ข่าว

เราไม่ทิ้งกัน มอบเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท

เปิดตัว www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาตกงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) จำนวน 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

โดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยเฉพาะเงินเยียวยา แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงตามการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือคนที่ส่งเงินประกันสังคมเอง มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยัน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เกษตรกร ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงิน 5,000 บาท ได้ หากไม่มั่นใจให้ลงทะเบียนไว้ก่อน กระทรวงการคลังจะคัดกรองเอง

 • แรงงาน
 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • อาชีพอิสระ
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 (อดีตลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน)
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 (อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ) คนที่ไม่มีนายจ้าง เป็นนายตัวเอง
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ/พนักงานเอกชน) ที่ยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนที่ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงาน ก็สามารถรับเงิน 5,000 บาท ได้เช่นกัน

หลักฐานที่ต้องเตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี)
ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้ที่

 • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เปิดลงทะเบียนได้ 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาปิด
 • ติดต่อได้ที่ ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

โดยจะใช้เวลาในการดำเนินงานโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ 5 วัน หรือหากใครไม่มีพร้อมเพย์ก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ก็ได้เช่นกัน

จะรู้ได้อย่างไรว่าลงทะเบียนสำเร็จ

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการฯ ได้ดังดังนี้

 • บนหน้าเว็บ www.เราไม่ทิ้งกิน.com เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะระบุข้อความ 2 รูปแบบ
 1. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดนอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ทาง SMS และ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้”
 2. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้าน ขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดนอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์ หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จ”
 • SMS/E-mail (หากระบุไว้เมื่อลงทะเบียน) ตอบกลับกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
 • Call Center 02-111-1144 (กรณีไม่ได้รับ E-mail สามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

ตอบคำถามยอดฮิต เราไม่ทิ้งกัน