เคล็ดลับเสริมดวง

ฮวงจุ้ยไฟในบ้าน ตำแหน่งไฟติดบ้าน เสริมความร่ำรวย

ตามหลักฮวงจุ้ย ทิศต่างๆ ในบ้านมีธาตุประจำทิศที่แตกต่างกัน โดยทิศเหนือเป็นธาตุน้ำ ทิศใต้เป็นธาตุไฟ ทิศตะวันออกเป็นธาตุไม้ ทิศตะวันตกเป็นธาตุทอง และทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นธาตุดิน

การเลือกตำแหน่งและทิศทางของโคมไฟให้เหมาะสมกับทิศต่าง ๆ ในบ้านจะช่วยเสริมโชคลาภและพลังบวกให้กับคนในบ้านได้

นอกจากตำแหน่งและทิศทางแล้ว การเลือกประเภทและสีของหลอดไฟก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยหลอดไฟที่มีแสงสว่างเพียงพอจะช่วยเพิ่มพลังให้กับธาตุไฟ ส่งผลให้คนในบ้านมีโชคลาภและความสำเร็จในชีวิต

ฮวงจุ้ยไฟในบ้าน

การวางระบบไฟฟ้าภายในบ้าน หลายคนมองข้ามในเรื่องนี้ และไม่ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่ ส่วนใหญ่จะยกให้เป็นหน้าที่ของช่างไฟฟ้า ในทางฮวงจุ้ยเองให้ความสำคัญในเรื่องของแสงสว่างค่อนข้างมาก เพราะบ้านอยู่อาศัย ถือเป็นฮวงจุ้ยคนเป็น “แสงสว่าง” บ่งบอกถึงพลังชีวิต เป็นพลังหยางที่เคลื่อนไหว และนำโชคลาภมาสู่บ้าน การจัดระบบไฟฟ้าจึงควรใส่ใจสักนิดว่า ควรจะวางไฟไว้จุดใดของบ้านบ้าง

ฮวงจุ้ยไฟในบ้าน

โคมไฟหัวเสา

ไฟหน้าประตูรั้ว ควรมีดวงไฟ 2 ดวงวางด้านข้างประตู เปิดทิ้งไว้ในเวลา กลางคืนเพื่อดึงโชคลาภเข้าสู่บ้าน เหตุผลที่ต้องติดไฟ 2 ดวง ก็เพื่อให้เกิดความสมดุล นั่นเอง นอกจากนี้ กรณีที่บริเวณตรงข้ามกับบ้านเป็นบ้านร้าง หรือที่รกร้าง ไฟหน้าบ้านจะช่วยแก้ไขพลังอินชี่ (หยินพิฆาต) ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ไฟหน้าประตูรั้ว ควรติด 2 ดวงเพื่อปรับสภาพหน้าบ้านให้เป็นหยาง เปิดทิ้งไว้เวลากลางคืนเพื่อดึงโชคลาภเข้าบ้าน

ไฟหน้าประตูบ้าน

ไฟหน้าประตูบ้าน บริเวณทางเข้าบ้าน เป็นจุดที่จะต้องสว่าง เพราะฉะนั้น ควรติดไฟอย่างน้อย 1 ดวง

ไฟสนาม

ไฟสนาม บ้านที่มีพื้นที่ดินมาก แล้วปล่อยว่างเป็นสนาม ควรติดไฟ สนามเพื่อปรับความสมดุลของพื้นที่ เพราะถ้าไม่ติดไฟ เวลากลางคืนสนามจะมืดมาก ก่อสภาพอินชี่ได้

โคมไฟห้องนอน

ไฟห้องนอน ไม่ควรใช้ไฟประเภทหลอดเปลือย มองเห็นดวงไฟ ควรจะเป็น ไฟโคมที่กรองแสง หรือ ทำเพดานหลุมเพื่อซ่อนไฟเอาไว้ และห้ามวางตำแหน่งของดวงไฟตรงกับเตียงนอน เพราะ แสงที่สว่างเกินไปจะรบกวนการนอนได้ ดวงไฟ ไม่ควรวางตรงกับตำแหน่งของคนนอน เพราะแสงจะสว่างเกินไปรบกวนการนอนได้

ไฟห้องน้ำ

ไฟห้องน้ำ ควรใช้ไฟที่สว่าง เพราะห้องน้ำมีความชื้นมาก ยิ่งห้องน้ำที่อยู่ใน ตำแหน่งอับทึบ ไม่มีแสงจากธรรมชาติส่องถึง ยิ่งต้องใช้ไฟที่สว่างเป็นพิเศษ เพื่อเผาผลาญเชื้อโรค และไล่ความชื้นให้หมดไป

