กฎหมาย

มรดกคืออะไร : แล้วจะจัดการมรดกอย่างถูกต้องอย่างไร

กฎหมายมรดก (Succession Law)

มรดก คือ กฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับมรดก ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ กฎหมายมรดกมีไว้เพื่อให้การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้ตายเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ แล้วจะจัดการมรดกได้อย่างไร

ในการจะจัดการมรดกนั้น ต้องตั้งผู้จัดการมรดก

การตั้งผู้จัดการมรดก เพราะมีเหตุขัดข้องในการจัดการทรัพย์สินของผู้ตาย เช่นไปโอนที่ดินของผู้ตายไม่ได้ ไปโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ของผู้ตายไม่ได้ หรือไปถอนเงินในบัญชีผู้ตายไม่ได้ หรืออื่น ๆ จึงเป็นเหตุต้องไปร้องขอ ตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อไปดำเนินการ

ผู้จัดการมรดก

ผู้จัดการมรดกอ คือ ผู้ที่ศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยสิทธิตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดสรรปันส่วนมรดกให้แก่ทายาท

ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก ทำอะไรบ้าง

กรณีต้องการให้ทนายความทำคำร้อง ขอตั้งผู้จัดการมรดก มีขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้

  1. ส่งข้อมูล/เอกสารที่ทนายต้องการ ทนายความจัดทำเอกสารสำนวน เมื่อส่งศาลแล้ว จะได้วันนัดไต่สวนคำร้อง
  2. ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการมรดก เดินทางไปศาล ตามวันและเวลาที่ทนายความแจ้ง
  3. เมื่อศาลเรียกชื่อผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการมรดก ให้สาบานตนและตอบคำถามทนายความ แล้วเซ็นเอกสารว่าได้มาศาล เสร็จกลับบ้านได้
  4. รอคัดถ่ายคำพิพากษา ใช้เวลา 15-30 วัน
  5. หากไม่มีการอุทธรณ์ รอคัดถ่ายหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด 30 วัน นับจากมีคำพิพากษา
  6. นำคำพิพากษาและหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ไปจัดการแบ่งสรรปันส่วน ไม่ว่าจะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ต่อไป

สรุป

การจัดการมรดกอย่างถูกต้องและทันกฎหมายไทยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ผู้รับมรดกได้รับสิทธิและผลประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เกิดปัญหายืดเยื้อในอนาคต

หากท่านกำลังประสบปัญหาในการวางแผนจัดการมรดกหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายมรดกไทย สามารถติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการกฎหมายได้ที่ สำนักงานกฎหมายฐปณัฐและพาร์ทเนอร์ เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างครบวงจร เพื่อให้ท่านจัดการมรดกได้อย่างถูกต้องและทันกฎหมายไทย

ทนายโอ๊ค

ฐปณัฐ เป็นทนายความและที่ปรึกษาอิสระ จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันทำงานเป็นทนายความประจำสำนักงานกฎหมายฐปณัฐแอนด์พาร์ทเนอร์ ให้คำ แนะนําแก่ลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินคดีและการระงับข้อพิพาท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แพ่ง อาญา ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบังคับคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button