Sundar Pichai

Sundar Pichai หรือ รู้จักกันในชื่อ ศุนทัร ปิจไช เป็นบุคคลเชื้อสายอินเดีย ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทกูเกิล ต่อจากแลร์รี่ เพจ ซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับปิจไชมากที่สุด เดิมปิจไชเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกูเกิลและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Chrome