YouTube

YouTube ตามสำเนียงอเมริกัน หรือ ยูทิวบ์ ตามสำเนียงบริเตน เป็นเว็บไซต์เผยแพร่วิดีโอโดยมีสำนักงานอยู่ที่แซนบรูโน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เว็ปไซต์ดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาจากอดีตพนักงาน 3 คนในบริษัทเพย์แพล

Back to top button