ไฟห้องทำงาน

ไฟห้องทำงาน ห้องทำงานต้องการความกระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ไฟในห้องนี้ จึงต้องสว่าง เพราะแสงสว่างจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว กระฉับกระเฉง ถ้าใช้ไฟสลัว บรรยากาศภายในห้องจะทำให้อยากพัก มากกว่าอยากทำงาน

ไฟบันได

ไฟบันได บันไดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องสว่าง เพราะเป็นจุดขึ้น-ลง และมี ความลาดชัน ถ้าบริเวณบันไดไม่ติดดวงไฟ โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ ลื่นล้ม หรือตกบันไดก็มีมาก บริเวณบันได เป็นจุดที่ขาดแสงไม่ได้ จึงควรติดไฟไว้อย่างน้อย 1 ดวง

ไฟระเบียง

ไฟระเบียง บริเวณระเบียงบ้าน หรือดาดฟ้า ในทางฮวงจุ้ยถือเป็นจุดรับพลัง ชี่ที่ดี การติดไฟไว้บริเวณระเบียงในเวลากลางคืน จึงเป็นตัวชักนำชี่ที่ดีเข้าสู่บ้านได้

โคมไฟเรียกทรัพย์

สำหรับบ้านที่มีพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ค่อนข้างมาก ควรตั้งเสาไฟที่มีหลอดไฟหรือโคมไฟไว้บริเวณรอบ ๆ รั้วด้วย แต่อย่าให้ตรงกับประตูบ้าน โดยตำแหน่งที่ตั้งเสาไฟจะต้องสัมพันธ์กับทิศทางการหันของบ้าน ดังนี้

โคมไฟเรียกทรัพย์
 • บ้านที่หันหน้าบ้านทางทิศเหนือ ให้ตั้งเสาไฟทางทิศตะวันออก โดยใช้โคมไฟหรือหลอดไฟสีขาว (cool white)
 • บ้านที่หันหน้าบ้านทางทิศใต้ ให้ตั้งเสาไฟทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้โคมไฟหรือหลอดไฟสีเหลือง (warm white)
 • บ้านที่หันหน้าบ้านทางทิศตะวันออก ให้ตั้งเสาไฟทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยใช้โคมไฟหรือหลอดไฟสีขาว (cool white)
 • บ้านที่หันหน้าบ้านทางทิศตะวันตก ให้ตั้งเสาไฟทางทิศใต้ โดยใช้โคมไฟหรือหลอดไฟสีเหลือง (warm white)
 • บ้านที่หันหน้าบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ตั้งเสาไฟทางหน้าบ้านบริเวณริมรั้ว โดยใช้โคมไฟหรือหลอดไฟสีเหลือง (warm white)
 • บ้านที่หันหน้าบ้านทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ให้ตั้งเสาไฟทางทิศตะวันตก โดยใช้โคมไฟหรือหลอดไฟสีขาว (cool white)
 • บ้านที่หันหน้าบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ให้ตั้งเสาไฟทางทิศเหนือ โดยใช้โคมไฟหรือหลอดไฟสีขาว (cool white)
 • บ้านที่หันหน้าบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ให้ตั้งเสาไฟทางหน้าบ้านบริเวณริมรั้ว โดยใช้โคมไฟหรือหลอดไฟสีเหลือง (warm white)

โคมไฟ 5 ธาตุ

ตามหลักโหราศาสตร์จีน ได้แบ่งธาตุออกเป็น 5 ธาตุหลัก คือ ดิน ทอง น้ำ ไม้ และไฟ จากการศึกษามาหลายพันปีของจีน พบว่าบุคคลแต่ละคน กำเนิดภายใต้กระแสปราณฟ้าและปราณดิน จำนวน 22 กระแส ซึ่งแต่ละคนได้รับสวนผสมกระแสปราณด้วยจำนวน และปริมาณที่แตกต่างกัน เมื่อใจก็ตามที่บุคคลนั้น ได้รับกระแสปราณที่ส่งเสริมตัวเอง ก็จะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าได้กระแสปราณที่บั่นทอนก็จะทำให้ชีวิตมีอุปสรรคได้ง่าย

