โซเชียล

100 คำอวยพรวันสงกรานต์ ในวันปีใหม่ไทย สุขสันต์สดใส!

สงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทยที่หลายคนรอคอย เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลอง การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ รดน้ำเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง และการเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีออกไป ต้อนรับปีใหม่และเริ่มต้นชีวิตใหม่

ในโอกาสวันสงกรานต์ปีนี้ เราขอนำเสนอคำอวยพรวันสงกรานต์ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคำอวยพรแบบดั้งเดิม คำอวยพรแบบทันสมัย หรือคำอวยพรแบบสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งต่อความสุข ความปรารถนาดี และกำลังใจให้แก่กัน

ส่งมอบความรู้สึกในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย วันหยุดยาวของหลายคนใช้โอกาสนี้ได้เพื่อพบปะเจอครอบครัว พูดคุยสิ่งดี ๆ อวยพรสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน ส่งมอบความรู้สึก ด้วยคำอวยพรจากใจให้ผู้มีอุปการะคุณ ญาติพี่น้อง เพื่อน ๆ คนรู้จัก แทนความห่วงใย

คำอวยพรวันสงกรานต์

รวมคำอวยพรวันสงกรานต์ ไว้โพสต์สเตตัสโพสต์ให้เข้ากับเทสกาลสงกรานต์ ต้อนรับวันปีใหม่ไทย เรียกไลก์เพียบ!

