โซเชียล

100 คําคมแคปชั่นออกพรรษา 2567 กวน ๆ ฮา ๆ โดนใจสายบุญ!

วันออกพรรษา 2567 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา แคปชั่นออกพรรษากวน ๆ ฮา ๆ เรียกไลก์รัว ๆ มักกล่าวถึงการทำบุญ การทำจิตใจให้ผ่องใส หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ รับรองว่าโดนใจสายบุญแน่นอน

คําคมแคปชั่นออกพรรษา

คําคมแคปชั่นออกพรรษา คือ ข้อความสั้น ๆ ที่ใช้ประกอบภาพถ่ายหรือวิดีโอที่โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย เพื่อแสดงความรู้สึกหรือความคิดเกี่ยวกับวันออกพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของศาสนาพุทธ แคปชั่นออกพรรษามักกล่าวถึงการทำบุญ การทำจิตใจให้ผ่องใส หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต

แคปชั่นออกพรรษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

แคปชั่นเชิงธรรมะ กล่าวถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เช่น การทำบุญ การปล่อยวาง การอโหสิกรรม เป็นต้น
แคปชั่นเชิงอารมณ์ กล่าวถึงความรู้สึกหรือความคิดของผู้โพสต์ เช่น ความประทับใจ ความดีใจ ความตั้งใจที่จะเริ่มต้นใหม่ เป็นต้น

