เศรษฐกิจ & การเงิน

สายไหนปัง? อัปเดต 10 อาชีพขาดแคลน 2567 เตรียมตัวก่อนสาย

คิดฝันถึงงานที่มั่นคง เงินดี แถมยังท้าทายความสามารถของคุณ? ปี 2567 นี้มีอาชีพเด็ด ๆ ที่ตลาดต้องการรอคุณอยู่เพียบ! สายเทค ไอที จัดหนักไปเลยกับปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลมหาสาร บุกเบิกโลกดิจิทัลสุดล้ำ หรือจะเป็นสายสร้างสรรค์ ปั้นคอนเทนต์ โกยยอดขายแบบฉับไว ก็รุ่งไม่แพ้กัน!

แต่ละสายมีอะไรน่าสนใจบ้าง? เตรียมตัวส่อง 10 อาชีพที่ขาดแคลน 2567 พร้อมเคล็ดลับคว้าโอกาสทองไปครอบครองกันเลย!

สารบัญ

ทำไมต้องรู้จักอาชีพขาดแคลน?

ทำไมต้องรู้จักอาชีพขาดแคลน?
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

การเลือกอาชีพเป็นการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของใครหลายคน การเลือกอาชีพที่เหมาะกับตัวเองและตลาดแรงงานจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำงานและมีความสุขในชีวิตการทำงานได้มากขึ้น การรู้จักอาชีพขาดแคลนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะช่วยให้สามารถเลือกอาชีพที่มีความต้องการสูงและโอกาสในการทำงานที่ดีได้

สาเหตุที่อาชีพบางอย่างขาดแคลน มีดังนี้

 • การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมาและทำให้อาชีพบางอาชีพล้าสมัยลง ตัวอย่างเช่น อาชีพนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความต้องการสูงในปัจจุบัน เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น แต่อาชีพช่างพิมพ์กลับมีความต้องการลดลง เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก
 • การพัฒนาของสังคม ทำให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
 • ปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจ บางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการแรงงานในบางสาขา ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอาจทำให้ความต้องการแรงงานในสาขาการท่องเที่ยวลดลง

การรู้จักอาชีพขาดแคลนจะช่วยให้ได้เปรียบในการสมัครงาน เนื่องจากผู้สมัครที่มีทักษะและความรู้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจะมีแนวโน้มได้รับการคัดเลือกมากกว่า นอกจากนี้ การรู้จักอาชีพขาดแคลนยังช่วยให้สามารถวางแผนการศึกษาและการทำงานได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

ส่องเทรนด์โลก: เมกะเทรนด์ขับเคลื่อนสายงานไหน?

โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม รวมถึงตลาดแรงงานด้วย อาชีพบางสาขากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในขณะที่บางสาขากำลังลดลงหรือหายไป

เมกะเทรนด์ คือ แนวโน้มใหญ่ที่มีผลกระทบต่อโลกในวงกว้าง เมกะเทรนด์ที่ส่งผลต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่

 • การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต บริการ ค้าปลีก การศึกษา เป็นต้น
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ กำลังมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 • การขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ ประชากรโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความต้องการแรงงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น การแพทย์ พยาบาล สังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

เมกะเทรนด์เหล่านี้ขับเคลื่อนสายงานใหม่ ๆ ดังนี้

 • เทคโนโลยี อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เช่น วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น
 • สิ่งแวดล้อม อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมกำลังมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เช่น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักพัฒนาพลังงานสะอาด นักออกแบบอาคารเขียว เป็นต้น
 • การดูแลผู้สูงอายุ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

นอกจากนี้ เมกะเทรนด์เหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อทักษะที่จำเป็นในการทำงานด้วย ทักษะที่สำคัญในการทำงานในอนาคต ได้แก่

 • ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • ทักษะด้านการสื่อสาร เช่น การสื่อสารด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา เป็นต้น
 • ทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงนวัตกรรม เป็นต้น

คนที่กำลังมองหางานหรือกำลังพัฒนาทักษะในการทำงาน จำเป็นต้องศึกษาและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน เพื่อให้สามารถปรับตัวและประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

เผยโฉม 10 อาชีพขาดแคลน สกิลเด็ด เงินปัง!

