เคล็ดลับเสริมดวง

คาถาขุนแผน อภิมหาคาถามหาเสน่ห์ เสริมความเนื้อหอม!

คาถาขุนแผนเป็นคาถาเสน่ห์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคาถาหนึ่งในประเทศไทย เชื่อกันว่าเป็นคาถาที่ขุนแผนใช้ในการเสกสรรให้เหล่าหญิงงามมาหลงใหล มีตำรากล่าวไว้ว่าคาถาขุนแผนมีหลายบท แต่ละบทก็มีจุดประสงค์ที่ใช้แตกต่างกันไป บ้างก็ใช้เพื่อให้คนรักหลงใหล บ้างก็ใช้เพื่อให้เจรจาค้าขายราบรื่น บ้างก็ใช้เพื่อให้แคล้วคลาดจากอันตราย

Advertisement

คาถาขุนแผนนั้นมีหลายสำนักที่สืบทอดกันมา แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือคาถาขุนแผนของหลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท หลวงพ่อกวยเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากในด้านคาถาเสน่ห์และด้านคงกระพันชาตรี คาถาขุนแผนของหลวงพ่อกวยนั้นมีผู้เล่าลือกันมากมายว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริง มีหลายคนที่สวดภาวนาคาถาขุนแผนของหลวงพ่อกวยแล้วได้ผลสำเร็จสมประสงค์

ในปัจจุบันคาถาขุนแผนยังคงได้รับความนิยมอย่างมาก มีทั้งผู้ที่นับถือคาถาขุนแผน และผู้ที่เพียงต้องการทราบว่าคาถาขุนแผนมีบทว่าอย่างไร เพื่อนำไปสวดภาวนาตามความเลื่อมใส

คาถาขุนแผน คาถาบูชาขุนแผน

คาถาบูชาขุนแผน

สุนะโมโร โมโรสุนะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมามิหัง

คาถาขุนแผน

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

(ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล)

คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวย

คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวย

อมสิทธิ ท้าวฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน ณะมะพะทะ
แขนกูงามคือพระนาราย ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤทธิกูงามคือพระจัน
สาวในเมืองสวันเห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงษ์มาลืมข้ามคูหา
กูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็วิ่งตามกูมา
กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล
กูมาระลึกถึงเจ้าทัยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน
เหมือนช้างรักงา ปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน
ให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทปราณี ทายินดี
ยะเอ็นดู เอหิกะระนิโย อิติพิโส พะคะวาณะลีติ อิติมานิยม

คาถาขุนแผนชมตลาด

คาถาขุนแผนชมตลาด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

โอมสิทธิฟ้าฟื้นจำเริญศรี ราศีกูงามคือท้องฟ้า นะมะพะทะ หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณ นะมะพะทะ ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ นะมะพะทะ ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ นะมะพะทะ กูจะลำลืกถึงต้นไม้ก็มางวยงง นะมะพะทะ กูจะลำลืกถึงพญาหงส์ก็มาลืมถ้ำพระคูหา นะมะพะทะ กูจะลำลืกถึงพญาปลาที่อยู่ในน้ำก็มาลึมพระแม่คงคา นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงท้าวมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงไก่อ่อนก็มาละลูกแล่นตาม นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงช้างพรายก็มาลืมไพร นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงเจ้าไทก็มาลืมสวดมนต์ นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงฝูงชนก็มารักกูทุกทั่วหน้า นะมะพะทะ กูจะลำลึกทุกชั้นฟ้าแลเทวดาทุกวิมาร นะมะพะทะ โอมสิทธิสวาหะ

คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม

คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ
สุ นะ โม โล มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อะนัตตา พุทโธ พุทโธ

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

จันโทอะภกันตะโรปิติ ปิโย เทวะมนุสสานังอิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

(ให้ภาวนาคาถานี้ 3 จบ ก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่)

คาถาขุนแผนอุ้มนาง

คาถาขุนแผนอุ้มนาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

นะรำจวน โมป่วนใจ พิศวงหลงใหล นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ สุนะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะฯ

ท่อง 3-9 จบ แล้วเป่าไปที่ขุนแผน

คาถาขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล

คาถาขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

สุ นะ โม โล

คาถาขุนแผนเรียกคนรัก

คาถาขุนแผนเรียกคนรัก

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ
(ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง)

คาถาขุนแผนสะกดทัพ

คาถาขุนแผนสะกดทัพ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

อาถันโท โมสิตัง วะกะริงคะรัง อิสวาสุ
อิอาถันโท โมสิตัง วะกะริงคะรัง สุสวาอิ

(อาราธนา 9 จบ)

คาถาขุนแผนหลวงพ่อสาคร

คาถาขุนแผนหลวงพ่อสาคร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

โอมสิทธิฟ้าฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณ์ นะมะพะทะ กายกูงามคือพระอาทิตย์ นะมะพะทะ ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงพญาหงส์ก็มาลืมถ้ำคูหา นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งมาหากู นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ นะมะพะท กูมาระลึกถึงฝูงชนก็รักกูอยู่ทั่วหน้าเท่าแผ่นฟ้าและพื้นดิน นะมะพะทะ เหมือนช้างรักงา เหมือนปลารักน้ำ นะมะพะทะ เข้าในนาก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคะนึงหาอยู่ทุกทิวา และ ราตรี อิติลิตัณหา ชูชะโก โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู เอหิกรณีโยธาโต นะลิติอิติมานิมามา

ทิ้งท้าย

คาถาขุนแผน เป็นคาถาที่โด่งดังมากในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้ร่ำลือว่าเป็นคาถาที่ขลังมาก สามารถเรียกทรัพย์ เรียกโชคลาภ และเสน่ห์ ทำให้ผู้ที่ท่องคาถานี้เป็นประจำอยู่เสมอมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

คาถาขุนแผน มีหลายสำนัก แต่ที่นิยมท่องกันมากที่สุดคือ คาถาขุนแผนพรายทอง ซึ่งเป็นคาถาที่หลวงพ่อกวย ชุตินธโร วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท ท่านได้รวบรวมรวบรวมมาจากตำราโบราณ และได้นำมาสอนให้กับลูกศิษย์ลูกหาไว้ท่องกัน

Advertisement

อ่านต่อ
Advertisement

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button