เคล็ดลับเสริมดวง

คาถาบูชาพระราหู ของไหว้พระราหู 2563 โดย หมอช้าง

หมอช้างแนะนำวิธีไหว้แนะวิธีเตรียมของไหว้ การจัดโต๊ะ และคาถาบูชาพระราหู เพื่อเสริมดวงชะตา ขอโชคขอลาภเสริมสิริมงคลให้ตัวเอง

พระราหู

พระราหู

พระราหู คือ อสูรและเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตามคติของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ แต่ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่น ๆ ในระบสุริยะจักรวาล แต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่าง ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุปราคา หรือมักเรียกกันว่า ราหูอมอาทิตย์และราหูอมจันทร์

วิธีทำบุญรับพระราหูย้ายราศี

  • ทำบุญกับโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลสงฆ์
  • ทำบุญสร้างแสงสว่าง เช่น บริจาคค่าไฟ ทำบุญเรื่องการศึกษาด้วยตัวเลขลงท้าย 8 หรือ 12
คาถาบูชาพระราหู ของไหว้พระราหู โดย หมอช้าง

การจัดของไหว้บูชาพระราหู

  • ของคาว เช่น ซุปไก่ ,ไข่เยี่ยวม้า ,ไก่ดำ
  • ของหวาน เช่น ข้าวเหนียวดำ ,เฉาก๊วย
  • เครื่องดื่ม เช่น กาแฟดำ ,น้ำอัดลมสีดำ (ใช้ของไหว้รวมกัน 3 ชนิดให้ได้ 8 หรือ 12 อย่าง)

สิ่งที่ควรรู้ : จัดโต๊ะไหว้บริเวณหน้าบ้านกลางแจ้ง ใช้ฤกษ์ไหว้บูชา 20.12 น. ,ผู้ไหว้หัวหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ,เทียน 1 คู่ ธูปจำนวนตามของไหว้

คาถาบูชาพระราหู ของไหว้พระราหู โดย หมอช้าง

ขั้นตอนการไหว้บูชาพระราหู

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

คาถาบูชาพระราหู ของไหว้พระราหู โดย หมอช้าง

พระคาถาสุริยะบัพพา

กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะโตลาโม โทลาโมมะมะ
โทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา

ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง มะมะตัง วะติตัง
เสกามะมะ กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

คำถวายของบูชาพระราหู

นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ จะปุปผัง สักการะวันทะนัง
สูปะพะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง
อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ
พระราหูเทวา มะหิทธิกา เตปิอัมเห อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ เยนะ สุเขนะจะ

คาถาบูชาพระราหู ของไหว้พระราหู โดย หมอช้าง

คาถาบูชาพระราหู

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ (12 จบ)

ข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12 อย่าง)

ขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า
ขอให้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานโชคลาภ ความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ลาของไหว้

เมื่อธูปใกล้หมดให้ลาของไหว้ แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนรับประทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ธัม วะ คะ”

ที่มา – หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Back to top button