วันนี้เราจะมาเผยโฉม 10 อาชีพขาดแคลน สกิลเด็ด เงินปัง! ที่กำลังได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน มาดูกันว่ามีอาชีพอะไรบ้าง

เผยโฉม 10 อาชีพขาดแคลน สกิลเด็ด เงินปัง!
ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข ส่งผลให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน AI เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ของเครื่อง และข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)

ในยุคปัจจุบัน ข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจ การตัดสินใจทางการตลาด หรือการตัดสินใจทางนโยบาย

ดังนั้น นักวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีบทบาทสำคัญในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยนักวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างโมเดลและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

3. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)

ซอฟต์แวร์เป็นสิ่งจำเป็นในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคสาธารณสุข ส่งผลให้ความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ และทดสอบซอฟต์แวร์

4. วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineer)

หุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีบทบาทสำคัญในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคบริการ

ดังนั้น วิศวกรหุ่นยนต์จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยวิศวกรหุ่นยนต์นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์

5. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง โดยใช้ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้ของเครื่อง

โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)

การตลาดดิจิทัลเป็นรูปแบบการตลาดที่ใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อหลัก ส่งผลให้ความต้องการนักการตลาดดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยนักการตลาดดิจิทัลนั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านการตลาด การสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล

7. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Expert)

ในยุคปัจจุบัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ความปลอดภัยเครือข่าย และความปลอดภัยแอปพลิเคชัน

8. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (Financial Expert)

ในยุคปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ทำให้เศรษฐกิจมีความผันผวนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการลงทุน

9. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Expert)

ในยุคปัจจุบัน ธุรกิจให้ความสำคัญกับพนักงานมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านจิตวิทยา กฎหมายแรงงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

10. ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Expert)

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องมีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม และกฎหมายสิ่งแวดล้อม

เสริมทักษะ พิชิตงานปัง! เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

เสริมทักษะ พิชิตงานปัง! เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน (Financial Expert)

ในโลกแห่งการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะและความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการช่วยให้เราก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ทักษะและความรู้เหล่านี้สามารถช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

ทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบันมีมากมาย ยกตัวอย่างเช่น

 • ทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
 • ทักษะด้านภาษา เช่น ทักษะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ทักษะด้านความคิด เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 • ทักษะด้านการทำงานร่วมกัน เช่น ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสาร

นอกจากทักษะและความรู้เหล่านี้แล้ว ยังมีทักษะและความรู้อื่น ๆ อีกมากมายที่มีความสำคัญต่อการทำงาน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและสายงานที่เราเลือกทำ

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในอาชีพการงาน

นอกจากทักษะและความรู้แล้ว ยังมีเคล็ดลับอื่น ๆ ที่จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ดังนี้

 • พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอจะช่วยให้เราพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและก้าวหน้าในอาชีพการงาน
 • ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง โลกแห่งการทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
 • สร้างเครือข่ายทางสังคม การสร้างเครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้เรามีโอกาสในการทำงานและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ทัศนคติที่ดีในการทำงานจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

ทักษะและความรู้เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เราก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน เราจึงควรพัฒนาทักษะและความรู้ของเราอยู่เสมอ รวมถึงพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ เช่น ทัศนคติในการทำงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

สรุป: เลือกสายงาน ปลุกพลังความฝัน อนาคตที่สดใสรออยู่!

การเลือกสายงานไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การรู้จัก “อาชีพขาดแคลน” ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น อย่ากลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซน ลองสิ่งใหม่ พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โอกาสทองรอคุณอยู่! จงเลือกสายงานที่ตรงกับความชอบ ความถนัด และความฝันของคุณ แล้วมุ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

Nat M.

เป็นนักเขียนด้านการเงิน ฉันหลงใหลในการแบ่งปันข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโลกการเงินกับผู้อื่น ฉันเชื่อว่าทุกคนควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินเพื่อให้สามารถตัดสินใจทางการเงินที่ชาญฉลาดได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button