กฎหมาย

ผู้จัดการมรดก โอนที่ดินให้ตัวเอง ทำได้หรือไม่ ?

การเสียชีวิตของบุคคลหนึ่งย่อมนำมาซึ่งการสูญเสียทรัพย์สินและหนี้สินให้แก่ทายาทตามกฎหมาย ผู้จัดการมรดกจึงถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดการทรัพย์สินมรดกและชำระหนี้สินของเจ้ามรดกตามพินัยกรรมหรือกฎหมาย

Advertisement

การจัดการมรดก

การจัดการมรดก เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องใส่ใจเพื่อให้ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตได้รับการจัดสรรไปยังทายาทอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ผู้จัดการมรดกมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและดูแลทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตจนกว่าจะถึงขั้นตอนการแบ่งมรดกให้กับทายาทตามพินัยกรรมหรือกฎหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการมรดก

ผู้จัดการมรดกเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากศาลหรือระบุไว้ในพินัยกรรมของผู้เสียชีวิตเพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการมรดก หน้าที่หลักของผู้จัดการมรดกประกอบด้วย

 • รวบรวมและจัดทำบัญชีทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต
 • ชำระหนี้สินของผู้เสียชีวิต
 • แบ่งมรดกให้แก่ทายาทตามกฎหมายหรือพินัยกรรม
 • ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดก

แนวทางการโอนที่ดินให้แก่ทายาท

การโอนที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแบ่งมรดก โดยผู้จัดการมรดกจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้เสียชีวิต
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการโอนสิทธิในที่ดิน
 • ยื่นขอจดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินที่สำนักงานที่ดิน

กรณีผู้จัดการมรดกโอนที่ดินให้ตัวเอง

ตามหลักกฎหมาย ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเที่ยงตรง และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นผลเสียต่อทายาทหรือกองมรดก ซึ่งรวมถึงการโอนที่ดินให้กับตนเองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การโอนที่ดินให้กับตนเองโดยมิชอบอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การใช้เอกสารปลอม การหลอกลวงทายาท หรือการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่

 • ประเด็นแรก ถ้าผู้จัดการมรดกเป็นทายาท และเหลือแค่ผู้จัดการมรดก การโอนที่ดินให้ตัวเองก็ชอบด้วยกฎหมาย 
 • ประเด็นที่สอง ถ้ามีทายาทคนอื่น ๆ ที่ยังมีชีวิต ต้องดูต่อไปว่าเจตนาของผู้จัดการมรดกนั้น โอนเพื่อเจตนาเป็นของตัวเองคนเดียวใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ตรงนี้ผิดกฎหมาย ผิดฐานยักยอกทรัพย์มรดก
 • ประเด็นที่สาม ถ้ามีทายาทคนอื่น ๆ ที่ยังมีชีวิต แต่การโอนที่ดินเป็นของผู้จัดการมรดกนั้น เป็นการครอบครองแทนไว้ชั่วคราว เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการทรัพย์สิน ตรงนี้ไม่ผิดกฎหมาย เพราะเจตนาปันทรัพย์ให้ทายาทคนอื่น ๆ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนที่ดินโดยไม่ชอบ

การโอนที่ดินโดยไม่ชอบอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อทายาท เช่น

 • ทำให้ทายาทไม่ได้รับสิทธิในที่ดินตามที่ควรได้รับ
 • ทำให้ทายาทเกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน
 • อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทและการฟ้องร้องระหว่างทายาท

วิธีป้องกันการโอนที่ดินโดยไม่ชอบ

ทายาทสามารถป้องกันการโอนที่ดินโดยไม่ชอบได้โดย

 • ตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด
 • ติดตามการดำเนินงานของผู้จัดการมรดกอย่างใกล้ชิด
 • ขอคำปรึกษาจากทนายความหากพบข้อสงสัยหรือไม่แน่

บทสรุป

การโอนที่ดินเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการแบ่งมรดก และผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ในการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้จัดการมรดกโอนที่ดินให้กับตนเองโดยไม่ชอบ อาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อทายาท ดังนั้นทายาทควรตระหนักถึงหน้าที่และอำนาจของผู้จัดการมรดก และควรดำเนินการเพื่อป้องกันการโอนที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเป็นธรรมและถูกต้อง

หากมีความไม่สบายใจในการจัดการมรดก หรือการโอนที่ดินในระหว่างทายาท โปรดอย่าลังเลที่จะปรึกษาเรา สำนักงานกฎหมาย TAPANAT&PARTNERS เราจะดูแลท่านเอง

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

ทนายโอ๊ค

ฐปณัฐ เป็นทนายความและที่ปรึกษาอิสระ จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันทำงานเป็นทนายความประจำสำนักงานกฎหมายฐปณัฐแอนด์พาร์ทเนอร์ ให้คำ แนะนําแก่ลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการดําเนินคดีและการระงับข้อพิพาท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แพ่ง อาญา ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการบังคับคดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button