ข่าว

เราไม่ทิ้งกัน มอบเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท

เปิดตัว www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาตกงานหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) จำนวน 5 พันบาท เป็นเวลา 3 เดือน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

โดยเฉพาะมาตรการสนับสนุนเงินคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน โดยเฉพาะเงินเยียวยา แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงตามการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือคนที่ส่งเงินประกันสังคมเอง มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยัน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) เกษตรกร ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อขอรับเงิน 5,000 บาท ได้ หากไม่มั่นใจให้ลงทะเบียนไว้ก่อน กระทรวงการคลังจะคัดกรองเอง

 • แรงงาน
 • ลูกจ้างชั่วคราว
 • อาชีพอิสระ
 • ผู้ประกันตนมาตรา 39 (อดีตลูกจ้างที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาอย่างน้อย 12 เดือน และสมัครภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ออกจากงาน)
 • ผู้ประกันตนมาตรา 40 (อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ) คนที่ไม่มีนายจ้าง เป็นนายตัวเอง
 • ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสถานประกอบการ/พนักงานเอกชน) ที่ยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือนที่ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีว่างงาน ก็สามารถรับเงิน 5,000 บาท ได้เช่นกัน

หลักฐานที่ต้องเตรียมลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี)

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันได้ที่

 • ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เปิดลงทะเบียนได้ 24 ชั่วโมง ไม่มีเวลาปิด
 • ติดต่อได้ที่ ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน

โดยจะใช้เวลาในการดำเนินงานโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ประมาณ 5 วัน หรือหากใครไม่มีพร้อมเพย์ก็เป็นบัญชีออมทรัพย์ก็ได้เช่นกัน

จะรู้ได้อย่างไรว่าลงทะเบียนสำเร็จ

สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการฯ ได้ดังดังนี้

 • บนหน้าเว็บ www.เราไม่ทิ้งกิน.com เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะระบุข้อความ 2 รูปแบบ
 1. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดนอการแจ้งยืนยันผลการได้รับสิทธิตามมาตรการฯ ทาง SMS และ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้”
 2. กรณีระบุเบอร์โทรศัพท์บ้าน ขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดนอการแจ้งยืนยันผลทางไปรษณีย์ หลังตรวจสอบข้อมูลเสร็จ”
 • SMS/E-mail (หากระบุไว้เมื่อลงทะเบียน) ตอบกลับกรณีลงทะเบียนข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กรณีนี้สามารถลงทะเบียนใหม่ได้
 • Call Center 02-111-1144 (กรณีไม่ได้รับ E-mail สามารถตรวจสอบสถานะได้หลังจากลงทะเบียนอย่างน้อย 1 วัน)

ตอบคำถามยอดฮิต เราไม่ทิ้งกัน

ช่วยแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ เน้นคนทำงานที่เดือดร้อนจาก Covid-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ,โดนลดเวลาทำงานที่ส่งผลต่อรายได้ ,โดนลดเงินเดือน,สถานประกอบการถูกปิด
www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องไปสาขาธนาคาร อยู่บ้านทำเองดีที่สุด ให้ญาติให้เพื่อนช่วยลงได้, มีบัญชีธนาคารอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดใหม่ ใช้ได้เลย, หากมีข้อสงสัยโทร 02 111 1144
บัตรประชาชน, เบอร์โทรที่ติดต่อได้, ข้อมูลการทำงาน, ผลกระทบจาก Covid-19
เร็วสุด 7 วันทำการ หลังลงทะเบียน ถ้าข้อมูลถูกต้อง คุณสมบัติครบถ้วน ผู้ลงทะเบียน 28 มีนาคม 63 จะได้รับเงิน 8 เมษายน 63 ได้รับ 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563)
ไม่ห้ามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คือ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ, ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม, ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
ไม่ได้ ต้องเป็นคนที่สูญเสียรายได้จากพิษ COVID-19 เท่านั้น ถ้าปกติไม่มีรายได้อยู่แล้ว ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เท่านั้น ที่หมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ครับ เพราะหลักการคือ ใครได้รับการดูแลเยียวยาจากประกันสังคมอยู่แล้ว หมดสิทธิครับ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 มีสิทธิได้รับเงิน
ไม่ได้ครับ ตอนนี้ให้เฉพาะผู้ที่ทำงาน Full time เท่านั้น
ไม่ได้ครับ เงินช่วยเหลือส่วนนี้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
3 ล้านคน คือตัวเลขประมาณการว่าคนที่เข้าเงื่อนไขน่าจะมีประมาณนี้ครับ แต่ถ้ามีคนลงทะเบียนมากกว่า 3 ล้านคน และผ่านเงื่อนไขที่ว่า กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม. ให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ฉะนั้นทุกคนที่เข้าเงื่อนไขก็มีสิทธิได้รับเงินครับ
ได้ครับ แต่จริงๆ ธนาคารก็ไม่ได้มีระบบอะไรพิเศษ แค่พนักงานธนาคารจะช่วยคีย์ข้อมูลให้ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เหมือนกับที่เราลงทะเบียนเองเลย ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสแบบนี้ ผมแนะนำว่าลงทะเบียนที่บ้านหรือให้คนใกล้ตัวช่วยลงทะเบียนให้ดีกว่าครับ จะได้ไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อโรค แต่ถ้าใครไม่สะดวกจริง ๆ ก็ไปได้ที่สาขาของธนาคารออมสิน กรุงไทย และ ธ.ก.ส. ได้ครับ
กรณีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิ์ จะมี SMS แจ้งผลการโอนเงินไม่สำเร็จ โดยผู้ลงทะเบียนสามารถดำเนินการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนได้ เพื่อรอรับการโอนเงินในรอบถัดไป
สามารถลงทะเบียนใหม่ได้อีกครั้ง วันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้
ผู้ลงทะเบียนที่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ มีเฉพาะกรณีได้รับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จเท่านั้นซึ่งประชาชนสามารถกลับไปลงทะเบียนใหม่และระบุข้อมูลให้ถูกต้องได้ แต่หากข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยและเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณสมับติแล้วจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้ และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ แต่การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรการฯ
สามารถใช้หมายเลขโทรศํพท์ของบุคคลใกล้ชิดลงทะเบียนได้ โดย 1 หมายเลขสามารถลงทะเบียนได้ 5 บุคคล
กรณีกรอกข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้อง จะได้รับ SMS แจ้งกลับเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ ท่านสามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ กรณีที่ไม่มี SMS แจ้งกลับ และเมื่อลงทะเบียนใหม่พบข้อความดังกว่าวหมายความว่า "ท่านลงทะเบียนสำเร็จกรุณารอผลการพิจารณาแจ้งกลับทาง SMS/E-mail ที่ลงทะเบียน"
สำหรับท่านที่มีความประสงค์ จะขอบกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกิน.com โดคลิกที่ปุ่ม ยกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

NaniTalk

Nanitalk.com เว็บไซต์ที่รวม ข่าวทันทุกเหตุการณ์ ข่าวไอที เรื่องน่าสนใจ ข่าวบันเทิง ข่าวต่างประเทศ BNK48 ข่าวโซเชียล ท่องเที่ยว สุขภาพ อาหาร วันสำคัญ ดวง เกม อีกมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Back to top button