ดูดวง

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย 2563 / 2020 ตามปีนักษัตร เสริมโชคลาภ!

เมื่อถึงวันไหว้ตรุษจีน ชาวจีนจะไหว้บรรพชน และเทพเจ้าทั้งหลาย โดยเฉพาะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยเป็นเทพเจ้าที่มีพลานุภาพในการให้โชคลาภ และความมั่งคั่งร่ำรวยแก่ผู้เซ่นไหว้ เราจะมาบอกวิธีการไหว้และคาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ตามปีนักษัตร เพื่อเสริมโชคลาภ ตลอดทั้งปี

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
ภาพโดย Four Bricks Tall

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

ไฉ่ซิงเอี๊ย หรือ จ่ายสินเอี้ย (God of Wealth) เป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทอง และโชคลาภ (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ซึ่งสำหรับชาวจีนแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดในการเริ่มเข้าสู่ปีนักษัตรใหม่ (ตรุษจีน) เนื่องจากเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการกราบไหว้เป็นองค์แรกทีเดียว

โดยคำว่า “ไฉ่สิ่ง” หรือ “ไฉซิ้ง” มีความหมายว่า “ทรัพย์สิน” หรือ “สิริมงคล” “เอี้ย” หมายถึง “เทพเจ้า” โดยเทพที่ได้รับการนับถือว่าเป็นไฉ่ซิ้งเอี้ย มีด้วยกันหลายองค์ แต่องค์ที่ได้รับการบูชามากที่สุด คือ ฟ่านหลี และปี่ กั้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ โดยถือว่าเป็นไฉ่ซิงเอี๊ยฝ่ายบุ๋น ขณะที่จ้าวกงหมิง และกวนอู ถือเป็นไฉ่ซิงเอี๊ยฝ่ายบู๊

การบูชาไฉ่ซิงเอี๊ย สามารถพบได้ในหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ทิเบต, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเก๊า, ฮ่องกง เป็นต้น

เชื่อว่าไฉ่ซิงเอี๊ย จะเสด็จมายังโลกมนุษย์เพียงปีละครั้ง คือ ในวันตรุษจีน ดังนั้น ชาวจีนตั้งแต่โบราณเมื่อเข้าสู่วันตรุษจีน (นับตั้งแต่ 0.00 น.) จะทำการตั้งโต๊ะบูชาไฉ่ซิงเอี๊ย โดยการหันหน้าไปทิศต่าง ๆ ที่เชื่อว่าไฉ่ซิงเอี๊ยจะเสด็จลงมา ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี โดยเวลาที่จะทำการบูชา คือ 23.00–01.00 น. ของวันตรุษจีน โดยทำการบูชาที่ดาดฟ้าบ้านหรือหลังคาบ้าน หรือระเบียงบ้านชั้นสองหรือสาม หรือหน้าบ้านก็ได้

ซึ่งของที่ทำการบูชาใช้ของหวาน เช่น ผลไม้, อาหารเจ, บัวลอย, สาคู หรือของรับประทานต่าง ๆ ที่มีสีสันสดใส แต่ไม่ใ้ช้ของคาวหรือเนื้อสัตว์ พร้อมกับนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น สมุดบัญชีธนาคาร, เช็ค หรือกระเป๋าเงิน มาตั้งวางไว้ด้วย เป็นต้น และเมื่อธูปที่ใช้บูชาใกล้มอดให้รีบนำเข้าบ้าน และปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เพื่อให้ควันธูปที่เหลือนั้นตลบอบอวลอยู่ภายในบ้าน เชื่อว่าเป็นการอัญเชิญไฉ่ซิงเอี๊ยเข้ามาประทับในบ้าน

วิธีบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย
ภาพโดย ZiO Chao

วิธีบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

 • ตั้งโต๊ะบูชาตามทิศการบูชาที่เชื่อกันว่าไฉ่ซิงเอี๊ยจะเสด็จลงมาโปรดมนุษย์ ซึ่งทิศดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี
 • อัญเชิญ รูปองค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยจำลอง หรือจะเป็นอักษรจีน คำว่า ไฉ่ซิงเอี๊ย และ ฮี่ซิ้งเอี๊ย หรือ ฮัวฮี่ ไว้ที่โต๊ะบูชา พร้อมด้วยกระถางธูป และ เทียนแดง
 • เริ่มบูชาในช่วงเวลา 23.00 – 01.00 น. โดยทำการบูชาที่ดาดฟ้าบ้านหรือหลังคาบ้าน หรือระเบียงบ้านชั้นสองหรือสาม หรือหน้าบ้านก็ได้
 • นำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น กระเป๋าสตางค์ สมุดบัญชีธนาคาร เช็ค สลากออมสิน มาตั้งวางไว้ด้วย
 • จุดธูปเทียนบูชา (ไม่ควรให้คนปีชงในปีนั้น ๆ ไหว้คนแรก)
 • เมื่อธูปที่ใช้บูชาใกล้มอดให้รีบนำเข้าบ้าน และปิดประตูหน้าต่างให้สนิท เพื่อให้ควันธูปที่เหลือนั้นตลบอบอวลอยู่ภายในบ้าน เชื่อว่าเป็นการอัญเชิญไฉ่ซิงเอี้ยเข้ามาประทับในบ้าน
 • รับประทานสาคูและพูดจาแต่ถ้อยคำดี ๆ กับคนในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับตรุษจีน 2563 ผู้ที่จะไหว้เทพไฉ่ซิงเอี้ยให้ตั้งโต๊ะบูชาหันหาทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ท่านเสด็จผ่าน โดยเริ่มไหว้ในยามแรกของปี คือคืนวันที่ 24 มกราคม เวลา 23.00-01.00 น.

แต่มีข้อห้ามคือ ห้ามผู้ที่เกิดปีมะเมีย ซึ่งเป็นปีชงในปี 2563 ไหว้เป็นคนแรก หากในบ้านมีแต่คนเกิดปีมะเมียทั้งหมด แนะนำให้ใช้ฤกษ์ไหว้เวลา 03.00-05.00 น. ของวันที่ 25 มกราคมแทน

ของไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

 • น้ำชา 5 ถ้วย
 • น้ำเปล่า 5 แก้ว
 • สาคูน้ำแดง (อี๊) 5 ถ้วย
 • ผลไม้ 5 อย่าง เช่น สาลี่ แอปเปิ้ล องุ่น ส้ม กล้วยหอม เป็นต้น
 • อาจเสริมด้วยของไหว้มงคลอื่น ๆ เช่น อาหารเจ บัวลอย หรือของรับประทานได้ที่มีสีสันสดใสและมีชื่อเรียกที่มีความหมายในทางที่ดี โดยต้องงดเว้นเนื้อสัตว์และของคาวต่าง ๆ
 • กระดาษเงิน กระดาษทอง และชุดเพ้าขององค์ไฉ่ซิงเอี๊ย
 • ธูป เทียนแดง (ธูปจะจุด 3 ดอก 5 ดอก 9 ดอก 12 ดอก หรือ 13 ดอกก็ได้)

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

วันไหว้ของเทศกาลตรุษจีนนั้นจะเป็นวันที่มีการไหว้เทพเจ้าต่าง ๆ ด้วยอาหาร ผลไม้ เครื่องเซ่นไหว้ ฯลฯ ตามธรรมเนียมปฏิบัติขอพรไหว้เทพเจ้าแห่ง โชคลาภหรือบรรพบุรุษ

ตั้งนะโม 3 จบ
โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา
(3 จบ 5 จบ 9 จบ 12 จบ หรือ 13 จบก็ได้)

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี ฉลู มะโรง มะแม จอ

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี ฉลู มะโรง มะแม จอ

โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี ขาล เถาะ

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี ขาล เถาะ

โอม อา ฮูฮัม กะสะ โอม ชัมภาลา ลาจา ไนเยน สวาหะ

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี มะเส็ง มะเมีย

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี มะเส็ง มะเมีย

โอม ชัมภาลา จาเลนไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี วอก ระกา