แคปชั่นออกพรรษา กวน ๆ ฮา ๆ
 • ออกพรรษาแล้ว ขอให้บาปหมด บุญเพิ่ม ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
 • ใจที่เป็นกุศล จะนำพาชีวิตพบแต่สิ่งดีงาม
 • สุขกาย สบายใจ นี่แหละ ผลบุญของการทำดี
 • ออกพรรษานี้ งดเหล้า งดเที่ยว แต่อย่าได้งดทำบุญนะจ๊ะ!
 • รักษาศีล ทำจิตใจผ่องใส โชคดีจะมีมาเอง
 • ได้เวลาออกมาลอยกระทง ขอขมาแม่น้ำคงคา และตั้งจิตอธิษฐานสิ่งดีๆ ให้ชีวิต
 • ตักบาตรตอนเช้า อิ่มใจไปทั้งวัน
 • เวียนเทียนรอบโบสถ์สามรอบ ขอให้ชีวิตพบแต่ความสว่างไสว
 • ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ ชีวิตจะสุขสมบูรณ์
 • อิ่มบุญ อิ่มใจ บุญหนุนนำให้พบเจอแต่สิ่งดีงาม
 • วันออกพรรษา แสงแห่งธรรมนำทางชีวิต
 • ความสุขที่แท้จริง เกิดจากการให้และแบ่งปัน
 • สิ้นสุดพรรษา ขอให้บุญรักษาเราทุกคน
 • ออกพรรษานี้ ขอให้ใจผ่องใส ไร้ทุกข์โศก
 • ถวายเทียน ร่วมใจทำบุญ ปลื้มปีติในวันออกพรรษา
 • ความศรัทธาสร้างปาฏิหาริย์ บุญกุศลนำพาชีวิต
 • วันออกพรรษา สืบสานประเพณีอันงดงาม
 • บุญกุศลเสริมสร้างใจให้เข้มแข็ง
 • ออกพรรษานี้ ร่วมสวดมนต์ชำระล้างจิตใจ
 • ขอให้แสงเทียนแห่งศรัทธาส่องนำทาง
 • ละวางทางโลก ปล่อยใจให้เป็นสุขในวันออกพรรษา
 • กายพร้อม ใจพร้อม รับบุญในวันออกพรรษา
 • ธรรมะนำทาง จิตใจผ่องใส สุขใจในวันออกพรรษา
 • ร่วมทำบุญ สร้างกุศล ปลื้มปีติในวันสำคัญทางศาสนา
 • ออกพรรษาแล้ว ขอให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในชีวิต
 • วันออกพรรษา สะท้อนความงดงามของพุทธศาสนา
 • ใจสงบ จิตใจเบิกบานในวันออกพรรษา
 • ร่วมใจกันทำบุญใหญ่ในวันออกพรรษาอันเป็นมงคล
 • ปล่อยวางความทุกข์ สร้างสุขในวันออกพรรษา
 • การทำบุญคือการสร้างความดีงามให้กับตัวเอง
 • วันออกพรรษา ขอให้บุญที่ทำคุ้มครองทุกคน
 • ข้าพเจ้าขอน้อมจิตถวายบุญในวันออกพรรษานี้
 • ชำระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ในโอกาสออกพรรษา
 • ปลื้มปีติในบุญกุศล เนื่องในวันออกพรรษา
 • ร่วมส่งบุญ สร้างสุขในวันออกพรรษา
 • ปล่อยใจให้สงบในวันแห่งการทำบุญ
 • วันออกพรรษา น้อมถวายจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง
 • ความงดงามแห่งธรรมะสะท้อนในวันออกพรรษา
 • ธรรมะนำทางชีวิต จิตใจเบิกบานในวันออกพรรษา
 • แสงเทียนนำทางชีวิต ส่องสว่างในวันออกพรรษา
 • ออกพรรษาแล้ว ไปทำบุญกันเถอะ เผื่อจะได้เจอแฟนดี ๆ สักคน
 • ช่วงนี้ทำบุญเยอะ เผื่อชาติหน้าจะได้เป็นเศรษฐี
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความสบายใจ และรูปสวย ๆ ไว้ลงโซเชียล
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปไหว้พระ เผื่อจะได้บุญติดตัวไปตลอด
 • ช่วงนี้ทำบุญเยอะ เผื่อจะได้เจอเธอ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปถวายสังฆทาน เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความอิ่มท้อง
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปใส่บาตร เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากรอยยิ้ม
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปเวียนเทียน เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปฟังเทศน์ เผื่อจะได้ความรู้
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความสบายใจ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปบวชชีพราหมณ์ เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความสงบร่มเย็น
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปช่วยเหลือคนยากไร้ เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความภาคภูมิใจ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปปล่อยนกปล่อยปลา เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความขอบคุณ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปสวดมนต์ เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความสุข
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปถวายเทียนพรรษา เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปฟังธรรมะ เผื่อจะได้ปัญญา
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปบริจาคเงิน เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความศรัทธา
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปปฏิบัติธรรม เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความหวัง
