เคล็ดลับเสริมดวง

คาถาขุนแผน อภิมหาคาถามหาเสน่ห์ เสริมความเนื้อหอม!

รวม คาถาขุนแผน คาถาบูชาขุนแผนหลวงพ่อกวย ใช้เพื่อเสริมหาเสน่ห์ เสริมความเนื้อหอม เสริมความรัก เสริมเสน่ห์ให้ผู้บูชา ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

คาถาขุนแผน คาถาบูชาขุนแผน

คาถาบูชาขุนแผน

สุนะโมโร โมโรสุนะ นะมะพะธะ จะพะกะสะ นะมามิหัง

คาถาขุนแผน

เอหิมะมะ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

(ใช้ท่องกับของใช้ส่วนตัวอะไรก็ได้แล้วจะทำให้มีเสน่ห์เป็นที่หลงไหล)

คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวย

คาถาขุนแผนหลวงพ่อกวย

อมสิทธิ ท้าวฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน ณะมะพะทะ
แขนกูงามคือพระนาราย ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ ฤทธิกูงามคือพระจัน
สาวในเมืองสวันเห็นหน้ากูอยู่มิได้ กูมาระลึกถึงฝูงหงษ์มาลืมข้ามคูหา
กูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อน ก็วิ่งตามกูมา
กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล
กูมาระลึกถึงเจ้าทัยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน
เหมือนช้างรักงา ปลารักน้ำ เข้าอยู่ในดง ผมก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืน
ให้สะอื้นคิดถึงตัวกู อยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชะโกโมกรุณาพุทปราณี ทายินดี
ยะเอ็นดู เอหิกะระนิโย อิติพิโส พะคะวาณะลีติ อิติมานิยม

คาถาขุนแผนชมตลาด

คาถาขุนแผนชมตลาด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

โอมสิทธิฟ้าฟื้นจำเริญศรี ราศีกูงามคือท้องฟ้า นะมะพะทะ หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณ นะมะพะทะ ฉายกูงามคือพระอาทิตย์ นะมะพะทะ ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ นะมะพะทะ กูจะลำลืกถึงต้นไม้ก็มางวยงง นะมะพะทะ กูจะลำลืกถึงพญาหงส์ก็มาลืมถ้ำพระคูหา นะมะพะทะ กูจะลำลืกถึงพญาปลาที่อยู่ในน้ำก็มาลึมพระแม่คงคา นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงท้าวมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงไก่อ่อนก็มาละลูกแล่นตาม นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงช้างพรายก็มาลืมไพร นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงเจ้าไทก็มาลืมสวดมนต์ นะมะพะทะ กูจะลำลึกถึงฝูงชนก็มารักกูทุกทั่วหน้า นะมะพะทะ กูจะลำลึกทุกชั้นฟ้าแลเทวดาทุกวิมาร นะมะพะทะ โอมสิทธิสวาหะ

คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม

คาถาขุนแผนหลวงปู่ทิม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

Advertisements

อิติสุคะโต อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ
สุ นะ โม โล มะอะอุ ทุกขัง อนิจจัง อะนัตตา พุทโธ พุทโธ

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

คาถาขุนแผนมหาเสน่ห์

จันโทอะภกันตะโรปิติ ปิโย เทวะมนุสสานังอิตภิโยปุริ โสมะ อะ อุ อุ มะ อะ อิสวาสุ อิกะวิติ

(ให้ภาวนาคาถานี้ 3 จบ ก่อนออกไปพบคน จะทำให้คนที่ต้องไปพบเกิดความรักใคร่)

คาถาขุนแผนอุ้มนาง

คาถาขุนแผนอุ้มนาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

นะรำจวน โมป่วนใจ พิศวงหลงใหล นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ สุนะโมโล นะโมพุทธายะ นะมะพะทะฯ

ท่อง 3-9 จบ แล้วเป่าไปที่ขุนแผน

คาถาขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล

คาถาขุนแผนวัดใหญ่ชัยมงคล

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

สุ นะ โม โล

คาถาขุนแผนเรียกคนรัก

คาถาขุนแผนเรียกคนรัก

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ
(ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง)

คาถาขุนแผนสะกดทัพ

คาถาขุนแผนสะกดทัพ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

อาถันโท โมสิตัง วะกะริงคะรัง อิสวาสุ
อิอาถันโท โมสิตัง วะกะริงคะรัง สุสวาอิ

(อาราธนา 9 จบ)

คาถาขุนแผนหลวงพ่อสาคร

คาถาขุนแผนหลวงพ่อสาคร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(3 จบ)

โอมสิทธิฟ้าฟื้นเจริญศรี หน้ากูงามคือพระแมน นะมะพะทะ แขนกูงามคือพระนารายณ์ นะมะพะทะ กายกูงามคือพระอาทิตย์ นะมะพะทะ ฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์ นะมะพะทะ สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้ นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงพญาหงส์ก็มาลืมถ้ำคูหา นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งมาหากู นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่ นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงใหล นะมะพะทะ กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์ นะมะพะท กูมาระลึกถึงฝูงชนก็รักกูอยู่ทั่วหน้าเท่าแผ่นฟ้าและพื้นดิน นะมะพะทะ เหมือนช้างรักงา เหมือนปลารักน้ำ นะมะพะทะ เข้าในนาก็ลืมเกล้า ข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคะนึงหาอยู่ทุกทิวา และ ราตรี อิติลิตัณหา ชูชะโก โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู เอหิกรณีโยธาโต นะลิติอิติมานิมามา

ทิ้งท้าย

อาราธนาก่อนสวมพระขุนแผนทุกครั้งจะพบความประหลาดอันเกิดจากอานุภาพของพระขุนแผนที่ท่านบูชา

อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button