โซเชียล

70 แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล ที่จะทำให้โดดเด่นกว่าใคร!

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล เป็นรูปแบบคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นรูปแบบการสื่อสารที่สั้น กระชับ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ เหล่านี้มักใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยและน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล คือ ข้อความสั้น ๆ ที่ใช้ประกอบภาพถ่ายหรือวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย โดยเขียนเป็นภาษาอังกฤษและสื่อถึงความรู้สึกหรือความคิดที่เท่ ทันสมัย เก๋ไก๋ หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ มักถูกใช้โดยผู้ที่ต้องการให้ภาพถ่ายหรือวิดีโอของตนดูน่าสนใจและดึงดูดสายตาของผู้ที่พบเห็น โดยมักจะใช้คำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษที่แปลกใหม่หรือมีความหมายลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังอาจใช้การเล่นคำหรือคำสแลงเพื่อเพิ่มอารมณ์ขันหรือความน่าสนใจให้กับแคปชั่น

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ พร้อมคำแปล
 1. Life is too short to be anything but happy. – ชีวิตสั้นเกินไปที่จะไม่เป็นอะไรนอกจากมีความสุข
 2. Be yourself, everyone else is taken. – เป็นตัวของตัวเอง คนอื่นก็มีอยู่แล้ว
 3. The best is yet to come. – สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง
 4. Never give up on your dreams. – อย่ายอมแพ้ในฝันของคุณ
 5. Follow your heart. – จงทำตามหัวใจของคุณ
 6. Live in the moment. – ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน
 7. Be grateful for what you have. – จงขอบคุณในสิ่งที่คุณมี
 8. Never stop learning. – อย่าหยุดเรียนรู้
 9. Be kind to others. – จงใจดีต่อผู้อื่น
 10. Make the most of every day. – จงทำทุก ๆ วันให้คุ้มค่าที่สุด
 11. Don’t be afraid to take risks. – อย่ากลัวที่จะเสี่ยง
 12. Be true to yourself. – จงซื่อสัตย์ต่อตัวเอง
 13. Follow your passion. – จงทำตามสิ่งที่คุณหลงใหล
 14. Never give up on your dreams, no matter how hard they seem. – อย่ายอมแพ้ในฝันของคุณ ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม
 15. The world is yours for the taking. – โลกนี้พร้อมให้คุณออกไปค้นหา
 16. Be yourself, and don’t let anyone tell you otherwise. – เป็นตัวของตัวเอง และอย่าปล่อยให้ใครมาบอกคุณว่าคุณเป็นใคร
 17. Life is a journey, not a destination. – ชีวิตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
 18. If you can dream it, you can do it. – ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำได้
 19. The world is your oyster. – โลกนี้พร้อมให้คุณไปไขว่คว้า
 20. Be the change you want to see in the world. – จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลก
 21. The only way to do great work is to love what you do. – วิธีเดียวที่จะทำงานได้ดีคือรักสิ่งที่คุณทำ
 22. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. – สิ่งที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดในโลกนั้นไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ สิ่งเหล่านั้นต้องสัมผัสด้วยหัวใจ
 23. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. – ความสุขไม่ใช่สิ่งที่พร้อมทำ ความสุขมาจากการกระทำของคุณเอง
 24. The best way to predict the future is to create it. – วิธีที่ดีที่สุดในการคาดเดาอนาคตคือสร้างมันขึ้นมา
 25. The only person you are destined to become is the person you decide to be. – คนที่คุณต้องการเป็น คือคนที่คุณตัดสินใจที่จะเป็น
 26. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. – วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาตัวเองคือการเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น
 27. The world is a beautiful place, but you have to look for the beauty. – โลกใบนี้สวยงาม แต่คุณต้องมองหาความสวยงาม
 28. Life is a gift, don’t waste it. – ชีวิตคือของขวัญ อย่าปล่อยให้มันสูญเปล่า
 29. The best way to get started is to quit talking and begin doing. – วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นคือหยุดพูดและเริ่มลงมือทำ
 30. The journey of a thousand miles begins with a single step. – การเดินทางหนึ่งพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวแรก
 31. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. – ความสุขไม่ใช่สิ่งที่พร้อมทำ ความสุขมาจากการกระทำ
 32. Life is too short to be boring. – ชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะน่าเบื่อ
 33. I’m not perfect, but I’m always learning. – ฉันไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ฉันก็เรียนรู้อยู่เสมอ
 34. I’m not afraid to be different. – ฉันไม่กลัวที่จะแตกต่าง
 35. I’m not afraid to take risks. – ฉันไม่กลัวที่จะเสี่ยง
 36. I’m not afraid to fail. – ฉันไม่กลัวที่จะล้มเหลว
 37. I’m not afraid to be myself. – ฉันไม่กลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง
 38. I’m not afraid to love. – ฉันไม่กลัวที่จะรัก
 39. I’m not afraid to dream. – ฉันไม่กลัวที่จะฝัน
 40. I’m not afraid to live. – ฉันไม่กลัวที่จะมีชีวิตอยู่
 41. I’m not afraid of anything. – ฉันไม่กลัวอะไรเลย
 42. I’m not a perfect person, but I’m still worthy of love. – ฉันไม่ใช่คนสมบูรณ์แบบ แต่ฉันก็ยังคู่ควรกับความรัก
 43. I’m not a failure, I’m just in progress. – ฉันไม่ใช่คนล้มเหลว ฉันแค่กำลังพัฒนาอยู่
 44. I’m not a victim, I’m a survivor. – ฉันไม่ใช่เหยื่อ ฉันเป็นผู้รอดชีวิต
 45. I’m not a quitter, I’m a fighter. – ฉันไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ ฉันเป็นนักสู้
 46. I’m not a loser, I’m a winner. – ฉันไม่ใช่คนแพ้ ฉันคือผู้ชนะ
 47. I’m not a stranger, I’m a friend. – ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้า ฉันคือเพื่อน
 48. I’m not a stranger, I’m a lover. – ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้า ฉันคือคนรัก
 49. I’m not a stranger, I’m a family. – ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้า ฉันคือครอบครัว
 50. I’m not a stranger, I’m the one. – ฉันไม่ใช่คนแปลกหน้า ฉันคือคนเดียว
 51. Life is a lesson, learn it. – ชีวิตคือบทเรียน จงเรียนรู้มัน
 52. Life is a gift, cherish it. – ชีวิตคือของขวัญ จงทะนุถนอมมัน
 53. Life is a game, play it. – ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน
 54. Life is a dream, live it. – ชีวิตคือความฝัน จงใช้ชีวิตให้เป็นจริง
 55. Life is a miracle, appreciate it. – ชีวิตคือปาฏิหาริย์ จงซาบซึ้งกับมัน
 56. Love is patient, love is kind. – ความรักนั้นอดทน ความรักนั้นเมตตา
 57. Love is understanding, love is forgiveness. – ความรักนั้นเข้าใจ ความรักนั้นให้อภัย
 58. Love is acceptance, love is support. – ความรักนั้นยอมรับ ความรักนั้นสนับสนุน
 59. Love is strength, love is courage. – ความรักนั้นคือพลัง ความรักนั้นคือความกล้าหาญ
 60. Love is a gift, love is a blessing. – ความรักคือของขวัญ ความรักคือพร
 61. Happiness is a choice, make it. – ความสุขเป็นทางเลือก จงเลือกมัน
 62. Happiness is a moment, capture it. – ความสุขคือช่วงเวลา จงเก็บมันไว้
 63. Happiness is a journey, enjoy it. – ความสุขคือการเดินทาง จงเพลิดเพลินไปกับมัน
 64. Happiness is a gift, cherish it. – ความสุขคือของขวัญ จงทะนุถนอมมัน
 65. Happiness is a miracle, appreciate it. – ความสุขคือปาฏิหาริย์ จงซาบซึ้งกับมัน
 66. Success is not the destination, it’s the journey. – ความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่คือการเดินทาง
 67. Success is not the answer, it’s the question. – ความสำเร็จไม่ใช่คำตอบ แต่คือคำถาม
 68. Success is not the prize, it’s the prize. – ความสำเร็จไม่ใช่รางวัล แต่คือรางวัล
 69. Success is not the end, it’s the beginning. – ความสำเร็จไม่ใช่จุดจบ แต่คือจุดเริ่มต้น
 70. Success is not the reason, it’s the reason. – ความสำเร็จไม่ใช่เหตุผล แต่คือเหตุผล
 71. Never give up on your dreams. – อย่ายอมแพ้กับฝันของคุณ
 72. Never give up on your goals. – อย่ายอมแพ้กับเป้าหมายของคุณ

แคปชั่นอังกฤษคูล ๆ สามารถใช้เพื่อแสดงความคิดเห็น อารมณ์ หรือความคิดของคุณได้ แคปชั่นเหล่านี้สามารถเป็นแรงบันดาลใจ สนุกสนาน หรือเพียงแค่ทำให้ผู้อ่านของคุณยิ้มได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกแคปชั่นแบบไหน อย่าลืมเลือกแคปชั่นที่เหมาะกับบุคลิกและข้อความของคุณ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อ่านต่อ

Tanjen S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button