วันสำคัญ

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม มาดูวิธีการออมเงินที่ดีที่สุด

วันออมแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ: National Teach Children to Save Day) ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี (ตรงกับวันฮาโลวีน) ต้องถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย เพราะเป็นวันออมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติ ให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน

วันออมแห่งชาติ

ในสหรัฐอเมริกา วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวัน National Teach Children to Save Day หรือวันสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักการออมเงินแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่เจ้าหน้าที่จากธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วประเทศจะเข้าไปสอนเด็ก ๆ ในโรงเรียน ให้มีทักษะในการจัดการการเงินส่วนบุคคล และปลูกฝังให้เด็ก ๆ เห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่ออนาคตที่มั่นคง มีข้อมูลจาก American Bankers Association ว่าในปี 2005 นี้ มีธนาคารและสถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการนี้ มากกว่า 2,500 แห่ง ซึ่งสามารถสอนเด็ก ๆ ได้กว่า 321,000 คน ทั่วประเทศ

ความสำคัญของการออมเงิน

การออมเงิน ถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญ เพราะ เงินออม ไม่เพียงแต่จะสร้างความมั่นคงส่วนบุคคล หรือส่งเสริมความสงบเรียบร้อยทางสังคม แต่ยังช่วยลดการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนำมาลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง เราในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในสังคมไทย เราก็สามารถช่วยชาติได้ ด้วยการสอนเด็ก ๆ ให้รู้จัก การออมเงิน และปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีวินัยทางการเงิน การสอนเด็ก ๆ ให้รู้จัก วิธีการเก็บออม อย่างชาญฉลาด ทำได้ไม่ยากอย่างเช่น ทุกครั้งที่ให้เงินเด็ก ๆ ต้องสอนให้เด็ก ๆ เก็บเงินให้เพียงพอก่อน แล้วเงินส่วนที่เหลือจาก การเก็บออมเงิน จึงค่อยนำไปใช้จ่าย

วิธีการออมเงินที่ดีที่สุด

ฝากประจำ

การฝากประจำเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการออมเงิน เพราะมันจะช่วยให้คุณมีเงินเก็บในแต่ละเดือน แถมยังได้ดอกเบี้ยอีกด้วย โดยคุณสามารถไปเปิดบัญชีแบบฝากประจำได้ทุกธนาคารที่มีให้บริการ และยังสามารถเลือกให้ตัดเงินทันทีที่มีเงินเข้าด้วย สะดวกและออมง่ายแบบนี้ ทำให้คนส่วนใหญ่เลือกวิธีการออมเงินด้วยการฝากประจำ

ไม่สร้างหนี้เพิ่ม

การจะเป็นนักออมเงินที่ดี เราต้องไม่สร้างหนี้เพิ่ม และถ้ามีหนี้เราควรรีบจ่ายหนี้ก้อนนั้นให้หมดโดยเร็วที่สุด เราจะได้มีเงินออมเยอะ ๆ แต่หากใครมีเรื่องที่จะต้องสร้างหนี้เพิ่มจริง ๆ เช่น ต้องกู้เงินมาซื้อบ้าน ฯลฯ คุณก็สามารถทำได้ เพียงแต่ควรต้องมีเงินดาวน์เยอะ ๆ หน่อย เงินผ่อนและดอกเบี้ยจะได้น้อยลง

ตั้งเป้าหมาย

ควรตั้งเป้าหมายของการออมเงิน เพราะมันจะช่วยกระตุ้นให้คุณรู้ว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำ แล้วมันจะทำให้การออมเงินของคุณมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เป้าหมายที่เป็นไปได้ยาก หรือนานมากกว่าจะเป็นไปได้ เช่น เก็บเงินซื้อบ้าน ฯลฯ ควรหลีกเลี่ยง เพราะมันจะทำให้คุณท้อใจเสียก่อนที่เงินจะถึงจำนวนที่จะซื้อบ้าน แต่ควรตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้ หรือทำได้ในระยะสั้น เช่น เก็บเงินไปเที่ยว ฯลฯ ดีกว่า

จดสิ่งที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน

การจดว่าแต่ละเดือนคุณจ่ายอะไรไปบ้าง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรื่องการออมเงินของคุณ เพราะมันจะทำให้คุณรู้ว่าคุณจะเหลือเงินเพื่อออมกี่บาท และหากคุณคิดว่าเงินออมของคุณมันน้อยไป คุณจะได้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก เพื่อเอาเงินนั้นไปเก็บออม

ประโยชน์การออมเงิน

สร้างเสริมวินัยทางด้านการเงินให้กับตัวเอง

การเก็บออมเป็นการสร้างวินัยได้ดีวิธีหนึ่ง เพราะถ้าเรามีเป้าหมายในการวางแผนการออมแล้ว เราก็ต้องมีความสม่ำเสมอในการเก็บเงิน เช่น เราวางแผนจะออมเดือนละ 2,000 บาท เราก็ต้องมีวินัยในการเก็บออมทุกๆเดือน ดังนั้นการออมเงินเลยเป็นการสร้างวินัยให้เราไปในตัว

มีเงินสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

จะดีแค่ไหนหากล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค์ แต่หากล้วงกระเป่าและพบแต่ความว่างเปล่าก็คงเป็นเรื่องน่าเศร้าไม่ใช่น้อย การออมเงินจึงเป้นทางออกที่ดีที่สุดในช่วงที่เรายังมีแรงมีงานประจำอยู่ต้องรู้จักแบ่งปันรายได้ทุกเดือนเอาไว้เป้นเงินออม อย่างน้อยให้ได้ 10% ของเงินเดือน เอาไปใส่ไว้ในบัญชีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน จำนวนเงินที่เก็บให้ได้อย่างน้อยประมาณ 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำของเรา สมมติใช้จ่ายเดือนละ 20,000 บาท ก็ควรมีส่วนเงินออมเผื่อฉุกเฉินไว้ประมาณ 60,000 – 120,000 บาท คือ 3 – 6 เดือนนั้นเอง ในกรณีที่เราตกงานกระทันหันเราก็จะมีทุนไว้ใช้จ่ายสำรองในระหว่างการหางานใหม่ได้อีก 3 – 6 เดือน เพราะฉะนั้นการเก็บออมเผือภาวะฉุกเฉินของชีวิต จึงเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆที่ต้องมีสำหรับคนทำงานอย่างเราทุกคน

เพื่อลดความผันผวนของการบริโภค

เพื่อลดความผันผวนของการบริโภค และเพื่อเหตุฉุกเฉิน โดยที่รายได้ของครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีความแน่นอนจึงต้องออมเงินไว้ใช้บริโภคเมื่อรายได้ตกต่ำหรือขาดรายได้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เจ็บป่วย เป็นต้น

เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งได้วางแผนไว้ล่วงหน้าเช่นการออมเพื่อ ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ การออมเพื่อการศึกษา การออมเพื่อซื้อที่อยู่ อาศัยโดยหวังผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เงินปันผลและกำไรจาก ส่วนต่างราคาซื้อขาย

เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

การออมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานและ เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการช่วยสนับสนุนการลงทุนการผลิตของประเทศและการจ้างงาน เป็นต้น

สร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

สร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากความ ผันผวนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการออมในระดับสูงจะทำให้การลงทุนใน ระดับประเทศไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศ หากการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศในระดับสูงและต่อเนื่อง รวมทั้งนำเงินออมไปลงทุนใน โครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพย่อมนำมาสู่การเกิดวิกฤติเศรษฐกิจได้ง่าย ดังกรณีปี 2540

การออมจึงนับว่า มีความสำคัญค่อนข้างมากเพื่อรองรับการ ลงทุน และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและต่อผู้ออมเองเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตระยะยาว จึงขอเชิญชวนทุกท่านมารวมพลังสร้างกลุ่มวัฒนธรรม การออมใหม่ อย่างไรก็ตามปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดการออมที่ยั่งยืนคือการใช้จ่ายอย่างฉลาดมีแบบแผนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย ในทางตรง กันข้ามการออมมิได้หมายถึงการตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไปโดย ไม่จ่ายจนถึงระดับหนึ่งก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้เช่นกัน

อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน การมีเงินออมเป็นกระแสเงินสดไว้เป็นสิ่งที่เราต้องทำ ประโยชน์ของเงินออมนั้นมีมากมาย ทั้งด้านความจำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และด้านการลงทุน เราควรออมเงินเหมือนออมแรง เพื่อให้มีแรงในการทำงานไปได้ตลอดรอดฝั่ง เราต้องมีเงินออมเพื่อนำพาชีวิตไปให้ตลอดรอดฝั่งเช่นกัน การออมเป็นปรัชญาเกี่ยวกับการรู้จักใช้ รู้จักหยุด ไม่ใช่ขี้เหนียวไม่ใช้เงินเลย และไม่ใช่ว่าใช้จ่ายจนหมดไม่เหลือเก็บ จงออมเงินตั้งแต่วันนี้ มีประโยชน์ในวันข้างหน้า

กระปุกออมสินวันออมแห่งชาติ

กระปุกออมสินวันออมแห่งชาติ

ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันออมแห่งชาติ ธนาคารได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ พร้อมมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้ฝากเงินด้วยตัวเองกับธนาคารออมสินทุกสาขา รับกระปุกวันออมแห่งชาติ 1 ใบ

NaniTalk S.

เป็นนักเขียนที่ขยันขันแข็งและมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ เชื่อว่าเนื้อหาที่ดีสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button