โซเชียล

100 แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล ที่โดดเด่นกว่าใคร!

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล เป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารที่สั้น กระชับ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ เหล่านี้มักใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยและน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล คือ ข้อความสั้น ๆ ที่ใช้ประกอบภาพถ่ายหรือวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษและสื่อถึงความรู้สึกหรือความคิดที่เท่ ทันสมัย เก๋ไก๋ หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ มักถูกใช้โดยผู้ที่ต้องการให้ภาพถ่ายหรือวิดีโอของตนดูน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ที่พบเห็น โดยมักจะใช้คำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลกใหม่หรือมีความหมายลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังอาจใช้การเล่นคำหรือคำสแลงเพื่อเพิ่มอารมณ์ขันหรือความน่าสนใจให้กับแคปชั่น

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล
 1. hasing dreams, not people. - ไล่ตามฝัน ไม่ได้ไล่ตามคน
 2. Life is short, make every moment count. - ชีวิตสั้น จงทำให้ทุกโมเมนต์สำคัญ
 3. Be yourself, everyone else is already taken. - จงเป็นตัวของตัวเอง คนอื่น ๆ บนโลกมีเพียงคนเดียว
 4. Don't be afraid to fail. It's not the end of the world. - อย่ากลัวที่จะล้มเหลว มันไม่ใช่จุดจบของโลก
 5. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. - ความสุขไม่ได้เกิดขึ้นเอง มันมาจากการกระทำของคุณ
 6. Chasing dreams under golden skies. - ไล่ล่าความฝันใต้ท้องฟ้ายามทอง
 7. Life is a journey, enjoy the ride. - ชีวิตคือการเดินทาง จงสนุกกับมัน
 8. Be yourself, everyone else is already taken. - จงเป็นตัวของตัวเอง คนอื่น ๆ บนโลกนี้มีเพียงคนเดียว
 9. Don't be afraid to fail, be afraid not to try. - อย่ากลัวที่จะล้มเหลว กลัวที่จะไม่ลองมากกว่า
 10. The best is yet to come. - สิ่งที่ดีที่สุดกำลังรออยู่
 11. Living my best life. - ใช้ชีวิตให้ดีที่สุด
 12. Grateful for every moment. - รู้สึกขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลา
 13. Never stop exploring. - อย่าหยุดที่จะค้นหา
 14. Life is too short for negativity. - ชีวิตสั้นเกินไปที่จะคิดลบ
 15. Be the light that shines in the darkness. - จงเป็นแสงสว่างที่ส่องในความมืด
 16. Believe in yourself, you can do anything. - เชื่อในตัวเอง คุณทำได้ทุกอย่าง
 17. Follow your heart, it knows the way. - ทำตามหัวใจของคุณ มันรู้ทาง
 18. Dreams don't work unless you do. - ความฝันจะไม่เป็นจริงถ้าคุณไม่ลงมือทำ
 19. Make today amazing. - ทำให้วันนี้เป็นวันที่น่าจดจำ
 20. Life is better when you're laughing. - ชีวิตดี๊ดีเมื่อคุณมีรอยยิ้ม
 21. Be kind to everyone, you never know what they're going through. - ใจดีกับทุกคน คุณไม่มีทางรู้ว่าพวกเขากำลังเผชิญกับอะไร
 22. Don't compare yourself to others, everyone is on their own journey. - อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น ทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง
 23. Be grateful for what you have, there are many people who have less. - รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมี ยังมีคนอีกหลายคนที่ลำบากกว่า
 24. The only person you are destined to become is the person you decide to be. - คนเดียวที่คุณถูกกำหนดให้เป็นคือคนที่คุณเลือกที่จะเป็น
 25. Happiness is a state of mind, choose to be happy. - ความสุขเป็นสภาวะจิตใจ เลือกที่จะมีความสุข
 26. Life is full of ups and downs, enjoy the ride. - ชีวิตมีขึ้นมีลง จงสนุกกับมัน
 27. Be strong, you never know how strong you are until you have to be. - จงเข้มแข็ง คุณไม่มีทางรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งแค่ไหนจนกว่าจะต้องเผชิญ
 28. Don't give up on your dreams, keep fighting. - อย่าล้มเลิกความฝัน จงสู้ต่อไป
 29. Live your life to the fullest. - ใช้ชีวิตให้เต็มที่
 30. Be the change you want to see in the world. - จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลก
 31. Make every day count. - ทำให้ทุกวันมีคุณค่า
