นิทานชาดก

นิทานชาดก : ประตูแห่งประโยชน์

ประตูแห่งประโยชน์

ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์คนหนึ่ง ความว่า …

วันหนึ่ง ได้มีเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากคนหนึ่งพา บุตรอายุ 7 ขวบ ไปเข้าเฝ้าและถามปัญหาว่า “ลูกชายได้ถามถึงประตูแห่งประโยชน์ว่าคืออะไร”

เพราะเป็นเด็กมีปัญญาฉลาด พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “ในอดีตเด็กนี้ ก็เคยถามเราครั้งหนึ่งแล้ว”

ได้ตรัสแก้ปัญหานี้ เป็นพระคาถาว่า

“บุคคลควรปรารถนาลาภอย่างยิ่ง คือ ความไม่มีโรค 1 ศีล 1 การคล้อยตามผู้รู้ 1 การสดับตรัสฟัง 1 การประพฤติตามธรรม 1 ความที่จิตไม่หดหู่ 1 คุณธรรม 6 ประการนี้ เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

ประตูแห่งประโยชน์ (ความสำเร็จ ) มีอยู่ 6 ประการ ใครทำได้ตามนี้ ชีวิตรุ่งโรจน์แน่ๆ

อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button