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปช่วยเหลือสังคม เผื่อจะได้บุญเยอะ ๆ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพร เผื่อจะได้สมหวัง
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความดี
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอขมา เผื่อจะได้อโหสิกรรม
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความอิ่มบุญ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพระคุ้มครอง เผื่อจะได้ปลอดภัย
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความหวังดี
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพรให้ตัวเองและคนที่รัก
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพรให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรือง
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความอิ่มใจ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพรให้โลกสงบสุข
 • ทำบุญแล้วไม่ได้อะไร นอกจากความเมตตา
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพรให้ทุกคนมีความสุข
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพรให้ตัวเองประสบความสำเร็จ
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพรให้ครอบครัวอบอุ่น
 • ออกพรรษาแล้ว อย่าลืมไปขอพรให้ตัวเองและคนที่รักมีสุขภาพแข็งแรง
 • ออกพรรษาแล้ว ไปทำบุญ เผื่อชาติหน้าจะได้เธอเป็นแฟน
 • ถึงจะออกพรรษาแล้ว แต่ก็ทำบุญเผื่อไว้ เพราะเหมือนจะต้องใช้แต้มบุญเปลือง
 • ทำบุญตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ลูกหนี้รวย ๆ เผื่อเขาคืนเงินให้เรา
 • สะสมแต้มบุญขนาดนี้ มากพอที่จะเป็นเศรษฐีได้หรือยัง
 • ตอนแรกคิดว่าตัวเองสายตาสั้น แต่พอไปวัดเท่านั้นแหละ เจอพระเฉย
 • ทำบุญครั้งไหน สุขใจชื่นบาน แต่ทำบุญกับเธอ สุขใจจนแทบตาย
 • ใส่บาตรยังได้บุญ ใส่ใจคุณไม่เห็นได้อะไรเลย
 • เข้าพรรษา ต้องไปไหว้พระ คบกันมะ เดี๋ยวพาไปไหว้แม่
 • ถวายเทียนพรรษาหวังจะได้บุญ ถ้าหวังใจคุณต้องไปถวายอะไร
 • หล่อขนาดนี้ ไปทำบุญวัดไหนถึงจะได้แฟน
 • ทำบุญอย่าหวังผล แต่ถ้าอยากให้เธอสนต้องทำยังไง
 • เข้าวัดไม่ได้บุญ เปลี่ยนเป็นเข้าไปในใจคุณแทนได้ปะ
 • ตีระฆังยังเสียงดัง รักเธอจังเสียงดังพอไหม
 • ไปวัดไม่ได้บุญ เปลี่ยนเป็นเข้าไปในใจคุณแทนได้ปะ
 • ต้องทำบุญวัดไหน ถึงจะได้ใจเธอ
 • สายเมาเราไม่ค่อยถนัด เน้นเข้าวัดกับทำบุญ
 • ผับไม่เข้า เหล้าไม่กิน เราเช็คอินแต่วัด
 • เขาว่าอยากได้บุญให้ทำทานบ่อย ๆ แต่สงสัยทานเยอะไปหน่อย เลยได้บวมแทนได้บุญ
 • ทำบุญ กับ ทำใจ อันนึงได้น้ำมนต์ อันนึงได้น้ำตา
 • ทำบุญก็ต้องเข้าวัด แต่ถ้าทำใจไม่ให้รักต้องทำยังไง
 • เข้าพรรษา เป็นเรื่องของพระ แต่รักเธอนะเป็นเรื่องของเรา
 • ถ้าเธอชอบแอบมีใจ คบกันไหมสักหนึ่งพรรษา หากถูกใจรักขึ้นมา วันออกพรรษาหาฤกษ์แต่งงาน
 • วันเข้าพรรษาไม่มีเวียนเทียน เด็กแว้นเด็กเรียนรู้กันหรือยัง ?
 • ละเว้นบาป เข้าวัดทำบุญ ถ้าหลงรักคุณ ต้องทำยังไง
 • เป็นคนเทา ๆ เวลาไม่กินเหล้าก็นั่งซึม เลิกเหล้าทำบุญอย่ารอทำตอนแก่
 • เข้าพรรษาพักตับ ไม่กินเหล้าน่ะครับเราชอบกินนม เพราะชีวิตคนเราไม่แน่ว่าจะอยู่ถึงแก่หรือไม่
 • ออกพรรษาแล้ว ต้องทำบุญ เผื่อชาติหน้าจะได้เธอเป็นแฟน
 • ต้องเกิดมาเป็นควันธูปไหม ถึงจะได้เข้าตาเธอ
 • ทำบุญไม่ควรหวังผล แต่ถ้าอยากให้เธอสนต้องทำยังไง
 • ผับไม่เข้า เหล้าไม่กิน เราเช็คอินแต่วัด
 • ทำบุญ กับ ทำใจ อันนึง
 • ออกพรรษาแล้ว ไปทำบุญเผื่อชาติหน้าจะได้คุณเป็นแฟน
 • เข้าวัดทำบุญ กับ เข้าครัวทำอาหาร อันไหนอร่อยกว่ากัน
 • ออกพรรษาแล้ว ไปหาแฟนใหม่กันไหม
 • เข้าพรรษา / ออกพรรษาเป็นเรื่องของพระ แต่รักเธอนะเป็นเรื่องของเรา
 • วันออกพรรษาไม่มีเวียนเทียน เด็กแว้นเด็กเรียนรู้กันหรือยัง ?
 • เข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระ แต่รักน่ะเป็นเรื่องของเรา
 • เข้าวัดไหว้พระแล้วไปไหว้แม่เราต่อไหม
 • ไปวัดแล้วได้บุญ ถ้าอยากเข้าไปในใจคุณต้องไปที่ไหน
 • ออกพรรษาแล้ว ไปทำบุญ เผื่อชาติหน้าจะได้คุณเป็นแฟน
 • ออกพรรษาแล้ว ไปดูขบวนแห่เทียนที่อุบลไหม
 • จุดแข็ง : ชอบปล่อยนกปล่อยปลา จุดอ่อน : ปล่อยวางไม่เป็น
 • อยู่คนเดียวให้ระวัง “ความคิด” อยู่ร่วมมิตรให้ระวัง “วาจา”
 • ทำบุญแค่สิบบาท แต่อธิษฐานยาวเป็นหน้ากระดาษเลยน้าาา
 • ทำบุญอย่ารอทำตอนแก่ เพราะชีวิตคนเราไม่แน่ จะอยู่ถึงแก่หรือไม่
 • มาไหว้พระเวียนเทียนกับเราไหม ได้ทั้งดอกไม้ได้ทั้งบุญ
 • เพราะความสุขอยู่ที่หัวใจ ทำบุญครั้งใด สุขใจชื่นบาน
 • ปล่อยปลาได้บุญ ปล่อยมือคุณได้ไง