คำอวยพรวันสงกรานต์
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี 2567 🙏
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้น้ำพัดพาความทุกข์ออกไป 😇 เหลือไว้แต่ความสุขและความร่ำรวย 💰
 • อวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน 💖 มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 🎉
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 😇 มีความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา 🙏
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนปลอดภัย มีความสุข 🎉 เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน 💦
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา 😇 ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง 🙏
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 😇 คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา 🙏
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี 2567 🎉
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้น้ำพัดพาความทุกข์ออกไป 😇 เหลือไว้แต่ความสุขและความร่ำรวย 💰
 • อวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน 💖 มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 🎉
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 😇 มีความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา 🙏
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนปลอดภัย มีความสุข 🎉 เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน 💦
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา 😇 ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง 🙏
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 😇 คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา 🙏
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี 2567 🎉
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้น้ำพัดพาความทุกข์ออกไป 😇 เหลือไว้แต่ความสุขและความร่ำรวย 💰
 • อวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน 💖 มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 🎉
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว 😇 มีความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา 🙏
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนปลอดภัย มีความสุข 🎉 เล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน 💦
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา 😇 ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง 🙏
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส 😇 คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา 🙏
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี 2567 🎉
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้น้ำพัดพาความทุกข์ออกไป 😇 เหลือไว้แต่ความสุขและความร่ำรวย 💰
 • อวยพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคน 💖 มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 🎉
 • สวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ขอให้ปราศจากโรคภัย เงินทองไหลมาเทมา
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส คลายทุกข์คลายโศกตลอดไป
 • เริ่มชีวิตใหม่ สนุกสดใส เบิกบานใจ สวัสดีวันสงกรานต์
 • ขอให้น้ำพัดพาปัญหาและความทุกข์ให้หมดไป ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้ปีนี้สดใส นำพาแต่ความสุขและเจริญรุ่งเรืองมาให้
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกๆ คน มีแต่ความสุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมดังปรารถนา เงิน ทองไหลมา เทมา มีแต่ความสุข ทุกๆ ท่านเทอญ
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปี และมีความสุขตลอดไป
 • สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขอให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ ที่เต็มไปด้วยสิ่งดีๆ ประสบความสำเร็จ ร่ำรวย มั่งมี การงาน การเงินดี พบเจอแต่สิ่งดีๆ ครอบครัวมีแต่ความสุขตลอดไป
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้ตัวเองและครอบครัว มีแต่ความสุข ความมั่งคั่ง มั่งมี ร่ำรวย โชคดี ตลอดปีและตลอดไป
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ชีวิตใหม่นี้ เต็มไปด้วยความสุข ความรัก และเสียงหัวเราะ
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกคนปลอดภัย แคล้วคลาด ปราศจากโรคภัย มีความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา
 • สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปีใหม่ไทยนี้
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้น้ำอบน้ำหอม สาดความสุข สดชื่น สมหวัง โชคดี ตลอดปีใหม่ไทย
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนมีพลังกาย พลังใจ สู้กับทุกอุปสรรค และประสบความสำเร็จในชีวิต
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกคนมีสติ คิดบวก ทำดี และมีความสุขกับทุกๆ ช่วงเวลา
 • สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย โชคดี ตลอดปี 2567
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้น้ำมนต์จากผู้ใหญ่ สรงความสุข ความเจริญรุ่งเรือง โชคลาภ วาสนา มาสู่ทุกท่าน
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สดใส เปี่ยมไปด้วยความหวัง และพลังใจที่จะสร้างสิ่งที่ดีๆ ต่อไป
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความอบอุ่นจากครอบครัวและคนที่รัก
 • สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมปรารถนา
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้น้ำสงกรานต์ชะล้างสิ่งไม่ดีออกไป และนำพาแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
 • สวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ขอให้ปราศจากโรคภัย เงินทองไหลมาเทมา
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้สมหวังดั่งใจปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส คลายทุกข์คลายโศกตลอดไป
 • เริ่มชีวิตใหม่ สนุกสดใส เบิกบานใจ สวัสดีวันสงกรานต์
 • ขอให้น้ำพัดพาปัญหาและความทุกข์ให้หมดไป ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้ปีนี้สดใส นำพาแต่ความสุขและเจริญรุ่งเรืองมาให้
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกๆ คน มีแต่ความสุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมดังปรารถนา เงิน ทองไหลมา เทมา มีแต่ความสุข ทุกๆ ท่านเทอญ
 • สงกรานต์ปีนี้ ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุขสมหวัง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา
 • สวัสดีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง โชคดีตลอดปีใหม่ไทยนี้
 • ขออวยพรให้วันสงกรานต์ปีนี้ เป็นปีแห่งความสุข สมหวัง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ไทย
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ไทยนี้
 • สงกรานต์ปีนี้ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา
 • ขออวยพรให้วันสงกรานต์ปีนี้ เป็นปีแห่งความสุข สมหวัง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ไทย
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ไทยนี้
 • สงกรานต์ปีนี้ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา
 • ขออวยพรให้วันสงกรานต์ปีนี้ เป็นปีแห่งความสุข สมหวัง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ไทย
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีความสุขสมหวังตลอดปีใหม่ไทยนี้
 • สงกรานต์ปีนี้ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจ คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา
 • ขออวยพรให้วันสงกรานต์ปีนี้ เป็นปีแห่งความสุข สมหวัง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ไทย
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดี มีความสุขตลอดปี และตลอดไป
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิต คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา
 • ขออวยพรให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต พบเจอแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือ
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
 • ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ร่ำรวยเงินทอง ตลอดปีใหม่ไทยนี้
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านมีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุขอยู่รอบตัว
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีความสุขกับครอบครัว
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัย เดินทางไปไหนมาไหนก็ราบรื่น
 • ขออวยพรให้ท่านคิดสิ่งใดก็สมปรารถนา ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากทุกข์โศก
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ คนดีๆ เข้ามาในชีวิต
 • ขออวยพรให้ท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดก็สำเร็จลุล่วง
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บจงอย่าได้มาแผ้วพาน
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านมีความสุขสมหวัง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา
 • ขออวยพรให้ท่านมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือ
 • ขออวยพรให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ คนดีๆ เข้ามาในชีวิต
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดก็สำเร็จลุล่วง
 • ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านพบเจอแต่โชคลาภ เงินทอง วาสนา
 • ขออวยพรให้ท่านมีแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง โรคภัยไข้เจ็บจงอย่าได้มาแผ้วพาน
 • สงกรานต์ปีนี้ ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย มีความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา
 • สรงน้ำพระ ขอพรปีใหม่ไทย ขอให้ท่านมีแต่ความสุข โชคดี ร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา
 • สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา
 • อวยพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปีใหม่ไทยนี้
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต พบเจอแต่ความสุข ความสำเร็จ และความร่ำรวย
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ไทยและตลอดไป
 • สรงน้ำพระ ขอพรปีใหม่ไทย ขอให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง
 • อวยพรให้ท่านมีความสุขสมหวัง คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านมีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสุข อยู่รายล้อมตลอดปี
 • ขออวยพรให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดี มีลาภยศ เงินทองไหลมาเทมา ตลอดปีใหม่ไทย
 • สวัสดีวันปีใหม่ไทย ขออวยพรให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆ สุขสมหวังในทุกๆ เรื่อง
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้ท่านมีแต่ความสุข ความสำเร็จ และความร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา
 • สงกรานต์ ขอเทวดาคุ้มครองรักษา มอบพรแก่ครอบครัวและมิตรสหาย ให้มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งความรัก และ ความสุข
 • วันสงกรานต์ ขอให้ท่านสุขกาย สบายใจ ปลอดโรค ปลอดโศก ถือเป็นฤกษ์เริ่มต้นสิ่งดี ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดปี ตลอดไป
 • สงกรานต์ ขอให้ท่านสุขกาย สบายใจ ปลอดโรคภัย ประสบแต่สิ่งดี ๆ ในชีวิต
 • เลี้ยงฉลองอวยพรเพื่อวันสงกรานต์ ขอให้ท่านสมหวังดังปรารถนาทุกประการ
 • วันสงกรานต์ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้… และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ
 • อีกหนึ่งปีเริ่มต้นขึ้นแล้ว ปล่อยให้มันดำเนินไป ไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไร นี่คืออีกหนึ่งปีที่ฉันจะมีคุณ
 • ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายคุณ ทั้งในวันนี้ และตลอดไป
 • ขอให้ทุกสิ่งที่แสนดีและสวยงามจงรวมอยู่ในการ์ดอวยพรใบนี้ ขออวยพรให้คุณมีแต่ความสุข ความรื่นเริง และความสำเร็จ สวัสดีวันสงกรานต์จ้ะ
 • ขอให้ฉันได้แสดงความปรารถนาดีกับคุณเนื่องในวันสงกรานต์ที่เวียนมาถึงนี้ ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป
 • ขอให้ปีนี้เป็นปีของคุณ และจงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำ สวัสดีวันสงกรานต์จ้า
 • ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปี สวัสดีวันสงกรานต์จ้ะ
 • วันสงกรานต์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
 • สงกรานต์ปีนี้ ไม่สาดน้ำ แต่สาดความสุข และความปรารถนาดี ให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ไร้โรคภัย และเจริญในหน้าที่การงาน
 • สงกรานต์ ขอให้คุณพระรัตนตรัยรักษา คุ้มครองให้ไม่เจ็บ ไม่จน แก่คนที่พูดดี ทำดี
 • สงกรานต์ปีนี้ ขอให้คลายทุกข์โศก ปลอดโรคพ้นภัย ให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ
 • สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอส่งความปรารถนาดีมาให้ท่านและครอบครัว ได้มีความสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน กิจการรุ่งเรือง
 • สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้สุขสำราญใจ เบิกบานถ้วนหน้า ปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวง
 • วันครอบครัว ขอให้มีกิน มีใช้ สมปรารถนา