 32. Be positive, good things are coming your way. - คิดบวก สิ่งดี ๆ กำลังมาหาคุณ
 33. Never stop learning, there is always something new to discover. - อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ ยังมีสิ่งใหม่ ๆ ให้ค้น
 34. Chasing dreams. Living life. - ไล่ตามฝัน ใช้ชีวิต
 35. The best is yet to come. - สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง
 36. Be yourself, everyone else is already taken. - จงเป็นตัวของตัวเอง คนอื่นเป็นของเขาหมดแล้ว
 37. Live in the present moment. - ใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบัน
 38. Be grateful for what you have. - รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่คุณมี
 39. Follow your heart. - ทำตามหัวใจ
 40. Don't let anyone tell you what you can or can't do. - อย่าให้ใครบอกคุณว่าคุณทำอะไรได้หรือไม่ได้
 41. Be the change you want to see in the world. - จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นในโลก
 42. Life is too short to be anything but happy. - ชีวิตสั้นเกินไปที่จะไม่เป็นอะไรนอกจากมีความสุข
 43. Be yourself, everyone else is taken. - เป็นตัวของตัวเอง คนอื่นก็มีอยู่แล้ว
 44. The best is yet to come. - สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง
 45. Never give up on your dreams. - อย่ายอมแพ้ในฝันของคุณ
 46. Follow your heart. - จงทำตามหัวใจของคุณ
 47. Live in the moment. - ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
 48. Be grateful for what you have. - จงขอบคุณในสิ่งที่คุณมี
 49. Never stop learning. - อย่าหยุดเรียนรู้
 50. Be kind to others. - จงใจดีต่อผู้อื่น
 51. Make the most of every day. - จงทำทุก ๆ วันให้คุ้มค่าที่สุด
 52. Don't be afraid to take risks. - อย่ากลัวที่จะเสี่ยง
 53. Be true to yourself. - จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
 54. Follow your passion. - จงทำตามสิ่งที่คุณหลงใหล
 55. Never give up on your dreams, no matter how hard they seem. - อย่ายอมแพ้ในฝันของคุณ ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม
 56. The world is yours for the taking. - โลกนี้พร้อมให้คุณออกไปค้นหา
 57. Be yourself, and don't let anyone tell you otherwise. - เป็นตัวของตัวเอง และอย่าปล่อยให้ใครมาบอกคุณว่าคุณเป็นใคร
 58. Life is a journey, not a destination. - ชีวิตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
 59. If you can dream it, you can do it. - ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำได้
 60. The world is your oyster. - โลกนี้พร้อมให้คุณไปไขว่คว้า
 61. Be the change you want to see in the world. - จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลก
 62. The only way to do great work is to love what you do. - วิธีเดียวที่จะทำงานได้ดีคือรักสิ่งที่คุณทำ
 63. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. - สิ่งที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดในโลกนั้นไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ สิ่งเหล่านั้นต้องสัมผัสด้วยหัวใจ
 64. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. - ความสุขไม่ใช่สิ่งที่พร้อมทำ ความสุขมาจากการกระทำของคุณเอง
 65. The best way to predict the future is to create it. - วิธีที่ดีที่สุดในการคาดเดาอนาคตคือสร้างมันขึ้นมา
 66. The only person you are destined to become is the person you decide to be. - คนที่คุณต้องการเป็น คือคนที่คุณตัดสินใจที่จะเป็น
 67. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. - วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตัวเองคือการเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น
 68. The world is a beautiful place, but you have to look for the beauty. - โลกใบนี้สวยงาม แต่คุณต้องมองหาความสวยงาม
 69. Life is a gift, don't waste it. - ชีวิตคือของขวัญ อย่าปล่อยให้มันสูญเปล่า
 70. The best way to get started is to quit talking and begin doing. - วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือหยุดพูดและเริ่มลงมือทำ
 71. The journey of a thousand miles begins with a single step. - การเดินทางหนึ่งพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก
 72. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. - ความสุขไม่ใช่สิ่งที่พร้อมทำ ความสุขมาจากการกระทำ
 73. Life is too short to be boring. - ชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะน่าเบื่อ
 74. I'm not perfect, but I'm always learning. - ฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ฉันก็เรียนรู้อยู่เสมอ
 75. I'm not afraid to be different. - ฉันไม่กลัวที่จะแตกต่าง
 76. I'm not afraid to take risks. - ฉันไม่กลัวที่จะเสี่ยง
 77. I'm not afraid to fail. - ฉันไม่กลัวที่จะล้มเหลว
 78. I'm not afraid to be myself. - ฉันไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง
 79. I'm not afraid to love. - ฉันไม่กลัวที่จะรัก
 80. I'm not afraid to dream. - ฉันไม่กลัวที่จะฝัน
 81. I'm not afraid to live. - ฉันไม่กลัวที่จะมีชีวิตอยู่
 82. I'm not afraid of anything. - ฉันไม่กลัวอะไรเลย
 83. I'm not a perfect person, but I'm still worthy of love. - ฉันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ แต่ฉันก็ยังคู่ควรกับความรัก
 84. I'm not a failure, I'm just in progress. - ฉันไม่ใช่คนล้มเหลว ฉันแค่กำลังพัฒนาอยู่
 85. I'm not a victim, I'm a survivor. - ฉันไม่ใช่เหยื่อ ฉันเป็นผู้รอดชีวิต
 86. I'm not a quitter, I'm a fighter. - ฉันไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ ฉันเป็นนักสู้
 87. I'm not a loser, I'm a winner. - ฉันไม่ใช่คนแพ้ ฉันคือผู้ชนะ
 88. I'm not a stranger, I'm a friend. - ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้า ฉันคือเพื่อน
 89. I'm not a stranger, I'm a lover. - ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้า ฉันคือคนรัก
 90. I'm not a stranger, I'm a family. - ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้า ฉันคือครอบครัว
 91. I'm not a stranger, I'm the one. - ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้า ฉันคือคนเดียว
 92. Life is a lesson, learn it. - ชีวิตคือบทเรียน จงเรียนรู้มัน
 93. Life is a gift, cherish it. - ชีวิตคือของขวัญ จงทะนุถนอมมัน
 94. Life is a game, play it. - ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน
 95. Life is a dream, live it. - ชีวิตคือความฝัน จงใช้ชีวิตให้เป็นจริง
 96. Life is a miracle, appreciate it. - ชีวิตคือปาฏิหาริย์ จงซาบซึ้งกับมัน
 97. Love is patient, love is kind. - ความรักนั้นอดทน ความรักนั้นเมตตา
 98. Love is understanding, love is forgiveness. - ความรักนั้นเข้าใจ ความรักนั้นให้อภัย
 99. Love is acceptance, love is support. - ความรักนั้นยอมรับ ความรักนั้นสนับสนุน
 100. Love is strength, love is courage. - ความรักนั้นคือพลัง ความรักนั้นคือความกล้าหาญ
 101. Love is a gift, love is a blessing. - ความรักคือของขวัญ ความรักคือพร
 102. Happiness is a choice, make it. - ความสุขเป็นทางเลือก จงเลือกมัน
 103. Happiness is a moment, capture it. - ความสุขคือช่วงเวลา จงเก็บมันไว้
 104. Happiness is a journey, enjoy it. - ความสุขคือการเดินทาง จงเพลิดเพลินไปกับมัน
 105. Happiness is a gift, cherish it. - ความสุขคือของขวัญ จงทะนุถนอมมัน
 106. Happiness is a miracle, appreciate it. - ความสุขคือปาฏิหาริย์ จงซาบซึ้งกับมัน
 107. Success is not the destination, it's the journey. - ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่คือการเดินทาง
 108. Success is not the answer, it's the question. - ความสำเร็จไม่ใช่คำตอบ แต่คือคำถาม
 109. Success is not the prize, it's the prize. - ความสำเร็จไม่ใช่รางวัล แต่คือรางวัล
 110. Success is not the end, it's the beginning. - ความสำเร็จไม่ใช่จุดจบ แต่คือจุดเริ่มต้น
 111. Success is not the reason, it's the reason. - ความสำเร็จไม่ใช่เหตุผล แต่คือเหตุผล
 112. Never give up on your dreams. - อย่ายอมแพ้กับฝันของคุณ

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ สามารถใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น อารมณ์ หรือความคิดของคุณได้ แคปชั่นเหล่านี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจ สนุกสนาน หรือเพียงแค่ทำให้ผู้อ่านของคุณยิ้มได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกแคปชั่นแบบไหน อย่าลืมเลือกแคปชั่นที่เหมาะกับบุคลิกและข้อความของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button