ทิ้งท้าย

แคปชั่นออกพรรษาเป็นคำคมหรือข้อความสั้น ๆ ที่มักใช้โพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในชีวิต แคปชั่นเหล่านี้มักมีอารมณ์ขัน น่ารัก หรือสื่อถึงความหมายเชิงลึก แคปชั่นวันออกพรรษาที่นิยมใช้กัน ได้แก่

 • แคปชั่นกวน ๆ ฮา ๆ เช่น “ออกพรรษาแล้ว ไปวัดทำบุญกันไหม เผื่อจะได้เจอคนที่ใช่” “ทำบุญให้พระแล้ว อย่าลืมทำบุญให้ตัวเองด้วยนะ”
 • แคปชั่นหวาน ๆ โรแมนติก เช่น “ออกพรรษาแล้ว ไปขอพรพระให้รักของเรายืนยาว” “รักเธอเหมือนทำบุญ ทุกวันที่รักเธอก็เหมือนได้บุญ”
 • แคปชั่นสื่อถึงความหมายเชิงลึก เช่น “ออกพรรษา คือการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นชีวิตที่ดีขึ้น” “ทำบุญให้ตัวเอง คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดี”

แคปชั่นวันออกพรรษาเป็นวิธีที่สนุกสนานและสร้างสรรค์ในการแบ่งปันความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนานี้ แคปชั่นเหล่านี้สามารถช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับผู้อื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเองและผู้อื่น

นอกจากนี้ แคปชั่นออกพรรษายังสามารถใช้เป็นแคปชั่นอ่อยเบา ๆ กับคนที่เราแอบชอบได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น “ออกพรรษาแล้ว ไปวัดทำบุญกันไหม เผื่อจะได้เจอคนที่ใช่” หรือ “ทำบุญให้พระแล้ว อย่าลืมทำบุญให้ตัวเองด้วยนะ” แคปชั่นเหล่านี้อาจทำให้คนที่คุณแอบชอบสนใจในตัวคุณมากขึ้น

ไม่ว่าคุณจะใช้แคปชั่นออกพรรษาเพื่ออะไรก็ตาม อย่าลืมที่จะทำบุญและเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเองและผู้อื่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อ่านต่อ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button