คำอวยพรสงกรานต์ภาษาอังกฤษ

คำอวยพรสงกรานต์ภาษาอังกฤษ

At such a wonderful moment, I send you a gentle and warm care and wish: May every day be brilliant for you, Best wishes for the holidays and happiness throughout the New Year.
ในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยที่แสนอบอุ่นไปถึงคุณ ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใส ขอให้คุณมีแต่ความสุขเนื่องในวันปีใหม่นี้ไปจวบจนตลอดทั้งปี

Good luck and great success in the coming New Year.
ขอให้ความโชคดีจงมีแด่ท่าน และขอให้ประสบความสำเร็จในปีที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วย

May the coming New Year bring you joy, love and peace.
ขออวยพรให้ปีที่กำลังมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ทั้งความสุขสันต์ ความรักใคร่ และความสงบสุข

Allow me to congratulate you on the arrival of the New Year and to extend to you all my best wishes for your perfect health and lasting prosperity.
ขอให้ฉันได้แสดงความปรารถนาดีกับคุณเนื่องในวันปีใหม่ที่เวียนมาถึงนี้ ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป

Good health, good luck and much happiness throughout the year.
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปี สวัสดีปีใหม่

May the New Year be a time of laughter and real enjoyment for you. Best wishes.
ขอให้วันปีใหม่ของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งเสียงหัวเราะและความรื่นเริงอย่างแท้จริง ด้วยความปรารถนาดี

