กฎหมาย

กฎหมายจราจร ฉบับใหม่ !!!

          คุณรู้ไหมว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติอุบัติเหตุจราจรสูง โดยในปี พ.ศ. 2565 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรถึง 25,312 ราย ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน

          ปัญหาดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การขับรถโดยประมาท การขับรถเร็วเกินกำหนด การเมาแล้วขับ และการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ในขณะเดียวกัน กฎหมายจราจรปัจจุบันของประเทศไทยก็มีข้อบกพร่องและล้าสมัยหลายประการ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 การแก้กฎหมายจราจร ฉบับใหม่

         การแก้กฎหมายจราจร ฉบับใหม่เพื่อลดอุบัติเหตุจราจรและการสูญเสียชีวิต การแก้ไขกฎหมายจราจรให้เป็นปัจจุบันและให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและบังคับใช้อย่างจริงจัง นั้นคือ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 ได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายจราจรและอัตราโทษเป็นรูปแบบใหม่ ดังนี้

  1. ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  2. ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท ‍         
  3. ฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลาย ไม่หยุดให้คนข้าม อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท ‍
  4. ขับรถย้อนศร อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 2,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท ‍
  5. ไม่สวมหมวกนิรภัย อัตราโทษใหม่ ปรับไม่เกิน 4,000 บาท จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท ‍
  6. เมาแล้วขับ หากทำผิดเป็นครั้งแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำผิดครั้งแรก มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000-100,000 บาท ซึ่งศาลจะลงโทษให้ทั้งจำและปรับอย่างไม่มีเงื่อนไข ‍
  7. ขับขี่โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายผู้อื่น อัตราโทษใหม่ ปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากเดิมปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ‍
  8. แข่งรถบนถนนทางสาธารณะ หากรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งรถในทางสาธารณะตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป มีฐานความผิด “พยายามแข่งรถ” โดยต้องมีพฤติกรรมเหล่านี้ประกอบด้วย (1)  นัดหมายกันล่วงหน้าเพื่อมาแข่งรถ (2)  รถที่ใช้แข่งมีการดัดแปลงสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (3)  มีพฤติกรรมแสงให้เห็นว่ากำลังแข่งรถ ‍หากมีโทษ 2 ใน 3 ของฐานความผิดที่กล่าวมา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และปรับตั้งแต่ 5,000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ‍

การปรับปรุงกฎหมายจราจรฉบับใหม่

การปรับปรุงกฎหมายจราจรฉบับใหม่ให้เข้มงวดขึ้นและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครั้งนี้ หวังว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุจราจรลงได้และส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลงตามไปด้วย การแก้กฎหมายจราจรครั้งนี้ ยังจะช่วยปลูกฝังวินัยจราจรและความเคารพกฎหมายจราจรให้กับผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นๆ ส่งผลให้ผู้คนใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีระเบียบมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในด้านการจราจร การมีกฎหมายจราจรที่ทันสมัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านการจราจร ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ดึงดูดจากทั้งภายในและภายนอกประเทศต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อ่านต่อ

ทนายโอ๊ค

ฐปณัฐ เป็นทนายความและที่ปรึกษาอิสระ จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันทำงานเป็นทนายความประจำสำนักงานกฎหมายฐปณัฐแอนด์พาร์ทเนอร์ ให้คำ แนะนําแก่ลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินคดีและการระงับข้อพิพาท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แพ่ง อาญา ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบังคับคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button