ดูดวง

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางาน 2563 / 2020 เสริมความมงคล!

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางาน ปี 2563 ฤกษ์มงคลเป็นสิ่งช่วยเสริมความมงคลการย้ายโต๊ะทํางานใหม่ เรามีวิธีหาวันมงคลด้วยตนเองเพื่อใช้เป็นฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางาน 2020 มาฝากกัน

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางาน

คนที่กำลังจะย้ายโต๊ะทํางาน ย้ายห้องทำงาน อยากรู้ว่ามีวันไหนดี ที่เป็นฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เพื่อความรุ่งโรจน์ ตลอดปี 2563

ฤกษ์ย้ายห้องมกราคม 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานมกราคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
ฤกษ์ย้ายห้องกุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานกุมภาพันธ์ 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
ฤกษ์ย้ายห้องมีนาคม 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานมีนาคม 2563

 • วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
 • วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
 • วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
ฤกษ์ย้ายห้องเมษายน 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานเมษายน 2563

 • วันพุธที่ 1 เมษายน 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563
 • วันพุธที่ 29 เมษายน 2563
ฤกษ์ย้ายห้องพฤษภาคม 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานพฤษภาคม 2563

 • วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
 • วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563
ฤกษ์ย้ายห้องมิถุนายน 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานมิถุนายน 2563

 • วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
 • วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
 • วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563
 • วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
ฤกษ์ย้ายห้องกรกฎาคม 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานกรกฎาคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
ฤกษ์ย้ายห้องสิงหาคม 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานสิงหาคม 2563

 • วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
 • วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
 • วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563
ฤกษ์ย้ายห้องกันยายน 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานกันยายน 2563

 • วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 16 กันยายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
ฤกษ์ย้ายห้องตุลาคม 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานตุลาคม 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
 • วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
ฤกษ์ย้ายห้องพฤศจิกายน 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานพฤศจิกายน 2563

 • วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ฤกษ์ย้ายห้องธันวาคม 2563

ฤกษ์ย้ายโต๊ะทํางานธันวาคม 2563

 • วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563

เคล็ดลับย้ายโต๊ะทํางาน

มีเคล็ดลับในการเสริมบทบาท คือ ใช้เหรียญบาท หรือเหรียญห้า หรือเหรียญสิบ
เคาะโต๊ะตามจำนวนเท่ากับดาวภูมิเดิมของทิศที่นั่งพิง ดังตาราง

ทิศจำนวนเคาะ
เหนือ (N)1
ออกเฉียงเหนือ (NE)8
ออก (E)3
ออกเฉียงใต้ (SE)4
ใต้ (S)9
ตกเฉียงใต้ (SW)2
ตก (W)7
ตกเฉียงเหนือ (NW)6

ภาพจาก : freepik.com

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button
Close