I wish you come into a good fortune, Good luck, good health, good cheer on songkran day
ฉันขอให้คุณประสบแต่ความโชคลาภ โชคดี สุขภาพแข็งแรง ชีวิตเต็มไปด้วยความรื่นเริงในวันตรุษสงกรานต์นี้

May fortune smile upon you and favor you with many blessings.
ขอความโชคดีจงยิ้มให้กับคุณ และนำพาคุณไปสู่พรนานัปการ

Wishing your happiness and Happy on Songkran day. I wish your Good health, good luck and much happiness throughout the year.
สุขสันต์วันสงกรานต์ ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปีนี้

May the coming New Year bring you joy, love and peace.
ขออวยพรให้ปีที่กำลังมาถึงนี้ นำพาแต่สิ่งดี ๆ มาให้ ทั้งความสุขสันต์ ความรักใคร่ และความสงบสุข

May the joy and happiness around you today and always.
ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายคุณ ทั้งในวันนี้ และตลอดไป

May the season’s joy fill you all the year round.
ขอให้เทศกาลแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนี้อยู่กับคุณไปตลอดทั้งปี

May your new year be decorated with sweet memories, wonderful days and memorable nights. Happy New Year.
ขอให้ปีใหม่เป็นปีที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่หวานชื่น มีวันดี ๆ ที่น่าจดจำ สวัสดีปีใหม่

May all your troubles during the coming year be as short as your New Year’s resolutions.
ขอให้อุปสรรคที่คุณต้องเจอ จงกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยตามแต่คุณปรารถนา

May it be the best year yet for you And everything prosper you may do.
ขอให้ปีนี้เป็นปีของคุณ และจงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำ สวัสดีปีใหม่

May you come into a good fortune, Good luck, good health, good cheer. I wish you a happy New Year.
ขอให้คุณประสบแต่โชคลาภ โชคดี สุขภาพแข็งแรง ชีวิตเต็มไปด้วยความรื่นเริง สวัสดีปีใหม่

May the joy and happiness around you today and always.
ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายคุณ ทั้งในวันนี้ และตลอดไป

May the season’s joy fill you all the year round.
ขอให้เทศกาลแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนี้อยู่กับคุณไปตลอดทั้งปี

Another year is dawning! Let it be For better or for worse, another year with thee.
อีกหนึ่งปีเริ่มต้นขึ้นแล้ว ปล่อยให้มันดำเนินไป ไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไร นี่คืออีกหนึ่งปีที่ฉันจะมีคุณ

คำอวยพรสงกรานต์ผู้ใหญ่

คำอวยพรสงกรานต์ผู้ใหญ่
 • วันสงกรานต์ ขอน้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวสุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ
 • ในวันสงกรานต์ปีนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป
 • ขอให้วันสงกรานต์ปีนี้ คิดดี ทำดี และพบเจอแต่สิ่งดี ๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัยให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้
 • ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีความสุขไปตลอดทั้งปี สวัสดีวันสงกรานต์ครับ
 • สวัสดีวันสงกรานต์นี้ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ ปลอดโรคภัยนะครับ
 • สวัสดีวันสงกรานต์ ขอให้ปีนี้เป็นปีของคุณ จงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คิดฝัน และขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • วันสงกรานต์ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
 • วันนี้วันสงกรานต์นี้ อวยพรให้ท่านสุขสันต์ แช่มชื่นทุกคืนวัน สมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรมา ก่อเกิดผลแก่ตนเอย
 • วันสงกรานต์นี้ ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ
 • วันสงกรานต์นี้ ผมและภรรยาขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่ท่านและครอบครัว ขอให้มีความสุขสันต์ การงานประสบความสำเร็จและก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป
 • วันนี้วันดีวันสงกรานต์ ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา
 • สวัสดีวันสงกรานต์ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุก ๆ สิ่งในวันสงกรานต์ปีนี้
 • สวัสดีวันสงกรานต์ ขอให้สุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง
 • วันสงกรานต์ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

คำอวยพรวันสงกรานต์เป็นคำอวยพรที่ส่งมอบความสุข ความปรารถนาดี และความหวังให้แก่กันในวันปีใหม่ไทย การเลือกคำอวยพรที่เหมาะสมกับบุคคลและโอกาสจะช่วยให้คำอวยพรนั้นๆ สื่อถึงความรู้สึกของคุณได้อย่างตรงใจ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button