กฎหมาย

กฎหมายทวงหนี้: ความรู้พื้นฐานเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของคุณ

ในชีวิตประจำวัน เราอาจพบเจอกับสถานการณ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทวงหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็ตาม สิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบหรือกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัว บทความนี้จะพาคุณไปศึกษากฎหมายทวงหนี้ในประเทศไทย เพื่อให้คุณเข้าใจข้อควรระวังและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558

Advertisement

การทวงหนี้ตามกฎหมาย

การทวงหนี้ตามกฎหมายคือ การที่เจ้าหนี้เรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สินที่ลูกหนี้ติดค้างอยู่กับตนเอง โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมาย การทวงหนี้ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือระรานแก่ลูกหนี้ และต้องเคารพสิทธิของลูกหนี้ในฐานะบุคคล แล้วใครมีสิทธิทวงหนี้

ผู้ที่มีสิทธิทวงหนี้ได้แก่

 1. เจ้าหนี้โดยตรง
 2. ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ตามกฎหมาย
 3. ผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรม

ขั้นตอนการทวงหนี้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไร

 1. ผู้ทวงหนี้ต้องติดต่อกับลูกหนี้โดยตรงหรือผ่านทางบุคคลที่ลูกหนี้มอบอำนาจเท่านั้น
 2. การติดต่อทวงหนี้ต้องกระทำที่สถานที่ที่ระบุไว้สำหรับการทวงหนี้ หากลูกหนี้ไม่ได้ระบุสถานที่ติดต่อ ผู้ทวงหนี้ต้องติดต่อที่ภูมิลำเนา ที่ทำงาน หรือที่อยู่ปัจจุบันของลูกหนี้
 3. การติดต่อทวงหนี้ต้องกระทำในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-20.00 น. และวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 8.00-18.00 น.
 4. ผู้ทวงหนี้สามารถติดต่อทวงหนี้ได้โดยการติดต่อด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรศัพท์
 5. ผู้ทวงหนี้ต้องส่งเอกสารทวงหนี้ให้กับลูกหนี้โดยระบุรายละเอียดของหนี้ จำนวนเงินที่ต้องชำระ และเงื่อนไขการชำระ
 6. และที่สำคัญ ลูกหนี้มีสิทธิ์ขอเจรจาชำระหนี้กับผู้ทวงหนี้ในเงื่อนไขที่เหมาะสม

สิ่งที่ผู้ทวงหนี้ห้ามกระทำ

 1. ห้ามทวงหนี้กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้
 2. ห้ามประจานลูกหนี้
 3. ห้ามคุกคามหรือใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้
 4. ห้ามเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
 5. ห้ามส่งเอกสารทวงหนี้แบบเปิดผนึก
 6. ห้ามส่งเอกสารแอบอ้างหน่วยงานราชการ

กฎหมายทวงหนี้

เป็นกฎหมายที่สำคัญในการปกป้องสิทธิของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ เจ้าหนี้ควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิของลูกหนี้ ลูกหนี้ก็ควรชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ หากเกิดข้อพิพาททั้งสองฝ่ายควรหาทางเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างยุติธรรม เพื่อผลประโยชน์ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้

ปัญหาการทวงหนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการทวงหนี้ ทนายความที่ TAPANAT&PARTNERS ยินดีช่วยเหลือคุณ

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

ทนายโอ๊ค

ฐปณัฐ เป็นทนายความและที่ปรึกษาอิสระ จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันทำงานเป็นทนายความประจำสำนักงานกฎหมายฐปณัฐแอนด์พาร์ทเนอร์ ให้คำ แนะนําแก่ลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินคดีและการระงับข้อพิพาท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แพ่ง อาญา ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบังคับคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button