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี วอก ระกา

โอม ปัทมา โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี กุน ชวด

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยคนที่เกิดปี กุน ชวด

โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะระมิ สวาหา

ขั้นตอนการไหว้

 • เมื่อถึงเวลามงคล ประธานในพิธี ซึ่งหมายถึงพ่อบ้าน (หรือแม่บ้าน) จุดธูป 3 ดอกเพื่อถวายเครื่องสักการะบูชา โดยธูปที่จุดควรเป็นธูปดอกใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย เพื่อให้ธูปอยู่ได้นาน แต่ก็ไม่ควรใหญ่มากจนขาดความสมดุล กับกระถางธูป
 • จุดเทียนแดง 1 คู่ ที่เตรียมไว้
 • เมื่อจุดธูปเทียนเรียบร้อยแล้ว ให้คุกเข่าลงอ่านคำเชิญ ตามที่ได้เขียนเอาไว้ในกระดาษสีแดง และเมื่ออ่านมาถึงตอนที่บอกชื่อเครื่องสักการะที่นำมาถวาย ก็ให้ยกเครื่องสักการะถวายไปพร้อม ๆ กับการบอกชื่อนั้นด้วย
 • สมาชิกภายในบ้านคนอื่น ๆ ให้จุดธูปคนละ 3 ดอก ให้ใช้เป็นธูปเล็กตามปกติ และทำการไหว้บูชาตามสะดวก โดยอาจเริ่มต้นคำบูชาที่ว่า ข้าแต่ท่านเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยผู้ศักดิ์สิทธิ์ ข้าพเจ้า (ชื่อ) ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ได้มากราบไหว้บูชาเพื่อขอโชคขอลาภ โดยในปีนี้ข้าพเจ้าขอ (บอกความต้องการ สิ่งที่ต้องการ หรือ ความปรารถนาที่ขอ ซึ่งต้องตั้งอยู่บนความเป็นไปได้)
 • บอกกล่าวครบถ้วนแล้วทิ้งเวลาไว้ประมาณ 30 – 45 นาที

เคล็ดลับสำคัญ

 • เชิญเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยเข้าไปประทับในบ้าน เพื่อกราบไหว้บูชา และขอโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวย ให้ประธานของบ้านจุดธูปเล็ก 3 ดอก กล่าวเชิญว่า

“ข้าแต่ ไฉ่ซิงเอี้ย ผู้ศักดิ์สิทธิ์และมั่งคั่งร่ำรวย บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมงคลอย่างยิ่งแล้ว อีกทั้ง ข้าพเจ้าได้จัดเตรียมพื้นที่มงคลภายในบ้านเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าขอทำพิธีถวายส่งเครื่องการะบูชาเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเสด็จเข้าไปประทับในบ้านของข้าพเจ้า ด้วยเถิด”

 • เมื่อบอกกล่าวแล้วเสร็จ ปักธูป และทำพิธีเผาเครื่องสักการะส่วนที่เป็นกระดาษ
 • เมื่อเผากระดาษถวายส่งเครื่องสักการะเรียบร้อยแล้ว จัดกระถางธูปให้เรียบร้อย ให้ประธานใช้ 2 มือ ยกกระถางธูปขึ้นตั้งบนบ่าด้านขวา และให้สมาชิกคนอื่น ๆ ช่วยกันถือ รูปปั้น เทียนแดง (ที่ยังไม่ได้ดับ) เดินตามและเข้าทางประตูหน้าบ้าน มุ่งหน้าสู่หิ้ง หรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
 • ตั้งวางกระถางธูป รูปปั้น และเทียนแดง(ที่ยังไม่ได้ดับ) เอาไว้บนหิ้งให้เรียบร้อย ไม่ต้องรีบร้อน ส่วนสมาชิกคนอื่นให้รีบช่วยกันนำเครื่องสักการะที่เป็นข้าว สาคู และผลไม้เข้าบ้าน
 • จากนั้นให้ประธานของบ้านจุดธูปอีก 3 ดอก บอกกล่าวเทพเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่า

“ข้าแต่เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยผู้ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่แห่งนี้พวกเราได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับใช้เป็นที่ประทับของท่าน เพื่อให้พวกข้าพเจ้ามีโอกาสได้กราบไหว้ตลอดทั้งปี โดยในปีนี้ขอให้คนในบ้านมีโชคลาภความสุข ความสำเร็จในการทำงาน มั่งมีเงินทอง สุขสมหวังตามที่ ปรารถนาทุกอย่างทุกประการด้วยเถิด”

 • เมื่อประธานของบ้านกราบไหว้บูชาเรียบร้อยแล้ว ให้คนที่เก็บเครื่องสักการะบูชา กลิ้งทองเข้าบ้าน แล้วปิดประตู และเมื่อประตูปิดเรียกร้อย ให้รีบดับเทียนที่หิ้งไฉ่ซิงเอี้ยในทันที ส่วนเครื่องสักการะที่เป็นข้าว สาคู และผลไม้ ให้นำไปแบ่งกันรับประทาน

ที่มา – อาจารย์รินลดา บ้านสร้างสุขพยากรณ์

 

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
Close