โคมไฟ 5 ธาตุ

ธาตุทอง

เป็น ตัวแทนของความบริสุทธิ์ ดังนั้นสีขาวจึงเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ มีอำนาจควบคุมอวัยวะทั้งภายนอกและภายใน ของร่างกาย ซึ่งได้แก่ ใบหูด้านซ้ายและปอดธาตุทองก่อให้เกิดธาตุน้ำ และทำลายล้างธาตุไม้ สีขาวจะส่งเสริมให้เกิด โชคลาภ ดึงดูดทรัพย์สินนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง

ธาตุน้ำ

เป็นตัวแทนของความลี้ลับ ซับซ้อน ผสมกลมกลืนเช่นเดียวกับสายน้ำ ดังนั้น จึงมีสีดำเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ มีอำนาจควบคุมอวัยวะทั้งภายนอกและภายในร่างกาย ซึ่งได้แก่ ปาก และไต ธาตุน้ำสนับสนุนส่งเสริมก่อเกิดธาตุไม้ ทำลายธาตุไฟ สีดำที่หม่นหมองจะลดทอนพลังธาตุน้ำ ทำให้อับเฉาเรื่องบุตร คู่ครอง บริวาร ญาติมิตร

ธาตุไม้

เป็น ตัวแทนของการเจริญเติบโตและความเจริญรุ่งเรือง การปรับเปลี่ยน ดังนั้น จึงมีสีเขียวเป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ มีอำนาจ ในการควบคุมอวัยวะทั้งภายนอกและ ภายในร่างกาย ตั้งแต่ใบหูด้านขวา และตับ ธาตุไม้สนับสนุนส่งเสริม ก่อให้เกิดธาตุไฟ และทำลายธาตุดิน สีเขียวของธาตุไม้ส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจ

ธาตุไฟ

เป็นตัวแทนของความสดชื่น กระปรี้กระเปล่า สดใส ดังนั้นจึงมีสีแดงเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ มีอำนาจในการ ควบคุม อวัยวะภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งได้แก่ หน้าผากและหัวใจ ธาตุไฟสนับสนุนส่งเสริม ก่อเกิดธาตุดิน และทำลายล้างธาตุทอง สีแดงของธาตุไฟจะส่งเสริมโชคลาภ รักษาระดังความเจริญรุ่งเรืองให้คงที่

ธาตุดิน

เป็น ตัวแทนของความหนักแน่นมั่นคง ความบริบูรณ์ในเชิงของวัตถุและสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิต ดังนั้น จึงมีสีเหลืองและสีในโทน ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสีเหลือง เป็นตัวแทนแห่งสัญลักษณ์ มีอำนาจในการควบคุมอวัยวะ ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ได้แก่ จมูก ม้าม ธาตุดินส่งเสริมและสนับสนุนธาตุทอง ทำลายธาตุน้ำ สีเหลืองสดใสจะส่งเสริมความมั่นคงในเรื่องของของหลักฐานบ้านช่อง อำนาจบารมี

สรุป

ฮวงจุ้ยไฟในบ้านเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดวางไฟในบ้านให้เหมาะสมตามหลักฮวงจุ้ย ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเสริมพลังบวกให้กับบ้านและคนในบ้าน ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง และมีความสุข

เคล็ดลับการจัดวางไฟในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

 • เลือกหลอดไฟที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่ควรมืดเกินไปหรือสว่างเกินไป
 • เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งไฟแต่ละดวง โดยพิจารณาจากทิศของบ้านและการใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งไฟในตำแหน่งที่ไม่ดีตามหลักฮวงจุ้ย เช่น บริเวณทางเดินแคบๆ มุมอับ ห้องน้ำ เป็นต้น

หากท่านสนใจที่จะเสริมโชคลาภและพลังงานที่ดีให้กับบ้านของท่าน สามารถนำหลักฮวงจุ้ยไฟในบ้านไปประยุกต์ใช้กับบ้านของท่านได้ โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮวงจุ้ยไฟในบ้านได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตหรือจากผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

อ่านต่อ

Eve S.

เป็นนักเขียนอิสระที่สนใจเรื่องทำนายฝัน เคล็ดลับเสริมดวง และเสริมโชคลาภ ฉันมีความสนใจในเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ และชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของฝัน วิธีการเสริมดวง และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภมาสู่ตัวเอง เชื่อว่าเคล็ดลับเสริมดวงสามารถช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น และเคล็ดลับในการดึงดูดโชคลาภสามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button