาง มีหน้าที่เชื่อมเกมระหว่างกองหลังกับกองหน้าจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีความคล่องตัวสูง รวดเร็ว ว่องไว มีทักษะการรับ-ส่งบอลที่ดีสามารถทำ ประตูระยะไกลได้ดี
 • กองหน้าด้านซ้าย และขวา มีหน้าที่ทำ ประตู รูปร่างได้ทั้งตัวเล็ก และตัวสูง แต่ต้องเป็นผู้เล่นที่มีทักษะการยิงประตูที่ดี แม่นยำ ยิงประตูระยะใกล้ และระยะไกลได้ดี
 • ผู้ถือตะกร้า มีหน้าที่ถือตะกร้าเพื่อรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมโดยจะต้องยืนอยู่บนเก้าอี้ตลอดเวลา
กฎกติกาแชร์บอล

กฎกติกาแชร์บอล

กติกาของผู้ป้องกันตะกร้า

 • ผู้ป้องกันตะกร้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตป้องกันตะกร้าได้
 • ผู้ป้องกันตะกร้าสามารถเคลื่อนที่ไปในเขตป้องกันตะกร้าพร้อมกับลูกบอลไดเในเวลา 3 วินาที
 • ผู้ป้องกันตะกร้าสามารถออกมาร่วมเล่นในสนามแข่งขันได้ แต่ต้องปฏิบัติตนเหมือนกับผู้เล่นในสนามทั่ว ๆ ไป
 • หลังจากลูกบอลลงตะกร้าจากการยิงประตู ให้ผู้ป้องกันตะกร้าส่งบอลจากแนวเส้นหลังของสนามเท่านั้น

กติกาของผู้ถือตะกร้า

 • ต้องอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับถือตะกร้า ตลอดเวลา
 • สามารถเคลื่อนไหวตะกร้าได้ทุกลักษณะ
 • ผู้ถือตะกร้าต้องใช้ตะกร้ารับลูกบอล จากการยิงประตูเท่านั้น
 • สามารถช้อนลูกบอลขณะกลิ้งอยู่ในสนาม โดยต้องไม่ตกจากเก้าอี้ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสพื้นสนาม

กติกาของผู้เล่น

 • ผู้เล่นสามารถ จับ ตี ปัด กลิ้ง ส่ง หรือ ขว้างลูกบอลด้วยมือ แขน ศีรษะ หรือลำตัวเหนือเอวขึ้นไป
 • สามารถครอบครองลูกบอลหรือกด ลูกบอลที่อยู่บนพื้นสนาม หรือโยน ลูกบอลขึ้นไปในอากาศได้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 3 วินาท
 • ในกรณีที่ผู้เล่นถูกป้องกันแบบประชิด ผู้เล่นจะต้องส่งบอลภายในเวลา 3 วินาที
 • ถือลูกบอล และเคลื่อนไหวไปมาได้ ด้วยการหมุนตัวโดยมีเท้าหลัก

ข้อห้ามของผู้ป้องกันตะกร้า

 • ทำให้ลูกบอลออกเส้นหลัง
 • นำลูกบอลจากสนามนอกเขตป้องกันตะกร้า เข้าไปในเขตป้องกันตะกร้า
 • ขณะที่ลูกบอลกำลังลอยอยู่ในทิศทางของการยิงประตูเหนือตะกร้า ผู้ป้องกันตะกร้าปัดโดนตะกร้า หรือสัมผัสตัวผู้ถือตะกร้าซึ่งผู้ตัดสินพิจารณาเห็นว่าการกระทำนั้นทำให้บอลไม่ลงตะกร้า ผู้ตัดสินจะให้คะแนนเป็นของผู้หญิงประตู

ข้อห้ามของผู้ถือตะกร้า

 • ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมเล่นกับผู้เล่นในสนาม ขณะกำลังแข่งขัน
 • ห้ามใช้ตะกร้าหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของร่างกาย กีดกันการป้องกันของ ผู้ป้องกันตะกร้า
 • ห้ามใช้มือหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการรับลูก และต้องทรงตัวอยู่บนเก้าอี้ได้อย่างมั่นคง

