เคล็ดลับเสริมดวง

คาถาบูชา พระแม่ลักษมี มูเตลูขอความรัก-ร่ำรวยได้ผลดี!

พระแม่ลักษมี เป็นเทพธิดาของความโชคดี และความร่ำรวยในศาสนาฮินดู ภายใต้การเป็นเทพธิดาของความโชคดี ลักษมีถือเป็นเทพที่มีความสำคัญอย่างมากในวงการธุรกิจและการเงิน นอกจากนี้ เธอยังถือเป็นเทพที่มีความสำคัญในการเฉลิมฉลองและพิธีกรรมต่าง ๆ ในชาติอินเดีย ซึ่งมีการนำเทพธิดาลักษมีมาใช้ในการเฉลิมฉลองและพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ เทพธิดาลักษมียังถือเป็นสัญลักษณ์ของความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในวัฒนธรรมอินเดียอีกด้วย

ประวัติพระแม่ลักษมี คือใคร?

ประวัติพระแม่ลักษมี คือใคร?

พระแม่ลักษมี (लक्ष्मी) เป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือในศาสนาฮินดู โดยรวบรวมอุดมคติแห่งความมั่งคั่ง อำนาจ ความงาม และความอุดมสมบูรณ์ เธอยังเป็นที่รู้จักในนามศรี ซึ่งสื่อถึงความสูงส่งและความสง่างาม ภายในจักรวาลวิทยาฮินดู พระลักษมีมีบทบาทสำคัญในเทพีองค์หนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของโชคลาภ ความอุดมสมบูรณ์ และความเจริญรุ่งเรือง

การเชื่อมโยงระหว่างพระลักษมีกับพระวิษณุซึ่งเป็นเทพองค์กลางในลัทธิไวษณพ (ไวษณพนิกาย) นั้นลึกซึ้งมาก เธอเป็นทั้งมเหสีของพระวิษณุและพลังศักดิ์สิทธิ์ (ศักติ) ซึ่งช่วยเหลือพระองค์ในการสร้าง การอนุรักษ์ และการเปลี่ยนแปลงของจักรวาล ในประเพณีต่า งๆ เช่น ลัทธิไวษณพ การอุทิศตนต่อพระลักษมีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเข้าถึงพระคุณของพระวิษณุ ตลอดร่างอวตารของพระวิษณุ รวมทั้งพระรามและพระกฤษณะ พระลักษมีทรงติดตามพระองค์ในฐานะมเหสีของพระองค์ ซึ่งมีรูปร่างเหมือนนางสีดา พระแม่ราธา และพระนางรุกมิณี

ภาพพระลักษมีช่างน่าหลงใหล เป็นภาพผู้หญิงสีทองที่ประดับประดาอย่างหรูหรานั่งอยู่บนบัลลังก์ดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณ มือทั้งสี่ของเธอแสดงถึงแง่มุมสำคัญของชีวิตมนุษย์ในศาสนาฮินดู ได้แก่ ธรรมะ (ความชอบธรรม) กามะ (ความปรารถนา) อาถะ (ความมั่งคั่ง) และโมกษะ (ความหลุดพ้น) ตำราโบราณบรรยายถึงอาการต่าง ๆ ซึ่งมักมีมือหลายมือและนั่งอยู่บนสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์

หลักฐานการแสดงความเคารพต่อพระลักษมีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีการค้นพบทางโบราณคดีและเหรียญกษาปณ์ที่บ่งบอกเป็นนัยถึงการสถิตย์ของพระองค์ในช่วงสหัสวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช ภาพสัญลักษณ์ของเธอประดับประดาวัดต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่ยั่งยืน การเฉลิมฉลองต่าง ๆ เช่น Lakshmi Puja, Deepavali และ Sharad Purnima เป็นการเชิดชูความสำคัญ โดยเชิญชวนผู้ศรัทธาให้น้อมรับความเจริญรุ่งเรืองและความสง่างาม

บทสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมี

โดยปกติแล้ว ชาวฮินดูมักจะบูชาพระพิฆเนศและพระลักษมีพร้อมกันเพื่อเสริมความเป็นศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะบูชาพระลักษมี จะต้องมีการบูชาพระพิฆเนศก่อนเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับพระลักษมี การบูชาเหล่าพระเจ้านี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพในศาสนาฮินดู ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของชาวฮินดู ดังนั้น การบูชาพระพิฆเนศและพระลักษมีเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวฮินดู

คาถาบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมี

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)
โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)
โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์
โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์
โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์
โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์
ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ
ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา
นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย / นะมัส ตัสไย
นะโม นะมะห์

Advertisements

คาถาบูชาพระแม่ลักษมีแบบสั้น

คาถาบูชาพระแม่ลักษมีแบบสั้น

โอม พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ทุติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
ตะติยัมปิ พระลักษมี อิตถีเทวะ เมตตัญจะ มหาลาโภ
หรือ
โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา

ของไหว้พระแม่ลักษมี

ไหว้พระแม่ลักษมีด้วยของบูชาที่เป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความสำคัญในไทย

ของไหว้พระแม่ลักษมี
  1. ดอกบัวสีชมพู 8 ดอก
  2. กำยาน 1 ดอก หรือธูป 8 ดอก
  3. เทียน 2 เล่ม
  4. ขนมบาร์ฟี่ หรือขนมเพชร

สถานที่บูชาพระลักษมี

สามารถมาสักการบูชาพระลักษมีเพื่อความสิริมงคลตามจิตศรัทธา

  • ตึกเกษรวิลเลจ หรือเกษร พลาซ่า แยกราชประสงค์ ชั้น 4
  • วัดแขกสีลม
  • โบสถ์เทพมณเฑียร ย่านเสาชิงช้า
  • วัดวิษณุ ยานนาวา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

ข้อมูลอ้างอิง

อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button