ข้อห้ามของผู้เล่น

 • ห้ามผู้เล่นกระโดดยิงประตู หรือเปลี่ยน เท้าหลัก ขณะยิงประตู (ส่งข้าง)
 • เจตนาพุ่งตัวลงเพื่อครอบครองลูกบอล (ส่งข้าง)
 • เล่นลูกบอลด้วยส่วนหนึ่งส่วนใด ตั้งแต่เอวลงไป (ส่งข้าง)
 • ยื่นลูกบอลให้เพื่อนร่วมทีมด้วยมือต่อมือ (ส่งข้าง)
 • ทุบ ตบ ตี ลูกบอลจากมือคู่ต่อสู้ (บันทึกฟาล์ว, ส่งข้าง) ดึง ดัน ชก ชน เตะ คู่ต่อสู้ทุกลักษณะ (บันทึกฟาล์ว, ส่งข้าง) ถ้าเป็นการฟาล์วที่รุนแรงผู้ตัดสินสามารถตัดสิทธิ์ให้ออก จากการแข่งขัน

การได้คะแนน

 • จะนับคะแนน เมื่อผู้ยิงประตูมีเท้าหลักติดอยู่กับพื้น หรือมีทั้งสองเท้าติดอยู่กับพื้น และบอลได้ลงตะกร้า โดยผู้ถือตะกร้าต้องทรงตัวอยู่บนเก้าอี้อย่างมั่นคง
 • ได้คะแนนเมื่อบอลกลิ้งอยู่ในเขตผู้ป้องกันตะกร้า และผู้ถือตะกร้าสามารถใช้ตะกร้าช้อนบอลให้อยู่ในตะกร้าไว้ได้
 • ผู้เล่นฝ่ายป้องกันพยายามป้องกันโดยผิดกติกา ถ้าลูกบอลลงตะกร้า ให้นับว่าได้คะแนน
 • คะแนนที่ได้จากการยิงประตู มีค่า 2 คะแนน
 • คะแนนที่ได้จากการยิงโทษ มีค่าครั้งละ 1 คะแนน
 • ฝ่ายที่ทำคะแนนได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขัน

เวลาการแข่งขัน

เวลาการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง โดยกำ หนดตามอายุของผู้แข่งขันดังนี้

 • อายุไม่เกิน 12 ปี ครึ่งละ 15 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ครึ่งละ 20 นาที พักระหว่างครึ่ง 5 นาที
 • เวลานอก ให้แต่ละทีมขอเวลานอกได้ครึ่งเวลาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 นาที

ประโยชน์ของแชร์บอล

 • ฝึกทักษะพื้นฐานของการเล่นกีฬาหลายชนิดที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายบวกกับความแม่นยำในการโยนบอล เช่น บาสเกตบอล, แฮนด์บอล เป็นต้น
 • ฝึกสมาธิให้เป็นคนคิดเร็วทำเร็ว เนื่องจากการเล่นกีฬาประเภทนี้จะมีเวลาแค่ 3 วินาทีเท่านั้นเมื่อลูกมาถึงมือ หากคิดช้าก็จะฟาล์วและเปลี่ยนฝั่งครองบอลทันที
 • สร้างความสามัคคีในหมู่คณะของตนเอง เนื่องจากต้องรู้ว่าจะเล่นกันเป็นทีมอย่างไรเพื่อให้ชนะและประสบความสำเร็จได้

ทักษะการเล่นแชร์บอล

ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำ หรับทุกชนิดกีฬาเพราะเป็นพื้นฐานที่จำ เป็นที่จะพัฒนาไปสู่ทักษะในขั้นสูงที่ต่อไป ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจนถูกต้อง และชำ นาญในกีฬาแชร์บอลมีทักษะพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญคือ

 • ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน
 • ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล
 • ทักษะการรับและส่งบอลสองมือระดับอก
 • ทักษะการรับและส่งบอลสองมือเหนือศีรษะ
 • ทักษะการส่งบอลมือเดียวเหนือไหล่
 • ทักษะการส่งบอลสองมือด้านล่าง
 • ทักษะการส่งบอลสองมือกระดอนพื้น
 • ทักษะรับและส่งบอลสองคนเคลื่อนที่

ทิ้งท้าย

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลคร่าว ๆ ของกีฬาแชร์บอล หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจกฏกติกา และประวัติแชร์บอลกันมากขึ้น

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button